Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[13-1] התגלותו של אנטיכריסטוס (חזון יוחנן 13:1-18)

התגלותו של אנטיכריסטוס
 ( חזון יוחנן 13:1-18 )
 
"ויהי עומד על חול הים וארא חיה עולה מן המים ולה שבעה ראשים ועשר קרניים ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שמות גידופים. והחיה אשר ראיתי מראה כנמר ורגליה כרגלי דוב ופיה כפי אריה ויתן לה התנין את כוחו ואת כסאו וממשל רב. וארא והנה אחד מראשיה כפצוע עד מוות ומכת מוות אשר לו נרפאה ותשתומם כל הארץ אחרי החיה. וישתחוו לתנין אשר נתן ממשלה לחיה וישתחוו לחיה ויאמרו מי ידמה לחיה ומי יוכל להילחם איתה. וינתן לה פה ממלל גדולות ונאצות ושלטן לעשות ארבעים ושנים חודשים. ותפתח את פיה לנאצה אל האלוהים ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החונים בשמים. וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום היווסד תבל. כל אשר אוזן לו ישמע. כל המוליך בשבי ילך בשבי ועל ההורג בחרב הרוג יהרג בחרב בזה סבלנות ואמונת הקדושים. וארא חיה אחרת עולה מן האדמה ולה קרנים כקרני שה ומדברת כתנין. והיא עושה כל פיקודי החיה הראשונה בפניה ומביאה את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה אשר נרפאה מכת מוות אשר לה. ונותנת אותות גדולות וגם אש מן השמים תוריד ארצה לעיני בני אדם. ותתעה את יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות בפני החיה באומרה אל יושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הוכתה מכת חרב ותחי. וינתן לה לתת רוח בצלם החיה למען דבר ידבר צלם החיה ועשתה כי כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה מות יומתו. ותעש כי כולם למקטן ועד גדול אם אביון ואם עשיר גם בני החורים גם העבדים יתוו תו על ידי ימינם או על מצחותם. וכי לא יוכל איש לקנות או למכור כי אם בהיות עליו תו החיה או שמה או מספר שמה. בזה החוכמה מי אשר לו תבונה יחשב מספר החיה כי מספר בן אדם הוא ומספרו שש מאות ושישים ושש."
 
 

פרשנות

 
פסוק 1: ויהי עומד על חול הים וארא חיה עולה מן המים ולה שבעה ראשים ועשר קרניים ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שמות גידופים.
השליח יוחנן ראה חיה עולה מהים. באמצעות החיה הזו אשר יוחנן ראה, אלוהים מראה לנו מה אנטיכריסטוס יעשה כשהוא יופיע על האדמה הזו. אלוהים הראה ליוחנן את החיה הזו עם שבעה הראשים ועשר קרנים לא כדי להגיד לנו שחיה בצורה כזו תופיע ותפעל בעולם, אלא לכדי להגיד לנו שמישהו עם הסמכות והכוח של החיה הזו יופיע, ירדוף את הקדושים ויהרוג אותם על אמונתם.
האם המשמעות של זה היא שכל מה שמופיע בחזון יוחנן הוא סמלי? כלל וכלל לא! כדי להראות את הופעתו ומעשיו של אנטיכריסטוס בסוף הזמנים אלוהים יכל לדבר רק באמצעות חזון שכזה. זוהי החוכמה והכוח שאלוהים לבדו יכול לספר. באמצעות דבר חזון יוחנן 13, אנו נוכל לראות את התמונה החיה של סוף הזמנים.
מה שיוחנן ראה בהתחלה זה צורת חיה אשר עלתה מהים. החיה בעלת שבעת הראשים ועשר הקרניים מסמלת כאן את כוחו של אנטיכריסטוס העתיד לבוא לעולם הזה. המילים, "ועל קרניה עשרה כתרים ועל ראשיה שמות גידופים," משמעותן שאנטיכריסטוס יאחד ביחד את אומות העולם ויתייצב נגד אלוהים. זה גם אומר לנו שהוא ישלוט על כל מלכי העולם. עשרת הכתרים מסמלים כאן את נצחונם, ושמות הגידופים על ראש החיה מסמלים את יהירותם.
בעתיד, העולם יישלט על ידי גוף מאוחד של אומות, המבוסס על מערכת שליטה אשר תרדוף אחר האינטרסים של המדינות המשותפות בה. מעצמת העל המאוחדת הזו, ישות ענקית על לאומית, תגדיל את ריבונותה ותשלוט על כל אומות העולם, ולבסוף היא תעשה את עבודתו של אנטיכריסטוס כאשר הוא יופיע על האדמה הזו. אותו אחד הוא אויבו של אלוהים אשר כוסה בכוחו של השטן ומשרת אותו.
 
פסוק 2: והחיה אשר ראיתי מראה כנמר ורגליה כרגלי דוב ופיה כפי אריה ויתן לה התנין את כוחו ואת כסאו וממשל רב.
הכתוב הזה אומר לנו מה יעשה אנטיכריסטוס לקדושים ולאנשי העולם כאשר הוא יופיע בעולם הזה. אנטיכריסטוס שעתיד לבוא יעשה דברים כה אכזריים לקדושים כיוון שהוא יקבל מהשטן את הכוח והסמכות לעשות דברים שכאלה. זה מראה לנו כיצד אנטיכריסטוס ינהג באכזריות עם הקדושים כאשר הוא יופיע, ומצביע על איזה סבל הקדושים יסבלו מאנטיכריסטוס עם מות הקדושים שלהם.
הכתוב הזה מראה לנו עד כמה אכזרי הוא אנטיכריסטוס. המילים, "ורגליה כרגלי דוב," מצביעות על עד כמה הרסני הוא כוחו. ה"תנין" שכאן היה במקור מלאך אשר נברא על ידי אלוהים ואשר אתגר אותו על כסאו. החיה אשר מופיעה בפרק זה מסמלת את זה אשר קיבל את הסמכות מהתנין ואשר עושה את העבודה של ההתייצבות נגד אלוהים וקדושיו.
השטן, מלאך אשר גורש מהשמים, ייתן את כוחו וסמכותו לזה אשר יתייצב נגד אלוהים ויוביל אותו למותו על ידי שיגרום לו להילחם נגד אלוהים וקדושיו. אנטיכריסטוס מכוסה בכוחו של השטן ידכא בעתיד בצורה אכזרית את אנשי האלוהים ואת כל בני האדם.
 
פסוק 3: וארא והנה אחד מראשיה כפצוע עד מוות ומכת מוות אשר לו נרפאה ותשתומם כל הארץ אחרי החיה.
פסוק זה אומר לנו שאנטיכריסטוס יופיע כאחד משבעת המלכים. אנטיכריסטוס נקרא בשם חיה כיוון שהוא יעשה דברים חייתיים לקדושים.
כאן, אויב האלוהים והקדושים יופיע בסוף הזמנים כאחד אשר יוכל אפילו לפתור את בעיית המוות. לפיכך, הרבה אנשים בסוף הזמנים יאמינו שהוא מסוגל לפתור את כל הבעיות אשר הכו את כדור הארץ. אך הוא אויב האלוהים. למרות שהוא יגרום לאנשי העולם להיכנע לו, הוא יושמד לבסוף על שהתייצב נגד אלוהים ונגד קדושיו.
 
פסוק 4: וישתחוו לתנין אשר נתן ממשלה לחיה וישתחוו לחיה ויאמרו מי ידמה לחיה ומי יוכל להילחם איתה.
זה אומר לנו שהתנין יתן את כל כוחו לזה אשר יעשה דברים חייתיים ויעשה אותו למשרתו. בגלל זה, כל אנשי העולם הזה יחשיבו את התנין כאלוהים, ירעדו מפחד ויעבדו אותו. כיוון שבזמנים ההם לא יהיה מלך על האדמה אשר יהיה בעל כוחות כאלה כמו שתחזיק החיה, אף אחד לא יוכל לעצור אותו מלהצהיר על עצמו כאלוהים ואלוהי.
כיוון שהתנין יתן לחיה כוח גדול, כולם יכבדו את התנין ואת החיה ויעבדו את האחרון כאלוהיהם. כאשר אנטיכריסטוס שיחזיק בכוחות כאלה יופיע, אלה אשר אוהבים את החשיכה יותר מהאור ילכו אחריו, יעבדו אותו כאלוהים וירוממו אותו.
 
פסוק 5: וינתן לה פה ממלל גדולות ונאצות ושלטן לעשות ארבעים ושנים חודשים.
החיה תקבל מהתנין את ליבו היהיר ואת שלטונו כדי להגיד דברים יהירים במשך שלוש וחצי שנים (42 חודשים). החיה תקבל את הסמכות להזיק לקדושים ולאנשי העולם במשך שלוש וחצי השנים האלה.
החיה, אשר היא אנטיכריסטוס תקבל את הסמכות להגיד דברים נגד אלוהים ותנאץ את קהילתו במשך שלוש וחצי שנים. כל החוטאים ייכנעו לחיה הזו ולבסוף ייפלו בחורבנם יחד עם החיה.
 
פסוק 6: ותפתח את פיה לנאצה אל האלוהים ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החונים בשמים.
החיה, בקבלתה את השלטון מהתנין, תנאץ את אלוהים ואת מלאכיו וקדושיו ובמשך שלוש שנים וששה חודשים תקלל אותם ותעמוד מולם. כל הדברים האלה ייעשו על פי מה שהתנין יגיד לה לעשות. כאן אנו חייבים להבין ולהאמין שמעשה זה של השטן - כלומר, ניתנת שלטונו לחיה כדי לנאץ את אלוהים במשך שלוש וחצי שנים – היא אפשרית רק בהרשאתו של אלוהים.
מיסודו, אנטיכריסטוס מתקיים כדי לנאץ את אלוהים ואת אנשיו. בקבלו את השלטון מהתנין, אנטיכריסטוס ינאץ את שם האלוהים ואת אנשיו במשך שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה הגדולה.
 
 פסוק 7: וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי.
החיה תקבל את השלטון מהתנין כדי להרוג את הקדושים על אמונתם. בקבלתה את הסמכות לשלוט על כולם בעולם, היא תשלוט על כל העולם.
אנטיכריסטוס יהרוג את הקדושים כיוון שהדרך היחידה שבה הוא יוכל לשלוט בעולם זה להילחם בקדושים ולנצחם. המושך בחוטים של אנטיכריסטוס הוא השטן, מלאך כושל מיסודו אשר רוצה שיעבדו אותו כמו אלוהים, ובהרגו את הקדושים, החוטאים אשר לא נולדו מחדש יסגדו לו ככזה. בזמן הזה של הצרה, כל הקדושים יירדפו וימותו מות קדושים בידי אנטיכריסטוס.
 
פסוק 8: וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום היווסד תבל.
כאשר אנטיכריסטוס יכבוש את כדור הארץ הזה, כולם מלבד אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח – כלומר, כל אלה אשר לא נולדו מחדש – יעבדו אותו כאלוהיהם. אך רק החוטאים אשר שמם לא כתוב בספר החיים יעבדו את אנטיכריסטוס.
 
פסוק 9: כל אשר אוזן לו ישמע.
זה אומר לנו שכל אלה אשר שייכים לאנשי האלוהים חייבים להכין את אמונתם למות מות קדושים מפני שכל הדברים יתקיימו בדיוק כפי שהם כתובים בכתב הקודש.
 
פסוק 10: כל המוליך בשבי ילך בשבי ועל ההורג בחרב הרוג יהרג בחרב בזה סבלנות ואמונת הקדושים.
אלוהים אומר כאן שהוא יביא את אותו המוות והצרות לאלה אשר יהרגו את הקדושים אשר נולדו מחדש בסוף הזמנים. הקדושים ייהרגו על ידי אנטיכריסטוס וחסדיו כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה יעברו. אך לכל אלה אשר הרגו כך את הקדושים אלוהים ישלם עם צרות וסבל גדולים יותר. לפיכך, כל הקדושים חייבים לאחד את ליבם, להתגבר על קשיי הצרה עם אמונתם בדבר ישוע, ולתת תהילה לאלוהים באמצם את מות הקדושים שלהם.
 
פסוק 11: וארא חיה אחרת עולה מן האדמה ולה קרנים כקרני שה ומדברת כתנין.
כאן אנו רואים לא את החיה הראשונה אלא את החיה השניה. החיה השניה גם מדברת וחושבת כמו התנין. לא רק שהיא חושבת שהיא כמו התנין אלא היא מבססת את מעשיה על האמונה הזו, והיא רודפת את הקדושים בצורה אכזרית אף יותר. החיה הזו היא הנביא של אנטיכריסטוס.
 
פסוק 12: והיא עושה כל פיקודי החיה הראשונה בפניה ומביאה את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה אשר נרפאה מכת מוות אשר לה.
החיה השניה בקבלה כוח מהחיה הראשונה, תעבוד את החיה הראשונה ותגרום לכל אחד אשר על האדמה הזו גם לעבוד אותה. תפקידה יהיה להעריץ את החיה הראשונה ולגרום לכולם לעבדה כאלוהים. בגלל המעשים האלה, החיה הראשונה והיא יהיו מוקד לסגידה מכל האנשים אשר יעבדו אותן כאלוהים. זוהי התמצית והאישיות האמיתית של השטן.
 
פסוק 13: ונותנת אותות גדולות וגם אש מן השמים תוריד ארצה לעיני בני אדם.
כיוון שהשטן יבצע ניסים גדולים על האדמה הזו מנקודת מבטם של בני אדם, הוא יהיה מסוגל להוליך שולל הרבה אנשים. אפילו יהיה לו הכוח להוריד אש מהשמים לארץ.
 
פסוק 14: ותתעה את יושבי הארץ על ידי האותות אשר ניתן לה לעשות בפני החיה באומרה אל יושבי הארץ לעשות צלם לחיה אשר הוכתה מכת חרב ותחי.
אך השטן עד מהרה יגלה את זהותו האמיתית. מה שהוא רוצה לעשות זה לגנוב מליבם של האנשים את האמונה באלוהים ובמקום זאת לגרום להם לעבוד אותו. כדי להשיג את זה, הוא יבצע הרבה ניסים לפני בני האדם ויהרוג את אנשי האלוהים. כדי להשלים את מטרתו הסופית – כלומר, להיות כמו אלוהים – הוא ינסה לטפס למקומו של האלוהים. הוא יעשה צלם של החיה הראשונה ויגרום לאנשים לעבוד אותה כמו את אלוהים.
 
פסוק 15: וינתן לה לתת רוח בצלם החיה למען דבר ידבר צלם החיה ועשתה כי כל אשר אינם משתחווים לצלם החיה מות יומתו.
המכשול הגדול להערצתו יהיו אנשי האלוהים, השטן יעשה כמיטב יכולתו להיפטר מהם. הוא ירצח את כל אלה אשר לא יעבדו את צלם החיה ולא משנה כמה רבים הם יהיו. אך הקדושים לא ייכנעו לחיה הזו. לפיכך, מספר עצום של קדושים יאמצו באהבה את המוות על אמונתם בהסתכלם אל החיים שלאחר המוות. כיוון שאנטיכריסטוס יביא סבל רב לקדושים, אלוהים הכין בשבילו את המכות של שבע הקערות ואת העונש של הגיהינום הבוער לנצח.
 
פסוקים 16-17: ותעש כי כולם למקטן ועד גדול אם אביון ואם עשיר גם בני החורים גם העבדים יתוו תו על ידי ימינם או על מצחותם. וכי לא יוכל איש לקנות או למכור כי אם בהיות עליו תו החיה או שמה או מספר שמה.
בשיא הצרה, על מנת לוודא שכולם נמצאים תחת שליטתו, אנטיכריסטוס ידרוש מכולם לקבל תו על ידי ימינם או על מצחותם. תו זה הוא תו החיה. כדי לעשות את כולם למשרתיו, אנטיכריסטוס יאלץ את האנשים לקבל את סימנו.
בהחזיקו את חיי האנשים כעירבון, אנטיכריסטוס ימשיך עם תחבולתו הפוליטית. בכל אופן, כל מי שלא יישא את תו החיה, הראיה לנאמנות שלו אליו, לא יהיה מסוגל לקנות או למכור דבר. תו זה הוא שם החיה או מספרה. כאשר החיה הזו תבוא אל העולם בעתיד, כולם יידרשו לקבל את סימנה העשוי משמה או מספרה. לכן עלינו להזכיר לעצמנו את אזהרתו של אלוהים שכל מי אשר יקבל את סימנה ייזרק לתוך אגם של אש וגופרית.
 
פסוק 18: בזה החוכמה מי אשר לו תבונה יחשב מספר החיה כי מספר בן אדם הוא ומספרו שש מאות ושישים ושש.
מספר החיה הוא 666. המשמעות של זה בקיצור, שהחיה בעצמה היא האלוהים. האם יש איזשהו מספר המראה ש"האדם הוא האלוהים?" מספר הנושא משמעות שכזו הוא המספר של אנטיכריסטוס. לפיכך הקדושים אינם יכולים לקבל את התו הזה כיוון שהשילוש הקדוש הוא האלוהים היחידי בשבילנו. הקדושים חייבים להתגבר על השטן עם אמונתם בישוע ולתת תהילה לאלוהים. זוהי האמונה הטובה ביותר ועבודת האל אשר בעזרתה הקדושים יכולים לתת את כל התהילה לישוע. הבה ננצח עם אמונתנו.
 
 
הסבר על מושגי מפתח
 
נושא פרק 13 הוא הופעתם של אנטיכריסטוס והשטן. עם הופעתם, הקדושים יכנסו למאבק רוחני שבו לא תהיה להם ברירה אלא למות מות קדושים על ידי אנטיכריסטוס. אנטיכריסטוס הוא משרתו של השטן, זה אשר ירדוף את הקדושים ויהרוג אותם על אמונתם.
בחייהם בעידן הנוכחי, כל הנוצרים וכל אלה שאינם נוצרים חייבים לדעת באופן שווה את דבר חזון יוחנן. פרק 13 של חזון יוחנן מנבא שהזמן יבוא בו השטן יגרום לכך שאנטיכריסטוס יהיה מוערץ כמו אלוהים. השטן ייתן סמכות גדולה לאחד מהמנהיגים הפוליטיים של העולם ויגרום לו להתייצב נגד אלוהים וקדושיו. במיוחד, אנטיכריסטוס יעשה את עצמו כאלוהים ויתעמת עימו.
כולם, כולל אנשי האלוהים, יסבלו רבות מן הצרה והרדיפה אשר תבוא מצד אנטיכריסטוס החייתי. הקטע המרכזי מראה לנו שצלמו של השטן, בקבלו את רוח החיים של השטן, ידבר כאילו הוא חי ויהיה לו הסמכות גם להזיק לאנשים. אלה אשר לא נולדו מחדש ייכנעו לו ויהפכו למשרתיו. מצד שני, כל אלה אשר לא יעבדו את צלם השטן הנערץ, ייהרגו ולא משנה עד כמה רבים הם יהיו. השטן יגרום לכולם לקבל את סימנו או מספרו על יד ימינם או על מצחותם.
אנו כולנו חייבים להכין מראש את אמונתנו, ללחום ולגבור על השטן בעתיד עם אמונתנו על ידי ההבנה והאמונה מראש במשמעות של הכתוב אשר מופיע בחזון יוחנן 13. אנשי האלוהים של היום חייבים לתת תהילה לישוע בלמידתם ואמונתם בדבר חזון יוחנן, בעמידתם בצורה איתנה נגד אנטיכריסטוס, ובגבירה עליו בניצחון.
 
 
מקור הגיהינום
 
אנו חייבים קודם לדעת מדוע חייב להיות גיהינום ומדוע הוא קיים. גיהינום הוא המקום אשר הוכן בשביל השטן. התנ"ך אומר לנו שבהתחלה השטן לא היה שטן אלא אחד מהמלאכים הרבים אשר נוצרו על ידי אלוהים. אך ביהירותו הוא אתגר את אלוהים וכגמול על חטאו הוא הפך לשטן והגיהינום הוא המקום אשר אלוהים יצר כדי לכלוא אותו. אלוהים יצר את הגיהינום כדי לתת לשטן ולחסידיו את העונש השמור לאלה אשר מתייצבים נגד אלוהים .
ישעיה 14:12-15 מסביר כיצד המלאך הפך לבסוף לשטן: "איך נפלת משמים הילל בן שחר נגדעת לארץ חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אעלה על במתי עב אדמה לעליון. אך אל שאול תורד אל ירכתי בור."
מלאך זה אשר התייצב נגד אלוהים בשמים חמד את כסאו של אלוהים. בראותו שרק אלוהים היה מעליו, הוא ניסה לגרשו ולשבת על כסאו, וכתוצאה מהתקוממות הנפל הזו, הוא בעצמו סולק מהשמים על ידי אלוהים והפך לשטן. התנ"ך גם מתייחס למלאכים אשר הלכו אחרי השטן כשדים.
כדי לתת את העונש המוצדק לברואים אשר יצאו כנגדו, אלוהים יצר את המקום הזה אשר נקרא "גיהינום." למרות שנראה שהשטן יאתגר את אלוהים ללא סוף וינאץ את מעשיו, לבסוף, כאשר בשורת המים והרוח תישמע לכולם, הוא ייכבל לבאר התהום למשך אלף שנים.
כיוון שהשטן במהותו לא יחזור בתשובה מחטאו ביציאתו נגד אלוהים, הוא ימשיך לנסות להתרומם גבוה יותר מאלוהים ולבסוף יקבל את העונש הנורא של הגיהינום לנצח. עד לסופו, השטן ימשיך להתייצב נגד אלוהים ונגד הצדיקים כשיגרום לאנשים לסגוד לו. התנ"ך קורא למלאך הכושל הזה אשר מנאץ את אלוהים ואת משרתיו, שטן, תנין או הנחש הקדמוני (חזון יוחנן 12:9).
  
 

666, מספר החיה

  
לבסוף אלוהים יכבול את השטן לכלאו. אך לפני שהוא ייכלא בגיהינום, השטן יגרום לאנשים לקבל את התו 666, שמו ומספרו, על ידם הימנית או על מצחם. הוא ישלול מכל מי שאין לו את התו הזה לקנות או למכור כל דבר.
מספר 7 הוא מספר של שלמות המרמז על אלוהים. מצד שני המספר 6 מרמז על בני האדם כיוון שאלוהים יצר את האדם בצלמו ובדמותו ביום השישי. מספר החיה שפה הוא 666 ומגלה את יהירות האדם אשר מנסה להיות כמו השילוש הקדוש האלוהי. הזמן יגיע, בעתיד הלא רחוק, בו האנשים יקבלו את סימן ה 666.
חזון יוחנן 13:1 אומר לנו ששבעה מלכים יעלו מעשר אומות. מתוכם, לאחד אשר יהיו כוחות גדולים ואשר יקבל את השלטון מהשטן יעביר את העולם תחת שליטתו. בעשותו ניסים גדולים כמו ריפוי פצעי המוות שלו והורדת אש מהשמים, הוא יגרום לכל אנשי העולם ללכת אחריו.
במילים אחרות, כיוון שהשטן יגרום לאנשים ללכת אחריו יותר מאשר ללכת אחרי אלוהים, הרבה יסגדו לו כאלוהים. אנטיכריסטוס בקבלו סמכות גדולה מהשטן, כאשר יפתור בעיות פוליטיות-כלכליות קשות שהועלם יעמוד באותו זמן מולם, כמו גיבור המופיע בזמן צרה, ירצה שכולם ילכו אחריו כאלוהים. לבסוף, השטן יחשוף את זהותו האמיתית בניסיונו לאתגר את אלוהים באופן ישיר בסוף הזמנים.
כפי שאנו יכולים לראות מספר דניאל, הצרה הגדולה תהפוך לאכזרית בצורה קיצונית כאשר היא תגיע לסוף המחצית הראשונה שלה. המחצית הראשונה אשר תימשך במשך שלוש וחצי שנים, היא תקופה של מכות איומות ושלטון רב עוצמה של השטן. אך כשיעברו שלוש וחצי השנים האלה, מה שיבוא אחריהן יהיה טורנדו הרבה יותר גדול של צרות. כל הזמן הזה, השטן ייתן את סמכותו לעשות את עבודתו בין אנשי העולם, יהרוג את כל מי שלא ישמע לו, יוליך אותם שולל עם הניסים שלו אשר יביאו אש מהשמים, יעשה את עצמו אל, ויגרום להם לעשות מעשים אשר ינאצו את אלוהים.
באותו זמן אנטיכריסטוס יקבל את השליטה מהשטן, ינאץ את הקדושים ויהרוג את כל הקדושים אשר לא יצייתו לו. כפי שפסוקים 7-8 אומרים לנו. "וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי. וישתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום היווסד תבל." בכל אופן, יהיו אלה אשר יסרבו לעבוד את החיה בזמן ההוא, ואלו הם מי אם לא אנשי האלוהים אשר נולדו מחדש ואשר שמותיהם נרשמו בספר החיים של השה.
 
 
מות הקדושים
 
מות הקדושים הוא אירוע אשר יתבצע כאשר הקדושים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יגנו על אמונתם בישוע בדחייתם את תו השטן. הצרה הגדולה תגיע לשיאה כאשר תקופת שלוש השנים וחצי הראשונות יתקרבו לסיומן. באותו זמן, אמונת הצדיקים חייבת להיות מוכנה למות הקדושים שלהם.
בכל אופן, אלה אשר, למרות אמונתם בישוע כמושיעם, לא האמינו בבשורת המים והרוח ולכן לא קיבלו את מחילת חטאיהם ועדיין יש להם חטא בליבם, יצדדו בשטן ולבסוף ייכנעו לו. מכיוון שלנוצרים אשר מאמינים בישוע אך אשר לא נולדו מחדש אין את רוח הקודש בליבם, כאשר יקבלו את הדחיפה, הם ייכנעו לשטן, יקבלו את סימנו על ידם הימינית או על מצחם, ולבסוף יעבדו אותו כאלוהים.
אנו חייבים לדעת בבירור שאלה אשר לא יעבדו את השטן בזמן ההוא הם רק אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם. אנו גם חייבים להבין שאלוהים אמר לנו בבירור שהוא יזרוק יחד עם השטן לאגם של אש וגופרית את כל אלה אשר נכנעו לחיה.
פסוקים 9-10 אומרים לנו,  "כל אשר לו אוזן ישמע כל המוליך בשבי ילך בשבי ועל ההורג בחרב הרוג יהרג בחרב בזה סבלנות ואמונת הקדושים." בזמן ההוא אנטיכריסטוס וחסידיו ירדפו רדיפה גדולה את הצדיקים, ימכרו אותם ויוציאו אותם להורג עם חרבותיהם. מה שאנו חייבים להבין באופן מוחלט פה זה שאלוהים ללא ספק ינקום באויבינו אשר ירדפו ויהרגו את הצדיקים.
לפיכך, הקדושים חייבים לעבור את רדיפתם ואת מיתתם על ידי האמונה בהבטחתו של אלוהים. אם אלוהים לא היה נוקם באויבינו כיצד היינו יכולים אפילו לעצום את עינינו בתסכולינו מחוש הצדק? אך כיוון שאלוהים הבטיח לנו לנקום באויבנו אשר יפגעו בנו, מותנו לא יהיה לריק. אלוהים ללא ספק ינקום באלה אשר עינו אותנו ואשר דיכאו את הצדיקים, יוביל את הצדיקים לתחייתם, ללקיחתם, ולארוחת הכלולות של השה, ויגרום להם לשלוט עם ישוע למשך אלף שנים ולחיות עימו לנצח. אנו כולנו מאמינים בזה ומקווים לזה. לכן אדונינו הוא האלוהים הטוב ביותר אשר יגשים את כל תקוותינו.