Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[12-2] אמצו את מות הקדושים שלכם עם אמונה אמיצה (חזון יוחנן 12:1-17)

אמצו את מות הקדושים שלכם עם אמונה אמיצה
( חזון יוחנן 12:1-17 )
 
פרק 12 מראה לנו כיצד קהל האלוהים יעמוד בפני מצוקה בסוף הימים. פסוק 1 אומר,  "ואות גדולה נראתה בשמים אשה אשר השמש לבושה והירח תחת רגליה ועל ראשה עטרת שנים עשר כוכבים." האשה "הלבושה בשמש" כאן מסמלת את קהל האלוהים על הארץ, והניסוח "והירח תחת רגליה," משמעותו שקהל האלוהים עדיין תחת שלטונו של העולם. זה אומר לנו שקהל האלוהים בעולם הזה והקדושים אשר שייכים לו, יאדירו את אלוהים על ידי שימותו מות קדושים.
הניסוח, "ועל ראשה עטרת שנים עשר כוכבים," מראה שהקהל ילחם נגד השטן בסוף הזמנים וימות באמונה. כפי שדבר האלוהים אומר לנו, קהל האלוהים אכן ינצח. למרות רצונו של השטן, להרוס את אמונתנו,ולמרות שהוא יאיים עלינו בכל סוגי הדרכים, יגרום לנו לסבל, יזיק לנו, ולבסוף אף יבקש את נפשנו, אנו עדיין נגן על אמונתנו ונמות בצורה צדיקה. זהו ניצחון האמונה.
בזמן הכנסיה הקדומה, גם הרבה קדושים אשר הקדימו אותנו מתו על אמונתם. מות הקדושים הזה בא לא על ידי כוחנו, אלא על ידי רוח הקודש אשר שוכנת בנו.
מצירוף המילים "אשה אשר השמש לבושה," ה"אשה" כאן מסמלת את קהל האלוהים, והמשמעות של זה שהיא "לבושה בשמש" היא שהקהל ירדף מאד. אפילו תוך כדי המצוקות והמכות של סוף הזמנים, הקדושים יגנו על אמונתם בחוזקה ולעולם לא יכנעו לשטן. מדוע? כיוון שרוח הקודש שבליבם תגרום להם להתייצב ולהילחם נגד השטן, ותיתן להם את האמונה אשר לעולם לא תיכנע לשום איום או רדיפה אפילו במחיר סיכון חייהם.
גם מכיוון שאלה אשר תולים את תקוותם במלכות השמים מאמינים בדבר האלוהים אשר אומר להם שהמכות של שבעת השופרות יסתיימו בקרוב ולאחריהן יבואו המכות של שבע הקערות אשר ימחקו את הארץ, הם לעולם לא יכנעו לשטן.
אלה אשר יודעים ומאמינים שעולם יותר טוב לא יחכה להם אם הם ייכנעו לשטן, לעולם לא יוכלו להשתחוות לו. המכות של שבע הקערות אשר יישפכו על אנטיכריסטוס וחסידיו תאכל אותם בקוצר רוח ובאכזריות. הקדושים אשר יודעים הכל על המכות האלה ב 100 אחוז, לעולם לא ישליכו את אמונתם בגלל האיומים, כיוון שרוח הקודש תפעל בליבם. רוח הקודש אשר שוכנת בליבנו תיתן לנו את הכוח להתייצב נגד השטן, להתגבר עליו, ולמות מות קדושים.
כאשר המכה הרביעית תעבור והמכה החמישית והשישית יגיעו, "מות הקדושים" יגיע אלינו. אלה אשר יגנו על אמונתם וימותו מות קדושים הם רק אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח. כאשר המכות של שבעת השופרות יירדו, אנטיכריסטוס ישלוט באופן זמני על העולם בהרשאתו של אלוהים.
בידיעה ששלטונו יימשך רק לזמן קצר, משרתו של השטן, אנטיכריסטוס, ירדוף את אלה אשר ישרתו את ישוע המשיח כאדונם, כדי שהוא יוכל לקחת ככל שיותר אנשים לגיהינום עימו. אך אלה אשר העבירו את כל חטאיהם על ישוע באמצעות טבילתו, לא יכנעו לרדיפתו של אנטיכריסטוס, אלא יגנו בחוזקה על הבשורה אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח וימותו מות קדושים.
לפיכך, מות הקדושים הוא ההוכחה לאמונה. אלה אשר יש להם את ההוכחה הזו תהיה להם מלכות אלף השנים ואת הארץ והשמים החדשים אשר הוכנו על ידי ישוע. זה חל על כל אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח ואשר נמצאים בכל רחבי העולם. התנ"ך אומר לנו שכמעט כל הנולדים מחדש ימותו על קידוש השם במשך סוף הזמנים.
אך אלה אשר, על מנת להתחמק מהמוות, ינטשו את אמונתם במים וברוח, יעמדו לצידו של אנטיכריסטוס וישרתו ויעבדו אותו כאלוהים, ייהרגו על ידי המכות של שבע הקערות ומידיו של אנטיכריסטוס בעצמו. מותם מעולם לא יהיה מות קדושים אלא רק מוות חסר תקווה וערך. כאשר השטן ואנטיכריסטוס יושלכו לגיהינום, אנשים אלה ייפלו יחדיו לשם.
לבגוד בישוע המשיח כדי להימנע ממות קדושים ולהפחית את קשיי הצרה אפילו במקצת יהיה מעשה טיפשי. כאשר המכות של שבעת השופרות יסתיימו, ואלה אשר הגנו על אמונתם ימותו מות קדושים, המכות של שבע הקערות יהרסו את כל הארץ ורק מעטים ישרדו. מה שברור ללא ספק זה שאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים ימותו מות קדושים, וכדי שלא נבגוד באדונינו ברגע האחרון של המוות, אנו חייבים להכין את אמונתנו עתה על ידי הבנה נכונה של הכתוב ועל ידי אמונה בידע הנכון של סוף הזמנים.
אנו קיבלנו את מחילת חטאינו, וכאשר נמות על אמונתנו, כיוון שאלוהים יחזק אותנו, אנו נחווה שמחה שעד כה לא הייתה ידועה לנו. הבה נקבע את אמונתנו בליבנו בבירור שאתם ואני נועדנו למות למען ישוע. כאשר רגע זה של מות הקדושים יעבור, אלוהים ללא ספק ייתן לנו את תחייתנו ואת הלקיחה שלנו, יאפשר לנו להתהלל במלכות אלף השנים, ייתן לנו את הארץ והשמים הנצחיים שלו ויאפשר לנו לשלוט ולחיות שם לנצח בשפע – אם נאמין בחוזקה בכל אלה, סבלנו ישתנה לשמחה.
פאולוס השליח אמר,  "כי אחשב אשר עינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות עלינו " (אל הרומים 8:18). בזמן ששירת את הבשורה, פאולוס סבל רבות והוכה כמעט למוות במספר של אירועים. אך בהאמינו שהסבל הזה היה למען כבוד האלוהים, כאבו של פאולוס הפך לשמחה גדולה. על פי הרישומים ההיסטוריים והפולקלור, כמעט כל השליחים כולל פאולוס מתו על אמונתם. נאמר שפטרוס נצלב על גבעת הוותיקן מלמעלה למטה. ומנהיגי הכנסייה הקדומה כולל פוליקראפ, והרבה קדושים אחרים שרו שירי הלל לאלוהים אפילו שהם נשרפו למוות על עמוד השריפה. דברים כאלה לא היו אפשריים אם אלוהים לא היה מחזק את קדושיו.
אפילו שהיו קדושים נאמנים כל כך בזמנים ההם, היו כאלה אשר בגדו באמונתם. אוריג`ן, תיאולוג אשר מאד מעורך על ידי התיאולוגים של היום, היה אחד אשר שמע את הבשורה ישירות מהשליחים. אך כאשר הגיע הזמן שלו למות על אמונתו, הוא התחמק מכך וחס על חייו אפילו שחסידיו הקדושים מתו על אמונתם. זה לא היה בגדר האפשר אילולא הוא לא התכחש לכל מה שישוע עשה למענו. כך, אוריג`ין היה דוגמא לאלה אשר התכחשו לאלוהותו של ישוע. אך למרות בגידתו, התיאולוגים של היום ממקמים אותו במקום גבוה מתוך התיאולוגים המפורסמים.
מדוע אוריג`ן נמלט ממות הקדושים בעוד שהקדושים האחרים אימצו את מותם? אין זה מכיוון שכוח הרצון של אוריג`ין היה חלש בעוד שלאחרים היה חזק. הקדושים אשר מתו על אמונתם כשהם מהללים את אלוהים עשו זאת כיוון שהם האמינו במה שפאולוס אמר – כלומר ש  "עינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות עלינו." במילים אחרות, הם יכלו לשאת את ייסוריהם כיוון שהם האמינו בדבר ההבטחה של אלוהים שהוא יקים אותם לתחייה, יקח אותם ויתן להם את מלכות אלף השנים.
אנו חייבים להאמין בבירור שמות הקדושים יגיע אלינו. אלה אשר חיים את חיי האמונה שלהם עם ידע ברור על העובדה הזו שונים מהשאר. לאלה אשר מאמינים שתמונת הקדושים אשר מתו על אמונתם היא התגלמותם, יכולים להיות חיי אמונה חזקים, מעוררי כבוד ואמיצים, כיוון שכל דברי התנ"ך יהיו אז סיפורם שלהם. הם חיים תמיד עם האמונה אשר יכולה לאמץ את מות הקדושים – כלומר, הם חיים תמיד באמונה שאחרי מות הקדושים שלהם, אלוהים ייתן להם את תחיית המתים, ייקח אותם, וייתן להם את השמים והארץ החדשים אשר הוא תכנן והכין בשבילם מראש.
אלה אשר מאמינים בכך יכולים תמיד לחיות חיי אמונה אמיצים, מפני שהם יודעים שאמונתם מכינה אותם לסופם, שהם יהיו מסוגלים למות כשהם מהללים את אלוהים. ומכיוון שזה אינו דבר פשוט של דוקטרינה, אלא של אמונה ממשית, אלה אשר לא יאמינו בכתוב הזה ובבשורה, יהיו הראשונים למכור אותנו לאנטיכריסטוס. זוהי הסיבה לכך שברגע שאתם ואני נבין שאנו עומדים למות מות קדושים, זה כה חשוב לנו שאחינו ואחיותינו בקהל האלוהים אשר יש להם אותה אמונה כמו שלנו, יהיו עימנו יחדיו לעד. משרתי האלוהים, אנשיו, וקהלו – כל אלה גם מאד יקרים לנו.
לקדושים בזמן הכנסיה הקדומה הייתה אמונה רצינית ומוחלטת יותר מאשר לנו, אשר חיים בסוף הזמנים. הם האמינו במות הקדושים שלהם, בתחייתם שתבוא לאחר מכן, בלקיחתם, במלכות אלף השנים ובשמים והארץ החדשים. זוהי הסיבה שהם חיו את חיי האמונה שלהם כאילו הם חיו למעשה בזמן הצרה הגדולה, כאילו חזרתו של ישוע ממשמשת ובאה. לכן כאשר אנו החיים בזמן שתקופת הצרה הגדולה ממשמשת ובאה קוראים עליהם, סיפוריהם נראים לנו כריאליסטים וחיים כיוון שגם הם ידעו והאמינו בכל דבר האלוהים על הצרה, על מות הקדושים שלהם, תחייתם ולקיחתם.
כיוון שאנו חיים למעשה את חיינו כאשר סוף הזמנים מתקרב אלינו ואנו יכולים לראותו בעינינו, אנו חייבים להכין בחוזקה בליבנו את אמונתנו במות הקדושים. השטן יאתגר כל מי שמאמין במים ובדם של המשיח וינסה להניא אותו מאמונתו. כדי לא להיכנע לאתגר הזה של השטן, אנו חייבים לכרוך את בשורת המים והרוח לליבנו, לחזק את אחיזתה עוד פעם עם תקוותינו לשמים והארץ החדשים, ולוודא שהאמונה הזו שלנו אינה רופפה עד לרגע מות הקדושים שלנו.
הסיבה לכך שהקדושים של תקופת הכנסיה הקדומה הגנו על אמונתם בנואשות זה מכיוון שהם גם ידעו והאמינו בדבר הכתובים על הצרה, על מות הקדושים שלהם, תחייתם ולקיחתם. גם אתם ואני נמות מות קדושים. אני אמות, וגם אתם – אנו כולנו נמות כשנגן על אמונתנו. ייתכן שאני אהיה הראשון שיגרר ויהרג. ייתכן וזה נראה כמראה מפחיד, אך לבסוף, אין ממה לפחד מהסיבה ההגיונית שאם נמנע ממות הקדושים, נתכחש לאמונתנו, וזהו דבר שאיננו יכולים לעשות.
בסופו של דבר, אלוהים יקבל תהילה באמצעות מות הקדושים שלנו, והא קבע את זה כגורלנו. לכן זהו דבר שאנו חייבים לעבור לפחות פעם אחת. כיוון שאיננו יכולים להימנע או להימלט מלעבור את זה, במקום זאת, הבה נרוץ אל זה בשיא כוחנו ונקפוץ אל זה באומץ. יש לנו שלטון מלכים שלאף אחד אין, ויש לנו גם תקווה לברכות נצחיות. לפיכך, אנו תמיד יכולים להתפלל לאלוהים שיתן לנו כוח ולתת לו אף יותר תהילה. על ידי שנאמין ללא פחד במות הקדושים שלנו, אנו נקבל שמחה גדולה יותר מאי פעם. זוהי תהילה גדולה לאלוהים וברכה גדולה בשבילנו.
אלוהים כתב את ספר חזון יוחנן כדי לספר לנו על מות הקדושים, התחייה והלקיחה, מלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים. לפיכך, לדעת את חזון יוחנן זה כמו להאמין בצורה החלטית בעולם השוקע הזה. אין אפשרות ללכת על הדרך המובילה לשמים והארץ החדשים הכתובים בחזון יוחנן ללא בשורת המים והרוח. ואמונה זו אינה יכולה להיות מאושרת בלי לעבור את מות הקדושים. לכן אני מקווה ומתפלל שתכרכו את אמונתכם לליבכם באופן הדוק, באמונה שלא תבגדו בבשורה אלה תמותו מות קדושים כאשר הזמן יגיע, ותצפו באמונה. חיי האמונה שלכם לאחר מכן ישתנו באופן דרסטי.
אנו לא נמות לשווא כשאנו נתפסים במלכודתו של השטן. כאשר אנו הולכים אחר רוח הקודש הפועלת בליבנו, אנו נמות כדי להגן על אמונתנו. זהו מות הקדושים. היום של מות הקדושים שלנו ללא ספק יגיע. אך אנו איננו חוששים מכך כיוון שאנו יודעים שלמרות שגופנו ייהרג על ידי השטן, אלוהים תוך זמן קצר יקים אותנו שוב לתחייה בגופנו החדש והמהולל. אנו יודעים גם שזמן קצר לאחר מות הקדושים שלנו, תחייתנו והלקיחה שלנו יגיעו וכל מה שמחכה לנו מאז והלאה היא הברכה של השליטה במלכות אלף השנים ומלכותו הנצחית בגן עדן.
לפני זמן רב, נרון קיסר רומא, שלח אש ברומא כדי לבנות מחדש את העיר. כאשר אזרחי רומא התרגזו על כך, הוא האשים בהצתת האש את הנוצרים וטבח בהם ללא אבחנה. באותו אופן, כאשר אסונות טבע יכו את העולם בזמן הצרה הגדולה, אנטיכריסטוס יטיל עלינו הקדושים את האשמה בכל המכות, יאשים אותנו בצורה שקרית, ויהרוג אותנו.
לכן, אנו חייבים להתפלל לאלוהים מעתה והלאה, כדי שייתן לנו את האמונה של מות הקדושים, האמונה שעימה אנו יכולים למות. אם לא ננטוש את אמונתנו ונמות מות קדושים, תהילת האלוהים תופיע. אך אם ננטוש את אמונתנו, ניכנע לאנטיכריסטוס ונקבל אותו כאלוהים, אנו נושלך לאש הנצחית. במילים אחרות, אם נתפלל לאלוהים למען האמונה אשר בעזרתה נוכל להתגבר על אנטיכריסטוס, אדונינו ייתן לנו כוח ויכולת, אך אם לא נכין את ליבנו באופן נאמן ונבגוד באמונתנו, הוא רק ייתן לנו את הגיהינום.
הרשו לי לספר לכם סיפור קצר ממלחמת קוריאה. הכוחות הצפון קוריאנים באו לכנסיה מסוימת באזורי הכפר הדרומיים, היכן שכומר בשם צ`אדול בה השגיח עליה. כשהם ראו שחצר הכנסייה מלוכלכת, אחד מחיילי הפלישה אמר לו לנקות אותה. אך הכומר הזה סירב לעשות כן ואמר שהוא חייב לשמור על קדושת יום האלוהים. החיילים איבדו את סבלנותם ואיימו להרגו מיד לפני כל הקהל אם הוא לא ינקה את החצר. אך הכומר המשיך לסרב ואמר שהוא חייב לשמור על אמונתו ולבסוף נהרג. לאחר מכן, נוצרים אחדים קראו למותו מות קדושים. אך זהו אינו מות קדושים. מדוע? מפני שמות קדושים הוא מוות למען מעשה צדיק – כלומר, להראות את תהילתו של אלוהים. מוות בגלל עיקשות של אדם תחת אמתלה למען האלוהים, זה רחוק מלהיות מות קדושים.
האם אנו יכולים לזרוק את אהבת הישועה אשר אלוהים נתן לנו? בגלל פגמנו וחטאינו ישוע המשיח לקח את כל החטאים על עצמו ונצלב למוות. אם איננו יכולים להגיע למצב של התמסרות שלמה לאהבת המוות הזו של אדוננו, כך יותר רבים הסיכויים שאנו נשליך את הבשורה אשר נותנת לנו את השמים והארץ החדשים לתועלת הבשר אשר פשוט ייעלם עם מיתתנו. אנו נולדנו לעולם הזה עם היעוד של להיוושע, ללמד את כולם את בשורת הישועה על הארץ הזו, ולמות תוך כדי שאנו מלמדים אותה. אל תשכחו שהאמונה של הקדושים אשר קיבלו את מחילת החטאים, כלומר, אמונתנו שלנו, היא לחיות באמונה ולמות מות קדושים כדי להתגבר על אתגרי האמונה של השטן למען התהילה אשר אלוהים יעניק לנו.
יש לנו כל כך הרבה חסרונות ואנו כה מלאים בפגמים כך שאיננו יכולים לתת תהילה לאלוהים עם משהו. לאנשים שכמותנו, אלוהים נתן את ההזדמנות לתת תהילה גדולה לישוע, ומה אם לא מות הקדושים הוא הדבר הזה. אל תתחמקו מזה. הבה נאמין באלוהים אשר יקצר את זמן הצרה אם נבקש ממנו, ועל ידי שנחזיק בתקווה של ירושת השמים והארץ החדשים, הבה נתגבר על הסבל הזמני שלנו אשר יסתיים מהר. הבה נחייה באמונה שישוע לא ירשה סבל גדול יותר לאלה אשר חיו בנאמנות למענו, ולא ירשה שום דבר אשר יגרום להם לבגוד באמונתם, אלא הוא יגן עליהם ויעניק להם אף יותר שפע של חסד.
בהבנה שאנו אמורים למות מות קדושים, אנו צריכים לצבור נסיון בלעמוד במצוקה ולהתמיד בסבל ובקשיים למען ישוע. באמצעות הדברים האלה, אנו נטפח את אמונתנו באמצעות הניסיון של ההליכה עם ישוע, וכאשר סוף הזמנים יגיע, אנו נהיה מסוגלים לעמוד בפני מות הקדושים שלנו עם הכוח אשר ניתן על ידי ישוע. אם נישאר מבלי להתנסות באיזשהו סבל בשביל ישוע, בהתמסרות אליו, או בעבודה ובהקרבה למענו, הפחד ישתלט עלינו כאשר הזמן של מות הקדושים שלנו יגיע עם הגעתה של הצרה הגדולה. רק אלה אשר סבלו והתגברו על הכאב לפני כן יוכלו לגבור על סבלם פעם נוספת.
אני מתפלל לאלוהים שחיי האמונה שלכם יהיו כאלה של סבל למען ישוע ושל התגברות עליו, וכאשר יגיע הרגע של מות הקדושים, גם אתם תהיו מתוך המאמינים אשר יוכלו לזכור בליבם ולהתוודות עם שפתיהם שכל הדברים האלה הם התהילה אשר אופשרו להם באמצעות הברכה והחסד של אלוהים.
אם אתם רוצים לקחת עד מאד את מלכות השמים עם אמונתכם, ללא ספק השמים והארץ החדשים יהיו שלכם. אלוהים רוצה שכל בני האדם ייוושעו ויכירו את האמת (הראשונה אל טימותיוס 2:4).