Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[15-2] נקודת החלוקה של הגורל הנצחי (חזון יוחנן 15:1-8)

נקודת החלוקה של הגורל הנצחי
( חזון יוחנן 15:1-8 )
   
פרק 15 מתאר את המכות של שבע הקערות אשר אלוהים ישפוך מייד לאחר לקיחת הקדושים, על אויביו אשר התייצבו נגדו. המספר "שבע" אשר מופיע באופן שכיח בחזון יוחנן, כמו שבע החותמות, שבעת השופרות, ושבע הקערות, מסמל את מושלמותו של אלוהים ואת כוחו הכל יכול. ישוע המשיח הוא האלוהים אשר יודע הכל וכל יכול. המשמעות של זה שישוע המשיח הוא האלוהים היודע הכל והכל יכול בשבילנו זה שאדונינו הוא רב כוח אשר בשבילו אין שום דבר אשר אינו אפשרי. אדונינו הוא האלוהים בעצמו אשר תכנן את כל הדברים האלה ואשר יש בכוחו לבצע את כולם.
לפיכך, על הקדושים להלל את ישוע על ידיעתו הרבה, על הודו הכל יכול ועל כוחו אשר נראה באמצעות המכות של שבע הקערות אשר הוא ישפוך על העולם הזה. אנו מודים לאדונינו על העובדה שדין שכזה נעשה אפשרי על ידי ידיעתו ויכולתו האינסופית. זה שישוע ינקום באויביו עם המכות של שבע הקערות ועם הסבל הנורא של הגיהינום, זה, בשביל הקדושים, משהו שהם רק יכולים להיות אסירי תודה על כך ולהעריך אותו מאד. לפיכך הקדושים אינם יכולים שלא להלל את ישוע. הללויה!
המכות של שבע הקערות יגיעו לאחר שהקדושים יילקחו כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות מתוך תקופת שבע השנים של הצרה הגדולה יחלפו קמעה. בגלל המכות האלה של שבע הקערות, ליבם של אויבי האלוהים ידוכא, וכאשר הם יגלו שאדונינו הוא אלוהים הכל יכול הם יפחדו ממנו.
ה "אות אחרת בשמים גדולה ונפלאה " המוזכרת בפסוק 1 מתייחסת למכות האחרונות אשר יישפכו על העולם הזה – כלומר, המכות של שבע הקערות. מצד שני, מה שצירוף המילים "גדולה ונפלאה" אומר לנו זה שלושה דברים: ראשית, באמצעות דבר הנבואה, הקדושים כבר יודעים על המכות אשר יבואו על העולם הזה; שנית, הקדושים יהיו פטורים מהמכות של שבע הקערות; ושלישית, כוחם של המכות האלה של שבע הקערות אשר ינתנו על ידי ישוע יהיו חובקות עולם והרסניות בצורה קטלנית.
מצד שני, הקדושים אשר נגאלו ונלקחו ישירו את "שירת משה עבד האלוהים ואת שירת השה" ברקיע. הרקע לשיר הזה נראה בספר שמות 15:1-8, זהו השיר שבני ישראל היללו את ישוע על כוחו ועל מרותו לאחר שחצו את ים סוף בהדרכתו של משה. הם לא יכלו שלא להלל את ישוע על שהושיע אותם עם כוחו ומרותו ממצב נואש של רדיפה על ידי הצבא המצרי.
באותו אופן, הקדושים של הברית החדשה אינם יכולים שלא להלל את ישוע על הישועה הנצחית שבאה באמצעות מחילת החטאים אשר בוצעה על ידי הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן ודמו על הצלב. כאשר סוף הזמנים יגיע, אנשי האלוהים יהללו פעם נוספת את ישוע ויודו לו על מות הקדושים שלהם, תחייתם, לקיחתם וחיי הנצח אשר נעשו לאפשריים באמצעות ישוע המשיח אשר הושיע אותם מאויביהם ומכל חטאיהם.
בנוסף, הייחוד החשוב של השיר הזה הוא שהוא הלל על יכולתו האין סופית של ישוע, הודו וצדקתו. הקדושים אינם יכולים שלא להלל את ישוע על כוחו, על חסד הישועה מחטאיהם ועל ברכת חיי הנצח.
 "היכל משכן העדות", אשר בפסוק 5 מתייחס למשכן אשר אלוהים אפשר לבני ישראל את ברכת ההתחברות אליו כאשר הם יצאו את מצרים.
ה"בד" בפסוק 6 מסמל את צדקת האלוהים. הוא מראה לנו שהמלאכים יכוסו בצדקת האלוהים ויקבלו ממנו את הסמכות להביא דין שכזה אשר שום אויב לא יוכל להדוף.
פסוק 8 אומר, "וימלא ההיכל עשן מכבוד אלוהים ועוזו ולא יכל איש לבוא אל ההיכל עד אשר כלו שבע המכות אשר בידי שבעה המלאכים." אנו יכולים לגלות שלוש משמעיות כאן. ראשית, זה מראה עד כמה מוחלטת חמת אלוהים על אויביו.
שנית, זה אומר לנו שהיות שישועת אלוהים את החוטאים היא כה מושלמת, אף אחד אינו יכול להיכנס להיכל האלוהים ללא האמונה בטבילת ישוע המשיח ובדמו.
שלישית, שאין בנמצא טוב לב אנושי אשר יוכל אי פעם לאפשר למישהו להתעלם מהדין הצודק של אלוהים, ושרק על ידי האמונה בטבילת ישוע המשיח ודמו על הצלב האדם יוכל להתחמק מחמת האלוהים אשר תישפך על החוטאים.
לכן הקדושים חייבים להיאחז בחוזקה בבשורת המים והרוח עד הרגע האחרון. ואלה אשר לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם חיבים להבין שהם מוכרחים לעמוד בפני הדין הנורא של אלוהים ושהם חייבים לחזור, בהקדם האפשרי, לבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. הקטע מראה לנו שמכיוון שדין האלוהים אשר יבוא על אויביו עם המכות של שבע הקערות יהי מושלם לפני עיניי כולם, אף אחד לא יוכל אף להפסיק את זה עד שכל הדין של החטאים יושלם.
פרק 15 של חזון יוחנן מראה לנו שאנטיכריסטוס, השטן, השדים, וכל אלה אשר התייצבו כנגד ואשר לא האמינו בבשורת המים והרוח, אשר נעשתה אפשרית בשבילנו על ידי אהבתו של המשיח, הם כולם אויביו של אדונינו. אני מהלל ומודה לישוע על שיביא את מכותיו על אויבי האלוהים האלה כדי לשפוט אותם. הולם את הקדושים להלל את ישוע עם שירת משה, עבד האלוהים, ועם שירת השה.
אף אחד לא יכול לעצור את ההלל שלנו על צדקתו של ישוע, כוחו, הודו, והאמת שלו. אני מהלל את ישוע על שנתן לנו ברכות שכאלה. הללויה!