Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

הבשורה על פי יוחנן

אהבתו של אלוהים הנראית באמצעות ישוע בנו היחיד (II) - דרשות על הבשורה על פי יוחנן (II)
  • ISBN9788928238569
  • עמודים252

עִבְרִית 19

אהבתו של אלוהים הנראית באמצעות ישוע בנו היחיד (II) - דרשות על הבשורה על פי יוחנן (II)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא 
 
פרק 3
1. אנו חייבים להיוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח (יוחנן 3:1-15) 
2. אדונינו בא לעולם זה כדי להושיענו מחטאי העולם (יוחנן 3:14-21) 
3. במה אנו חייבים להאמין בפני האל? (יוחנן 3:21) 
4. אלוהנו הוא ישוע אשר נתן לנו חיי נצח אמיתיים (יוחנן 3:35-36)

פרק 4
1. ישוע פתר את כל בעיותינו (יוחנן 4:3-19) 
2. במה ליבנו מוצא סיפוק? (יוחנן 4:10-24) 
3. מי החיים אשר גורמים לאדם לעולם לא לצמוא (יוחנן 4:13-26, יוחנן 4:39-42) 
4. לתחייה הרוחנית שלנו, לאיזה סוג של אמונה אנו זקוקים? (יוחנן 4:19-26) 
5. דבר ישוע הוא דבר האל (יוחנן 4:46-54) 

פרק 5
1. לעולם אל לנו לחזור ליהדות (יוחנן 5:10-29) 
2. ביקורו של ישוע בבריכת בית חסדא (יוחנן 5:1-9) 

פרק 6
1. עימלו במאכל הקיים לחיי עולם (יוחנן 6:16-40) 
 
כתוב, "את האלוהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע" (יוחנן 1:18).
עד כמה בצורה מושלמת ישוע הראה את אהבתו של אלוהים לנו! עד כמה בצורה מושלמת ישוע גאל אותנו! איזו אמת מושלמת של ישועה היא בשורת המים והרוח! לעולם לא התחרטנו על קבלת ישועתנו באמצעות אמונתנו בישוע, אשר בא על ידי המים והדם (הראשונה ליוחנן 5:6).
עתה, אנו הפכנו לאנשיו חפי החטא. כל מי שיאמין בבשורת המים והרוח יוכל לקבל את מחילת חטאיו הנצחית ולהיות זכאי לחיי נצח.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה