Search

เกี่ยวกับเรา

The New Life Mission

The New Life Mission มุ่งมั่นที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดความสามารถเพื่อว่าคุณจะได้พบกับพระเยซู คริสต์ผู้ที่เสด็จมาโดยน้ำและ พระวิญญาณ ผ่านทางหนังสือคริสเตียนฟรี หนังสือคริสเตียนฟรีของเราได้อธิบายอย่างชัดเจนโดยง่ายถึงความจริงแท้ที่มนุษย์สามารถเกิดโดยน้ำ และพระวิญญาณได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือของเราที่มีทั้งแบบพิมพ์เป็นเล่มและมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิค และค้นหาความจริงที่อธิบาย อยู่ใน หนังสือเหล่านี้ ผู้คนมากมายในช่วงเวลาที่มืดมนนี้หิวกระหายความจริง พวกเรารอคอยและต้องการที่จะทำงานกับทหารของพระคริสต์ผู้ที่ สามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนประภาคารที่นำทางให้ผู้คนเหล่านี้ได้ไปสู่ความชอบธรรมของพระเจ้า หนังสือฟรีของThe New Life Mission นั้น ประกอบไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่อธิบายถึงความรอดของมนุษยชาติ, ชีวิตของคริสเตียน, ความหวังของอาณาจักรพันปีและอาณาจักร สวรรค์ และชีวิตนิรันดร์เอาไว้ หนังสือเหล่านี้เป็นเหมือนที่ดินที่มีของมีค่าแห่งอาณาจักรสวรรค์ซ่อนอยู่ เราต้องการให้คุนค้นพบขุมทรัพย์ อันล้ำค่าที่เรียกว่าข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ และซื้อที่ดินนี้ด้วยการขายทุกอย่างที่คุณมา เราต้องการที่จะนำคุณไปสู่ความชอบธรรม ของพระเยซู คริสต์ผ่านหนังสือของเรา และเราต้องการทำงานอันชอบธรรมร่วมกันกับคุณในพระคริสต์

ด้วยการเพิ่มขึ้นของภัยธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ควอนตัม ทำให้โลกนี้ในตอนนี้กำลังหมุนเร็วยิ่งขึ้นมุ่งไปสู่ปลายทางสุดท้าย ของความพินาศเหมือนเช่นรถไฟที่หลบหนี โลกเราจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เห็นในตอนนี้อย่างไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์ของ มนุษย์มาก่อน อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสัญญาณของการเริ่มต้นของภัยพิบัติและความทุกข์ลำบาก ก่อนการเสด็จกลับมายังโลกนี้ของ พระผู้เป็นเจ้า การมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้ผู้คนในปัจจุบันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำชีวิตที่วุ่นวายยิ่งขึ้นไปผูกติดกับโลกใบนี้และส่งผล ให้จิตใจของพวกเขาห่างไกลจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้น วันหนึ่งพวกปฏิปักษ์ต่อพระพคริสต์จะยืนสู้กับพระเจ้าและครองโลก ดังนั้นเมื่อตระหนักว่า ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคแห่งความอดอยากทางวิญญาณ เราต้องเชื่อในพระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานแก่ เราและกลายเป็นประชาชนของพระองค์ เราทุกคนที่อาศัยอยู่ในยุคดังกล่าวควรตระหนักว่า The New Life Mission กำลังส่องแสงแห่งความรอดอยู่ มันเป็นการชี้ให้เห็นเหตุผลและคำตอบที่ถูกต้องว่าทำไมคุณจะต้องรอดจากบาปทั้งหมดของคุณโดยการเชื่อในพระเยซู คริสต์

  • ประวัติและวัตถุประสงค์

    ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยท่านสาธุคุณพอล ซี ยง The New Life Mission เป็นองค์กรภารกิจอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร จุดมุ่งหมายคือการเผยแพร่ พระวจนะของพระเจ้าให้กับทุกคนทั่วโลกผ่านพันธกิจวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้จุดเน้นของพันธกิจจึงอยู่ที่การจัดพิมพ์และเผย แพร่หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเสียงเพื่อที่ทุกคนและใครก็ตามจะสามารถเกิดใหม่ได้โดยน้ำและพระวิญญาณ The New Life Mission มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ มีผู้ร่วมงานในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ผู้ร่วมงานเหล่านี้ร่วมกับท่านสาธุคุณยงได้ตั้ง เป้าหมายในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไว้

  • พันธกิจ

    แปลและตีพิมพ์หนังสือคริสเตียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเสียง

    พันธกิจวรรณกรรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก ดังนั้นเราจึงได้จัดพิมพ์ชุดหนังสือคริสเตียน ของท่านสาธุคุณพอล ซี ยง เป็นภาษาหลักต่าง ๆ กว่า 90 ภาษา และเรายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อนำจิตวิญญาณทั้งหลายไปสู่ความชอบ ธรรมของพระเจ้าให้มากขึ้น เราอยากให้คุณพิจารณาเข้าร่วมพันธกิจของเราในฐานะนักแปลและ/หรือผู้พิสูจน์อักษร หากคุณสนใจโปรดคลิก ที่ปุ่ม “สมัครเป็นผู้ร่วมงาน”