Search

דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-9] הבה נעשה את רצונו של האב עם אמונה (מתי 23-7:21)

הבה נעשה את רצונו של האב עם אמונה
< מתי 23-7:21 >
"לא כל האומר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פעלי האון"
 
 
...אולי אני הוא האחד
 
האם כל מי שאומר `אדוני אדוני` נכנס למלכות השמים?
לא. רק אלו אשר עושים את רצון האלוהים
 
ישוע המשיח אמר, "לא כל האומר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים." מילים אלו הכו בליבם של הרבה נוצרים וגרמו להם לעבוד קשה כדי לעשות את רצונו של אלוהים.
רוב הנוצרים חושבים שהדבר היחידי שעליהם לעשות כדי להיכנס לגן עדן, זה להאמין בישוע, אך מתי 7:21 אומר לנו שלא כל אחד האומר לו `אדוני, אדוני` ייכנס למלכות השמים.
הרבה אנשים הקוראים פסוק זה נוהגים לתהות "אולי אני הוא האחד" הם מנסים לשכנע את עצמם, "לא, ישוע בטח התכוון ללא מאמינים." אך המחשבות נשארות בראשם וממשיכות להציק להם.
לכן, הם נאחזים בחלק האחרון של הפסוק אשר אומר, "כי אם העושה רצון אבי שבשמים." הם נאחזים במילים "העושה רצון אבי שבשמים" וחושבים שהם יוכלו לעשות זאת על ידי כך שישלמו מעשר בנאמנות, יתפללו בהנץ החמה, ידרשו, יעשו מעשים טובים ולא יחטאו... הם מתאמצים כל כך. זה גורם לי כל כך להצטער בשבילם.
הרבה אנשים טועים כיוון שהם לא מבינים פסוק זה. לכן, ברצוני להסביר בבהירות פסוק זה כך שכולנו נוכל לדעת את רצון האלוהים ולחיות על פיו.
ראשית, עלינו לדעת שרצונו של האב מבנו הוא לקחת את כל חטאי האנשים וכך לגאול אותנו מהחטא.
באל-האפסיים 1:5 כתוב, "יעדנו לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו."
במילים אחרות, רצונו מאיתנו זה שנדע את הבשורה האמיתית שישוע המשיח שטף את כל חטאינו וכך לאפשר לנו להיוולד מחדש. הוא רוצה מאיתנו שניוולד מחדש מהמים והרוח על ידי העברת כל חטאינו לבנו, ישוע. זהו רצונו של אלוהים.
 
 
רק לומר `אדוני אדוני`
 
מה עלינו לדעת כאשר אנו מאמינים בישוע?
את רצונו של האב
 
"לא כל האומר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים." (מתי 7:21).
עלינו להבין את דרכו של האב בשתי דרכים. ראשית, עלינו לדעת שרצונו הוא שאנו נקבל מחילה על חטאינו וניוולד מחדש מהמים והרוח. שנית, עלינו לעבוד על יסוד אמונה זו.
רצונו הוא למחוק את חטאי בני האדם מעל פני האדמה. השטן הביא לכשלונו של אבינו הקדמון, אדם, באמצעות החטא. אך רצונו של אבינו הוא לבטל את כל חטאי האנשים. עלינו להבין שרצונו של האב מאיתנו אינו שניתן מעשר בנאמנות או שנתפלל בהנץ החמה אלא להציל את כולנו מחטאים. זהו רצונו, להציל אותנו מטביעה בים החטאים.
התנ"ך אומר שלא כל מי שאומר `אדוני אדוני` ייכנס למלכות השמים. המשמעות של זה היא, שאל לנו רק להאמין בישוע, אלא גם לדעת מה רצונו של האב מאיתנו. רצונו הוא להציל אותנו מחטא ומדין גיהינום כשהוא יודע שהירושה של אדם וחווה אינה מאפשרת לנו שלא לחיות בחטא.
 
 

רצונו של אלוהים

 
מהו רצונו של אלוהים?
לעשות אותנו לילדיו על ידי גאולתנו מחטאים.
 
מתי 3:15 אומר, "כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" כך התבצעה תוכניתו של אלוהים שישוע בא לעולם הזה כדי להציל את כולנו מהחטאים. רצונו של אלוהים התמלא כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל.
הוא רצה להציל אותנו ולעשות אותנו לילדיו. על מנת לעשות כן, בנו היה חייב לקחת את כל חטאינו. זה היה רצונו להפוך את כל האנשים לילדיו. לכן, הוא שלח את בנו לקחת את כל חטאי האנשים אשר נפלו בידי לפיתתו של השטן. רצונו היה להקריב את חיי בנו למען כל האנשים, כדי שהם יהפכו לילדיו.
כאשר ישוע הוטבל ומת על הצלב, רצונו של אלוהים התמלא. רצונו מאיתנו הוא גם שנאמין שכל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל ושהוא לקח את הדין על כל עבירותינו באמצעות מותו על הצלב.
"כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו" (יוחנן 3:16). אלוהים הציל את עמו מהחטא. כדי לעשות כך, הדבר הראשון אשר ישוע עשה בכהונתו הציבורית היה להיטבל על ידי יוחנן המטביל.
"ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו." (מתי 3:15). זה היה רצונו של אלוהים שישוע יבוא לעולם, ייקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ימות על הצלב ויקום לתחייה.
עלינו לדעת זאת בבירור. הרבה אנשים קוראים מתי 7:21 וחושבים שרצונו של אלוהים מאיתנו זה לשרת את ישוע אפילו עד למוות ונתינת כל רכושנו הגשמיים כדי לבנות כנסיות.
חברים נוצרים, עלינו המאמינים בישוע לדעת קודם את רצונו של אלוהים ולאחר מכן למלא אותו. זוהי טעות מבחינתך להקדיש את עצמך לכנסיה מבלי לדעת את רצונו.
אנשים שואלים את עצמם מה עוד יכול להיות מלבד לחיות באמונה במסגרת הכנסיה האורתודוקסית שלהם. אך אני בעצמי למדתי קלוויניזם בכנסיה הפרסביטריאנית וגדלתי תחת אם מאמצת אשר הייתה דתייה כמו כל כומר ותיק. למדתי במה שמכונה כנסיה אורתודוקסית.
פאולוס השליח גם אמר שהוא יכל להתגאות שהוא משבט בנימין ולמד את התורה מגמליאל אשר היה רב גדול באותו זמן. לפני שפאולוס נולד מחדש, הוא היה בדרכו לאסור את אלו אשר האמינו בישוע. אך הוא גילה את האמונה בישוע על הדרך לדמשק, והפך לצדיק באמצעות הברכה של הלידה מחדש מהמים והרוח.
 
 

עלינו לדעת את רצונו של אלוהים לפני שנוכל לעשותו

 
מהו הדבר הנחוץ לפני שאנו מאמינים בישוע?
עלינו לדעת קודם את רצונו
 
התקדשותנו הוא רצונו של אלוהים. "כי רצון האלוהים היא קדושתכם אשר תתרחקו מן הזנות." (הראשונה אל התסלוניקים 4:3). אנו יודעים שזהו רצונו של אלוהים שנתקדש לחלוטין באמצעות המים והרוח ושנחיה באמונה כל חיינו.
אם יש מישהו אשר מאמין בישוע אך יש לו חטא בליבו, הוא לא חי על פי רצונו של אלוהים. לנהוג על פי רצונו של אלוהים מצריך שאנו נתקדש באמצעות הגאולה אשר נמצאת בישוע. לדעת זאת, זה לעשות את רצונו של אלוהים.
כאשר אני שואל אותך, "האם עדיין יש לך חטא בליבך אף על פי שאתה מאמין בישוע?" ותשובתך היא כן, אז ברור שאינך יודע עדיין את רצונו של אלוהים. זהו רצונו של אלוהים שאנו נתקדש וניגאל מכל חטאינו באמצעות האמונה במים וברוח.
פעם היא איש אשר היה לו בנים ממושמעים. יום אחד הוא קרא לבכור אשר היה גם הכי ממושמע, ואמר, "בני, לך לכפר שמעבר לשדה..."
לפני שהוא סיים לדבר הבן אמר, "כן, אבא" והלך. הוא לא חיכה לשמוע מה הוא אמור לעשות. הוא פשוט הלך.
האב קרא אחריו, "בן, זה טוב מאד שאתה שומע לי אך עליך לדעת מה אני רוצה שתעשה."
אך הבן אמר, "זה בסדר אבא, אני אציית לך, מי יכול לציית יותר טוב ממני?"
אך כמובן שהוא בא בידיים ריקות. לא הייתה לו שום דרך למלא את רצון אביו מבלי לדעת מה הוא רצה. הוא רק ציית באופן עיוור.
אנו יכולים להיות כמוהו אם לא נכיר את ישוע המשיח. הרבה אנשים מסורים מקדישם את עצמם, נוהגים לפי דוקטרינות תיאולוגיות, תורמים מעשר בנאמנות, מתפללים כל הלילה, צמים...כל זה מבלי לדעת את רצונו של אלוהים.
כאשר הם מתים עם חטא בליבם, הם מורחקים משערי גן עדן. הם השתוקקו כל כך לעשות את רצונו של אלוהים אך לא ידעו מה אלוהים רוצה.
 
מה הכוונה של "פועלי אוון"?
להאמין בישוע כחוטאים מבלי לדעת את בשורת המים והרוח
 
"והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פעלי האון" (מתי 23-7:22).
יש דברים שאלוהים רוצה שנעשה ויש אמונה שהוא דורש מאיתנו. הוא רוצה שנאמין שישוע לקח את כל חטאינו. הרבה נביאים גירשו שדים ועשו גבורות בשמו מבלי לדעת את האמת של הלידה מחדש מהמים והרוח.
המשמעות של לעשות גבורות זה לבנות הרבה כנסיות, למכור את כל נכסיו של האדם כדי לתרום לכנסייה ולהקריב את חייו של האדם לישוע.
המשמעות של לנבא בשמו זה להיות מנהיג. אנשים כאלו הם כמו הפרושים אשר התפארו שהם חיים על פי התורה כשהם מתנגדים לישוע. זה גם מתייחס לכנסיות המתיימרות להיות נוצריות אורתודוקסיות.
לגרש שדים זה להפעיל כוחות. הם כולם כל כך נלהבים באמונתם, אך ישוע יגיד להם בסופו של דבר שהוא לא מכיר אותם. הוא ישאל אותם כיצד הם מכירים אותו בעוד הוא אינו מכיר אותם.
ישוע אומר, "אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פעלי האוון" ביום ההוא, הרבה אנשים יקראו לו, "ישוע אני מאמין. אני מאמין שאתה מושיעי." הם יגידו שהם אוהבים אותו אך יש להם חטא בליבם. ישוע קורא להם פועלי אוון (החוטאים אשר לא נגאלו) ויגיד להם לסור ממנו.
ביום ההוא, אלו אשר מתו מבלי להיוולד מחדש יקראו לישוע, "אני ניבאתי, בניתי כנסיות וששלחתי 50 מיסיונרים בשמך."
אך ישוע יענה לחוטאים אלו, "מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פעלי האוון!"
למה אתה מתכוון? האם אינך יודע שניבאתי בשמך? עבדתי בכנסיה במשך הרבה שנים...לימדתי אחרים להאמין בך. כיצד אתה לא מכיר אותי?
הוא יענה, "מעולם לא ידעתי אותך אתה הטוען שאתה יודע אותי, יש עדיין חטא בליבך, סור ממני!"
זוהי פעילות אוון לפני אלוהים להאמין בו עם חטא בלב, או לא להאמין בו על פי תורת הגאולה. זוהי פעולת אוון לא לדעת את רצונו. זוהי פעולת אוון לנסות לעשות את רצונו מבלי לדעת מהו, או לא להכיר את הברכה של הלידה מחדש מהמים והרוח. זוהי גם פעולת אוון ללכת אחריו מבלי לציית לרצונו. פעולת אוון היא חטא.
 
 

רצונו של אלוהים בתנ"ך

 
מי הם ילדיו של אלוהים?
הצדיקים אשר אין להם חטא
 
זהו רצונו מאיתנו שנאמין בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. הבשורה האמיתית מעודדת את תחייתנו. רצונו הוא גם שאנו נחיה מהבשורה כילדיו. עלינו לדעת את רצונו של אלוהים, אך כל כך הרבה לא יודעים את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
כאשר אני שואל את האנשים מדוע הם מאמינים בישוע, הרבה עונים שהם מאמינים בישוע על מנת להינצל מחטאיהם.
אני שואל, "אם כן, האם יש חטאים בלבך?"
הם עונים "כמובן שיש לי."
"אם כן, האם נגאלת או לא?"
"כמובן שנגאלתי."
"האם חוטא אשר יש לו חטא בליבו יכול להיכנס למלכות השמים?"
"לא, הוא אינו יכול."
"אם כן, האם אתה הולך למלכות השמים או לאש הגיהינום?"
הם אומרים שהם הולכים למלכות השמים, אך האם הם יכולים? הם ילכו לגיהינום.
יש החושבים שכיוון שהם מאמינים בישוע אף על פי שיש להם חטא בלב, הם יוכלו להיכנס למלכות השמים וזהו רצונו של אלוהים מהם לעשות כן. אך אלוהים לא מקבל חוטאים למלכות השמים.
מהו רצונו של אלוהים? נאמר בתנ"ך שרצונו של אלוהים מאיתנו זה להאמין בבנו ולהאמין בברכה של הגאולה באמצעות טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.
אלו אשר מאמינים בברכה של הלידה מחדש מהמים והרוח, הופכים לילדיו. ילדיו הם צדיקים.
כאשר אלוהים קורא לנו צדיקים, האם הוא מתייחס לנוצרים – חוטאים כצדיקים? אלוהים לעולם לא יכול לשקר. לכן לפניו, אתה או חוטא או אדם צדיק. לעולם לא יכול להיות `נחשב ללא חטא.` הוא קורא רק לאלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, להתקדש
 
כציד נוכל להיות ילדיו של אלוהים?
על ידי קבלת בשורת המים והדם
 
בגלל שאלוהים העביר את כל חטאי האדם על בנו, אפילו בנו שלו היה צריך להישפט על הצלב. אלוהים לעולם לא יוכל לשקר. הוא אמר, "כי שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23). כאשר בנו מת, חשכה נפלה על האדמה למשך שלוש שעות.
"ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני." (מתי 27:46)
ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו כדי להציל את כל האנשים מחטאיהם. הוא לקח את כל חטאי האדם כשהוא יודע שעליו להיצלב ולהיעזב על ידי אלוהים, אביו. כך אלוהים דן את בנו שלו על החטאים אשר הוא לקח בירדן והפנה את פניו מבנו למשך שלוש שעות.
"והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו." (יוחנן 1:12).
האם אתה ילדו של אלוהים? אנו נולדים מחדש כיוון שקיבלנו את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. אלו אשר נולדים מחדש מהמים והרוח, הם צדיקים. כעת, על כולנו להיות צדיקים.
"אם האלוהים לנו מי יריב איתנו" (אל הרומים 8:31) כאשר אדם צדיק קורא לעצמו צדיק לפני האלוהים ולפני האנשים, אלו אשר לא נגאלו, נוטים לשפוט אותו. לכן פאולוס השליח אמר, "מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק." (אל הרומים 8:33). אלוהים מחק את כל חטאינו באמצעות ישוע וקורא לנו מקודשים, צדיקים וילדיו. הוא נתן לנו את הזכות להיות ילדיו הנהדרים של אלוהים.
אלו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, הם ילדיו. הם חיים עימו לנצח. הם כבר לא רק יצורים בעולם הזה אלא ילדיו של אלוהים אשר שייכים לגן עדן. עתה כשהם ילדיו הצדיקים של אלוהים, אין אף אחד שיכול להאשים אותם, לשפוט אותם או להפרידם מאלוהים.
על מנת להאמין בישוע, עלינו להכיר את בשורת המים והרוח. עלינו לדעת את התנ"ך. מן ההכרח שאנו נדע ונאמין ברצונו של אלוהים על מנת לעשות אותו.
 
 

רצונו של אלוהים הוא שהחוטאים ייוולדו מחדש מהמים והרוח

 
מדוע אלוהים שלח את בנו בדמות בן אדם חוטא?
כדי שכל החטאים יועברו עליו
 
זהו רצונו של אלוהים שאנו ניגאל וניוולד מחדש מהמים והרוח. "כי רצון האלוהים היא קדושתכם" (הראשונה אל התסלוניקים 4:3).
זה היה רצונו של אלוהים לשלוח את בנו כך שכל החטאים יועברו עליו ואנו נוכל להינצל. זוהי תורת הרוח אשר מאפשרת לנו להיוולד מחדש מהמים והרוח. היא גואלת אותנו מכל החטאים.
אנו נגאלנו. עתה, האם כולכם יכולים לזהות את רצונו של אלוהים? לגאול את כולנו, זהו רצונו. הוא לא רוצה שאנו נתפשר עם העולם אלא אדרבה, שנאמין רק בדבריו ונעבוד אותו בלבד.
רצונו של אלוהים הוא גם שאלו אשר נולדו מחדש יעידו על הבשורה, יחיו בכנסיה, ויקדישו את עצמם לעבודה של הבאת נשמות אחרות חזרה לאלוהים.
אנו חוטאים לא מכיוון שאנו רוצים, אלא מכיוון שאנו חלשים. אך ישוע לקח חטאים אלו. אלוהים העביר את כל חטאי העולם על ישוע באמצעות יוחנן המטביל. הוא שלח את בנו למטרה זו וגרם לו להיטבל על ידי יוחנן. אנו נגאלים על ידי האמונה בכך. זהו רצונו של אלוהים.
 
 
רצונו של אלוהים מאיתנו הוא שנאמין בישוע אשר הוא שלח
 
מדוע ישוע בא בדמות בן אדם חוטא?
כדי לקחת את כל חטאי בני האדם
 
התנ"ך אומר שלעשות את רצון האלוהים זה להאמין במי שהוא שלח. "ויאמרו אליו מה נעשה לפעול פעולות אלוהים. ויען ישוע ויאמר אליהם זאת פעולת אלוהים כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו. ויאמרו אליו מה איפה האות אשר תעשה למען נראה ונאמין בך מה תפעל. אבותינו אכלו את המן במדבר כאשר כתוב לחם מן השמים נתן למו לאכל." (יוחנן 31-6:28).
האנשים אמרו לישוע שאלוהים נתן למשה סימן כאשר הוא היה בדרכו לכנען, כשנתן לבני ישראל את המן מן השמים, וכתוצאה מכך הם האמינו באלוהים. (יוחנן 39-6:32). האנשים שאלו את ישוע, "מה נעשה לפעול פעולות אלוהים?"
ישוע ענה שעליהם להאמין בו כדי לעשות את עבודת אלוהים. אם אנו רוצים לעשות את עבודתו של אלוהים, עלינו להאמין במעשיו של ישוע המשיח. זהו רצונו של אלוהים מאיתנו, לא רק להאמין ולדרוש את הבשורה אלא גם לחיות אותה.
אלוהים ציווה עלינו, "לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח הקודש. ולמדתם אותם לשמור את כל אשר ציוויתי אתכם" (מתי 20-28:19).
ישוע אמר לנו בבירור להטביל בשם האב, הבן ורוח הקודש. כל מה שהוא עשה למען אביו והרוח כלולים בטבילתו. כאשר אנו מבינים את זה, אנו יכולים להאמין באלוהים ולראות את כל מה שישוע עשה בעולם הזה ואיך הרוח מעידה על כך.
ישוע נשלח על ידי אלוהים כדי להעיד על בשורת המים והרוח . לכן רק כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים ובמשרתו, אנו יכולים להיוושע.
 
 

לעשות את עבודת אלוהים

 
מהי תכלית חיינו?
לעשות את רצונו של אלוהים על ידי הפצת הבשורה בכל רחבי העולם
 
אם אנו רוצים לעשות את עבודת אלוהים, עלינו קודם להאמין בבשורת טבילתו של ישוע ומותו על הצלב. להאמין במי שאלוהים שלח, זוהי עבודת האלוהים. על מנת להאמין בישוע, עלינו קודם להאמין שהוא הציל אותנו עם המים והדם.
רצונו של אלוהים מאיתנו נעשה כאשר אנו מאמינים בישוע ומלמדים את הבשורה. בדרך זו, אנו עושים את עבודת אלוהים. הוא אמר לנו שרק אלה המאמינים בברכת הלידה מחדש מהמים והרוח, יוכלו להיכנס למלכות השמים.
הבה ניקח כולנו את חלקינו במלכות השמים על ידי הכרת רצונו האמיתי של אלוהים, על ידי ידיעה ואמונה שכל חטאינו הועברו על ישוע עם טבילתו, על ידי שנחיה למען התפשטות ממלכתו ועל ידי דרישת הבשורה עד יום מותנו.
חברים נוצרים! אלו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, הם אלו אשר עושים את עבודת אלוהים. זוהי עבודת אלוהים להאמין בזה שאלוהים שלח. זהו לעשות את רצונו כשמאמינים שכל החטאים הועברו עליו, על זה אשר אלוהים שלח ושישוע המשיח הוא מושיענו.
עבודת גאולת בני האדם התבצעה כאשר ישוע הוטבל בירדן ומת על הצלב. החלק השני של עבודת אלוהים, הוא להאמין בו, בזה אשר שלח אלוהים, להאמין במושיע אשר לקח את כל חטאי העולם ולדרוש את הבשורה בכל רחבי העולם.
עתה, אנו אשר נולדנו מחדש, צריכים לחיות ולדרוש את הבשורה עד סוף העולם.
"והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פעלי האון" (מתי 23-7:22)
קטע זה אומר לנו בפירוש מי הם החוטאים ופועלי האוון לפני אלוהים.
 
לאן ילכו האנשים אשר מאמינים בישוע מבלי לדעת את רצונו של אלוהים?
הם ילכו לגיהינום.
 
יש כל כך הרבה מתוך אלו אשר אומרים `אדוני אדוני` אשר לא נולדו מחדש. הם מתייסרים כיוון שיש להם עדיין חטא בליבם. לכן הם צועקים לאלוהים וקוראים כשהם חצי מתלוננים, `אדוני אדוני`.
הם מאמינים שמצפונם יתנקה אם הם יצעקו בתפילתם, אך זה בלתי אפשרי כיוון שהחטאים נשארים בליבם. הם מתפללים בהרים וצועקים בייסורים כאילו אלוהים הוא רחוק. כאשר אנו לא בעלי אמונה שלמה, אנו נוטים לקרוא `אדוני אדוני` לעיתים קרובות יותר.
בכנסיות מסוימות אשר בהן הקהל לא נולד מחדש, מתפללים בהתלהבות כל כך גדולה, עד שדוכן המטיפים נשבר.
אך אנו יכולים לראות בתנ"ך שלא כל אלו אשר קוראים `אדוני אדוני` נכנסים למלכות השמים. רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יש להם את האמונה המובילה אותם לעשות את עבודת אלוהים.
התנ"ך אומר לנו שזוהי פעולת אוון לקרוא בשמו עם חטא בליבנו. האם אי פעם היית בכנס תפילה בהרים? חלק מהכמרים הנשים בוכות, צועקות וקוראות בשמו כיוון שהם לא פגשו את ישוע באמת, לא קיבלו את האמת בליבן ולא נולדו מחדש מהמים והרוח. הם קוראות בשמו כל כך בדחיפות כיוון שהם חוששות שהן ילכו לגיהינום.
נניח שאדם אשר הקדיש את חייו לכנסייה כמיסיונר או כומר, לבסוף מושלך על ידי ישוע. נטישה על ידי הורה או על ידי בן זוג תספיק כדי לשבור את ליבו, אך להינטש על ידי אלוהים, מלך המלכים, שופט נשמתנו, לאן הוא ילך?
אני מקווה שדבר זה לא יקרה לאף אחד מכם. בבקשה האזינו והאמינו בבשורת המים והרוח. זהו רצונו של אלוהים מאיתנו להיוולד מחדש ולחיות במסגרת בשורת המים והרוח.
אנו הנוצרים, חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולשאוב כוח מהאמת של התנ"ך. רק אז נוכל להינצל מדין האלוהים.