Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[4-2] ישוע הוא האלוהים (חזון יוחנן 4:1-14)

ישוע הוא האלוהים
( חזון יוחנן 4:1-14 ) 
  
באמצעות הכתוב ביוחנן 4 אנו יכולים לגלות איזה סוג של אלוהים הוא ישוע שלנו, ועם ידע זה אמונתנו תתחזק. כאשר הידע מושג באמצעות הכתוב, משתנה לאמונה וניטע בליבנו, אנו יכולים להיאבק ולנצח את השטן עם אמונה חזקה בישוע כאשר זמן חזרתו מתקרב ואנטיכריסטוס יופיע ויאיים עלינו.
אנו מטפחים את אמונתנו כך שנוכל להיות מוכנים לנסיונות של שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה. אם נגיע ליום הזה ללא הטיפוח, ללא ספק נאבד את אמונתנו. אם נכין אמונה יציבה, נוכל להצהיר באומץ, אפילו אם נעמוד למות ממש ברגע שלאחר מכן, שהאחד אשר הושיע אותנו הוא האלוהים, ושאנו ילדי האלוהים הכל יכול אשר הוא רם יותר מהשטן אשר אינו יריב שקול מולו.
אך כדי לעשות כן, אנו חייבים קודם להאמין עמוק בליבנו שישוע הוא הכל יכול, ושאנו ילדיו. עד כמה הנמיך את עצמו אדונינו, אשר הוא שווה לאלוהים האב, כאשר הוא בא אל האדמה הזו להושיע אותנו מכל חטאינו? הוא בא אל האדמה הזו בגוף אדם, בצורה של משרת, אף יותר נמוך מאיתנו, ברואיו שלו. מה היה קורה אם ישוע לא היה מגיע בענווה כזו אלא עם כוח ושלטון כמו שליטי העולם? זה טבעי שהאנשים החזקים יתידדו רק עם אנשים חזקים ויפעילו את כוחם על השפלים, הפגומים והחלשים. אך ישוע בא אל האדמה הזו בצורה הנמוכה אף יותר משלנו, התחבר אל השפלים והחלשים, והפך אותם לעמו על ידי שגאל אותם מכל חטאיהם.
זוהי הסיבה מדוע אלוהים הוא רועה צאן טוב ואדון רחום. וזוהי הסיבה מדוע, איננו יכולים שלא להלל את אלוהים רועה הצאן הרחום על התהילה בעשותנו ילדיו. לפיכך אנו מהללים את ישוע עם ליבנו על חסדו ועל ברכותיו כאשר אנו עדיין על האדמה הזו, ונמשיך להללו על כוחו ותהילתו כאשר נכנס לממלכתו. להשתתף בתשבחות לישוע בקולנו זו ברכה גדולה כיוון שרק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להללו. ניתנה לנו ברכה הגדולה אשר מוענקת רק לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אסור לנו לשכוח שהפכנו לעמו ומשרתיו של אלוהים נפלא שכזה.
יש אנשים האומרים שישוע הוא בן האלוהים, אך הוא בעצמו לא אלוהים. אך כפי שבן אדם מוליד בן אדם, וחיה מולידה חיה, בן האלוהים הוא אלוהים. בדיוק כפי שבן אדם אינו יכול ללדת כלב, בנו של אלוהים הכל יכול אינו יכול להיות אדם, אלא רק יצור כמוהו. אלה אשר לא מכירים בישוע שהוא האלוהים הם אלה אשר לא יודעים שהוא הושיע אותנו עם מימיו והרוח.
אנו חייבים להאמין שישוע הוא אלוהים (יוחנן 1:1). כאשר אלוהים האב, הכין כיסא לישוע המשיח והעביר את כל כוחו אליו, ישוע - אשר היה, הווה ,ועתיד לבוא ביום הדין, ואשר יהיה לנצח – ישב על כסאו עם כוחו של אלוהים כדי למלוך על הכל עם תפארת אלוהי הבריאה, ישועה והדין. כיוון שהפכנו לעמו על ידי האמונה ישוע, אנו ניכנס למלכותו ונחייה לנצח. ישוע אשר אנו מאמינים בו הוא האלוהים הזה, ואנו אלה אשר נעשינו לילדי האלוהים בקבלנו ממנו את הישועה.
לקדושים, לעובדים, ולמשרתי האלוהים ,אשר הם הנולדים מחדש, חייבת להיות גאווה. למרות שיש לנו נכסים מעטים בעולם הזה, חייבת להיות לנו גאוות מלכים כילידיו של אלוהים אשר ישלטו על כל היקום. אני מודה לאלוהים הכל יכול על שגאל אותנו מחטאי העולם ועל שעשה אותנו לילדיו!
ההלל אשר 24 הזקנים בשמיים נותנים לאלוהים, זה על מה שהוא עשה על הארץ הזו. ההלל שלהם הוא שאלוהים ראוי לקבל את הדר כבוד ועוז על כל הדברים אשר נוצרו על ידו ואשר קיימים על פי רצונו.
מה שאנו חייבים להבין בהחלט כאן זה שהאחד אשר יושב על הכסא הוא ישוע המשיח, ושהוא האלוהים. ישוע המשיח הזה אשר אנו מאמינים בו, הוא האלוהים האמיתי אשר הושיע אותנו. במלכות השמים, כל הסמכויות שייכות לישוע המשיח אדונינו. גם הדין האחרון ניתן על ידי ישוע המשיח מושיענו האלוהים. כאשר ישוע שופט אותנו מכיסאו, אלה אשר שמותיהם רשומים בספר החיים ייכנסו לשמים ולארץ החדשים, ואלה אשר שמותיהם לא ימצאו בספר זה, יושלכו אל האש.
לכן, לא להאמין בישוע זה אותו דבר כמו לא להאמין באלוהים, ולא להאמין באלוהים זה אותו דבר כמו להתייצב נגד אלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר אינם מאמינים שישוע הוא האלוהים, שהוא המושיע ושהוא המלך של גן עדן, יעמדו בפני דינו הנורא של אלוהים.
בין אלה המאמינים באלוהים, ישנה קבוצה הנקראת עדי יהווה, אשר מאמינים בטעות שישוע, למרות שהוא בן האלוהים, הוא בעצמו לא האלוהים. אך אם ישוע לא היה האלוהים הוא לא היה יכול לגאול אותנו מחטאינו, שהרי רק הוא אשר הוא מושלם יכול לתת לנו ישועה מושלמת.
אנו כה חלשים שליבנו משתנה בקלות על פי נסיבות משתנות. הסיבה מדוע אנו יכולים להלל את ישוע המשיח אלוהינו לנצח, למרות חולשותינו, היא כיוון שישוע האחד אשר חי לנצח ואשר תמיד מושלם, הפך למושיעם של החוטאים. רק אלה אשר נושעו באמצעות ישוע המשיח, האלוהים המושלם אשר גרם לכל החטאים להיעלם, יכולים להלל את ישוע. לעולם אסור שאמונתנו בישוע המשיח, במחשבותינו ובשכלנו, תהיה כמו של הדתות הגשמיות. כאשר אנו יודעים וחושבים על ישוע כאלוהים ואמונתנו בו הולמת, אנו נוכל לחוות את האלוהים האמיתי.
אנו חייבים לחיות באמונתנו המאמינה בישוע המשיח כמושיענו האלוהים, ועם אמונה זו נוכל להיאבק ולגבור על אויבנו. כאשר אנו מאמינים בישוע כאלוהינו, במילים אחרות, אמונה זו תגרום לשטן לרעוד בפחד, וכך תאפשר לנו לעמוד איתן ולהתגבר על הנסיונות והצרות של סוף הזמנים. אם, מצד שני, לא נאמין בישוע כאלוהינו, השטן ילעג לנו ויקרע אותנו מאמונתנו.
בקבלו את כסאו מאלוהים האב, ישוע ישוב על כסאו כאלוהינו. באמצעות דבר חזון יוחנן, אנו מבינים שישוע הוא אלוהים כל יכול אשר מולך על הכל ביקום, כיוון שהוא קיבל את כל הסמכויות והכוח של אלוהים מהאב.
אמונתכם באמת הזו תאפשר לכם להתגבר באומץ על השטן. כיוון שמאחורינו, כילדיו של אלוהים, יש לנו את כוחו הכל יכול של אלוהים, אף אחד אינו יכול לדכאנו, וכולנו יכולים להתגבר בסוף הזמנים בבטחון ובצורה איתנה. אני מודה ומהלל את אלוהים על כל מה שהוא עשה למעננו.