Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-5. Co Duch Święty robi w tym czasie?

W tych czasach, Duch Święty wyraźnie spełnia dzieło odróżniania prawdziwych nauk od fałszywych, poprzez słowo Boże. Głosi ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Pan, duszom umierającym z powodu nieprawości w tych czasach zamętu, aby ich zbawić.
Powinniśmy wiedzieć, że wielu fałszywych chrześcijańskich proroków działa dzisiaj w chrześcijaństwie na całym świecie. Mimo, że mają grzech w swoich sercach, nadal postępują źle: mówią językami, dokonują fałszywych cudów i mają wizje. Dla zdezorientowanych dusz tego wieku Duch Święty, “Pocieszyciel”, przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (Ewangelia Jana 16:8).
Po pierwsze, Duch Prawdy przekonuje ludzkość o grzechu. Grzechem w oczach Boga jest niewierzenie w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Bóg. Przekonuje tych, którzy nie wierzą we wspaniałą ewangelię chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego krwi na Krzyżu, ostrzegając ich, że są grzesznikami przeznaczonymi na piekło.
Świadczy On także o sprawiedliwości Bożej. Tutaj znaczenie sprawiedliwości Bożej oznacza, że Bóg posłał Jezusa na ten świat pod postacią człowieka, aby przyjął wszystkie grzechy tego świata. Pomaga ludziom wierzącym w Jezusa otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ostrzega również, że ci, którzy nie są posłuszni prawdziwej ewangelii, pomimo poznania woli Bożej, zostaną później osądzeni za swoje grzechy.
Na początku, kiedy Bóg stworzył świat Swoim słowem, Duch Święty pracował z Nim, a później oświecił puste i zdezorientowane serca ludzi, światłem prawdy, aby wyjaśnić ewangelię wody i Ducha (Księga Rodzaju 1:2-3). W ten sposób, Duch Święty uświadamia zdezorientowane dusze tego wieku, co do grzechów, sprawiedliwości Bożej i sądu za ich grzechy.