Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

בשורת המים והרוח

האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח?
  • ISBN8983142456
  • עמודים308

עִבְרִית 1

האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח?

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא

חלק ראשון – דרשות
1. אנו קודם חייבים לדעת על חטאינו כדי להיגאל (מרקוס 8-20,9-23 :7)
2. בני אדם נולדים חוטאים (מרקוס 20-23 :7)
3. אם נקיים את התורה זה יוכל להציל אותנו? (לוקס 25-30 :10)
4. הגאולה הנצחית (יוחנן 1-12 :8)
5. טבילתו של ישוע וכפרת החטאים (מתי 13-17 :3)
6. ישוע המשיח בא על ידי מים, דם ורוח (הראשונה ליוחנן 1-12 :5)
7. טבילת ישוע היא אות הגאולה לחוטאים (הראשונה לפטרוס 20-22 :3)
8. בשורת הכפרה המוחלטת (יוחנן 1-17 :13)

חלק שני – נספחים
1. עדויות על גאולה
2. הסברים נוספים
3. שאלות ותשובות
 
הלימוד בספר זה ירווה את הצימאון שבליבך. הנוצרים של היום ממשיכים לחיות את חייהם בעוד הם לא מכירים את הפתרון האמיתי לחטאי היומיום אשר הם מבצעים מדי יום. האם אתם יודעים מהי צדקתו של אלוהים? המחבר מקווה שתשאלו את עצמכם שאלה זו ותאמינו בצדקתו של אלוהים אשר מתגלה בספר זה.
דוקטרינות של גורלות, צידוק והתקדשות הדרגתית הן הדוקטרינות הנוצריות העיקריות אשר הביאו לבלבול וריקנות בנשמתם של המאמינים. אבל, נוצרים יקרים, עתה הוא הזמן שבו עליכם להמשיך עם האמת אשר למדתם ואשר אתם בטוחים בה.
ספר זה יספק את נשמתכם בתבונה נפלאה וידריך אותה לשלווה. המחבר רוצה שתתברכו בידיעת צדקתו של אלוהים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה