Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

เราให้หนังสือชุดคริสเตียนของพอล ซี ยง ฟรีสำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมทุกคน

อย่าลังเลที่จะเข้าดูและขอรับหนังสือชุดฟรีได้ ตอนนี้! คุณสามารถ ขอหนังสือได้เพียงหนึ่งชุดของแต่ละชื่อและสูงสุด 2 ชื่อในแต่ละครั้งเท่านั้น หากคุณต้องการรับหนังสือเป็นเล่มของเราต่อไปหรือหากคุณต้อง การรับหนังสือเพิ่มเติมเพื่อแบ่งปันให้กับคนรอบตัว คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมงานของ The New Life Mission โดยได้รับการอนุมัติจากเรา ก่อนเรา นำเสนอหนังสือคริสเตียนฟรีในรูปแบบ ePub และ PDF คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือเหล่านี้ลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ได้ฟรี
ภาษา

หนังสือแนะนำมากที่สุด

ท่านได้เกิดใหม่ อย่างแท้จริง โดยน้ำและพระวิญญาณไหม?

ภาษาไทย 1

ท่านได้เกิดใหม่ อย่างแท้จริง โดยน้ำและพระวิญญาณไหม? Rev. Paul C. Jong

ในกลุ่มของหนังสือชุดคริสเตียนที่ได้เขียนเกี่ยวกับการเกิดใหม่นี่เป็นหนังสือเล่มแรกของเรา เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ถูกต้อง ตามพระคัมภีร์มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ได้โดยปราศจากการ เกิดใหม่อีกครั้งของน้ำและพระวิญญาณการเกิดใหม่หมายความว่าผู้มีบาป ถูกช่วยให้รอดจากบาปทั้งหมดโดยการเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขน ของพระเยซูมาเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและเข้า ไปสู่อาณาจักรสวรรค์อย่างผู้ที่มีความชอบธรรม ผู้ที่ไม่มีบาป

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับฉัน - วิธีที่ไม่ปลอดภัยสำหรับท่านที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ภาษาไทย 3

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับฉัน - วิธีที่ไม่ปลอดภัยสำหรับท่านที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Rev. Paul C. Jong

คริสตศาสนาในทุกวันนี้ ได้มีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆคือเรื่อง “ความรอดจากบาป“ และ ”การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์“ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่จะมีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสองแนวคิดนี้ ซึ่งความจริงก็คือว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดในคริสตศาสนาเลยทีเดียว สิ่งที่โชคร้ายคือ เราไม่สามารถพบงานเขียนตามหลักพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้สอนทั้งสองประเด็นข้างต้นให้กับเราอย่างชัดเจนได้ มีนักเขียนคริสเตียนมากมายที่ได้ถวายพระเกียรติของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบรรยายชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ แต่ไม่มีใครเลยที่กล้าจะตั้งคำถามที่ว่า “ผู้ที่เชื่อจะมั่นใจได้อย่างไรว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์?“ ทำไม? ความจริงที่น่าประหลาดใจคือ พวกเขาไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับมันได้อย่างสมบูรณ์เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับมันเลย ตามที่ผู้เผยพระวจนะ โฮเซ ร้องออกมาว่า “ชนชาติของเราถูกทำลายเพราะการขาดความรู้“ ทุกวันนี้ มีคริสเตียนไม่น้อยจมลงไปสู่การคลั่งศาสนา มีความหวังที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาเชื่อว่า พวกเขาจะได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเข้าถึงความโกลาหลและการบ้าคลั่ง แต่มันไม่ได้เกินจริงเลยที่กล่าวว่า ความเชื่อที่เป็นที่รู้จักของพวกเขานั้นได้ทำให้คริสตศาสนาลดลงไปเป็นเพียงเรื่องหมอผีเพียงเท่านั้นและการคลั่งศาสนาเช่นนี้ได้สืบมาจากซาตาน ผู้เขียน ท่านสาธุคุณ Paul C. Jong กล้าประกาศความจริง ท่านได้กล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญในมาตฐานที่สมบูรณ์ที่ผู้เขียนทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่หลบเลี่ยงมานาน อันดับแรกท่านระบุถึงความหมายของ “การเกิดใหม่“ และ “การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์“ และอธิบายความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิดข้างต้นที่ไม่สามารถหนีกับได้ จากนั้น ท่านลำดับรายละเอียดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จาก “วิธีแยกแยะพระวิญญาณ“ ไปถึง “หนทางในการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ“ หากต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้น ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหนังสือที่ได้ลงไว้ในเวปเพจ

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅱ)

ภาษาไทย 10

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅱ) Rev. Paul C. Jong

ตามที่พระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสให้สร้างพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่า แต่ในพันธสัญญาฉบับใหม่ พระเจ้าทรงต้องการให้เรา สามารถสร้างสถาน บริสุทธิ์ในหัวใจของเราแต่ละคนเพื่อว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราได้ ปัจจัยของความเชื่อที่เราสามารถสร้างสถานบริสุทธิ์นี้ในหัวใจของเราได้ คือ พระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เราต้องชำระความผิดบาปของเราทั้งหมดด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ พระเจ้า ทรงบอกเราให้ทำหัวใจให้ว่างเปล่าและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยให้สร้างสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ เราจะต้องชำระหัวใจของเรา ให้สะอาดทั้งหมดโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่โดยการปรับ จิตใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้ อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่ เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่ โดยการปรับจิต ใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

หนังสือใหม่

คำสอนของข่าวประเสริฐของมาละโก (Ⅰ) - เราควรจะมุ่งมั่นอย่างไรที่จะเชื่อและประกาศ

Thai 41

คำสอนของข่าวประเสริฐของมาละโก (Ⅰ) - เราควรจะมุ่งมั่นอย่างไรที่จะเชื่อและประกาศ Rev. Paul C. Jong

ข่าวประเสริฐของมาละโกเป็นพยานว่าพระเยซู คริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้าและคือพระเจ้าเอง และก็เป็นพยานเช่นกันว่าพระองค์คือผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น เราเห็นได้ว่าผู้เขียนข่าวประเสริฐของมาละโกได้เป็นพยานอย่างหนักแน่นว่าพระองค์คือพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา นี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนใคร่อยากจะ เป็นพยานของพระเยซู คริสต์นี้ผู้ที่ได้แสดงไว้ในข่าวประเสริฐของมาละโกให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าแก่นของความจริงของคริสตศาสนานั้นพบอยู่ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสว่า “เราบอก ความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้" (ยอห์น 3:5)

eBooks และหนังสือเสียงโดย Paul C. Jong

จัดเรียง
รวม 37