Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[16-2] ...כל מה שעליכם לעשות לפני שפיכתן של שבע הקערות ( חזון יוחנן 16:1-21)

...כל מה שעליכם לעשות לפני שפיכתן של שבע הקערות
 ( חזון יוחנן 16:1-21)
  
מתוך המכות של שבע הקערות, המכה הראשונה היא של שחין, השניה היא שהים הופך לדם, השלישית היא שהמים המתוקים הופכים לדם. המכה הרביעית היא שאנשים ישרפו למוות מחומה של השמש.
הקטע העיקרי אומר לנו, "וישפוך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרוב את בני אדם באש." זה מראה לנו שאלוהים יזיז את השמש קרוב לכדור הארץ וישרוף את יושביו למוות. כאשר אלוהים יאפשר לזה לקרות, אף אחד לא יוכל להימלט מהחום הגבוה של השמש. יהיה בלתי אפשרי לעצור את מכתו של אלוהים אף אם האדם יחפור מערה עמוקה מתחת לקרקע ויתחבא שם ואף אם יפעיל מזגן אויר אשר הוכן בשביל המכה הזו. לכל אלה לא תהיה שום ברירה אלא למות.
אנו יכולים רק לדמיין מה יקרה להם כאשר זמנה של המכה הזו יגיע – עורם יתקלף; בשרם הפנימי יבושל פשוטו כמשמעו, יתפורר וירקב. כולם ימותו אז מסרטן העור.
אך עדיין, אפילו שהם יישרפו למוות מחומה הצורב של השמש, האנשים עדיין לא יחזרו בתשובה מחטאיהם. מכתו של אלוהים היא מדהימה, אך גם האנשים האלה אשר אף על פי שהתנסו במכה הזו יסרבו לחזור בתשובה. כיוון שהם יסרבו לחזור בתשובה, מכותיו של אלוהים ימשיכו.
הקטע המרכזי אומר, "וישפוך החמישי את קערתו על כיסא החיה ותחשך מלכותה וינשכו מכאב לב את לשונם. ויגדפו את אלוהי השמים ממכאובם ושחינם ולא שבו ממעשיהם." כאשר אנו מסתכלים על העולם של היום, האם אנו לא רואים מספר עצום של אנשים אשר צריכים להישפט על ידי אלוהים מיד ועכשיו? אך כיוון שאלוהים מחזיק את זעמו בסבלנות, הם עדיין לא נשפטו. בכל אופן, אם הם ימותו מבלי להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח, הם ישובו לחיים בתוך גוף אלמותי ויעמדו בסבל נצחי באש הנצחית של הגיהינום.
כאשר זה יתרחש, האנשים ירצו למות כיוון שסבלם יהיה גדול יותר מכדי לסבול. אך הסבל של הגיהינום יימשך לנצח. הזמן יגיע כאשר אלה אשר יישפטו על ידי אלוהים יחפצו למות אך המוות ימלט מהם כיוון שאלוהים ימנע מהם למות כך שהוא יוכל לשפוט אותם לנצח.
 
המכה השישית היא המלחמה של הר מגדון. והשביעית היא המכה האחרונה והמסיימת של רעש אדמה וברד כבד.
פסוקים 17-21 מספרים לנו, "וישפוך המלאך השביעי את קערתו על האויר ויצא קול גדול מהיכל השמים מן הכסא ויאמר היה נהיתה. ויהיו קולות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמוהו למן היות האדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד. והעיר הגדולה נחלקה לשלושה חלקים ותיפולנה ערי הגויים ותיזכר בבל הגדולה לפני אלוהים לתת לה כוס יין חמת אפו. וינס כל אי וההרים לא נמצאו. וברד כבד ככיכר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלוהים על אודות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד."
הקטע שלעיל אומר לנו שכאשר אלוהים ישפוך את הקערה השביעית, רעש אדמה יכה את כדור הארץ, כל העולם יבוקע לשלושה חלקים והבניינים אשר עדיין יעמדו על תילם יתמוטטו ולא ישאר אחד מהם אשר לא ינזק. כיוון שעולם זה ייחשף לזעמו הנורא של אלוהים, כל האיים וההרים ייעלמו.
האם הרי ההימליה עדיין יעמדו כאשר זה יקרה? כמובן שלא! כל ההרים יעלמו ממש לפני עיניהם של החיים. כל הר בעולם הזה יתנדף ללא עקבות. הקטע גם אומר לנו שכדורי ברד ענקיים שכל אחד שוקל כ 100 ליטרה (45 ק"ג), ייפלו על הארץ הזו. האם יכול להיות שמישהו ישרוד מרעש האדמה הזה והברד?
חזון יוחנן 18 אומר לנו שזעמו של אלוהים יבוא על אלה אשר לא האמינו בו ואשר התעלמו מדברו. אחדים מהאנשים בעולם הזה מצהירים, כאילו שהם נביאים, "אני לעולם לא אחשף לזעמו של אלוהים ולעולם לא אשפט על ידו." בכל אופן, דינו של אלוהים יבוא בדיוק על סוג כזה של אנשים אשר מלאים בגאווה וביהירות. אנו חייבים להאמין שהעולם הזה ייעלם כאשר הוא יוכה במכות של שבע הקערות אשר יישפכו על ידי אלוהים.
 
 

אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים

 
אלוהים אומר לנו שהוא יעלים את העולם הזה. העולם הזה לכן לא ישרוד לעולם. לפיכך, כל אלה אשר עומדים בפני הסוף הקרב חייבים להאמין אף יותר בצורה איתנה ולרדוף אחר האמונה הרוחנית. לכן כל האנשים בעולם הזה חייבים להתעורר משנתם הרוחנית. אינני יודע עם איזה סוג של אמונה חייתם את חייכם עד עתה, אך עכשיו הוא הזמן לרכז את תשומת ליבכם במה שהולך לקרות בסוף הזמנים, להתעורר ולהאמין. לכן צריך להיות לכם הידע המדויק על המכות אשר מנובאות בחזון יוחנן ואתם צריכים להיות דרוכים.
אדונינו אמר לנו שהארץ הזו תהיה בקרוב תחת מכות האלוהים של שבע הקערות. לפיכך, אנו חייבים לחכות לישוע תוך כדי שאנו מלמדים את הבשורה אף אם האנשים אינם מקבלים אותה ברוח טובה.
גורל העולם הזה נמצא עתה בסכנה. העולם של היום חשוף לכל סוגי הסכנות, מאיום של מלחמה ועד מזג אויר מסוכן, שפל סביבתי, ריבוי של קונפליקטים חברתיים וכל סוגי המחלות. לכן אלוהים אמר לנו שהתקופה של היום היא כמו תקופת נוח. אם התקופה של היום היא כמו תקופת נוח המשמעות היחידה היא שעולם זה נכנס עתה לימיו האחרונים. הסימן לסוף הזמנים הוא שהאנשים יהיו מעוניינים רק בדברים הגשמים כמו אכילה, שתייה, נשואין ועוד דברים פעוטים שכאלה. לכן מגיע להם להישפט על ידי אלוהים. גם בזמן נוח אנשים שכאלה לא האמינו למה שנוח אמר להם והם כולם הושמדו מלבד נוח ומשפחתו, שמונה נפשות. עתידו של העולם גם יהיה כזה.
כמעט כל הדברים אשר אלוהים הבטיח התקיימו כפי שהם כתובים בתנ"ך. מתוכם עדיין נשארו בערך 5 אחוז אשר צריכים להתקיים אך שאר ההבטחות כבר התקיימו. דברי הישועה והגאולה אשר הובטחו על ידי אלוהים גם התקיימו כולם. בדבר האלוהים, נשאר רק הדין אשר יהיה על אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח ולקדושים אשר נולדו מחדש ממתינים רק מלכות אלף השנים והארץ והשמים החדשים, היכן שהצדיקים יכנסו ויחיו.
אלוהים הוא רחום ועומד לצידם של הצדיקים. בכל אופן, לאלה אשר ראויים לזעמו, אלוהים ללא ספק ייתן את זעמו, בעוד שאלה אשר ראויים לרחמיו, ללא ספק הוא יעניק את רחמיו.
מתי יבואו המכות האלה? המכות של שבע הקערות יבואו לאחר מות הקדושים כאשר הסימן 666 ידחף לעולם והקדושים יתנגדו לו. לאחר המכות תבוא תחיית המתים הראשונה, מלכות אלף השנים, ומשפטו הסופי של ישוע אשר יישב על כס המלכות הלבן. לאחר מכן תבוא פתיחת מלכות השמים הנצחית. באמצעות התנ"ך, אנו להגיע לידע על השגחתו העליונה של אלוהים.
האם אתם מאמינים בעובדה שישוע קם לתחייה מן המתים? האם אתם מאמינים שישוע העלים את כל חטאי בני האדם באמצעות טבילתו ודמו? אדונינו לקח את כל חטאי בני האדם עם מימיו ודמו, לאחר שלושה ימים קם לתחייה מן המתים, ועתה הוא יושב לימין כיסא האלוהים. לפיכך, החטאים של אלה אשר מאמינים בישוע המשיח נעלמו לגמרי, וכפי שהמשיח קם לתחיה מן המתים, כך גם הם יקומו לתחייה.
לכן הקדושים יהיו מהוללים עם ישוע, אך כאשר הם יהיו על הארץ הזו הם יסבלו הרבה בשביל ישוע. אך הסבל של הזמן הזה אינו שווה לתהילה אשר תחכה להם, שהרי תהילה היא הדבר היחידי אשר מחכה לקדושים אשר נולדו מחדש. לכן לקדושים אין מה לחשוש מהעתיד. כל מה שעל הצדיקים לעשות זה לחיות את שארית חייהם באמונה ולמען הבשורה. אנו חייבים להתמסר לעבודת הצלת הנפשות, ולא ללכת אחר העולם הגשמי.
 
 

הבה נקדיש את שארית חיינו לאלוהים

 
אני חושש שמא אחד מאיתנו יבגוד בבשורה. כל מי אשר יבגוד בבשורת המים והרוח, לבסוף יתכחש לישוע עצמו. למרות שאנו חלשים, אם נלך אחרי ונאמין בבשורת המים והרוח אשר בוצעה על ידי ישוע, כולנו נהיה מסוגלים לחיות באמונה. הקדושים אינם יכולים לחיות רק על ידי כוחם וחוכמתם. אם הם ינהגו כך, הם יבגדו לבסוף באמונתם ויעמדו בפני חורבנם. כדי להימנע מכך, אנו חייבים לחיות באמונה.
מדוע אדונינו יאפשר לבני האדם לקבל את התו 666? כדי להפריד את הגרעין מהמוץ. לפני שיאפשר לקדושים להילקח, הדבר הראשון שאלוהים חייב לעשות הוא להפריד את הגרעין מהמוץ.
ישנם קרבות רוחניים אשר ייערכו על ידי הקדושים. לפיכך, אל לקדושים להימנע מללחום נגד אויבי האלוהים. אם הם יהססו ללחום נגד השטן, ייתכן שהם יקבלו מכה מכריעה מהשטן. לכן, כל הקדושים, אפילו בעצמם, חייבים ויכולים ללחום קרבות רוחניים. כל הקרבות הרוחניים אשר ייערכו על ידי הקדושים הינם מוצדקים. כדי ללכת אחר אלוהים, כל קדוש חייב ללחום ולהתגבר על השטן ומשרתיו.
הקדושים חייבים להילחם למען מלכות השמים. הם חיים גם להירדף למען מלכות האלוהים, ולהיות שנואים על ידי אנשי העולם. זה שלקדושים ניתנת אפשרות ללחום למען ישוע זה דבר טוב. אם ההזדמנות הזו של ללחום למען אלוהים ניתנת לכם, עליכם להודות לו על כך. קרב כזה הוא קרב טוב כיוון שהוא קרב למען צדקתו של אלוהים.
אלוהים עוזר לקדושים. בחיינו לא נשארו הרבה ימים ותקוותי ותפילתי היא שאנו כולנו נחייה את שארית חיינו בלחימה בקרב הרוחני ובביצוע העבודות הרוחניות עד אשר נעמוד לפני ישוע. לא משנה מה אנשי העולם הזה יגידו לנו, עלינו ללחום את הקרבות הרוחניים, להניב את פירות הרוח, ולהעלות את הפירות הללו לפני אדונינו. כאש יגיע יום חזרת אדונינו, הבה נעמוד כולנו בביטחון לפניו. כאשר יגיע היום הזה, אדונינו ימחה את דמעותינו ויאפשר לנו לחיות במקום אשר לא נבכה בו יותר, לא נסבול בו אף פעם ואשר לא יימצא בו חטא.
 הבה נחייה כולנו באמונה ועל ידי האמונה הזו הבה ניכנס כולנו למלכות האלוהים.