Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[14-2] כיצד על הקדושים לנהוג כאשר אנטיכריסטוס יופיע? (חזון יוחנן 14:1-20)

כיצד על הקדושים לנהוג כאשר אנטיכריסטוס יופיע?
 ( חזון יוחנן 14:1-20 )
 
כדי להתגבר על אנטיכריסטוס כאשר הוא יופיע בעתיד הקרוב, הקדושים חייבים להכין את עצמם למות על אמונתם בישוע. כדי לעשות כן, הם חייבים לדעת היטב על המזימה המרושעת אשר אנטיכריסטוס יביא על הארץ. רק אז הקדושים יוכלו להתייצב מולו ולהתגבר עליו עם אמונה. השטן ינסה להרוס את אמונתם של הנוצרים כשיגרום לאנשים לשאת את סימן שמו או מספרו.
הסיבה לכך שהוא ינסה להרוס את אמונתם של הנוצרים היא כיוון שבהתייצבות נגד אלוהים ובהכשלת אמונתם של הצדיקים, הוא שואף למנוע מהאנשים לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות בשורת המים והרוח. אנטיכריסטוס יהפוך את האנשים לעבדיו ויגרום להם לצאת נגד אלוהים. על כך, אנטיכריסטוס וחסדיו אשר ישארו עדיין על הארץ הזו יקבלו מכות ועונש נורא.
הצדיקים חייבים לחיות את חיי האמונה שלהם בהבנה ברורה את המכות של שבע הקערות אשר אלוהים ישפוך על אויביהם. כפי שאלוהים אמר בספר דברים 32:35,  "לי נקם ושילם," הוא ינקום בהם את מות ילדיו, לפיכך, אנו חייבים להגן על אמונתנו ולחיות חיי נצחון, מאשר להיות מוצפים בכעסינו ולעשות מעשים עקריים. בהאמינם בעובדה שאלוהים יחריב את כל אלה אשר עדיין יישארו על האדמה לאחר מות הקדושים שלהם, הקדושים חייבים ללחום באנטיכריסטוס.
 
 

דבר האמת אשר אסור לשכוח

 
מה שאלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם חייבים לזכור זה שרק הקדושים אשר ללא חטא יקומו לתחייה וילקחו זמן קצר לאחר שימותו מות קדושים בידי אנטיכריסטוס. כאשר יום הופעת אנטיכריסטוס ומות הקדושים יגיע, לעולם אל לנו לשכוח שכל ההבטחות של אלוהים יתגשמו.
מפסוק 14 ואילך דבר האלוהים בפרק 14 מלמד אותנו שהלקיחה תתרחש ללא ספק לצדיקים, ושהזמן של הלקיחה הזו הוא מיד לאחר מות הקדושים שלהם.
אל לנו לשכוח שתחייתנו ולקיחתנו יתרחשו לאחר שהשטן יגרום לאנשים לקבל את סימנו. לצדיקים אשר ימותו מות קדושים בידי אנטיכריסטוס, הברכה של תחיית המתים הראשונה והלקיחה תמתין להם. בזמן ההוא, כיוון שהצדיקים יסרבו לקבל את סימנו של השטן, הם יאמצו את מותם הקדוש כדי להגן על אמונתם. לכן הצדיקים אשר מתו מות קדושים יקבלו את גמולם על פי מעשיהם על הארץ, ושם שמים יתווסף להם.
אל תעצבו ואת תכעסו כאשר תראו את חבריכם הקדושים מתים בהגנה על אמונתם. להיפך, כל הקדושים למעשה צריכים להודות לאלוהים ולהללו על שאפשר להם למות מות קדושים בהגנה על אמונתם, כיוון שזמן קצר לאחר מכן הקדושים יקומו לתחייה בגוף קדוש ויילקחו על ידי ישוע.
 
 

מהם המכות של שבע הקערות אשר הוכנו לאלה אשר יתייצבו נגד אלוהים?

 
פסוק 19 אומר,  "וינף המלאך את מגלו על הארץ ויבצור את אשכולות גפן הארץ וישלכם בגת חמת אלוהים הגדולה." אלה אשר התייצבו נגד אהבתו של אלוהים מיועדים לקבל מאלוהים את מכותיו הנוראיות לאחר מות הקדושים, כיוון שבהיותם עדיין על הארץ הזו סירבו לקבל לליבם את בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע ובמקום זאת התייצבו נגדה. הם אלה אשר הפכו לאויבי האלוהים על שלא האמינו בישועת ישוע המשיח אשר בא בדם וברוח להושיעם מהחטאים. עליהם לקבל לא רק את המכות של שבע הקערות אשר יישפכו על הארץ אלא הם חייבים גם לקבל לעד את מכת העונש הנורא של הגיהינום.
אלה הן שבע המכות אשר אלוהים ייתן על אלה אשר לא נלקחו על ידי ישוע. לאחר לקיחת הקדושים, אלוהים ישפוך ללא רחם את המכות האלה של שבע הקערות אשר הוא הכין לאלה אשר לא השתתפו בלקיחת הקהילה, נשארו על הארץ כעבדי השטן והמשיכו לנאץ את שם שמים.
מדוע אם כן אלוהים יגרום לצדיקים למות מות קדושים? כיוון שאם הצדיקים ישארו על הארץ עם אלה אשר לא נולדו מחדש כאשר יגיע הזמן, הוא לא יהיה מסוגל לשפוך את המכות של שבע הקערות. ומכיוון שאלוהים אוהב את הצדיקים, הוא אפשר להם למות מות קדושים כך שהם יוכלו להצטרף לתהילתו. זוהי הסיבה שאלוהים יגרום לצדיקים למות מות קדושים לפני שישחרר את המכות של שבע הקערות. לאחר שיחייה את הצדיקים אשר מתו על קידוש השם, הוא ישפוך ללא הגבלה את המכות האלה על הארץ. המכות של שבע הקערות הן המכות האחרונות אשר אלוהים ייתן על בני האדם על הארץ הזו.
 
 
מלכות אלף השנים ושלטון הקדושים
 
תקופת מלכות אלף השנים תתחיל כאשר ישוע יחד עם קדושיו יירדו שוב אל הארץ. מתי 5:5 אומר לנו,  "אשרי הענוים כי המה יירשו ארץ." כאשר ישוע יחזור אל הארץ הזו עם הקדושים, דבר תהילים 37:29 האומר, "צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה" יתקיים.
כאשר ישוע יירד כך עם כל הקדושים אל הארץ, הוא ייתן להם את הסמכות להפוך את הארץ הזו לשלהם. בזמן ההוא, הוא ייתן להם את הסמכות לשלוט על עשר ערים ועוד חמש ערים נוספות. כאשר ישוע יחזור הוא יחדש את הארץ הזו ואת כל מה שעליה ויאפשר לקדושים לשלוט עליה יחד עימו למשך אלף שנים.
מהי אם כן התקווה אשר הצדיקים של התקופה הזו צריכים לחיות עימה? הם חייבים לחיות בתקווה ליום שבו מלכות המשיח תיבנה על הארץ הזו. כאשר מלכות ישוע תבוא אל הארץ הזו, השלום, השמחה, והברכות אשר יגאו משלטונו יבואו לבסוף עליה. בחיותינו תחת שלטונו של ישוע, אנו לא נחסר דבר ונחייה בשפע רב ובשלמות.
כאשר מלכות ישוע תבוא אל הארץ הזו, כל התקוות והחלומות של הצדיקים יתגשמו. לאחר שיחיו על הארץ הזו במשך אלף שנה, הצדיקים יכנסו למלכות שמים הנצחית, אך לעומתם, אלה אשר התייצבו נגד אלוהים, יושלכו לאגם נצחי של אש וגופרית, יסבלו לעד ויום ולילה לא תהיה להם מנוחה.
לכן הקדושים חייבים לחיות בתקווה בהמתינם ליום האדון. על כל הקדושים לא לשכוח שמות הקדושים, תחיית המתים, לקיחת הקהילה וחיי נצח, הכל שייך להם. שמרו בליבכם את דבר האמת הזה ואת התקווה אשר שמעתם עד עתה והחזיקו בהם בנאמנות.
עד יום שובו של ישוע, הצדיקים יחיו כשהם מלמדים את בשורת המים והרוח ותולים את תקוותם במלכות השמים. לצדיקים יש את הרשות לחיות לעד במלכות האלוהים, ואת הסמכות ללמד את בשורת המים והרוח על האדמה הזו.
 
 
?מה חייבים לעשות הקדושים אשר חיים בתקופה חשוכה זו
 
זה די ברור שתקופה זו היא תקופה חשוכה ושנעשה הרבה יותר קשה לחיות בה. לפיכך אנו חייבים להשמיע את בשורת המים והרוח לחוטאים ולהאכיל אותם. בכל רחבי העולם, הצדיקים חייבים להפיץ את אהבתו של אלוהים ואת מחילת החטאים אשר באה באמצעות בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. זה מה שהצדיקים חייבים לעשות עתה.
אם הם יחמיצו את ההזדמנות הנוכחית הזו, היא לעולם לא תחזור אליהם. כיוון שסוף העולם הזה אינו כה רחוק, אנו חייבים ללמד את בשורת המים והרוח על אחת כמה וכמה, ולהזין את הנשמות האבודות בתקווה למלכותו של אלוהים. אלה הם המעשים הטובים אשר הצדיקים חייבים לעשות.
בעולם הנוכחי, ישנם הרבה שאפילו שאין להם את דבר בשורת המים והרוח, טוענים שהם מאמינים בישוע המשיח ושהם חיים את חייהם בשירות ישוע. אך אלה אשר חיים את חייהם הדתיים ללא האמת האמיתית הם כולם נביאי שקר. השקרנים האלה הם הרמאים אשר רק מנצלים בשם ישוע את רכושים החומרי של המאמינים.
לכן אנו מרחמים על אלה אשר מנסים לחיות את חיי האמונה שלהם כשהם מולכים שולל על ידי נביאי השקר. בחייהם חיי אמונה ללא בשורת המים והרוח, הנוצרים לכאורה האלה אפילו שהם טוענים שהם מאמינים בישוע, נשארים כחוטאים ומשיכים לחיות תחת קללת תורת אלוהים. הם תמיד חיים בחטא, ואינם מכירים את העובדה שאם רק היו יאמינו בבשורת המים והרוח כל החטאים אשר בליבם פשוט ייעלמו ויעשו אותם לבנים כשלג, ורוח הקודש תינתן להם כמתנה.
אך לעומתם, משרתי האלוהים אשר משמיעים ומאמינים בבשורת המים והרוח חיים בשלווה. משרתי האלוהים ואנשיו שמחים בבשורת המים והרוח. הם מעידים: "בלקחו את כל חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד עם הטבלתו בידי יוחנן, ובהישפטו על החטאים האלה על הצלב, ישוע האדון העלים את כל חטאי העולם. כאשר אני מאמין בישועת הכפרה הזו, כל החטאים אשר הכבידו עלי מאד גם נעלמו. אני עכשיו הפכתי לצדיק."
עם עדות כזו, קדושי קהל האלוהים נותנים תהילה לאלוהים. אלה אשר יש להם כזו אמונה יכולים לבסוף לקוות לגן עדן.
 
 
תחיית המתים הראשונה היא מאורע השמור לקדושים
 
בעוד זמן קצר, לא בעתיד כה רחוק, ישוע יחזור בקרוב אל הארץ הזו, מישהו אשר יהפוך לאנטיכריסטוס יופיע ויחתום את סימנו על יד ימין או על מצחותם של הרבה אנשים. כאשר הזמן הזה יגיע, עליכם להבין שביאתו השניה של ישוע ומות הקדושים, תחית המתים ולקיחת הקהילה, קרובים אליכם. כאשר היום והשעה האלה יגיעו, עליכם להבין שזהו יום שמחה בשביל הקדושים, אך בשביל החוטאים אשר לא נולדו מחדש הוא יום הדין על החטאים.
כל הקדושים יקומו לתחייה לאחר מותם ויצטרפו לסעודת הכלולות של השה עם ישוע. כאשר אתם ואני נמות מות קדושים בזמן ההוא, גופנו עד מהרה יקום לתחייה ויילקח. אין זה משנה מה קרה לגופם של הקדושים אשר הלכו לפנינו – בין אם גופותיהם הפכו כבר לעפר או שלא נשארה להם כל צורה, הצורה אינה חשובה. כאשר הזמן הזה יגיע, הקדושים יקומו לתחייה לא בגוף חלש כמו הנוכחי, אלא בזמן ההוא יקומו לתחייה בגוף קדוש ויחיו עם ישוע לנצח.
אפילו שזמנים קשים מחכים לנו, כאשר אנטיכריסטוס יופיע וירדוף אותנו, אנו חייבים להגן על אמונתנו בישוע המשיח באמונתנו בדבר האלוהים אשר שמענו עתה. אנו חייבים גם לא לשכוח שמכיוון שאתם ואני האמנו בבשורת המים והרוח, אנו כולנו נשתתף במות הקדושים, תחייתם הראשונה ולקיחתם.
עתה אל לכם להתרחק מהאמונה באמת הזו ועליכם לחיות חיי התנגדות והתגברות על אנטיכריסטוס. עד שיגיע היום, אנו חייבים להיות ביחד עם אלה אשר נושעו לפנינו על ידי האמונה באמת, להיאחז בציפורננו בדבר האלוהים, וללכת אחר ישוע באמונה.
 
 
אפילו עתה ישנם הרבה שקרנים המרמים אנשים
 
אפילו עתה מספר עצום של אנשים, כמשרתי השטן, מלמדים אמונה שקרית. במיוחד, ישנם הרבה שקרנים אשר דוגלים ומלמדים את קהלם את הדוקטרינה של לקיחה לפני הצרה, ומנסים לשכנעם שלא יהיה להם שום קשר לצרה הגדולה של שבע השנים.
התנ"ך בניגוד לכך מראה לנו בבירור שמות הקדושים והלקיחה יתרחשו קצת לאחר ששלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה יעברו. הבה לא נלך שולל אחרי שקרנים שכאלה. במקום זאת, הבה נדע ונאמין שכאשר יעברו עלינו שלוש וחצי השנים מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה, אנו נמות מות קדושים וזמן קצר לאחר מכן אנו נקום לתחיה ונילקח בעת ובעונה אחת.
לכן עליכם להתרחק מנביאי השקר אשר מלמדים שאין להם שום קשר עם הצרה הגדולה של שבע השנים. המאמינים האמיתיים מאמינים שמות הקדושים שלהם, תחייתם, לקיחתם, וסעודת הכלולות של השה יבואו כולם לאחר ששלוש וחצי השנים הראשונות של הצרה יחלפו קמעה.
 
 
?אם כן, כיצד על כולנו לחיות
 
כעת, עליכם להבין שאם מישהו מאמין בישוע כמושיעו, - כלומר, ישוע אשר בא אל העולם הזה, נשא את חטאי העולם עם הטבלתו בידי יוחנן, דימם על הצלב, וקם לתחייה שוב מן המתים – רוח הקודש תבוא אל לב המאמין הזה כמתנה.
אתם חייבים להאזין באוזניכם ולהאמין בליבכם למה שרוח הקודש אומרת לכם באמצעות קהל האלוהים, ולשכון באמונה באלוהים. כל הקדושים חייבים לחיות את חיי האמונה שלהם כשהם מובלים על ידי קהל האלוהים. אף אחד אינו יכול ללמד את בשורת המים והרוח בעצמו ואף לשמור אותה ולשרתה. זוהי הסיבה מדוע קהל האלוהים הוא כה חשוב אפילו בשביל הקדושים אשר כבר נולדו מחדש.
לכן אלוהים הקים את קהלו ואת משרתיו על האדמה הזו ובאמצעותם הוא מזין את כבשיו. במיוחד, מעשיו של אלוהים נעשים אף יותר יקרים וחשובים כאשר סוף הזמנים קרוב אלינו, ולפיכך אני מקווה ומתפלל שתחיו חיים נאמנים המלאים ברוח הקודש. כשסוף הזמנים מתקרב, הצדיקים חייבים לעמול אף יותר קשה כדי להתכנס, להתפלל, לעודד, להחזיק לסייע אחד לשני, לחיות בשביל ישוע, ולהתאחד ללב אחד ולמטרה אחת.
אלוהים אפשר את מות הקדושים, תחיית המתים, לקיחה וחיים נצחיים לקדושים. הבה נחייה כולנו את סוג האמונה אשר נאבקת ומתגברת על אנטיכריסטוס, ואז בבטחון עומדת לפני אלוהים. הללויה!