Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

רוח הקודש

רוח הקודש אשר שוכנת בי - הדרך הבטוחה בשבילך לקבלת רוח הקודש
  • ISBN8983144939
  • עמודים285

עִבְרִית 3

רוח הקודש אשר שוכנת בי - הדרך הבטוחה בשבילך לקבלת רוח הקודש

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא
 
חלק ראשון – דרשות
1. רוח הקודש פועלת במסגרת הבטחתו של אלוהים (מעשי השליחים 8- 1:4)
2. האם באמת יכול האדם לרכוש את רוח הקודש בכוחות עצמו? (מעשי השליחים 24- 8:14)
3. "הקבלתם את רוח הקדש אחרי אשר האמנתם?" (מעשי השליחים 3- 19:1)
4. אלה שיש בהם אמונה כמו לשליחים (מעשי השליחים 3:19)
5. האם ברצונך להתחבר עם רוח הקודש? (הראשונה ליוחנן 10- 1:1)
6. האמן שרוח הקודש שוכנת בך (מתי 12- 25:1)
7. הבשורה היפה המאפשרת לרוח הקודש לשכון במאמינים (ישעיה 7- 9:6)
8. באמצעות מי מי החיים של רוח הקודש זורמים? (יוחנן 38- 7:37)
9. בשורת טבילתו אשר עשתה אותנו נקיים (אל האפסיים 22- 2:14)
10. התהלך ברוח! (אל הגלטיים 26- 5:16 , 18- 6:6)
11. להתמיד בחיים המלאים ברוח הקודש (אל האפסיים 18- 5:6)
12. לחיות חיים המלאים ברוח הקודש (אל טיטוס 8- 3:1)
13. מעשיה ומתנותיה של רוח הקודש (יוחנן 11- 16:5)
14. מהי החזרה בתשובה הנכונה לקבלת רוח הקודש? (מעשי השליחים 2:38)
15. תוכל לקבל את רוח הקודש רק כשתדע את האמת (יוחנן 36- 8:31)
16. ייעודם של אלה אשר קיבלו את רוח הקודש (ישעיה 11- 61:1)
17. עלינו להיות בעלי תקווה ואמונה ברוח הקודש (אל הרומים 25- 8:16)
18. האמת אשר מובילה את המאמינים לשכינתה רוח הקודש (יהושע 4:23)
19. הבשורה היפה אשר קרעה את פרוכת ההיכל (מתי 54- 27:45)
20. האדם אשר יש בו את שכינתה של רוח הקודש מנחה אחרים לקבל את רוח הקודש (יוחנן 23- 20:21) 

חלק שני – נספחים
1. עדויות על גאולה 
2. שאלות ותשובות 
 
בנצרות, נושא הויכוח המשמעותי ביותר הוא הישועה מהחטאים ושכינתה של רוח הקודש. בכל אופן, למעטים מהאנשים יש מידע מדויק על שני הדברים הללו אשר הם החשובים ביותר בנצרות. בכל זאת במציאות אנשים אומרים שהם מאמינים בישוע המשיח בעוד הם אינם בקיאים בגאולה וברוח הקודש. האם אתם מכירים את הבשורה אשר תגרום לכם לקבל את רוח הקודש? אם ברצונכם לבקש מאלוהים את שכינתה של רוח הקודש, עליכם קודם לדעת על בשורת המים והרוח ולהאמין בה. ספר זה לבטח יוביל את כל הנוצרים ברחבי העולם לקבל את רוח הקודש באמצעות מחילת כל חטאיהם.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה