Search

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  วันที่มีผล: 8 สิงหาคม 2019
 • The New Life Mission (“เรา”,”พวกเรา”หรือ”ของเรา”) ดำเนินการเวปไซต์ https://www.bjnewlife.org/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”บริการ”)
 • หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัว เลือกที่คุณได้เชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น
 • เราได้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการจัดเตรียมและปรับปรุงการบริการ โดยการใช้บริการนี้ คุณได้ตกลงที่จะยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่เข้าถึงได้จาก https://www.bjnewlife.org/
 • คำจำกัดความ
 • การบริการ
  การบริการคือเว็บไซต์ https://www.bjnewlife.org/ ที่ดำเนินการโดยThe New Life Mission
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อ มูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือมีแนวโน้มที่จะเข้ามาอยู่ในความครอบครองของเรา)
 • ข้อมูลการใช้งาน
  ข้อมูลการใช้งานคือข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่นระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ)
 • คุกกี้
  คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • การรวบรวมและใช้ข้อมูล
  เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
 • ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนของคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แต่ไม่ได้จำกัด:
  •   อีเมล
  •   ชื่อและนามสกุล
  •   เบอร์โทรศัพท์
  •   ที่อยู่, รัฐ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, เมือง
  •   คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณด้วยจดหมาย ข่าวสื่อการตลาดหรือโปรโมชั่นและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดจากเราได้โดยติดต่อเรา
 • ข้อมูลการใช้งาน
  เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและการใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่นที่อยู่ไอพี) ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใครและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ
 • การติดตามข้อมูลคุกกี้
  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในการบริการของเราและเราเก็บข้อมูลบางอย่างไว้
 • คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เช่นบีคอน แท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์การบริการของเรา
 • คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่จะส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้
 • ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:
  •   คุกกี้เซสชัน เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อดำเนินการบริการของเรา
  •   คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
  •   คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย
 • การใช้ข้อมูล
  The New Life Mission ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ :
  •   เพื่อจัดเตรียมและบำรุงรักษาการบริการของเรา
  •   เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา
  •   เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในกิจลักษณ์เชิงโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
  •   เพื่อจัดเตรียมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  •   เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราจะสามารถปรับปรุงการบริการของเราได้
  •   เพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเรา
  •   เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
  •   เพื่อเตรียมข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอื่น การบริการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับที่คุณซื้อหรือสอบถามไปแล้วเว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • การถ่ายโอนข้อมูล
  ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน – คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ,จังหวัด,ประเทศหรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของคุณ
 • หากคุณอยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลีและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและประมวลผลที่นั่น
 • การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวที่แสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น
 • The New Life Mission จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอซึ่งรวมถึง ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆด้วย
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย
  The New Life Mission อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:
  •   เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  •   เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของThe New Life Mission
  •   เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ
  •   เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
  •   เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
  ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
 • ผู้ให้บริการ
  เราอาจจ้างบริษัท และบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) ให้บริการในนามของเรา ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา
 • บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
  การบริการของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเวปไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเวปไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเวปไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
 • เราไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเวปไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ
 • ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
  บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)
 • เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปก ครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  เราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล์และ/หรือประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้
 • ติดต่อเรา
  หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:
  •   ทางอีเมลล์ : newlife@bjnewlife.org