Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

ספר בראשית

עתה אין עוד כאוס, ריקנות או חשכה (I) - דרשות על ספר בראשית (III)
  • ISBN978898230129
  • עמודים288

עִבְרִית 24

עתה אין עוד כאוס, ריקנות או חשכה (I) - דרשות על ספר בראשית (III)

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים

מבוא 
1. אלוהים עיצב אותנו ככוכבי השמיים (בראשית 1:14-19) 
2. יום השבת מסמל את הברכה שאלוהים מחק את כל חטאינו (בראשית 2:1-3) 
3. ביום השבת אלוהים נח אחר שיצר את היקום וכל אשר בו (בראשית 2:1-3) 
4. אלוהים בירך וקידש את יום השבת (בראשית 2:1-3) 
5. אלוהים נתן מנוחה אמיתית לבני האדם (בראשית 2:1-3)
6. כיצד אלוהים יצר אותנו? (בראשית 2:1-3)
7. על ידי מי אנו הולכים שולל?(בראשית 3:1-7) 
8. לעולם לא נוכל להיוושע מהחטא על ידי אמונה דתית כלשהי שנוצרה על ידי האדם (בראשית 4:1-4)
9. הישועה הנצחית היא הסימן לבאות בקורבן הכפרה (בראשית 4:1-4) 
10. קורבן רוחני מול קורבן גשמי (בראשית 4:1-5) 
11. אנו חייבים להאמין באלוהים בהתבססות על דברו (בראשית 4:1-5) 
12. הבה נחיה כרועי צאן (בראשית 4:1-5) 
13. רק ישוע המשיח הוא הכפרה המושלמת אשר יכול היה למחוק את חטאי העולם (בראשית 4:1-7) 
14. אנו חייבים לאחד את ליבנו עם צדקת האל (בראשית 4:1-7) 
15. מיהו הבל ומיהו קין לפני האל (בראשית 4:1-24) 
 
אף על פי שיכול להיות שאנו חסרי אונים ומכיוון שלדבר האלוהים יש כוח, כאשר דבר האל נופל ארצה הוא ללא ספק מניב פירות. יותר מכך, מכיוון שדבר האלוהים חי אנו יכולים לראות בעצמנו שהוא אותו דבר היום ומחר ולעולם לא משתנה. שלא כמו דברי בני האדם, דבר האלוהים לעולם אינו משתנה כיוון שהוא נאמן לעד. כאשר אלוהים אומר משהו הוא מקיים בדיוק את דבריו.
מכיוון שלדבר האלוהים יש כוח, כאשר אלוהים אומר "יהי אור," אז יש אור וכאשר הוא אמר, "יהי מאור גדול ומאור קטן," זה התקיים בדיוק כפי שהוא ציווה.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB

ספרים הקשורים לכותר זה