Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

ספר בראשית

דרשות על ספר בראשית (II) - החטא הקדמון וישועתו המושלמת של האל
  • ISBN9788928238941
  • עמודים226

עִבְרִית 23

דרשות על ספר בראשית (II) - החטא הקדמון וישועתו המושלמת של האל

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא
 
פרק 2
1. הברכות אשר אלוהים העניק לנו (בראשית 2:1-3) 
2. מחשבות האדם הן כמו ערפל (בראשית 2:4-6) 
3. אנו פגשנו את חתננו ישוע המשיח (בראשית 2:21-25) 

פרק 3
1. האמת אינה משתנה ואין זה משנה כמה אנשים רבים עשויים להכחישה (בראשית 3:1-4) 
2. החטא בא ונכנס לעולם (בראשית 3:1-6) 
3. היכן עלינו לבסס את אמונתנו (בראשית 3:1-7) 
4. כוח האמונה באל (בראשית 3:1-7)
5. אנו יכולים לגבור על השטן רק על ידי אמונה אמיתית (בראשית 3:1-7) 
6. על ידי האמונה בבשורת האמת אנו חייבים להתגבר על מזימתו של השטן (בראשית 3:1-7) 
7. חפשו תמיד רק אחר תועלתו של האל (בראשית 3:1-24) 
8. חטאינו נשטפו על ידי האמונה בבשורה המקורית (בראשית 3:8-10) 
9. אנו חייבים לחיות על פי רצונה של רוח הקודש (בראשית 3:8-17) 
10. מהו הטוב האמיתי ומהו הרוע האמיתי (בראשית 3:10-24) 
11. השגחתו העליונה של האל (בראשית 3:13-24) 
12. למען מי עלינו לחיות (בראשית 3:17-21) 
 
בספר בראשית נמצאת הסיבה לכך שאלוהים יצר אותנו. כאשר ארכיטקט מתכנן בניין או אמן מצייר תמונה, הם קודם הוגים במחשבתם את העבודה אשר הושלמה לפני שהם למעשה מתחילים לעבוד על הפרויקט שלהם. בדיוק כך, גם לאלוהינו הייתה ישועת בני האדם במחשבתו אפילו לפני שהוא יצר את השמיים ואת הארץ, ולתכלית זו, אשר הייתה במחשבתו, הוא ברא את אדם וחווה. אלוהים היה צריך להסביר לנו את תחום השמיים, אשר הוא לא נראה בעיניים גשמיות שלנו, על ידי יצירת אנלוגיה לתחום הארץ שאנו כולנו יכולים לראות ולהבין.
אפילו לפני כינון העולם, אלוהים רצה להושיע את בני האדם באופן מושלם על ידי נתינת בשורת המים והרוח ללב כולם. לכן, למרות שכל בני האדם נוצרו מעפר, הם חייבים ללמוד ולדעת את בשורת האמת של המים והרוח למען רווחת נשמתם. אם האנשים ימשיכו לחיות מבלי להכיר את הריבונות של השמים, הם יאבדו לא רק את הדברים של הארץ אלא גם את כל הדברים אשר שייכים לשמים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר אודיו
ספר אודיו

ספרים הקשורים לכותר זה