Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

הבשורה על פי מתי

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 1: הבשורה כל פי מתי (I)
  • ISBN8983143622
  • עמודים253

עִבְרִית 12

פול ס. ז`ונג התפתחות רוחנית סדרה 1: הבשורה כל פי מתי (I)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא
 
פרק 1
1. תולדות ישוע המשיח (מתי 1:1-6) 
2. הבה ניתן תודה לאדונינו ישוע אשר בא להושיע אותנו (מתי 1:18-25) 
3. ישוע אשר נהרה מרוח הקודש (מתי 1:18-25) 

פרק 2
1. היכן נוכל לפגוש את ישוע באופן הולם? (מתי 2:1-12) 

פרק 3
1. הפיצו את הבשורה האמיתית ואת מעשה צדקתו של ישוע (מתי 3:1-17) 
2. ישוע אשר בא למחוק את חטאיכם (מתי 3:13-17) 

פרק 4
1. ברוכים אלה היראים את אלוהים ומשרתים אותו (מתי 4:1-11)

פרק 5
1. הדרשה על ההר (מתי 5:1-16)

פרק 6
1. הוראתו של ישוע על התפילה (1) (מתי 6:1-15)
2. הוראתו של ישוע על התפילה (2) (מתי 6:5-15) 
3. חיו עם ליבכם בישוע (מתי 6:21-23) 
4. אל תדאגו לגבי חייכם אלא רק ביטחו באלוהים (מתי 6:25-34) 
5. "דיו ליום צרתו" (מתי 6:34) 

פרק 7
1. על ידי האמונה בכוח הבשורה, אנו חייבים להיכנס בעד הפתח הצר (מתי 7:13-14) 
2. מה נעשה אם נינטש על ידי ישוע ביום האחרון? (מתי 7:21-23) 
3. אמונה היכולה לעשות את רצון האלוהים האב (מתי 7:20-27) 
4. אנו יכולים להיכנס לגן עדן רק כאשר אנו יודעים מהו רצונו של האב ומאמינים בו (מתי 7:21-27) 
5. היזהרו מנביאי שקר הרוצים רק את כספכם (מתי 7:13-27) 

פרק 8
1. רפואת המצורעים הרוחניים (מתי 8:1-4) 
2. "דבר נא רק דבר" (מתי 8:5-10)
3. קודם לכו אחר ישוע (מתי 8:18-22) 
 
ישנו מספר עצום של נוצרים ברחבי העולם אשר זה עתה נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אני מפיצים. אנו אכן משתוקקים להאכילם בלחם החיים. אך קשה מבחינתם להשתתף עימנו בבשורת האמת כיוון שהם רחוקים מאיתנו.
לכן, כדי לספק את הצורך הרוחני של אנשים אלה של ישוע המשיח, מלך המלכים, המחבר מצהיר שאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בדבר ישוע המשיח, חייבים להיות ניזונים מדברו הטהור על מנת להגן על אמונתם ולחזק את חייהם הרוחניים.הדרשות בספר זה הוכנו כלחם חיים חדש בשבילם אשר בו הם יוכלו להזין את התפתחותם הרוחנית.
באמצעות כנסייתו ומשרתיו, אלוהים ימשיך לספק לכם את לחם החיים הזה. יהיה רצון שברכותיו של אלוהים יהיו על כל אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, אשר משתוקקים לחלוק עימנו שותפות רוחנית אמיתית בישוע המשיח. 
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה