Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

ישוע המשיח ויוחנן המטביל

הקשר בין עבודתו של ישוע לעבודתו של יוחנן המטביל בארבעת הבשורות
  • ISBN9788928238705
  • עמודים268

עִבְרִית 21

הקשר בין עבודתו של ישוע לעבודתו של יוחנן המטביל בארבעת הבשורות

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא 
1. אתם חייבים לדעת ולהאמין בעבודתו של יוחנן המטביל (מרקוס 1:1-2) 
2. יוחנן המטביל לא היה כשלון (מתי 11:1-14) 
3. יוחנן המטביל אשר בא בדרך הצדק (מתי 17:13) 
4. הסתכלו על עבודתו של יוחנן המטביל! (לוקס 1:17-23) 
5. הבה נהנה בשמחה מתהילת האל (יוחנן 1:1-14) 
6. האם אתם מכירים את עבודתם של שני משרתי האל? (יוחנן 1:30-36) 
7. מדוע היה על ישוע להיטבל? (יוחנן 3:22-36)
8. הפיצו את הבשורה האמיתית ומעשה הצדקה של ישוע (מתי 3:1-17) 
9. היחס בין עבודתו של יוחנן המטביל לבין בשורת כפרת עוונותינו (מתי 21:32)
10. ישוע אשר בא למחוק את חטאינו (מתי 3:13-7) 
11. "הנני שולח מלאכי" (מרקוס 1:1-5) 
12. הבה נאמין בישוע יחד עם הבנה לגבי יוחנן המטביל (לוקס 1:1-17) 
 
האם במקרה הינכם חושבים שעבודתו של יוחנן המטביל אינה משנה או אינה הכרחית? עליכם להאמין בהתאם לדבר אלוהים הכתוב. עלינו להבין ולהאמין בעבדותו של יוחנן המטביל במסגרת העבודה של ישוע המשיח. יוחנן המטביל בברית החדשה היה הנביא שאליהו בברית הישנה הבטיח שישלח לעולם זה בספר מלאכי פרק 4 פסוקים 4-5. כפי שהנביא אליהו ניבא, יוחנן המטביל נולד שישה חודשים לפני ישוע והיה האדם אשר העביר את החטאים של העולם הזה בבת אחת בהטבילו את ישוע בנהר הירדן כשהיה בן שלושים. לפיכך, עלינו להיות מקבלי ברכות האלוהים על ידי שנדע על עבודתו של יוחנן המטביל ונקבל את עבודתו של ישוע המשיח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה