Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมัทธิว

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅴ) - ดังที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
  • ISBN9788928238361
  • หน้า311

ภาษาไทย 31

ข่าวประเสริฐของมัทธิว (Ⅴ) - ดังที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 

บทที่ 24
1. เตรียมการไว้สำหรับการเสด็จมาเป็นครั้งที่สองของพระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 24:7-31) 
2. กำจัดความเห็นแก่ตัวของท่านออกไปในวันสุดท้าย และรักษาความเชื่อของท่านไว้ (มัทธิว 24:9-14) 
3. จงตระหนักถึงการมาถึงของความทุกข์ลำบากและปกป้องความเชื่อของท่าน (มัทธิว 24:29-31) 
4. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากความทุกข์ลำบากแล้ว? (มัทธิว 24:29-31) 
5. ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้าด้วยพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานมาให้ท่าน (มัทธิว 24:32-44) 
6. เรามามีความเชื่อเกี่ยวกับวันสุดท้ายกันเถิด (มัทธิว 24:32-51) 
7. เหมือนผู้มีปัญญา (มัทธิว 24:32-51) 
8. จงรักพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าสิ่งต่างๆของโลกนี้ (มัทธิว 24:32-51) 
9. จงระแวกระวังและเตรียมการไว้สำหรับการพิพากษา (มัทธิว 24:37-43) 
10. เรามามีปัญญาเพียงพอที่จะแยกแยะแต่ละยุคกันเถิด (มัทธิว 24:37-51) 

บทที่ 25
1. คนคริสเตียนโง่ และคนคริสเตียนมีปัญญา (มัทธิว 25:1-12) 
2. วางหัวใจของท่านไว้ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มัทธิว 25:1-13) 
3. จงทำงานของพระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 25:14-30) 
4. เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐไปเมื่อเราทำได้ (25:14-30) 
 
มีคริสเตียนใหม่มากมายนับไม่ถ้วนทั่วโลก ผู้ที่เพียงเกิดใหม่โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่เรากำลังเผย แพร่อยู่เรามีความใฝ่ฝัน จริงๆว่าจะได้ให้การขนมปังแห่งชีวิตแก่พวกเขา แต่มันยากสำหรับพวกเขาที่จะร่วมสามัคคีธรรมกับเราใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริง เพราะว่าพวกเขานั้น อยู่ห่างไกลจากเรา
ดังนั้นในการพบกับความต้องการทางจิตวิญญาณของประชาชนของพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวง ผู้เขียนจึงประกาศว่าคน ทั้งหลายที่ได้รับการยกความผิดบาปของตน โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเยซู คริสต์จะต้องดูแลพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่จะปกป้อง ความเชื่อของพวกเขาและผดุงชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารแห่งชีวิตให้ท่านต่อไปผ่านคริสตจักรของพระองค์และคนรับใช้ของพระองค์พระพรของพระเจ้าจะมีอยู่กับผู้ที่ได้เกิดใหม่อีกครั้งโดยน้ำและพระวิญญาณ ผู้ปรารถนาจิตวิญญาณแท้จริงที่ร่วมสามัคคีธรรมกับเราในพระเยซู คริสต์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB