Search

דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-7] הבשורה היפה המאפשרת לרוח הקודש לשכון במאמינים (ישעיה 9:6-7)

הבשורה היפה המאפשרת לרוח הקודש לשכון במאמינים
<ישעיה 9:6-7 >
"כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת."
 
 
מה מאפשר לרוח הקודש לשכון במאמינים?
הבשורה היפה של המים והרוח
 
על מנת לקבל את רוח הקודש, עלינו להיות בעלי אמונה בבשורת המים והרוח. אדוננו נקרא בשם פלא יועץ אל גיבור. אדוננו מצוין בעצמו כנתיב לגן עדן. ישוע המשיח העניק לכולם את מתנת רוח הקודש.
בכל אופן, בעולם זה, יש כל כך הרבה אנשים שעדיין חיים בחשיכה. הם מנסים לברוח מחשיכה זו, אך כיוון שהם לא יודעים את הבשורה היפה, הם אף פעם לא יכולים לברוח מחטאיהם. הם מזיקים לעצמם עם אמונתם בדוקטרינות מוטעות.לעומת זאת, אלה המחפשים אחר האמת, יפגשו את הבשורה היפה ויחיו את שארית חייהם מלאים בברכותיו של אלוהים. אני מאמין שברכתו המיוחדת של אלוהים מאפשרת לי לעזור להם למצוא את הבשורה היפה ולהתנקות מחטאיהם.
לכן, שחרור מחטאים יהיה בלתי אפשרי אם זה לא בא מברכתו. אם אנו פוגשים את ישוע ומקבלים את רוח הקודש אנו מאד מבורכים. באופן מצער, הרבה אנשים אינם מודעים שברכתו של אלוהים באה מתוך האמונה בבשורה היפה.
ברכתו של אלוהים נגרמת כתוצאה מהאמונה בבשורה היפה אשר ניתנה לנו על ידי ישוע המשיח, בנו היחיד. ישוע הוא האחד שהציל אותנו מחטאיי העולם ובירך אותו בחסדו. אף אחד אחר אינו יכול להציל אותנו מחטאינו או לעזור לנו למחוק את האשמה מליבנו. מי מסוגל להציל את עצמו מחטאיו שלו ומהכאב של מוות נצחי?
אלוהים אומר לנו, "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות." (משלי 16:25). בני האדם יסדו דת משלהם ומובילים את עצמם לעבר חורבן ומוות. הרבה דתיים מתגאים שהם מקפידים על היושר ומראים את דרכם כדי להציל אנשים מחטאיהם, אך זוהי רק בשורת המים והרוח אשר אדוננו נתן לנו, אשר יכולה להושיע אותנו מכל חטאינו. רק ישוע הוא המושיע אשר יכול להושיע חוטאים מחטאיהם.
ביוחנן 14:6 אדוננו אומר, "הנני הדרך והאמת והחיים." הוא נתן את גופו ודמו לאלה אשר עמדו למות. הוא גם התייחס לעצמו כדרך לחיים האמיתיים. אלוהים אמר שאם האדם אינו מאמין בבשורתו היפה של ישוע, הוא אינו יכול להיכנס למלכות השמים.
על מנת להיכנס למלכות השמים, עלינו להאמין בבשורת המים והרוח, להימחל מחטאינו, ולהאמין שהוא מושיענו.
 
 

!פעם בישראל העתיקה

 
"ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה." (ישעיה 7:1).
במקור הייתה ישראל אומה אחת. בכל אופן, ישראל חולקה לדרום וצפון. בית המקדש של אלוהים היה בירושלים בדרום יהודה היכן שרחבעם הבן של שלמה המלך מלך. מאוחר יותר, ירבעם אחד ממשרתיו של שלמה, ייסד אומה נוספת בצפון, וכך ישראל חולקה. מאותו זמן, האמונה באלוהים התדרדרה. התדרדרות האמונה הייתה המקור לדתות הכפירה של היום. כך ירבעם הפך לממציא הכפירה: הוא שינה את תורתו של אלוהים כיוון שהוא היה צריך לשמור על כסאו ולכן הפך לאבי הכפירה. הוא יצר דת שונה למען עמו בישראל, הממלכה הצפונית, והוא אפילו ניסה לפלוש ליהודה, הממלכה הדרומית. כמעט 200 שנה עברו אך יחסי העוינות בין שתי הממלכות לא השתנו.
בכל אופן, אלוהים דיבר באמצעות ישעיה, "יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רמליהו לאמר. נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל. כה אמר אדני יהוה לא תקום ולא תהיה. כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד שישים וחמש שנה יחת אפרים מעם. וראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו." (ישעיה 9-7:5)
באותו זמן, אלוהים ניבא באמצעות ישעיה על המלך אחז אך למלך לא הייתה אמונה בו. אחז חשש שהוא לא יוכל לעמוד מול צבא ארם בלבד, אך כשהוא שמע על פלישת ארם וישראל בעלי הברית, הוא רעד מפחד. אך משרת האלוהים ישעיה בא ואמר לו "פחות משישים וחמש שנה צפון ישראל תפרץ והקנוניה הרעה אשר שני המלכים זממו לא תצא לפועל."
משרתו של אלוהים אמר לאחז לחפש סימן מאלוהים. "שאל לך אות מעם יהוה אלוהיך העמק שאלה או הגבה למעלה" (ישעיה 7:11). "ויאמר שמעו נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלוהי. לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו עמנואל" (ישעיה 14- 7:13).
זאת הייתה נבואתו שהוא יושיע את עמו מחטאיהם.
 
 

?מיהו אויבו של אלוהים

 
אויבה של האנושות הוא החטא. החטא מגיע מהשטן. ומיהו המושיע מחטאינו? המושיע הוא לא אחר מישוע המושיע, בן האלוהים. לאדם יש חולשה עיקרית של הבשר ולכן אינו יכול שלא לחטוא. הוא תחת כוחו של השטן. אנשים רבים מאד מבקרים אצל מגידי עתידות ומנסים לחיות את חייהם בדיוק כפי שנביאי השקר הללו מדריכים אותם. זוהי עדות ישירה שהם תחת שליטתו של השטן.
אלוהים נתן לישעיה הוכחה לגאולה כשהוא אומר, שעלמה תלד בן ותקרא את שמו עמנואל. זו הייתה תוכניתו של אלוהים לשלוח את ישוע בדמות גוף חוטא של אדם ולהציל אותו מעריצותו של השטן. בהתאמה עם הנבואה, ישוע בא לעולם הזה כבן אנוש אשר נולד ממרים הבתולה.
אם ישוע לא היה בא אלינו, עדיין היינו חיים תחת שליטתו של השטן. אך ישוע בא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב כדי לתת לנו את הבשורה היפה אשר תושיע את החוטאים מחטאיהם. לכן, הרבה אנשים מאמינים בבשורה היפה, מקבלים מחילת חטאים והופכים לילדיו של אלוהים. אפילו בימים אלו הרבה תיאולוגים מתווכחים האם ישוע המשיח הוא בן אדם או אלוהים. התיאולוגים הקונסרבטיבים אומרים "ישוע הוא אלוהים," אך אחדים מהתיאולוגים החדשים מחזירים בטענה שישוע היה ילדו הלא חוקי של יוסף. איזו טענה מצערת זו!
אחדים מהתיאולוגים החדשים אומרים שהם אינם יכולים להאמין שלישוע הייתה היכולת ללכת על המים. הם אומרים, "למעשה, ישוע צעד על גבעה נמוכה מעבר לאופק ותלמידיו ראו אותו מרחוק וחשבו שהוא הולך על המים." הדוקטורים לתיאולוגיה של היום אשר שייכים לאסכולה של התיאולוגים החדשים, הם אינם כולם אנשים מומחים בתיאולוגיה. רובם החליטו להאמין רק במה שהם מבינים מהתנ"ך.
עוד דוגמא אחרת, התנ"ך אומר שישוע האכיל 5000 אנשים עם שני דגים וחמש כיכרות לחם. אך הם נשארים מאד ספקניים ביחס לנס זה. הם מסברים את זה במונחים הבאים. "האנשים הלכו בעקבות ישוע וגוועו ברעב. לכן ישוע ביקש מתלמידיו לאסוף את כל שאריות המזון. ואז ילד נתן לו בהתנדבות את ארוחתו וכל המבוגרים נגעו והוציאו את מזונם. לאחר שהם אספו את כל המזון ביחד ואכלו, תריסר סלים נשארו." סוג כזה של תיאולוגים מתאימים את דברי האלוהים להבנתם המוגבלת מאד.
להאמין באמת של אלוהים זה פשוט להיות בעלי אמונה בבשורה היפה שאלוהים נתן. המשמעות של אמונה אינה להאמין בדבר אחד רק מכיוון שהוא הגיוני ולהיכשל באמונה במשהו אחר כיוון שהוא לא. בין אם אנו יכולים להבין או לא, אנו חייבים לבטוח בו ולקבל את דבריו כפי שהם כתובים.
העובדה שישוע נשלח אלינו כבן האלוהים, משמעותה שהוא נשלח לגאול אותנו מכל החטאים. ישעיה ניבא שהוא יבוא אלינו כבן אדם הנולד מבתולה. בבראשית 3:15, אלוהים אומר לנחש, "ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב." המשמעות של זה היא שאלוהים תכנן לשלוח את ישוע, בדמות בן אדם כמושיענו, כדי להציל את כל בני האדם מחטאיהם.
בתנ"ך נאמר, "איה עקצך המוות איה שאול נצחונך. עוקץ המוות הוא החטא וכח החטא היא התורה" (הראשונה אל הקורנתיים 56-15:55). עוקץ המוות הוא החטא. כאשר האדם חוטא, המוות הופך אותו לעבדו. אך אדוננו הבטיח, "זרעה של האשה יכה בראשך" המשמעות של זה היא שישוע יהרוס את עוקץ החטא אשר השטן הביא.
ישוע בא לעולם הזה, הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, נצלב ונשפט עליהם. הוא הציל מחטאיהם את כל אלה אשר האמינו בבשורה היפה. כאשר אדם וחווה חטאו, אלוהים הבטיח להציל את בני האדם מכוחו של השטן. בעולם המודרני, אויבי האלוהים הם אלה אשר אינם מאמינים בבשורה היפה.
 
 

?מדוע ישוע נולד בעולם זה

 
אלוהים נתן לנו את התורה ואת הבשורה היפה כדי להציל אותנו מחטאינו. תחת תורתו של אלוהים, האנשים נעשו חוטאים בנוכחותו. בנוסף, התורה ניתנה כדי שהאנשים יכירו את חטאיהם. כאשר האנשים הפכו לעבדי החטא ולתורה עצמה, אדוננו בא לעולם הזה כדי לקיים את הצדק הנדרש מהתורה.
ישוע נולד תחת התורה. הוא נולד בתקופת התורה. הסיבה שהאנשים היו צריכים את התורה, היא שהיה עליהם להכיר את חטאיהם על מנת לקבל מחילה עליהם. האנשים מנקים את הלכלוך מבגדיהם רק כאשר הם מבינים שהם מלוכלכים. באותו אופן, על מנת להבין את חטאיהם, על האנשים היה לדעת את תורתו של אלוהים. אם התורה לא הייתה קיימת, לא הייתה שום תחושה של חטאים וישוע לא היה צריך לבוא לעולם הזה.
אם אתה מכיר את תורתו של אלוהים, יש לך סיכוי לפוגשו. אנו מכירים את התורה ולכן מסוגלים לדעת על חטאינו. רק לאחר שהכרנו את חטאינו ישוע המשיח הביא לנו את הבשורה היפה כדי שנאמין בה. אם אלוהים לא היה מעניק לנו את התורה, לא היינו אנשים חוטאים והדין לא היה קיים. לפיכך, אלוהים נתן לנו את התורה והעניק לנו את הבשורה היפה כדי להושיע את כל החוטאים מחטאיהם.
התורה שחייבת להתקיים בין הבורא לבין ברואיו היא תורת הגאולה של אלוהים. זוהי תורת האהבה אשר אלוהים אמר לבן האדם. "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו." (בראשית 2:17). זוהי התורה אשר אלוהים העניק לנו, והתורה נעשתה הבסיס של האהבה אשר אלוהים הציל את כולנו מחטאינו. תורת הגאולה יסודה במחילת חטאינו. אלוהים אומר לנו שהוא בוראנו ושהכל מתקיים על פי רצונו. המשמעות של זה, היא שאלוהים הוא קיום אבסולוטי ושעל האנשים להאמין בתורת הגאולה אשר בוצעה באמצעות הבשורה היפה.
האלוהים האבסולוטי הוא טוב מוחלט. אהבתו של אלוהים לעולם זה דחפה אותו להקריב את בנו היחיד אשר נעשה למושיעם של כל החוטאים. אם אלוהים היה יוצר אותנו ולא נותן לנו את הבשורה היפה כדי להציל אותנו מחטאינו, היינו מתלוננים עליו. אך אלוהים רצה להצילנו מחורבננו ולכן יסד את תורת הגאולה. בגלל התורה, אנו מסוגלים להבין את חטאינו ועל ידי כך שאנו מסתכלים עליהם בישירות אנו מתחילים להאמין בבשורה היפה של ישוע. כאשר אנו ממרים את דבר האלוהים, אנו נראים כחוטאים בפני התורה, ובסופו של דבר, אנו החוטאים, כורעים ברך כדי להתחנן לרחמיו ולמחילת החטאים לפני אלוהים.
ישוע נולד מאשה ובא לעולם זה כדי להציל את בני האדם מהחטא. ישוע בא לעולם הזה כבן אדם כדי להוציא לפועל את תוכניתו של אלוהים למעננו. אנו מאמינים בבשורתו היפה ולכן אנו מהללים את ישוע.
אחדים מתלוננים, "מדוע אלוהים יצר אותי כה חלש כך שאני נכשל בקלות בחטא וסובל כל כך ממעשי חטאי?" אך אלוהים מעולם לא רצה שנסבול. הוא גרם לנו לסבול כיוון שהיינו סקפטיים בקשר לבשורת ישוע. אלוהים נתן לנו גם סבל וגם את הבשורה היפה כדי שיהיה לנו כילדיו, כוח כמו שלו. זו הייתה תוכניתו.
אך השטן אומר, "לא! לא! לא! אלוהים הוא רודן! קדימה, תחייה כפי שאתה רוצה. הייה עצמאי! הצלח על ידי מאמציך העצמיים!" השטן גם מנסה לחסום את אמונתם של בני האדם באלוהים. אך אלה המחליטים לחיות בנפרד מאלוהים, חסומים לתוכנית גאולתו. ישוע בא לעולם הזה וקרא לאלה שהם תחת כוחו של השטן לוותר על חטאיהם. אל לנו לחיות בנפרד מאלוהים.
 
 
אדם נולד חוטא המיועד לגיהינום
 
אין שום אמת על פני האדמה הזאת אשר אינה משתנה. אך הבשורה היפה של ישוע היא אמת שאינה משתנה. לכן, בני האדם יכולים להיות תלויים באמת הזאת ולהיגאל מכוחו של השטן. בני האדם ירשו את החטאים מאדם וחווה וללא התערבותו של המשיח, היה נגזר עליהם אש הגיהינום. במקום זאת, הודות להקרבתו, בן האדם התברך בכוח להיות ילדו של אלוהים. "כי לא מועף לאשר מוצק לה" (ישעיה 9:1) אלוהים שלח את בנו לעולם זה ושיבח את אלה המאמינים בבשורה היפה.
"העם ההולכים בחושך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמוות אור נוגה עליהם." (ישעיה 9:2). היום, דברים אלו התקיימו בשבילך ובשבלי. על ידי האמונה בבשורה היפה, אנו התברכנו בחיי נצח, אשר אינם יכולים להיות לנו בעולם הזה. ישוע המשיח הציל את בני האדם מכל חטאי העולם ולאלה אשר מאמינים בבשורה היפה, הוא נתן חיי נצח ואת מלכות השמים.
 
 
הוא הקרין את האור הנפלא של הבשורה על אלה אשר היו חסרי תקווה
 
בן אדם, כמו ערפל קיים לזמן מה בעולם הזה אך תוך זמן קצר נעלם. חייו דומים לחיי עשב וצמח שנתי. כוח חייו של עשב הוא רק מספר חודשים במשך השנה, והוא נעלם על פי השגחתו העליונה של אלוהים. כל ההתפארות בחיינו היא חסרת משמעות כמו עשב זה. אך אלוהים נתן את הבשורה היפה לנשמתנו המותשות, ועם צדקתו, עשה אותנו לילדיו. איזה חסד נפלא זה! חיינו חסרי המשמעות הפכו לחיים נצחיים הודות לאהבתו של אלוהים ואנו גם זכינו להיות ילדיו.
הנה וידויה של נשמה אשר התברכה בחסדו של אלוהים על ידי האמונה בבשורה היפה.
"נולדתי במשפחה אשר לא האמינה באלוהים. התחנכתי לחשוב שזה טוב שאמי מתפללת לאלוהי השמים והארץ לרווחת משפחתי, כל בוקר עם קערת מים לפניה. כאשר גדלתי, לא ידעתי את ערכי או את הסיבה לקיומי, וזה גרם לי לחשוב שזה באמת לא משנה אם אחיה או אמות. כיוון שלא הייתי מודעת לערכי, חייתי בבדידות.
סוג כזה של חיים התיש אותי ולפיכך מיהרתי להתחתן. חיי הנשואין שלי היו טובים. לא היה לי למה לשאוף ולכן חייתי חיים שקטים ושלווים. לאחר מכן נולד לי ילד ומאותו זמן גיליתי שהאהבה החלה להופיע בי. התחלתי לאבד את רצוני האנוכי, אך גם חששתי מאיבוד אלה הקרובים אלי.
וכך, התחלתי לחפש את אלוהים. הייתי חלשה ולא מוכשרת ולכן, הייתי זקוקה לישות מוחלטת אשר תשמור על אהוביי. אז התחלתי לבקר בכנסייה אך אמונתי הייתה קצת שונה מאמונת אימי אשר התפללה לפני קערת המים – תפילותיי היו מבוססות על חשש לא ברור ותקוות.
פעם אחת, ביקרתי באחד מהכנסים הקטנים אשר נערכו בכנסייה המקומית, וכאשר התפללתי, דמעות החלו לזלוג מעיני. הייתי נבוכה וניסיתי להפסיק לבכות, אך הדמעות המשיכו לזלוג. האנשים שמסביבי הניחו את ידיהם על ראשי ובירכו אותי על קבלת רוח הקודש. אך אני הייתי מבולבלת. לא הייתי בקיאה בדברי האלוהים ואמונתי בו הייתה מעורפלת, ולכן לא הייתי בטוחה שכוח זה היה רוח הקודש.
הכנסיה אשר ביקרתי בה הייתה מקושרת לתנועת "פנטקוסטל כריזמטיק" והרבה עברו חויות דומות לשלי וכמעט כולם דיברו בלשונות. יום אחד, הוזמנתי לכנס התעוררות אשר נוהל על ידי כומר אשר האנשים אמרו שהוא מלא ברוח הקודש. הכומר קיבץ הרבה אנשים בכנסייה, ואמר שהוא ירפה עם כוחו הרוחני מישהו עם סינוסיטיס. בכל אופן, חשבתי שסינוסיטיס היא מחלה אשר יכולה להירפא בקלות בבית חולים, לפיכך התעניינתי יותר כיצד הוא קיבל את רוח הקודש. אך לאחר שהיה נראה שהכומר הצליח בנסיונו לרפא, הוא התחיל להתפאר שהוא יכול לחזות האם תלמידי התיכון יוכלו להצליח במבחני הכנסיה שלהם לאוניברסיטה או לא. הרבה אנשים היללו את כוחותיו כאילו הוא היה אלוהים.
אך אני לא יכולתי להבינו ולא יכולתי להגיד אם יש לזה איזשהו קשר לרוח הקודש, יהיה אשר יהיה כוחו של הכומר. לא חשבתי שזה חשוב אם הוא יכול לרפא סינוסיטיס של מישהו או יכול לחזות אם מישהו יכול להצליח במבחן או לא. לפיכך לא יכולתי לקבל את הניסים הגלויים שלו כחלק ממעשיה של רוח הקודש.
הכוח והאהבה של אלוהים אשר היו בליבי היו שונים ממה שראיתי. מסיבה זאת, הפסקתי לבקר בכנסיה זו והתחמקתי מהאנשים אשר האמינו בכוחו של כומר זה. לאחר מכן, ביקרתי בכנסייה יותר שקטה שבחרתי אשר שבה, כך האמנתי, יש חלק יותר גדול בעבודת אלוהים. למדתי את התורה ובאמצעותה ראיתי שאינני צדיקה. אלוהים היה מושא פחדיי ונוכחתי לדעת שאינני יכולה להיראות מכובדת בנכחותו והיה נראה כאילו רוחו מתעלמת ממני.
בישעיה 12-59:1 נאמר, "הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע. כי אם עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע." זה היה נראה מתאים למצבי. זה היה בלתי אפשרי מבחינתי להפוך לילדתו ולקבל את רוח הקודש כיוון שכל דבר שעשיתי או שחשבתי היה כרוך בחטא.
פחדתי מאלוהים ולכן בעקביות התפללתי תפילות תשובה. אף אחד לא אמר לי לעשות כן, אך רציתי לעמוד בכבוד לפני אלוהים. מכיוון שהייתי חוטאת, העליתי אף יותר תפילות תשובה. אך תפילות אלה נכשלו בשטיפת חטאי. כל מה שעשיתי היה רק לגלות לו את מחשבותי ולהראות לו את כנותי, וכך חטאי נשארו בי עדיין. מאותו זמן התחלתי להתלונן על אלוהים. רציתי להיות מושלמת בעיניו אך לא יכולתי להיות מיד מושלמת, כך שחטאיי ותלונותיי נערמו.
במשך זמן זה של בלבול דתי, אבי קיבל שבץ. הוא סבל במשך 40 יום בחדרי נתוחים ובמיטה של בית החולים לפני שהוא נפטר. אך לא יכולתי להתפלל אפילו פעם אחת למען אבי. הייתי חוטאת, לכן חשבתי שאם אתפלל למען אבי, כאבו רק יגבר. הייתי במצוקה עקב חוסר אמונתי ורציתי ללכת בעקבות האלוהים אך לא יכולתי, לכן המשכתי להתלונן ולבסוף התרחקתי ממנו. חיי הדתיים הסתיימו פשוט כך. חשבתי שאם אאמין בו רוחו תשכון בי ואמצא שלווה, אך זה לא היה המקרה. לאחר מכן, חיי נעשו אף יותר חסרי משמעות וחייתי בחשש ואומללות.
אך אלוהים לא נטש אותי. הוא גרם לי להתקל במאמין אשר קיבל באמת את רוח הקודש באמצעות דברי האלוהים. למדתי מאדם זה שישוע לקח את חטאינו באמצעות הטבלתו בידי יוחנן ושהוא נשפט עליהם על הצלב. לכן, כל חטאי העולם הזה כולל חטאיי, נסלחו כולם. כאשר שמעתי ונוכחתי להבין זאת, יכולתי לראות שחטאי התנקו. אלוהים עזר לי לקבל מחילת חטאים, נתן לי את ברכת רוח הקודש והעניק לי חיים שלווים. הוא הדריך אותי בשקט, נתן לי הבנה ברורה על טוב ורע, והעניק לי כוח להתגבר על הפיתויים של העולם הזה. הוא ענה לתפילותיי ועזר לי לחיות חיים צדיקים וכדאיים. אני באמת מודה לאלוהים על שנתן לי את רוח הקודש."
כל אחד מאיתנו התברך בחסדו של אלוהים ומסוגל לקבל את רוח הקודש. אני מודה לאלוהים על שנתן לנו את הבשורה היפה. אלוהים בירך את הצדיקים בשמחה כזאת. ליבם של הצדיקים מלא שמחה. אלוהים העניק לנו אושר נצחי. אנו יודעים עד כמה יקרות ערך גאולתו של אלוהים, אהבתו וחסדו ואנו מודים לו עליהם. ישוע נתן לנו שמחה באמצעות הבשורה היפה של גן עדן. זה משהו שאי אפשר לקנות אותו עם כסף. אלוהים שלח לנו את רוח הקודש ואת הבשורה היפה על מנת לעשותנו שמחים וזקופים. הבשורה היפה היא מה שעושה את חיינו מבורכים. ישוע נתן לנו את הבשורה היפה והוא שמח שאנו הצדיקים נהנים מחיים מבורכים.
כפי שכתוב בלוקס, מרים אמרה, "כי לא יפלא מאלוהים כל דבר...הנני שפחת יי יהי לי כדברך" (לוקס 38-1:37). ברגע שמרים האמינה במילותיו היפות של אלוהים אשר נאמרו ממלאכו, היא התעברה עם ישוע. באותו אופן, באמצעות אמונתם, הצדיקים מתעברים עם רוח הקודש בליבם.
"כי את עול סבלו ואת מטה שכמו שבט הנוגש בו החתות כיום מדין." (ישעיה 9:4). השטן גורם לכל המצוקה החולי והמועקה בחיינו, אך אנו חלשים מידי מכדי להתגבר עליו. אך אלוהים אוהב אותנו ולכן הוא נלחם בשטן והביס אותו.
"כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת" (ישעיה 7-9:6).
אלוהים הבטיח להאדיר אותנו כילדיו באמצעות הבשורה היפה אשר ישוע הביא. הוא הביס את השטן כפי הבטחתו והציל אותנו מכוחו של השטן.
ישוע בא לארץ ועם כוחו הבטיח לקחת את כל חשכת החטאים. לפיכך גם אנו קוראים לאדוננו, פלא. הוא עשה הרבה דברים נפלאים למעננו. החלטתו של אלוהים לבוא לעולם זה כבן אדם הייתה מסתורית. "לכו נא ונוכחה. אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו." (ישעיה 1:18).
אלוהים הבטיח לנו לגאול אותנו מחטאינו ונתן לנו מחילה נצחית. ישוע מוזכר כפלא ובהתאם לכך הוא עשה ניסים בשבילנו. "ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור." אלוהים, כיועצנו, תכנן את גאולתנו עם הבשורה היפה וביצע את תוכניתו כדי להצילנו לנצח מחטאינו.
איוולתו של אלוהים חכמה יותר מהאדם. זו הייתה חוכמתו שישוע יוטבל על ידי יוחנן וימות על הצלב כדי להצילנו מכל חטאינו. זוהי עבודתו המסתורית אשר הוא עשה למעננו, אך זוהי תורת האהבה אשר הצילה אותנו מכל חטאינו. תורת האהבה היא בשורת האמת אשר מובילה אותנו לקבל את רוח הקודש באמצעות המים ודמו.
אלוהים אמר בישעיה 53:10, "ויהוה חפץ דכאו החלי" ישוע עשה את נשמתו קורבן על החטאים כדי לעשות את רצונו של אלוהים. הוא העביר את חטאי העולם על בנו, ישוע המשיח, ועל מנת שהוא ישפט עליהם, גרם לו לסבול את הכאב של הצליבה. זוהי הבשורה היפה אשר הושיעה את בני האדם מחטאיהם אחת ולתמיד. המשיח הקריב את חייו למעננו, שילם את חובות החטאים ובירך אותנו בגאולה.
 
 
שיטת הקורבן של אלוהים
 
כמה חטאים ישוע לקח באמצעות הטבלתו בידי יוחנן?
חטאי העבר,ההווה והעתיד, מבראשית ועד סוף הזמנים.
 
התנ"ך מספר על הקורבן שפעם הביא לידי מחילת חטאי היומיום. על החוטא היה להביא חיה ללא פגם ועל מנת להעביר את חטאיו עליה, היה עליו לסמוך את ידיו על ראשה. לאחר מכן היה עליו לשחוט את הקורבן ולהעביר את דמו לכהן. הכהן לקח חלק מדם החיה ושם אותו על קרנות המזבח של קורבן העולה ושפך את השאריות על בסיס המזבח.
בדרך זו, הוא היה יכול להימחל מחטאי היומיום שלו. סמיכת הידיים הייתה הדרך בשביל החוטא להעביר את חטאיו על הקורבן. אלה אשר הקריבו את קורבנם על פי שיטת ההקרבה, יכלו לקבל מחילה על חטאיהם. שיטת ההקרבה הייתה הדרך בה כיפרנו על חטאינו לפני שישוע לקח את כל החטאים.
אלוהים קבע גם את יום כיפור כך שבני ישראל יוכלו לכפר על חטאיהם אשר עשו במשך כל השנה. ההקרבה בוצעה ביום העשירי של החודש השביעי. אלוהים הסמיך את אהרן הכהן הגדול כאדם אשר יעביר את כל חטאי השנה של בני ישראל על השעיר לעזאזל. הפולחן בוצע על פי תוכניתו של אלוהים. מחילת החטאים באה מחוכמתו ומאהבתו לבני האדם. זהו כוחו.
"קרנות המזבח של קורבן העולה" מסמלות את "ספר הדין" (חזון יוחנן 20:12), היכן שחטאי בני האדם נרשמים. הסיבה שהכהן שם את דם קורבן החטא על קרנות המזבח של קורבן העולה, הייתה כדי למחוק את שמם ואת עוונותיהם הרשומים בספר הדין. הדם הוא החיים של כל בשר. הקורבן לקח את חטאי בני ישראל והשעיר לעזאזל נהרג כדי לשלם את חובות החטאים. אלוהים גרם להם להרוג את הקורבן כדי לקבל את הדין על חטאיהם. זה היה סימן לחוכמתו ואהבתו אלינו.
ישוע המשיח בא לעולם הזה כקורבן החטא על מנת להוציא לפועל את תוכניתו של אלוהים. ישוע לקח את חטאי העולם באמצעות הקרבתו. אם נסתכל על המילים של הבטחה זו, אנו נראה, "ויהוה חפץ דכאו החלי" הוא השביע את רצון האלוהים להיפגע; "הוא לקח את חטאי העולם."
"כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת." (ישעיה 7-9:6).
ההבטחה המסתורית והנפלאה הייתה שישוע יבצע את רצון האלוהים וייתן לכל המאמינים שלווה על ידי לקיחת חטאי העולם. הבטחתו של אלוהים הייתה הבטחה של אהבה, שדרכה הוא תכנן להביא שלווה לכל בני האדם. זה מה שאלוהים הבטיח לנו וזה מה שהוא עשה.
מתי 1:18 אומר, "והולדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקודש." "ישוע" פירושו "המושיע" האחד אשר יציל את עמו מחטאיהם. "משיח" פירוש מלך שנמשח, מלך. ישוע היה ללא חטאים והוא מושיענו ומלכנו אשר נולד מהבתולה על מנת להציל את עמו מחטאיהם.
"והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם. ותהי כל זאת למלאת את אשר דיבר יי ביד הנביא" (מתי 22-1:21).
 
 
ישוע לקח את כל חטאי העולם עימו באמצעות טבילתו
 
כתוב במתי 17-3:13, "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
יוחנן המטביל מופיע בקטע זה. מדוע היה על ישוע להיטבל בידי יוחנן? ישוע היה צריך להיטבל על מנת לקחת את כל חטאי העולם ולהיפטר מהם בהתאם לתוכניתו של אלוהים.
"ותהי המשרה על שכמו" (ישעיה 9:6). כאן "המשרה" משמעותה, שישוע הוא האחד שיש לו את הסמכות והכוח כאדוניי השמיים כמלך העולם. סמכות זו הוענקה רק לישוע המשיח. ישוע עשה דבר נפלא כשלקח את כל חטאי בני האדם. איזה דבר נפלא זה היה כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן. כשישוע אמר, "כי נאוה לנו למלא כל הצדקה" הוא התכוון שלקיחת את כל חטאי העולם היא נכונה וראויה.
אל הרומים 1:17 אומר, "כי תגלה בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה." צדקת אלוהים נגלית בבשורה. האם בשורת המים והרוח באמת נגלית בצדקתו של אלוהים? כן! הבשורה האמיתית היא שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו וצליבתו. בשורת המים והרוח היא הבשורה היפה אשר צדיקותו של אלוהים נגלית בה. כיצד ישוע לקח את כל חטאי העולם? הוא לקח את כל חטאי העולם כאשר יוחנן הטביל אותו בנהר הירדן.
"כל הצדקה" זה ביוונית "דיקאיוסון". המשמעות של זה היא, שישוע לקח את כל חטאי האדם בדרך הצודקת והנפלאה ביותר, המשמעות של זה שנקיון החטאים של ישוע היה הולם וצודק לגמרי. ישוע היה צרך להיטבל כדי למחוק את חטאי העולם.
אלוהים ידע שטבילת ישוע הייתה הכרחית על מנת להביא שלווה לבני האדם. ישוע לא היה יכול להיות מושיענו אם הוא לא היה מוטבל על ידי יוחנן ושופך את דמו על המזבח. ישוע תיפקד כקורבן החטא כשלקח את כל חטאי העולם.
אלוהים אמר בישעיה 53:6, "כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו." על מנת לעשות את רצונו של אלוהים, ישוע היה צריך לקבל את כל חטאי העולם. זוהי הסיבה שישוע בא כקורבן החטא בדמות אדם והוטבל על ידי יוחנן.
ישוע היה צריך לקבל את כל חטאי בני האדם ולהישפט עליהם כך שהוא יוכל למלא את תוכניתו של אלוהים ולבטא את אהבתו הנצחית. כאשר ישוע התרומם מהמים לאחר טבילתו, אלוהים אמר, "זה בני ידידי אשר רציתי בו." (מתי 3:17)
 
 
תינוק נולד לנו
 
"כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום" (ישעיה 9:6). ישוע הוא בן האלוהים. ישוע הוא אלוהי היקום אשר ברא את כל התבל. הוא לא רק בנו של אלוהים הכל יכול, הוא גם היוצר ומלך השלום. ישוע הוא אלוהים אשר נתן שמחה לבני האדם.
ישוע הוא אלוהי האמת. הוא לקח את כל חטאינו, הציל אותנו ונתן לנו שלווה. האם יש חטא בעולם? לא, אין חטא. הסיבה שאנו יכולים להגיד בבטחון שאין חטא בעולם היא שאנו מאמינים בבשורה היפה אשר אומרת שישוע שטף את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. ישוע לא שיקר לנו. ישוע שילם את חובות החטא עם טבילתו ודמו. הוא אפשר לכל אלה המאמינים בכל להיות ילדיו ונתן לכולנו שלווה. הוא גרם לנו לחיות באמונה לנצח כילדיו המקודשים. אני מהלל את ישוע ומודה לו.
 
 
הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם
 
יוחנן 1:29 אומר, "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." ישוע המשיח הופיע שוב בפני יוחנן המטביל ביום שלמחרת לאחר שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. נשא עדות על ישוע כשהוא אומר, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." הוא נשא שוב עדות ביוחנן 36-1:35, "ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמוד ושנים מתלמידיו עמו. ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלוהים."
ישוע היה המשיח אשר בא כשיו של אלוהים, בדיוק כפי שאלוהים הבטיח בברית הישנה. המשיח ישוע בא אלנו כפלא, כיועץ, כאל גיבור והוטבל כדי להצילנו מחטאינו. תינוק נולד לנו. הוא קיבל את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן, שילם על חובות החטאים ונהייה שר שלום אשר נותן לנו שלווה ומחילה על כל החטאים. "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם."
פעם, לאנשים לא הייתה ברירה אלא למות על חטאיהם. בני אנוש מיועדים לעשות מספר עצום של חטאים בגלל טבעם הלא מוסרי ולבסוף להיות נידונים לגיהינום. הם מנהלים אורח חיים אומלל; בגלל חולשתם, אף אחד מהם לא יכול להיכנס או אפילו לחלום על מלכותו של אלוהים. ישוע המשיח אשר הוא אלוהנו, קיבל את כל החטאים כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן ונצלב בדין על חטאיהם. לפני שהוא מת, ישוע אמר "כולה" (יוחנן 19:30). זה היה זה היה בכי המעיד על העובדה שישוע הושיע את כל בני האדם מחטאיהם ומיתתם, ושהוא לגמרי גאל את כל מי שמאמין בבשורה היפה.
"הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." האם אתה יודע היכן הם כל חטאי העולם? האם הם לא על גופו של ישוע המשיח? היכן הם כל החטאים והעבירות אשר מדכאים אותנו בעולם הזה? הם כולם הועברו לישוע המשיח. היכן הם כל חטאינו? הם בגופו של זה שהנסיכות היא על כתפיו. הם בגופו של אלוהים הכל יכול.
 
 
כל החטאים מהלידה ועד הקבר
 
אנו עושים חטאים במשך חיינו. אנו עושים חטאים מיום לידתנו ועד גיל 20. היכן כל החטאים האלה אשר נעשו במשך 20 שנה? הם הועברו לגופו של ישוע. החטאים שאנו עושים מגיל 21 ועד גיל 40 גם הועברו לישוע. לא משנה כמה שנים האדם חי, החטאים שהוא עשה מתחילת חייו ועד סופם, הועברו לישוע המשיח. כל החטאים שבני אנוש עשו, מאדם ועד האדם האחרון עלי אדמות, הועברו לישוע. אפילו החטאים של ילדנו ונכדנו הועברו כבר על ישוע. כל החטאים הועברו על ישוע בזמן שהוא הוטבל.
האם יש עדיין חטאים בעולם? לא. אף חטא לא נשאר. אף חטא לא נשאר בעולם כיוון שאנו מאמינים בבשורה היפה אשר ישוע המשיח נתן לנו. האם יש חטא בלבך? לא. אמן! אנו מאמינים בבשורה היפה האומרת שישוע המשיח הושיע אותנו מכל חטאינו. אנו מהללים את ישוע הכל יכול על שעשה את המעשה הנפלא הזה למעננו.
ישוע המשיח החזיר לנו את חיינו האבודים. עתה אנו מאמינים בבשורה היפה וכך אנו מסוגלים לחיות עם אלוהים. אפילו אנשים אשר היו אויבי האלוהים – החוטאים אשר לא הייתה להם שום ברירה אלא להסתתר ביערות אפלים – יכולים עתה להיגאל מחטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה.
הבשורה היפה מלמדת אותנו, שישוע שטף את כל חטאינו כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן, נצלב וקם לתחייה. על ידי האמונה בבשורת ישוע, אנו נעשים ילדיו המקודשים של אלוהים. ישוע הקריב את גופו כקורבן על חטאינו. הוא, בנו של אלוהים הכל יכול, אשר מעולם לא חטא אפילו חטא אחד בעולם הזה, לקח את כל חטאי העולם והושיע את כל אלה המאמינים בו. ישעיה 53:5 אומר, "והוא מחולל מפשענו מדכא מעוונותינו."
ישוע לקח את כל חטאי העולם כולל את החטא הקדמון וחטאי היומיום ולא השאיר אפילו עבירה אחת. הוא שילם את חובות החטאים עם מותו על הצלב ועל ידי כך גאל אותנו מחטאינו. ישוע שטף את כל חטאי העולם באמצעות הבשורה היפה. אנו מצאנו חיים חדשים דרך ישוע. אלה המאמינים בבשורה היפה הזאת, כבר אינם מתים בנשמתם יותר. כיוון שישוע שילם את כל חובות החטאים, עכשיו יש לנו חיים חדשים ונצחיים. אנו הפכנו לילדיו של אלוהים על ידי האמונה בבשורה היפה של ישוע המשיח.
האם הינך מאמין שישוע המשיח הוא בן האלוהים? האם הינך מאמין גם שהוא מושיעך? אני מאמין. ישוע המשיח הוא החיים בשבילנו. אנו מצאנו חיים חדשים דרכו. אנו היינו מיועדים למות בגלל חטאינו ועבירותינו, אך ישוע שילם על חובות החטא באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. הוא גאל אותנו משעבודנו לחטא, מכוחו של המוות ומאחיזתו של השטן.
ישוע הוא אלוהים אשר הציל אותנו מחטאינו, ונהייה מושיעם של כל אלה המאמינים בו. כאשר אנו מסתכלים באל- העברים 12-10:10, 14 ו 18, אנו יכולים לראות שישוע טיהר אותנו באופן שאין צורך עתידי לקבל מחילת חטאים. אנו נכנסים למלכותו של אלוהים על ידי האמונה בישוע. אנו היינו מיועדים למות על חטאינו ועבירותינו, אך עתה אנו מסוגלים להיכנס לגן עדן ולהנות מחיים נצחיים על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו.
"הרעה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו." (יוחנן 10:11). אדוננו בא לעולם הזה על מנת להושיענו מחטאי העולם באמצעות טבילתו, מותו על הצלב ותחייתו. הוא גם נתן את שכינתה של רוח הקודש לאלה אשר קיבלו מחילת חטאים על ידי האמונה באמת זו. תודה לך ישוע. בשורתך היא הבשורה היפה אשר יכולה לתת למאמינים את שכינתה של רוח הקודש. הללויה! אני מהלל את ישוע.