Search

ספרים מודפסים,
ספרים אלקטרונים וספרי אודיו חינמיים

ספר בראשית

דרשות על ספר בראשית (I) - רצונו של השילוש הקדוש עבור בני האדם
  • ISBN9788928260997
  • עמודים324

עִבְרִית 22

דרשות על ספר בראשית (I) - רצונו של השילוש הקדוש עבור בני האדם

Rev. Paul C. Jong

תוכן העניינים
 
מבוא 

פרק 1
1. התנ"ך הוא דבר הישועה לא ספר מדע (בראשית 1:1-2) 
2. האם הפכתם לאור בבשורת האמת? (בראשית 1:2-3) 
3. מכוח החושך אל ממלכתו של הבן (בראשית 1:2-5) 
4. יום ראשון: בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ (בראשית 1:1-5) 
5. המים שמעל הרקיע והמים שמתחת לרקיע (בראשית 1:6-8) 
6. אלוהים הפריד את המים ביום השני (בראשית 1:6-8) 
7. למלא את רצון האל (בראשית 1:9-13) 
8. להיכנס לתוך עבודת האל (בראשית 1:9-13) 
9. אנו נוכל להיוושע מכל חטאינו רק כאשר נכיר את רשעותנו (בראשית 1:9-13) 
10. מה חייבים לעשות משרתי האל המאמינים בבשורת המים והרוח (בראשית 1:14-19) 
11. אלוהים עשה אותנו לכלים ראויים (בראשית 1:16-19) 
12. על הצדיקים לחיות רק על ידי האמונה (בראשית 1:20-23) 
13. קבעו את ליבכם לפני האל (בראשית 1:20-23) 
14. חיי אנשי האמונה המאמינים בליבם בדבר האל (בראשית 1:20-23) 
15. הסיבה לכך שאלוהים יצר אותנו בדמותו (בראשית 1:24-31) 
16. אנו נבראנו בצלם אלוהים (בראשית 1:24-31) 
 
בספר בראשית נמצאת הסיבה לכך שאלוהים יצר אותנו. כאשר ארכיטקט מתכנן בניין או אמן מצייר תמונה, הם קודם הוגים במחשבתם את העבודה אשר הושלמה לפני שהם למעשה מתחילים לעבוד על הפרויקט שלהם. בדיוק כך, גם לאלוהינו הייתה ישועת בני האדם במחשבתו אפילו לפני שהוא יצר את השמיים ואת הארץ, ולתכלית זו, אשר הייתה במחשבתו, הוא ברא את אדם וחווה. אלוהים היה צריך להסביר לנו את תחום השמיים, אשר הוא לא נראה בעיניים גשמיות שלנו, על ידי יצירת אנלוגיה לתחום הארץ שאנו כולנו יכולים לראות ולהבין.
אפילו לפני כינון העולם, אלוהים רצה להושיע את בני האדם באופן מושלם על ידי נתינת בשורת המים והרוח ללב כולם. לכן, למרות שכל בני האדם נוצרו מעפר, הם חייבים ללמוד ולדעת את בשורת האמת של המים והרוח למען רווחת נשמתם. אם האנשים ימשיכו לחיות מבלי להכיר את הריבונות של השמים, הם יאבדו לא רק את הדברים של הארץ אלא גם את כל הדברים אשר שייכים לשמים.
ספר אלקטרוני להורדה
PDF EPUB
ספר מודפס בחינם
הוסף ספרים לעגלה.

ספרים הקשורים לכותר זה