Search

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  อัพเดทล่าสุด: 8 สิงหาคม 2019
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ https://www.bjnewlife.org/ (“การบริการ”) ที่ดำเนินการโดยThe New Life Mission (“เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”)
 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการ
 • การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ.
 • โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคุณจะไม่ สามารถเข้าถึงการบริการได้
 • บัญชี
  เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกการบริการของเราในทันที
 • คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าถึงการบริการและสำหรับกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะใช้กับการบริการของเราหรือการบริการของบุคคลที่สามก็ตาม
 • คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชี ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
  การบริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยThe New Life Mission
 • The New Life Mission ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของ บุคคลภายนอกใด ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าThe New Life Mission จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับความ เสียหายหรือ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือ ผ่านเว็บไซต์ หรือการบริการดังกล่าว
 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม
 • กฎหมายที่บังคับใช้
  ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย
 • ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลได้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ข้อ กำหนดเหล่านี้ที่ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับการบริการของเรา และแทนและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ ที่เราอาจมีระหว่าง เราเกี่ยวกับการบริการ
 • การเปลี่ยนแปลง
  เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นวัสดุเราจะ พยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาจาก ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นที่มีผลบังคับใช้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ ยอมรับข้อกำหนดใหม่ กรุณาหยุดใช้บริการ
 • ติดต่อเรา
  หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้กรุณาติดต่อเรา