Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-7. Czy uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego, po tym jak zostali uwolnieni od swoich grzechów poprzez ich przebaczenie, czy też było to oddzielne doświadczenie bez względu na przebaczenie grzechu?

Otrzymanie Ducha Świętego nie jest doświadczeniem oddzielnym od odkupienia. W Biblii widzimy, że uczniowie Jezusa już wiedzieli i wierzyli, że Jezus wziął wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana, zanim jeszcze przyjęli Ducha Świętego (I List Piotra 3:21 – Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas).
Przebaczenie grzechów oznacza zbawienie od grzechu, innymi słowy oznacza to, że wszystkie grzechy w naszych sercach zostały zmyte i zniknęły. W dzisiejszych czasach wielu chrześcijan jest często zdezorientowanych co do znaczenia przebaczenia grzechów, które dał nam Jezus. Ludzie nie wiedzą, jak mogą otrzymać przebaczenie grzechu. Myślą, że zostali uwolnieni od grzechów tylko dlatego, że wierzą w Jezusa jako swego Pana.
Ci, którzy otrzymali przebaczenie swoich grzechów, mają świadectwo w sobie. Jeśli jednak ktoś nie ma świadectwa słowa swego odkupienia, to nie otrzymał Ducha Świętego ani nie dostał przebaczenia swoich grzechów. Jeśli ktoś ma uczucie, tak jakby był wypełniony duchem, to jest tylko rezultat oszustwa jego własnych emocji. Szatan przemienia się w anioła światłości (II List do Koryntian 11:14-15, List do Galacjan 1:7-9), oszukując go, aby odszedł od prawdy (Ewangelia św. Mateusza 7:21-23).
Ci, którym odpuszczono grzechy, mają w sobie świadectwo, ponieważ wierzą w ewangelię wody i Ducha. W I Liście Jana 5:4-12 Bóg świadczy o Jezusie Chrystusie, który przyszedł przez wodę i krew. Ponadto mówi, że jeśli ktoś naucza o innym duchu lub innej ewangelii (II List do Koryntian 11:4), to on nie otrzymał przebaczenia grzechu ani Ducha Świętego. Ludzie mogą otrzymać przebaczenie grzechów tylko wtedy, gdy wierzą w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha. Otrzymanie Ducha Świętego jest kluczowe dla przebaczenia grzechów. Przebaczenie grzechu jest kluczowe dla otrzymania Ducha Świętego.