Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[3-6] אמונה אמיתית של חיי חסידות ( חזון יוחנן 3:14-22 )

אמונה אמיתית של חיי חסידות
( חזון יוחנן 3:14-22 )
 
 אמונת קהל לודקיא הייתה כזו הראויה לכך שישוע יקיא אותה. לכן ישוע הציע להם לקנות זהב צרוף באש כך שאולי הם יהפכו עשירים באמונתם. האמונה הפושרת יכולה להופיע גם בין הצדיקים בתקופה זו. כיוון שהם קיבלו את אמונתם בחינם, הם אינם מבינים עד כמה יקרה אמונתם היא. לפיכך אלוהים אמר את דברי הנזיפה והעצה שלו לצדיקים, לתת להם אמונה שהיא כמו זהב הצרוף באש. אנו יכולים גם לגלות מהקטע שישוע רוצה מכל שבע הכנסיות אשר באסיה שתהיה להן אותה אמונה אחת. ישוע ציווה על כל אלה אשר יש להם אוזן, לשמוע מה רוח הקודש אומרת לכנסיות.
מפסוק 3:17 אנו יכולים לראות שקהילת לודקיא נלכדה עמוק בהולכת השולל העצמית שלה, וחשבה שהשפע החומרי שלהם הוא אותו דבר כמו הברכות הרוחניות של אלוהים, ושהוא בא עקב אמונתם. אלוהים הצביע לקהל המרומה הזה על העוני והמחסור הרוחני שלהם.
ייתכן שקהילת לודקיא נראתה בעלת אמונה עשירה אך למעשה היא הייתה חסרת אמונה, כנסייה עניה. אמונתם הייתה פושרת והם היו מלאים ביהירות רוחנית ואהבו את העולם הגשמי יותר מאשר את ישוע.
חזון יוחנן 3:14-22 מדבר על חיי התלמידים. התלמידים האמיתיים של ישוע הם אלה אשר מצייתים והולכים אחר דבר המשיח. כל אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בישוע המשיח כשירים לחיות חיים של תלמידי ישוע. ישוע רוצה מכולנו לחיות חיים של תלמידיו. אנו חייבים להבין שחיי השליחים האלה למעשה ניתנו לנו.
בקטע, ישוע אמר שהוא יקיא את הקדושים אשר לא חיים חיים של תלמידים. כפי שכתוב בפסוקים 15-16, "ידעתי את מעשיך כי לא קר ולא חם אתה מי יתן והיית קר או חם. כי עתה פושר אתה ולא קר ולא חם על כן אקיאך מפי." אם הנושעים אינם קרים ואינם חמים לפני ישוע, זה רק יכול להצביע על העוני הרוחני שלהם. כמו כן, אנשים כאלה אינם יודעים עדיין מהם חיי תלמיד של ישוע. אך כל מי שנולד מחדש חייב לחיות חיים של תלמיד של ישוע. אנו נגאלנו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. זוהי ישועתנו.
מה אם כן ניתן לנו לאחר ישועתנו ולאחר הלידה מחדש שלנו? ניתנו לנו חיים המנסים להיות כמו חיי ישוע, ללכת אחריו, לציית למצוותיו ולחפש אחר דברו. אלו הם חיי התלמיד. בדרישתו מקדושיו חסידות שכזו, אלוהים גער בקהל לודקיא באומרו שהם "לא קרים ולא חמים."
אמונה אשר היא לא קרה ולא חמה היא אמונה פושרת. איזו סוג של אמונה, אם כן, היא אמונה פושרת אשר מציעה כל כך הרבה עידוד לבני האדם בהיותה לא קרה ולא חמה? זוהי האמונה אשר מנסה ללכת בשתי דרכים, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. היא אמונה אשר לא חיה חיים של חסיד. אלה אשר אמונתם פושרת הם אלה אשר למרות שהם נושעו, אינם הולכים אחר רצונו של ישוע. ייתכן שהם ייראו כהולכים אחר ישוע, אך למעשה הם לא – אמונתם של אלה אשר נמצאים משני עברי הגדר, במילים אחרות, נקראת אמונה פושרת.
העולם מתאר אמונה כזו כאמונה חכמה. ייתכן שאמונה כזו היא אמונה חכמה במונחים גשמיים, אך היא סוג אמונה אשר גורמת לישוע להקיא. מה שפושר גורם לישוע להקיא. צריכה להיות לכם הבנה ברורה לגבי כיצד האמונה הזו אשר אינה קרה ואינה חמה נראית. אלה אשר אמונתם פושרת אינם מתאחדים אך גם אינם נפרדים מעבודת כנסיית האלוהים; הם עושים ולא עושים הכל בעת ובעונה אחת. חיי האמונה שלהם הם כאלה שאם סימן המפסק הוא נגיד 60, הם מכוונים את עצמם להיות בדיוק ב 60 , לא יותר ולא פחות.
אלה אשר חיי האמונה שלהם הם כאלה, הם עניים מבחינה רוחנית. כפי שפסוקים 17-18 אומרים לנו, "כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אומלל אתה ודוי ועני ועיוור וערום. אני איעצך לקנות מאיתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בושת ערוותך ולמשוח עינך קלורית למען תראה."
אלה אשר אמונתם פושרת מקבלים את השגשוג הגשמי שלהם כשפע רוחני. למרות שהם מרגישים שהם למעשה מסכנים, עייפים ועניים, הם לא מבינים זאת היטב. הם אנשים אשר לא מכירים את עצמם. "אני בסדר, אני כן, חכם, ומשובח על ידי האחרים, לכן זה בסדר מבחינתי לחיות כך, למרות שנושעתי," וחיים את חייהם על פי הסטנדרטים שלהם. אנשים אלה נאמנים לעולם הגשמי אך הם אינם נאמנים לכנסיית האלוהים. אמונתם היא פושרת. לכן אלוהים אמר שהוא יקיא אותם.
הם באים לכנסיה ללא מטרה גבוהה יותר מאשר להימנע מלהיכשל לגמרי. הם יושבים רק עד תום התפילה ועוזבים ברגע שהיא מסתיימת. הם לעולם לא משתתפים בעבודת הכנסייה בהתנדבות , ואם הם כן משתתפים, הם מוודאים שזוהי ההשתתפות הקטנה ביותר. הם עושים אבל לא עושים, הם לא עושים אבל עושים. אלו הם אנשים העניים מבחינה רוחנית.
ישוע הציע לאנשים כאלה את ההצעה הבאה: "אני איעצך לקנות מאיתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בושת ערוותך ולמשוח עינך קלורית למען תראה.." הוא יעץ להם לקנות זהב הצרוף באש כדי שיהיו עשירים.
אם ברצונכם ללכת אחר ישוע, ואם באמת אתם רוצים שהוא ישבח אותכם על אמונתכם, אתם חייבים ללמוד את אמונתכם. כיצד אם כן תוכלו ללמוד על אמונתכם? אתם חייבים ללמוד עליה בשלמכם את מחיר ההקרבה ועל ידי אמונתכם בכתוב. הקטע אומר לנו לקנות זהב צרוף באש. המשמעות של זה היא שישנם הרבה נסיונות וצרות כאשר אנו הולכים אחר דבר האלוהים. אך אפשר להתגבר על כל סוגי הנסיונות והצרות האלה על ידי האמונה וההליכה אחר דבר האלוהים. בעשותנו כך, ליבנו הופך לטהור ונותן לנו את האמונה אשר מכירה בדבר האלוהים כאמת ומאמינה בו ללא סייג. זוהי האמונה אשר היא כמו זהב טהור.
כדי להשיג אמונה אמיתית, אנו חייבים לשלם את מחיר ההקרבה, כיוון שללא מחיר ההקרבה איננו יכולים ללמוד על האמונה. במילים אחרות, לעולם איננו יכולים לרכוש אמונה מבלי להתנסות בקשיים. אם ברצוננו באמת להיות אנשי אמונה, לחיות את חיינו כתלמידיו של ישוע, ולהתברך על אמונתנו, אנו חייבים לשלם מחיר של הקרבה. ללא הקרבה, אמונה זו לעולם לא תושג.
למי יש אמונה חזקה מהתחלה? לאף אחד. זה מכיוון שהאנשים בערים לגבי האמונה שהכנסייה מלמדת אותם על הכתוב ומדריכה אותם עם זה. אנו חייבים לציית למה שהכנסייה מדריכה אותנו ולציית ולנהוג בהתאם לכך באמונה. אך כשנוהגים כך זה גורם לקשיים; לפעמים יש צורך בסבלנות. זוהי הסיבה מדוע הופכים לאנשי אמונה על ידי שמקבלים הדרכה מהכתוב, התאגדות ולימוד מלווה בהקרבה. אך כיוון שהאנשים אינם רוצים להקריב, למרות שהם רוצים לרכוש אמונה, הם לא יכולים להיות בעלי אמונה מזוקקת. זוהי הסיבה מדוע ישוע אומר לנו לקנות ממנו זהב צרוף באש כך שנוכל להיות עשירים באמונה.
תוכלו להבין מה משמעות הכתוב הזה רק כאשר תלמדו על האמונה של הקדושים שנפטרו ותנהגו לפי חייהם. אם תקשיבו לכתוב רק בתיאוריה ובעצם לא תנהגו על פי מה שהוא מצווה אותכם, ואם תשתתפו בעדות, תפילה, או התאספות אך למעשה לא תיישמו אותם הלכה למעשה, לא תוכלו לרכוש אמונה. כיוון שיש לכם קצת אמונה, אתם תאמדו את אמונתם כלא רעה על פי הסטנדרטים של העולם הגשמי. אתם תחשבו לעצמכם, "נושעתי, יש לי כסף, ואני בסדר במונחים חילוניים, וכך, אני יותר טוב מאחרים. כן, אני בטוח שאני יותר טוב מאנשים אלה."
אם ברצונכם ללמוד באמת את האמונה האמיתית שהיא כמו זהב, עליכם לשלם את מחיר ההקרבה. האם זה קל ללכת אחרי ולציית? צריך להקריב כדי לציית. האם זה קל להקריב? כמובן שלא. אך אם ברצונם למנוע שיקיאו אותכם, אתם חייבים לציית בהקרבה.
אך אלה אשר, לא למדו את האמונה האמיתית, הם עניים מבחינה רוחנית אשר לעולם לא רוצים להקריב. כדי לציית, האדם חייב קודם לבטל את מחשבותיו. באי יכולתם לעשות זאת, ליבם ממשיך להיות בעליבותו הרוחנית, אפילו שהזמן חולף. באי הבנתם את חוסר האמונה שלהם, בסופו של דבר הם רק מגנים את הקדושים המתהלכים לפניהם מאחורי גבם. אתם חייבים לרכוש את האמונה האמיתית. כאשר תיכנסו לקרב הרוחני ותלחמו בצידו של אלוהים, אתם תיטהרו כאילו השגתם שלל רוחני ותבינו כל מה שדרוש כדי לחיות חיים של נצחון רוחני. תוכלו לדעת את האמונה הזו רק כאשר למעשה תתנסו בה.
אלוהים גער במשרת קהל לודקיא על ידי שכתב, "לא ידעת את מבושיך ולא את העוני שלך, נושעת אך אמונתך פושרת – לא זה ולא ההוא. הדבר היחידי שיש לך זה ישועתך אשר מילאת אותה. חוץ מזה אין לך שום דבר."
האם משרתי האלוהים או המבשרים הפכו לאבות האמונה שלנו רק עם הזמן החולף מבלי שחיו חיים של חסידות? כמובן שלא! הם התנסו בכל סוגי הצרות למען ישוע, גם בשמחה וגם בעצב. אלוהים הדריך אותכם על ידי אלה שהיו לפניכם והתנסו בכל הדברים שגם אתם לבסוף תתנסו בהם. לכן עליכם להאמין בעובדה שאלוהים מלמד ומדריך אותכם באמצעות אלה אשר הלכו בדרך האמונה לפניכם.