Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[3-5] אגרת לקהל לודקיא (חזון יוחנן 3:14-22)

אגרת לקהל לודקיא
( חזון יוחנן 3:14-22) 
"ואל מלאך קהל לודקיא כתוב כה אמר האמן העד הנאמן והאמיתי ראשית בריאת האלוהים. ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם. כי עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי. כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אומלל אתה ודוי ועני ועיוור וערום. אני איעצך לקנות מאיתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בושת ערוותך ולמשוח עינך קלורית למען תראה. אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקוד ותשוב. הנני ועמד לפתח ודופק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עימו והוא עימדי. המנצח אתנו לשבת איתי על כסאי כאשר ניצחתי גם אנוכי ואשב את אבי על כסאו. מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות."
 
 

פרשנות

 
פסוק 14: ואל מלאך קהל לודקיא כתוב כה אמר האמן העד הנאמן והאמיתי ראשית בריאת האלוהים.
אדונינו בא אל האדמה הזו וציית לאביו עד לנקודה של מותו כדי לקיים את רצון אביו. במילים אחרות, הוא ציית לכל ציווי עם "אמן" כיוון שזה היה רצון אביו. אדונינו הוא המשרת הנאמן של מלכות האלוהים האב והעד האמיתי אשר מעיד על עצמו שהוא בן האלוהים והמושיע. אדונינו הוא האלוהים של ראשית הבריאה.
  
פסוק 15: ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם.
אלוהים גער במשרת קהל לודקיא על אמונתו הפושרת. משרת זה ראוי לזעמו של אלוהים. אם אמונתו של מישהו פושרת לפני אלוהים, הוא חייב לעשות את אמונתנו ברורה, או קרה או חמה. האמונה אשר אלוהים דורש מאיתנו היא אמונה החייבת להיות מוגדרת בהחלט או כחמה או כקרה. אמונה ברורה זו היא גם דרישה מוחלטת באמונה בבשורת המים והרוח.
כאשר זה מגיע לאמונה באלוהים, ישנם שני סוגי מאמינים. מצד אחד, יש לנו את אלה המאמינים שבשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית, ושאין בשורה אחרת מלבד הבשורה הזו. מצד שני, יש לנו את אלה המאמינים שישנן בשורת אחרות, נוסף על בשורת המים והרוח, ואמונתם של האחרונים היא אמונה פושרת.
הם חושבים שזה מספיק להאמין ושאין צורך להבחין בין הבשורה האמיתית והבשורות השקריות. אחדים מהם אפילו חושבים שישוע הוא אינו המושיע היחידי, אלא שהישועה יכולה להימצא גם בדתות אחרות בעולם הזה. בדומה לאמונתם, גם אמונתו של משרת קהל לודקיא הייתה פושרת, ללא שום הפרדה בין הבשורה האמיתית לבשורת השקריות – אין שום בשורה אחרת מלבד בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע משרת זה היה מקור לדאגה לאלוהים ועורר את חמתו.
 
פסוק 16: כי עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי.
אדונינו האלוהים דורש אמונה ברורה ממשרתיו. אנו חייבים להבין שאלוהים אינו מעריך אמונה אשר היא לא חמה או לא קרה. לכן, כאשר אנו מאמינים בישוע, אנו חייבים באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים לקבע את ליבנו כאשר אנו מתאימים אותו לדבר האלוהים ועומדים איתן על רצונו על ידי האמונה בו. גם אלה אשר נולדו כך מחדש חייבים לעמוד באופן ברור לצד הבשורה התנ"כית של המים והרוח, וללא פשרות לעמוד נגד אלה אשר מפיצים בשורת אחרות מלבד מהבשורה האמיתית הזו. אלוהים אומר לנו שאם הצדיקים לא יעמדו בצידה הברור של האמונה, הוא יקיא אותם. היכן, אם כן, אמונתכם עומדת עתה?
 
פסוק 17: כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אומלל אתה ודוי ועני ועיוור וערום.
אלה אשר אמונתם בישוע פושרת מאמינים שאמונתם היא בסדר גמור, ולכן הם אינם חשים בעוני אמונתם. כיוון שמשרת קהל לודקיא הביט גם על אמונתו הפושרת, גם הוא נכשל בהבנה עד כמה למעשה הוא היה עלוב. לכן כדי להיות בעל אמונה ברורה ומוחלטת, הוא היה צריך להתנסות במבחנים ורדיפות על האמת, ולעבור דרך קרב האמונה נגד השקרנים. רק אז הוא יגלה עד כמה חסר אמונה, עני וערום הוא היה באמת. לכולנו חייבת להיות אמונה ברורה לפני אלוהים.
 
פסוק 18: אני איעצך לקנות מאיתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בושת ערוותך ולמשוח עינך קלורית למען תראה.
אלוהים אמר למשרת קהל לודקיא לזקק את אמונתו. משרת קהל לודקיא היה חייב לבנות מחדש את יסודות אמונתנו בבשורת המים והרוח ולהתלבש בבגדי צדיקות. הוא היה חייב גם לראות את עצמו, לשוב, ולזקק את אמונתו בבירור. הוא היה חייב לשמור את אמונתו בהתמדה, ללמוד ולהגשים את תקוותו על ידי זיקוק אמונתו.
גם אתם, חייבים להתנסות בדיכוי גדול וברדיפה למען בשורת המים והרוח, בשורת האמת אשר ניתנה על ידי אלוהים. רק אז תבינו עד כמה יקרה היא אמת זו של בשורת המים והרוח. האם אי פעם שברתם את צדקותכם האנושית כדי לשמור את צדקת האלוהים אשר הורווחה באמצעות בשורת המים והרוח? אלה אשר שברו את הצדיקות האנושית יודעים עד כמה יקרה היא צדקת האלוהים. אתם חייבים להבין שללא אמונתכם הבוטחת בישוע, חיי האמונה שלכם פשוט יהפכו לעלובים. לכן אתם חייבים ללמוד מהאמונה אשר ישוע נתן למשרתים הקדומים לפנינו, ולכסות את הבושה של חוסר אמונתכם.
אסור לנו לשכוח את העובדה שנדרשת הקרבה כדי לרכוש את האמונה האמיתית. כיוון שהאמונה האמיתית נרכשת על ידי הולכים בדרך האמונה של אבותינו הרוחניים צעד אחר צעד, אנו חייבים לשלם את מחיר ההקרבה. אנו גם חייבים להיות מוכנים להפסיד את דברי העולם הגשמי למען בניית ממלכתו של ישוע ולמען ההתקדמות של אמונתנו, ולהשליך את הכל למען ישוע.
 
פסוק 19: אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקוד ותשוב.
ישוע גוער ומייסר את אלה היודעים ומאמינים באהבתו אם אמונתם היא ללא עבודה. לכן, אלה אשר נאהבים על ידי ישוע, חייבים לעבוד קשה למענו וללכת אחריו עם אמונה אמיתית.
 
פסוק 20: הנני ועמד לפתח ודופק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עימו והוא עימדי.
אלה אשר הפכו למשרתי האלוהים חולקים את חייהם עימו גם בשמחה וגם בעצב. אלה אשר עובדים למען ישוע, חיים כשהם תמיד מאמינים בדבר ישוע, ובאמצעות אמונתם, אדונינו תמיד מקיים את כל פעולותיו.
 
פסוק 21: המנצח אתנו לשבת איתי על כסאי כאשר ניצחתי גם אנוכי ואשב את אבי על כסאו.
האמונה האמיתית מושגת או אובדת תלוי בכך אם האדם מוכן למות מות קדושים או לא. אלה הנלחמים בשטן על ידי האמונה בדבר ישוע ישיגו ניצחון וישובחו על ידי ישוע. משרתי וקדושי האלוהים תמיד עוסקים בקרב רוחני נגד השטן. בקרב זה, הם תמיד יכולים לנצח על ידי האמונה בדבר ישוע. אלה אשר מנצחים במאבקם נגד השטן, ישובחו עם ישוע.
  
פסוק 22: מי אשר אוזן לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות.
הקדושים חייבים תמיד להאזין לקול האלוהים וללכת אחרי הדרכתה של רוח הקודש. כאשר הם נוהגים כך, אמונתם הופכת לאחת אשר מתהלכת עם רוח הקודש, והניצחון הרוחני תמיד יהיה שלהם.