Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

הבשורה על פי מתי

הבשורה על פי מתי (II) - במה אנו מאמינים על מנת לקבל את מחילת החטאים?
  • ISBN9788928238538
  • עמודים315

עִבְרִית 13

הבשורה על פי מתי (II) - במה אנו מאמינים על מנת לקבל את מחילת החטאים?

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא

פרק 9
1. האמינו בישוע המשיח אשר בא כאלוהינו (מתי 9:1-13) 
2. ישוע אשר בא להושיע אותנו, המשותקים מבחינה רוחנית (מתי 9:1-13) 
3. אמונה דתית לעומת אמונה בבשורת הכוח של המים והרוח (מתי 9:1-17) 
4. עובדי האלוהים (מתי 9:35-38) 

פרק 10
1. הכוח לרפא כל מחלה נמצא בבשורת המים והרוח (מתי 10:1-16) 
2. הבה נחייה כעובדי האלוהים (מתי 10:1-8) 

פרק 11
1. יוחנן המטביל לא היה כשלון (מתי 11:1-14) 

פרק 12
1. ישוע אמר שהוא חפץ בחסד ולא בזבח (מתי 12:1-8) 
2. האם אתם רוצים לדעת מהו חילול רוח הקודש? (מתי 12:9-37) 
3. החטא הבלתי נסלח ואחריותם של הנולדים מחדש (מתי 12:31-32) 
4. היכן רוצה השטן לשכון? (מתי 12:43-50) 

פרק 13
1. המשל על ארבעת סוגי השדה (מתי 13:1-9) 
2. התאפשר לכם לדעת את סודות מלכות השמים (מתי 13:10-23) 
3. מלכות השמים היא כמו אדם אשר זורע זרע טוב בשדהו (מתי 13:24-30) 
4. כוח בשורת המים והרוח (מתי 13:31-43) 
5. מלכות השמים היא כמו אוצר הטמון בשדה (מתי 13:44-46) 
6. מלכות השמים היא כמו מכמורת אשר הושלכה לים ואוספת את כל סוגי הדגים (מתי 13:47-52) 
7. מרים בוודאי אינה אלוהית (מתי 13:53-58) 
 
ישנו מספר עצום של נוצרים ברחבי העולם אשר זה עתה נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אני מפיצים. אנו אכן משתוקקים להאכילם בלחם החיים. אך קשה מבחינתם להשתתף עימנו בבשורת האמת כיוון שהם רחוקים מאיתנו.
לכן, כדי לספק את הצורך הרוחני של אנשים אלה של ישוע המשיח, מלך המלכים, המחבר מצהיר שאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בדבר ישוע המשיח, חייבים להיות ניזונים מדברו הטהור על מנת להגן על אמונתם ולחזק את חייהם הרוחניים.הדרשות בספר זה הוכנו כלחם חיים חדש בשבילם אשר בו הם יוכלו להזין את התפתחותם הרוחנית.
באמצעות כנסייתו ומשרתיו, אלוהים ימשיך לספק לכם את לחם החיים הזה. יהיה רצון שברכותיו של אלוהים יהיו על כל אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, אשר משתוקקים לחלוק עימנו שותפות רוחנית אמיתית בישוע המשיח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה