Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-6. Czy mówienie językami nie świadczy o otrzymaniu Ducha Świętego? W przeciwnym razie, skąd możemy wiedzieć, czy On w nas mieszka?

Nie możemy zapewnić, że ktoś otrzymał dar Ducha Świętego, tylko dlatego, że mówi językami. Nawet ludzie opętani przez demony mogą mówić językami. Powinieneś wiedzieć, że diabły mogą sprawić, że ludzie będą płynnie mówili dziwnymi językami w imieniu Jezusa Chrystusa.
Jeśli mówimy, że mówienie językami jest dowodem otrzymania Ducha Świętego, to jest to zdecydowanie błędne z biblijnego punktu widzenia i wprowadza nas w grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. I List do Koryntian 12:30 mówi: “Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?” Ponieważ Duch Święty jest Duchem Bożym, nie może On być z grzechem i nie może mieszkać w osobie, która ma grzech w sercu. 
Nie powinniśmy wierzyć, że ktoś otrzymał Ducha Świętego tylko dlatego, że mówi językami, ale najpierw powinniśmy sprawdzić, czy otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli ktoś myśli, że otrzymał Ducha Świętego tylko dlatego, że ma jakieś szczególne doświadczenie, takie jak mówienie językami, może oznaczać, że został oszukany przez sprytne oszustwo Szatana (II List do Tesaloniczan 2:10). Duch Święty jest darem, który Bóg daje ludziom, którzy poprzez Jego słowa, otrzymali przebaczenie grzechów.
W odpowiedzi na drugie pytanie, Duch Święty jest Samym Bogiem i Duchem prawdy. Dlatego współpracuje z ewangelią wody i Ducha. Nie działa zgodnie z ludzką wolą. Prowadzi grzeszników do uwierzenia w ewangelię wody i Ducha, naucza sprawiedliwych prawdy, a także cicho głosi razem z nimi ewangelię, która jest wolą Bożą. Nie zstępuje na ludzi poprzez ogniste emocje lub nieokiełznane drżenia ciała. Bóg dał Ducha Świętego sprawiedliwym, których grzechy zostały wymazane przez posłuszeństwo prawdziwej ewangelii wody i Ducha. Nauczył ich, że stali się dziećmi Bożymi. Duch Święty świadczy w sercach sprawiedliwych, że stali się bezgrzeszni i całkowicie sprawiedliwi dzięki ewangelii wody i Ducha.
Dlatego, jeśli ktoś mówi językami, ale nadal grzeszy sercem, duch w nim nie jest z pewnością Duchem Świętym, ale duchem Szatana. Jeśli chcesz mieć Ducha Świętego w swoim sercu, powinieneś wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wtedy Pan pobłogosławi cię darem Ducha Świętego.