Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[15-1] הקדושים אשר מהללים ברקיע את מעשיו הנפלאים של ישוע (חזון יוחנן 15:1-8)

הקדושים אשר מהללים ברקיע את מעשיו הנפלאים של ישוע
 ( חזון יוחנן 15:1-8 )
"וארא אות אחרת בשמים גדולה ונפלאה שבעה מלאכים הנושאים את שבע המכות האחרונות כי בהן כלה זעם אלוהים. וארא כים זכוכית בלול באש ואת המתגברים על החיה ועל צלמה ועל תוה ועל מספר שמה עומדים על ים הזכוכית וכינורות אלוהים בידיהם. וישירו את שירת משה עבד אלוהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יי אלוהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים. מי לא ייראך יי ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגויים יבואו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך. ואחרי כן ראיתי והנה הפתח היכל משכן העדות בשמים. ויצאו מן ההיכל שבעה המלאכים הנושאים את שבע המכות מלובשים בד טהור וצח וחגורים אזורי זהב על לבביהם. ואחת מארבע החיות נתנה אל שבעת המלאכים שבע קערות זהב מלאות חמת האלוהים החי ולעולמי העולמים. וימלא ההיכל עשן מכבוד אלוהים ועוזו ולא יכל איש לבוא אל ההיכל עד אשר כלו שבע המכות אשר בידי שבעה המלאכים."
 
 

פרשנות

 
פסוק 1: וארא אות אחרת בשמים גדולה ונפלאה שבעה מלאכים הנושאים את שבע המכות האחרונות כי בהן כלה זעם אלוהים.
פרק 15 מספר לנו על סוף העולם שיגיע על ידי שפיכת המכות של שבע הקערות בידי המלאכים. מה היא  "האות אחרת בשמים גדולה ונפלאה," אשר השליח יוחנן ראה? זה המחזה הנפלא של הקדושים עומדים על ים הזכוכית ומהללים את מעשיו של ישוע.
 
פסוק 2: וארא כים זכוכית בלול באש ואת המתגברים על החיה ועל צלמה ועל תוה ועל מספר שמה עומדים על ים הזכוכית וכינורות אלוהים בידיהם.
המילים  "כים זכוכית בלול באש " שכאן מראות לנו שהאנחות הסבל על הארץ הזו יגיעו לשיאן כאשר אלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות עליה, ושהקדושים, מצד שני, יהללו את ישוע ברקיע. המכות של שבע הקערות אשר יישפכו על הארץ הזו יבואו כנקמה של הקדושים באויביהם.
בזמן ההוא, הקדושים בהשתתפותם בתחייתם ובלקיחתם על ידי אלוהים, יעמדו על ים הזכוכית הזה המעורב באש כדי להלל את מעשיו. הקדושים אשר קמו לתחייה ממות הקדושים שלהם ונלקחו על ידי כוחו של ישוע, יהללו אותו לעד על ישועתו וכוחו. הקדושים המהללים הם אלה אשר השיגו את ניצחון האמונה בהתגברותם על אנטיכריסטוס עם סוג כזה של אמונה אשר דחתה אותו, את צלמו, ואת תו שמו או מספר שמו.
 
פסוק 3: וישירו את שירת משה עבד אלוהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאיםיי אלוהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים.
הקדושים אשר עומדים על ים הזכוכית שרים את שירת משה ואת שירת השה. ומילות השיר הן  "גדולים מעשיך ונפלאים יי אלוהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים." מילות השיר הזה כפי שהן כתובות, מהללות את אלוהים על העובדה שעם כוחו האדיר אין משהו אשר הוא אינו יכול לעשות. גם רשום פה "גדולים מעשיך ונפלאים."
 המילה "גדולים" משמעותה "דבר כה גדול שמילות אינן יכולות לבטאו" .במילים אחרות, זה פשוט כה גדול ונפלא שאדונינו אלוהים הושיע, באמצעות בשורת המים והרוח, את כל הקדושים גם של הברית הישנה וגם של הברית החדשה מכל חטאיהם, הפך אותם לחפי חטא, ואפשר לקדושים האלה אשר נושעו באמצעות אמונתם, להלל את ישוע ברקיע על ידי שהקים אותם לתחייה ממות הבשר שלהם ועל ידי שלקח אותם לרקיע. הקדושים האלה מהללים את יי אלוהים על שהוא מושיעם, אדונם, וכל יכול.
האם אתם באמת מאמינים שאדוני האלוהים ברא את היקום ואת כל אשר בו, כולל אותכם ואותי ושהוא אכן אדונינו? רק אלה המאמינים באמת הזו יכולים להפוך למאמינים בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. אלה אשר יש להם את האמונה הזו הם אלה אשר יש להם את האמונה האמיתית ביותר. נוצרים חייבים להאמין שישוע הוא הבורא אשר יצר את כל התבל ואת כל מה אשר בתוכו. והם חייבים להלל ולעבוד את יי אלוהים בידיעה ובאמונה במעשיו.  "גדולים מעשיך ונפלאים יי אלוהים צבאות " הלל האמונה הזה מראה לנו על האמונה האמיתית של הקדושים הנולדים מחדש אשר שרים את שירת משה ואת שירת השה.
האם אתם מאמינים שישוע האדון הוא אלוהים הכל יכול? אלה אשר מאמינים שישוע הוא אלוהים בעצמו אשר יצר את כל העולם גם מאמינים שישוע בא אל הארץ הזו בגוף אדם, שבגיל 30 הוא הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את חטאי בני האדם אחת ולתמיד, ושהוא דימם ומת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. באמצעות אמונתם הם מקבלים את מחילת החטאים והופכים לקדושים. אלה אשר יודעים את האמת הזו, ואשר יש להם את האמונה האמיתית בה, יכולים להיות מתוארים כאנשי אמונה גדולה.
הקטע שכאן אומר שהקדושים שנלקחו מהללים את אלוהים ברקיע ואומרים,  "גדולים מעשיך ונפלאים." הם מהללים את יי אלוהים, במילים אחרות, על שיצר את היקום ואת בני האדם, על הושעת החוטאים על הארץ הזו בנקותם אותם מכל חטאיהם אחת ולתמיד עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן, ועל שנתן להם את הזכות להפוך לילדיו של אלוהים – הכל דרך בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. זה שהקדושים יכולים לקחת חלק במוות למען המשיח, תחייתם, לקיחתם וחיי נצח – כל אלה הן ברכות אשר הוענקו על ידי אלוהים.
כל הקדושים חייבים להלל את אלוהים אשר הראה את תהילתו בכל מעשיו הצדיקים אשר ישוע עשה למען החוטאים – כלומר, על שהעלים את כל החטאים, וגם על כל המעשים האחרים אשר הוא עשה כשהיה על הארץ. הקדושים שרים את שירת משה ואת שירת השה ברקיע. הם מהללים את ישוע ושרים עד כמה גדולים ונפלאים המעשים אשר אלוהים הכל יכול עשה למען החוטאים ולאויביו.
אכן, מה שישוע עשה למען הקדושים ולכל אלה אשר עמדו כנגדו אין זה רק נפלא בשבילנו אלא אף מדהים. מטרתו של אלוהים בבריאתו את העולם הזה הייתה להפוך את בני האדם לעמו. לפיכך, כל מעשיו אשר הוא עשה למען בני האדם הופיעו מולנו כנפלאים ומדהימים. אנו נותנים תהילה לאלוהים באמונתנו בכל מה שהוא עשה למעננו, ואנו מהללים אותו באמונתנו בכל מעשיו.
זה שאלוהים יצר את האדם בצלמו הוא גם דבר מדהים. זה שהוא נתן את תורתו לכולם ושהוא פעל באמצעות מרים הבתולה כדי לשלוח את ישוע המשיח אל האדמה הזו הם גם מעשים נפלאים לעינינו. אך אנו מאמינים בה בעת, שכל הדברים האלה נעשו כאמצעי להושיע את החוטאים מחטאיהם. גם מדהימה היא העובדה שאלוהים העביר את כל חטאי העולם על גופו של ישוע המשיח, אחת ולתמיד, בגורמו לו להיטבל על ידי יוחנן, כך שהוא יוכל להעלים כל חטא בעולם לחלוטין ובאופן מושלם.
לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח שיי אלוהים נתן להם, מחילת החטאים הנצחית ורוח הקודש שלו הם גם מדהימים ונפלאים. וזה שהוא אפשר לקדושיו ללמד את בשורת המים והרוח ברחבי העולם זה עוד ברכה נפלאה, משהו שהוא, עוד פעם, מדהים בשבילנו. העובדה שאדונינו האלוהים יאפשר את מות הקדושים את תחייתם ולקיחתם ויאפשר להם לחיות לנצח בתהילה בשמים – כל המעשים האלה הם ברכות נפלאות.
בתכננו את כל הדברים האלה, אלוהים יבצע אותם בהתאם כאשר הזמן יגיע – מעשים אלה של ישוע אשר גורמים לקדושים להלל ולשבח את אלוהים הפכו לברכות נפלאות בליבנו. אנו גם מודים לישוע ומתברכים בעובדה שהוא ינקום במתנגדיו בכוחו הכל יכול באמצעות המכות של שבע הקערות.
כיוון שכל מעשיו של ישוע האלוהים הופיעו מול עיני הקדושים כדבר אשר הרבה מעבר ליכולתם, הם מהללים אותו. לכן הם מהללים את ישוע על יכולתו הבלתי סופית על מעשיו המדהימים ועל כוחו. אדונינו האלוהים ראוי לקבל את כל ההלל לא רק מכל אדם ואדם אלא גם מכל היצורים אשר ביקום. הללויה!
אלה אשר ידעו, התנסו, והעידו בעיניהם מה אדונינו האלוהים עשה למענם אינם יכולים שלא להלל את כוחו הכל יכול, חוכמתו המושלמת, צדיקותו, דינו הנצחי והצודק אשר אינו משתנה, ואהבתו הנצחית הבלתי משתנה. ישוע אפשר לקדושים להללו לעד על מעשיו המדהימים.
לפיכך, הקדושים מהללים את ישוע האלוהים לעד על כל המעשים אשר הוא עשה למענם, על טוב ליבו וגדולתו. אדונינו אלוהים ראוי לקבל הלל מכל הדברים אשר ביקום על כל המעשים שלו אשר התאפשרו בגלל כוחו הכל יכול. הללויה! אני מהלל את ישוע על כוחו ועל נצחיותו ועל אהבתו המבורכת והבלתי משתנה.
 
פסוק 4:  "מי לא ייראך יי ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגויים יבואו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך."
הקדושים ברקיע שרים בפיהם את ההלל על מעשי ישוע.  "מי לא ייראך יי ולא יכבד את שמך? " זהו הלל המלא בהכרה ובאמונה והמצהיר בביטחון שאף אחד לא יכול לעולם לעמוד נגד הכבוד של יי אלוהים, ואף אחד לא יעז אי פעם לעצרו מלקבל תשבחות. מי יכול לעמוד בפני שם האלוהים מבלי לרעוד בפחד? אין אף אחד ואין שום דבר בעולם הזה ובכל התבל אשר יכול לעמוד ולהתגבר על אדונינו אלוהים כיוון שישוע הוא מלך המלכים והאלוהים הכל יכול.
כל הדברים אשר בעולם הזה וגם הקדושים אינם יכולים שלא לרעוד בפחד בפני שמו של ישוע המשיח, כוחו הכל יכול, והאמת שלו. כיוון שכוחו של ישוע האלוהים הוא עצום לאין ערוך, וכיוון שהוא מושלם ואמיתי, כל היצורים מודים, משבחים ומכבדים את שמו. לכל אחד צריך להיות לב אשר ירא מאלוהים. וכל הדברים אשר ביקום חייבים להלל את אדונינו. מדוע? כיוון שאדונינו הוא קדוש וגאל את כל בני האדם מכל עוולותיהם.
כיוון שהמכות של שבע הקערות אשר ישוע ישפוך על אנטיכריסטוס וחסדיו אשר חיים על הארץ הזו יראו את צדקתו, אנו איננו יכולים שלא להלל אותו. בגלל שמשט הצדק של ישוע נגלה באמצעות המכות הגדולות של שבע הקערות, אדונינו אלוהים ראוי לקבל תהילה, והערצה מכל היצורים החיים, מהמלאכים ומהקדושים ברקיע.
מי יעז לא לפחד משמו של אלוהים ישוע המשיח? אדונינו אינו ברייה אלא אלוהים האדיר. בשופכו את המכות הנוראות של שבע הקערות על כל אלה אשר התייצבו נגדו, פשוט מחוייב המציאות שכל הברואים שלו יהללו אותו על תפארתו ועל כוחו . "כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך." לכן אנו חייבים להבין שאף אחד אשר מתייצב נגד ומגדף את שמו של ישוע יוכל אי פעם לחיות בשמחה.
רק כריעת ברך לפני שמו של ישוע, האמונה בו, לספר בשבחו על כוחו, על יכולתו האינסופית, חמלתו, ועל ישועתו ואהבתו הגדולה הם סוג המעשים אשר שמו ראוי להם. לכן כל היצורים חייבים להאמין במה שישוע עשה בעודו על הארץ, להללו ולעובדו. אדונינו ראוי לקבל שבחים מכל האנשים ומכל האומות. אמן. הללויה!
 
פסוק 5: ואחרי כן ראיתי והנה נפתח היכל משכן העדות בשמים.
פסוק זה אומר לנו שכאשר אדונינו האלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות על הארץ הזו, אלוהים ייתן לקדושיו את בית השמים שלו. כל הדברים אלה יתבצעו על ידי יי האלוהים. מהו אם כן משכן העדות? זהו בית האלוהים שהוא כמו המשכן שהיה על הארץ הזו. משמעות המשפט,  "והנה נפתח היכל משכן העדות בשמים," היא שתקופת מלכות ישוע האלוהים תיפתח מאז.
עם פתיחת דלת משכן העדות, המכות הסופיות ומלכות ישוע האלוהים יבואו אל הארץ הזו. בלי הכרה בבשורת המים והרוח, אף אמונה לא תיכנס לפני אלוהים. לפיכך אנו חייבים לדעת ולהאמין בבשורת האמת, ולהבין ולהאמין גם שהזמן שלנו ללכת ולחיות במלכותו של המשיח קרוב אלינו.
 
פסוק 6: ויצאו מן ההיכל שבעה המלאכים הנושאים את שבע המכות מלובשים בד טהור וצח וחגורים אזורי זהב על לבביהם.
כתוב זה מראה לנו שכאשר אלוהים ישפוך את המכות של שבע הקערות על הארץ, הוא יפעל באמצעות המלאכים המאמינים בצדק הנחוץ ובהגינות של שבע המכות האלה. זה אומר לנו, במילים אחרות, שמשרתי האלוהים יכולים להיות מוסמכים לשרת את ישוע כמשרתיו רק כאשר הם תמיד מאמינים בצדקתו ותולים בטחונם המוחלט בטוב ליבו.
רק כאשר הם מאמינים שמעשי האלוהים תמיד צודקים, משרתי האלוהים יכולים לעשות מעשים כאלה של ישוע. כך הקדושים יכולים לשמש כמשרתיו היקרים של אלוהים רק כאשר הם תמיד מולבשים כמשרתיו של ישוע, חובשים את תקוות הישועה כקסדה, מגנים על אמונתם, וחיים חיים אשר מאדירים את ישוע.
 
פסוק 7: ואחת מארבע החיות נתנה אל שבעת המלאכים שבע קערות זהב מלאות חמת האלוהים החי ולעולמי העולמים.
זה אומר לנו שכאשר אלוהים פועל באמצעות משרתיו, הוא גורם להם לפעול בצורה מסודרת, וגם מעשים שכאלה מתבצעים באופן מסודר וטוב. המשפט, "ואחת מארבע החיות" מראה לנו שלישוע יש את משרתיו היקרים אשר נמצאים למען מטרותיו ושהוא פועל באמצעותם. ארבע החיות אשר מופיעות כאן הן ארבעת המשרתים היקרים ביותר של ישוע אשר תמיד עומדים לצידו, ואשר הם הראשונים לשרת את מטרותיו. אנו חייבים להבין את עליונותו של אלוהים ואת יכולתו הבלתי סופית, ואנו חייבים גם להאמין שהוא פועל באמצעות משרתיו.
 
פסוק 8: וימלא ההיכל עשן מכבוד אלוהים ועוזו ולא יכל איש לבוא אל ההיכל עד אשר כלו שבע המכות אשר בידי שבעה המלאכים.
לפני שישוע האלוהים ישלים את דינו על הארץ הזו, אף אחד לא יוכל להיכנס לממלכתו. זה מראה לנו עד כמה מושלמת קדושתו של שאלוהים. זה גם אומר לנו שהוא לא אל החפץ ברשע (תהילים 5:4). לכן אנו חייבים לזכור שאם מישהו רוצה להיכנס למלכות האלוהים, הוא חייב להאמין בבשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לבני האדם. אדונינו האלוהים מאפשר רק לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח להיכנס לממלכתו.
לקדושים אשר קיבלו את מחילת החטאים, אלוהים ייתן את הברכה של חיי נצח בממלכתו לאחר שיהרוס את אויביו בהשליכו את המכות של שבע הקערות. כל מעשיו של אלוהים מגיעים הרבה מעבר לדמיונם של בני האדם ומגלים את גדולתו ואת עליונותו. בשופטו את אויביו, אלוהים מראה את יכולתו האינסופית. אם לא היה לאלוהים את הכוח להעניש את אויביו על החטא שהתייצבו נגדו, הוא לא היה מסוגל לקבל הלל מכולם.
 אך כיוון שלאלוהים יש די והותר כוח להעניש את אלה אשר מתייצבים נגדו, ישוע האלוהים ייתן את דינו על אויביו וירשיע אותם עם עונש נצחי של גיהינום.
אדונינו ישוע יותר מראוי להיות מהולל לנצח על ידי כל האנשים של כל האומות. כך אלוהים ישלים את דינו על אויביו על כל חטאיהם ויפתח את ממלכתו. אמן. אנו מודים לאדונינו על כוחו העצום, תהילתו וקדושתו. הללויה!