Search

דרשות

נושא 8: רוח הקודש

[8-8] באמצעות מי מי החיים של רוח הקודש זורמים? (יוחנן 7:37-38)

באמצעות מי מי החיים של רוח הקודש זורמים?
< יוחנן 38-7:37 >
"ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבוא נא אלי וישתה. המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים."
 
 
מי יכול לשתות את מי החיים של רוח הקודש?
אלה המאמינים בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על הצלב
 
מי החיים של רוח הקודש זורמים מליבם של אלה המאמינים בבשורה היפה. יוחנן 7:38 אומר, "המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים." המשמעות של זה היא שישנה גאולה אמיתית ומחילת חטאים לאלה המאמינים בבשורה היפה שאלוהים נתן לנו.
מתי מתרחשת שכינתה של רוח הקודש? שכינתה של רוח הקודש יכולה להיות מושגת כאשר האדם שומע ומאמין בבשורה האמיתית אשר אומרת שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן. לאחר מכן יכול האדם לשתות את מי החיים של רוח הקודש. לאלה המאמינים בבשורה היפה יש את רוח הקודש והם יכולים לחוות את ההרגשה הרעננה של מי החיים הרוחניים עולים על גדותיהם ומחלחלים לליבם היבש בכל פעם שהם דורשים או שומעים את דבר אלוהים.
מי החיים של רוח הקודש זורמים מליבם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח אשר אומרת שישוע בא לעולם הזה כדי להושיע את כל החוטאים מחטאיהם. רוח הקודש היא האמת אשר אינה יכולה להיות מופרדת מבשורת המים והרוח, והיא נחה על האנשים אשר מאמינים במעשי האלוהים.
כל אחד שרוצה לשתות את מי החיים של רוח הקודש, חייב לקבל מחילה על כל חטאיו על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו על הצלב. מי החיים של רוח הקודש קיימים בליבם של אלה המאמינים בדבר האלוהים. לאנשים אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, יש את מי החיים של רוח הקודש אשר זורמים כמו נהר ונשטפים אל ליבם. אפילו ברגע זה, מי החיים של רוח הקודש משתפכים כמו מעיין מים מליבם של אלה אשר קיבלו מחילה על חטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת ישוע המשיח ודמו על הצלב.
בכל אופן, אין אפילו טיפה אחת של מי החיים של רוח הקודש הזורמת בליבם של אלה אשר אינם מאמינים בבשורת האמת היפה. עד שהאמנתי והכרתי את בשורת המים והרוח, לא זרמה בליבי אפילו טיפה אחת של מי החיים הרוחניים. באותו זמן, אף על פי שהאמנתי בלהט בישוע המשיח, לא ידעתי את החשיבות של מי החיים של רוח הקודש, כיוון שלא הייתה בליבי רוח הקודש. בכל אופן, עתה, יש לי את הבשורה היפה של המים והרוח ומי החיים של רוח הקודש זורמים בחופשיות מליבי.
עתה, מי החיים של רוח הקודש זורמים מליבי ומליבם של אלה השומעים ומאמינים בדבר האלוהים. בדיוק כפי שישוע אמר, "כל הצמא יבוא אלי וישתה," מי החיים של רוח הקודש מרעננים אחרים באמצעות נוצרים שנולדו מחדש אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. אפילו ברגע זה, מי החיים האלו זורמים מליבי יחד עם אמונתי בבשורת המים והרוח, ומאפשרים לאחרים לשתות מהם. אלוהים אפשר למי החיים של רוח הקודש לזרום בליבי כמו נהר. זה משהו שמוכר רק לאלה אשר שכינתה של רוח הקודש נמצאת בהם.
כפי שכתוב בחזון יוחנן שאף אחד אינו יודע מלבד אלה אשר קיבלו אותה, שכינתה של רוח הקודש ומי החיים הם סוד אשר ידוע רק לאלה אשר יודעים ומאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. לכן, עליך לדעת במי שכונת רוח הקודש. עליך לדעת ששכינתה של רוח הקודש ניתנת רק לאלה המאמינים בבשורת ישוע.
 
 

נהגתי להאמין רק בדם שעל הצלב

 
אף על פי שהאמנתי בדמו של ישוע שעל הצלב יותר מעשר שנים, היו לי עדיין חטאים בלב. באותו זמן, האמנתי שחטאי נמחלים רק באמצעות דמו של ישוע. בכל אופו, באמצעות סוג כזה של אמונה, לא יכולתי להשיג מחילת חטאים מושלמת ולא את שכינתה של רוח הקודש, ובחיי היו בלבול וריקנות. הדבר היחידי שהראה על אמונתי בישוע הייתה העובדה שביקרתי בכנסייה.
זה היה כאשר התחלתי לשקול מחדש את אמונתי. `האם באמת קיבלתי את רוח הקודש?` כאשר התחלתי להאמין בישוע, ליבי היה מלא אהבה אליו ואפילו יכולתי לדבר בלשונות. אך מה נהייה ממני? הבנתי שהתנסיות כאלו של שריפת רגשות אינן סימנים לשכינתה של רוח הקודש, ושמעולם לא קיבלתי את רוח הקודש. האמנתי בישוע אך רוח הקודש ומי החיים של רוח הקודש לא היו בליבי.
מכיוון שאמונתי הייתה מבוססת על 4קלוויניזם, לא היה כל כך משנה אם ליבי היה חם או קר.
 
4שיטה של פירוש נוצרי אשר החלה על ידי ז`אן קלווין. היא מדגישה את גזירת הגורל ואת הגאולה. חמש הנקודות של הקלוויניזם פותחו כתשובה לעמדת ארמניוס.
הקלוויניזם מלמד: 1) שחיתות טוטלית: האדם נגוע על ידי חטאים בכל חלקי ישותו: גוף, נשמה, מוח ורגשות, 2) העדפה לא ראויה: העדפתו של אלוהים את האדם היא לגמרי על פי רצונו ואין לה שום קשר לאדם. היא לגמרי לא מגיעה לאדם, 3) כפרה מצומצמת: המשיח לא קבר את כל חטאי האדם האינדיבידואלי אשר חי, אלא קבר את חטאם של אלה אשר נבחרו לגאולה, 4) חסד אשר אינו ניתן לעמוד בפניו: אין אפשרות להתנגד לקריאתו של אלוהים לגאול מישהו, 5) התמדה של הקדושים: אין אפשרות לאדם לאבד את גאולתו. אך אתה יכול להבחין בין לימודו לבין בשורת המים והרוח במיוחד בקשר לעקרון של הכפרה המצומצמת.
  
השאלות שהייתי באמת צריך לענות עליהם היו השאלות הבאות:
(1) האם רוח הקודש שוכנת בי? - לא. אינני בטוח שהיא בתוכי.
(2) האם יש בי חטאים? – כן, יש בי. – אף על פי שהאמנתי בדמו של ישוע על הצלב, והתפללתי תפילות תשובה כל יום, ללא ספק בזמן ההוא היו בי חטאים. לא משנה עד כמה התאמצתי, החטאים בליבי מעולם לא התנקו לגמרי.
`כיצד אוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש?` ו `כיצד אוכל לשטוף את כל החטאים אשר בליבי?` היו שתי הבעיות אשר הטרידו את מוחי אפילו שהאמנתי בישוע. לאחר שהאמנתי בישוע דיברתי בלשונות והאמנתי שחטאיי התנקו הודות לאמונתי בדמו של ישוע.
בכל אופן, ככל שהזמן עבר, יותר ויותר חטאים הצטברו בליבי. הייתי מלא בחטאים. כל עוד הסתמכתי רק על דמו של ישוע בלבד, תפילות התשובה או הצומות לא הצליחו לשטוף את החטאים אשר בליבי. במשך הרבה זמן חששתי מחטאי היומיום שלי. ככל שחששתי, כך דרשתי ביתר התלהבות את בשורתו של ישוע לאחרים. אפילו ביקרתי בכנסיה יותר בקביעות והתמסרתי כדי לשרת את ישוע כשאני מסתמך על דמו.
בכל אופן, הזמן עבר והחטאים אשר בליבי חסמו אותי מהאמונה האמיתית. האמונה בישוע נעשתה קשה אפילו יותר מבעבר. נסיתי להסתמך יותר על דמו של ישוע ולהפעיל את כל מאמצי ולהגדיל את התמסרותי לאלוהים. בכל אופן, הריקנות בליבי גברה: סוג כזה של אמונה גרמה לי להרגיש ריקנות וחוסר מרץ, והפנתה אותי לעבר נוצרים צבועים אשר היה אכפת להם רק מההופעה החיצונית. חשבתי לעצמי, `האמונה בישוע היא כזו לכולם, זה לא רק אני!` ניסתי להכחיש שליבי הוטעה. בכל אופן, דמו של ישוע ותפילות התשובה לא יכלו עדיין לשטוף את חטאי היומיום שלי.
אם כן, על ידי איזו אמונה חטאי היומיום שלי יכולים להישטף? חטאי היומיום שלי יכלו להישטף רק באמצעות אמונתי שכל חטאיי הועברו לישוע כאשר הוא הוטבל בנהר הירדן. זה מה שכתוב במתי 17-3:13. אם כן, מדוע חטאי היומיום שלי לא נשטפו על ידי דמו של ישוע? כיוון שלא ידעתי והאמנתי בבשורה היפה אשר מכילה את המשמעות של הטבלת ישוע בידי יוחנן.
האם המשמעות של זה היא כל חטאי העולם נשטפו באמצעות טבילת ישוע? כן, זה נכון. התנ"ך נושא עדות על כך שהוא אומר, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים." (יוחנן 5-3:3). ישוע בא לעולם הזה וקיבל את כל החטאים באמצעות הטבלתו בידי יוחנן.
הייתי עדיין ספקן וכדי להבהיר זאת, השוואתי בין הברית הישנה לברית החדשה. התוצאה הייתה שגיליתי שזוהי אכן האמת. כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל וכל חטאיי גם הועברו אליו באותו זמן. התקדשתי באמצעות אמונתי בדברים אלו. נוכחתי להבין שאלו הם דברי האמת כפי שהם כתובים בתנ"ך ושזוהי הבשורה היפה ביותר בעולם.
בנוסף, הבנתי מדוע חטאיי לא נמחקו באמצעות אמונתי בישוע בלבד. הסיבה הייתה שלא יכולתי להעביר את חטאי היומיום שלי כאשר לא ידעתי את האמת על טבילתו בנהר הירדן. בסופו של דבר פגשתי את האמת. למדתי שישוע בא לעולם הזה למעני ושהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, ולאחר מכן נצלב כדי לגאלנו מכל חטאי העולם. למדתי גם והאמנתי באמת שתכלית טבילת ישוע ודמו על הצלב הייתה לקחת את כל חטאי העולם. עתה, הודות לאמונתי בבשורה היפה שישוע נתן לנו, ובגלל שכל חטאי נמחלו, אני צדיק.
אלה לא היו דוקטרינות הכנסייה אשר העלימו את כל חטאיי, זו הייתה טבילתו של ישוע ודמו על הצלב אשר עשו זאת. אמת זו הייתה הבשורה היפה. ניצלתי מכל חטאיי והפכתי לצדיק לא באמצעות אמונתי בדמו של ישוע בלבד, אלא באמצעות אמונתי שטבילתו של ישוע ודמו על הצלב גאלו אותי.
עלי להודות על עוד דבר אחד לאלוהים, על כך שרוח הקודש של אלוהים באה אלי לאחר שהתחלתי להאמין בבשורה היפה. עתה רוח הקודש שוכנת עימי יחד עם דברי הטבלתו של ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב.
אני מודה לישוע על שנתן לי את הבשורה היפה הזו ועל אשר אפשר לי להטיף את אותה אמונה כמו של שליחי ישוע. אך על פי שהדבר היחידי שעשיתי הייה להאמין בבשורה היפה, אלוהים חנן אותי ברוח הקודש. עתה אני יכול להעביר מסר זה עם כבוד גדול ולשכנע את כל האנשים שבעולם. ללא ספק אני יכול להגיד להם, שהאמונה רק בדמו של ישוע בלבד, לא תמחק את כל חטאיהם!
אך אני יכול להגיד להם שללא ספק כל החטאים ישטפו, רק אם הם יאמינו בבשורה היפה המספרת על הטבלתו של ישוע בידי יוחנן ודמו על הצלב. אין בי שום בושה הכי קטנה לפני אלוהים כיוון שאני דורש את הבשורה. עתה אני יכול בכבוד לדרוש את הבשורה של הלידה מחדש מהמים והרוח לכל אנשי העולם. אני מעלה תודה לישוע. אני מודה לישוע אשר אפשר לי לשתות את מי החיים של רוח הקודש על ידי שנתן לי את בשורת המים והרוח.
 
 

בחינה קלינית מראה שהבשורה האמיתית היא זו של המים והרוח

 
האם באמת קיבלת מחילת חטאים ואת שכינתה של רוח הקודש? כיצד תוכל להבחין אם הבשורה היא באמת נכונה? פעם ערכתי בחינה לאנשים אשר עמדו להאמין בבשורה היפה שניתנה לנו על ידי ישוע. לאדם אחד דרשתי רק את המסר על דמו של ישוע אשר על הצלב. אמרתי לו גם שאין שום חטא בישוע המשיח. לאדם אחר דרשתי את הבשורה היפה של הטבלת ישוע בידי יוחנן ודמו שעל הצלב. התוצאה הייתה שהאדם אשר קיבל מחילת חטאים רק על ידי האמונה בדמו של ישוע אמר, שהיה עליו להימחל מכל חטאי היומיום שלו ברציפות. אך לעומתו, האדם אשר האמין בבשורה היפה של טבילת ישוע ודמו אמר שהוא נעשה עתה אדם חף מחטא מושלם.
הוא אמר שאין לו חטא בליבו כיוון שהוא האמין באמת שישוע לקח את כל חטאיו ונשפט עליהם. הוא היה מסוגל לקבל את רוח הקודש מאלוהים כיוון שהוא האמין בבשורה היפה האומרת שהטבלת ישוע בידי יוחנן שטפה את כל חטאי העולם.
הסיבה שאדם זה יכל להגיד שאין לו יותר חטאים בליבו, היא כיוון שהוא קיבל את רוח הקודש בליבו באמצעות אמונתו בבשורה היפה. רוח הקודש נתנה בו את ההכרה להגיד שהוא ללא חטאים בליבו. אלוהים נתן את שכינתה של רוח הקודש לכל אלה אשר מאמינים בהטבלת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. במי שוכנת רוח הקודש? רוח הקודש ניתנת כמתנה לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה של הטבלת ישוע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב.
רק ראייה השטחית של התופעה הבלתי רגילה בחג השבועות גרמה לאנשים לתפוס בצורה לא נכונה את קבלת רוח הקודש, ולשים בצד את הבשורה היפה. אנשים חושבים שאם הם יתפללו בנואשות ויחפשו את רוח הקודש, הם יהיו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. מזה הרבה זמן, לא היה לנוצרים ברחבי העולם מושג קלוש על האמת אשר אומרת, שהאדם יכול לקבל את רוח הקודש רק על ידי האמונה היפה של טבילת ישוע ודמו. בכל אופן, עתה, הרבה ממשרתיו של אלוהים אשר קיבלו את שכינתה של רוח הקודש באמצעות אמונתם בבשורת המים והרוח, מלמדים את הבשורה בעזרתה של רוח הקודש. כתוצאה מכך, הרבה אנשים ברחבי העולם למדו לקבל את הבשורה היפה הזו ולקבל את שכינתה של רוח הקודש.
אלוהים אפשר לאנשים אשר האמינו בבשורה היפה להתנסות בשכינתה של רוח הקודש. בתנ"ך נאמר, "והיה באחרית הימים נאום אלוהים אשפוך את רוחי על כל בשר." (מעשי השליחים 2:17). בכל אופן, על האדם לדעת שהנסיון לקבל את רוח הקודש מבלי לדעת את הבשורה היפה, הוא מוטעה. אין שום דרך אחרת לקבל את שכינתה של רוח הקודש מלבד האמונה בהטבלת ישוע על ידי יוחנן ודמו על הצלב.
מכיוון שאלוהים אמר שהאדם יכול להיכנס למלכות השמיים רק כאשר הוא נולד מחדש מהמים והרוח, ורק הנולדים מחדש הם בעלי מתנת רוח הקודש, אין ספק שעל מנת להיכנס לגן עדן, כולם צריכים את רוח הקודש. כיצד אתה יכול לחשוב על קבלת רוח הקודש ללא האמונה בבשורה היפה של המים והרוח? אין שום דרך אחרת לגן עדן מלבד האמונה בבשורה היפה. אתה יכול לקבל את רוח הקודש רק על ידי האמונה בבשורה של טבילת ישוע ודמו. בדיוק כפי שאנו משלמים כסף כאשר אנו קונים דברים, אנו מקבלים את שכינתה של רוח הקודש כאשר אנו מאמינים בבשורה היפה.
אני רוצה להגיד לך שאם באמת ברצונך לקבל את שכינתה של רוח הקודש, עליך קודם לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח. לאחר מכן תהייה לך החוויה של קבלת רוח הקודש. תוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש רק על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח. אלוהים רוצה לראות אותך עם שכינתה של רוח הקודש.
אני מאמין בבשורה היפה וככל שהזמן עובר, אני מרגיש אף יותר בחוזקה שהבשורה שאלוהים נתן לי היא הדבר הכי יפה והכי יקר ערך בעולם. אני אסיר תודה לאלוהים. האם אתה מרגיש אותו דבר כמוני? אנו מבינים שאלה מאיתנו אשר קיבלו את רוח הקודש התברכו במידה עצומה על ידי אלוהים.
אני מעביר לך את המסר כדי שתוכל לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה היפה. האנשים יכולים לעמוד בדרישות של שכינת רוח הקודש רק על ידי קבלת הברכה היפה הזו של בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח.
ביוחנן 7:38 ישוע אמר, "המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים." המשמעות היא, שהאנשים אשר קיבלו מחילה על כל חטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה שישוע המשיח נתן להם, יש להם את שכינתה של רוח הקודש. מי החיים של רוח הקודש יזרמו כמו נהר מליבם. האנשים אשר מאמינים בבשורה היפה יחוו את זרימת מי החיים הרוחניים.
אף על פי שהייתי מאמין מסור לפני שנולדתי מחדש באמצעות בשורת המים והרוח, לא זרמו מליבי מי החיים של רוח הקודש. בכל אופן לאחר שהתחלתי להאמין בבשורה היפה של המים והרוח, מי החיים החלו לזרום ללא הגבלה מליבי, בדיוק כפי שכתוב בתנ"ך. אפילו ברגע זה, מי החיים של רוח הקודש זורמים יחד עם בשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לי. מי החיים של רוח הקודש זורמים בשפע במשך כל השנה. התחלתי לעסוק כמטיף לנצרות ולדרוש את הבשורה היפה לאחר שקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש.
 
 

הוידוי על אמונתי לאחר שהאמנתי בבשורה היפה וקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש

 
זה היה בדיוק לפני הסתיו של שנות העשרים המוקדמות שלי. סתיו זה גרם לי לחשוב במיוחד על המוות שלי אשר אי אפשר להתחמק ממנו. חיי באותה שנה היו ניכרים בבלבול, ריקנות וחשיכה עקב החטאים אשר בליבי. נעתי בכיוון הלא נכון בלי מושג לאיזו דרך אפנה. גופי חלה והריקנות בליבי גדלה.
בגלל חטאיי, הייתי מיואש ואפילו לא הייתי בטוח בסיבה לכך. לא הייתה לי שום ברירה אלא לחכות לדינו של אלוהים בסיומם המפתיע של חיי, ולהתחנן למחילת חטאיי. "הו ישוע, אני רוצה לקבל מחילת חטאים באמצעות אמונתי בך לפני שאמות. בבקשה רפא גם את החולי שבגופי!" התפללתי והתפללתי.
בדיוק אז, תקווה חדשה החלה לצמוח מעמקי ליבי הנואש. ליבי התמלא בהשתוקקות לאלוהים, והיה חם ככדור אש. זה לא היה יאוש, זו הייתה תקווה חדשה אשר בערה כמו סופת אש בליבי. מאותו יום ואילך התחלתי חיי דת חדשים כשאני מאמין שישוע מת על הצלב כדי להציל אותי מחטאיי.
זמן קצר לאחר מכן, התנסיתי בחוויה של דיבור בלשונות. מאוחר יותר המשכתי להזיל דמעות כאשר חשבתי על הדם של ישוע שניגר על הצלב. הייתי אסיר תודה על כך שהוא שפך את דמו למעני.
לאחר מקרה זה, נטשתי את חיי הישנים וקיבלתי עלי חיים חדשים אשר מאפשרים לי לשמור על יום ראשון הקדוש. באותו זמן, ליבי היה מלא באהבה לישוע, ושפע בהכרת תודה אינסופית כל פעם שהרגשתי שישוע שפך את דמו על הצלב כדי לגאלני מחטאיי. נשמתי הרוחנית התחילה לצמוח, אך הייתה מבוססת אך ורק על דברי דמו של ישוע על הצלב.
בכל אופן, ככל שהזמן עבר, חיי הדתיים החלו לסבול עקב חולשותיי וחטאי היומיום שלי. כל חטאי היומיום שלי לא נשטפו לגמרי כיוון שאמונתי הייתה בדם של ישוע על הצלב בלבד. ניסיתי לשטוף את חטאי היומיום שלי באמצעות תפילות תשובה. בכל אופן, התפילות שהעליתי בתקווה להשיג את מחילתו של אלוהים, לא יכלו לשטוף לגמרי את חטאי היומיום שלי. הכל היה בגלל שלא יכולתי לשמור את חוקי אלוהים. חטאי היומיום שלי החלו להצטבר.
אף על פי שחטאיי לא נשטפו לגמרי באמצעות תפילות התשובה שלי, לא הייתה לי שום ברירה אלא להמשיך ולהגיד תפילות אלו. האמנתי שכל פעם שאני חוטא, אוכל לשטוף את חטאיי באמצעות תפילות תשובה ובאמצעות החשיבה על דמו של ישוע על הצלב. ככל שהמשכתי בחיי הדתיים, כך חטאיי היומיומיים שלי נערמו עקב חולשותיי. הסבל שלי רק גבר בגלל חטאים אלו. נהייתי נוצרי פרושי והוסמכתי ככומר מדרגה נמוכה ולאחר מכן כמטיף למרות המשא של חטאיי. כל פעם שהרגשתי את הכאב של חטאי היומיום שלי, יצאתי ללמד את הבשורה, כשאני חושב שזוהי הדרך היחידה לנקות את נשמתי. אך חטאי היומיום שלי לא נשטפו באמצעות סוג כזה של אמונה המבוססת על דוקטרינה והקרבה עצמית.
אפילו התנסיתי בתפישתו של השטן. נפלתי לתוך הרשעה עקב חטאי היומיום שלי ואפילו הרגשתי צורך למות על עבירותי. "חטאת, האם לא כך?" השטן המשיך להוכיח ולייסר אותי עם חטאיי.
אמונתי הייתה על סף קריסה. הבנתי שאינני יכול לשטוף את חטאי היומיום שלי רק באמצעות האמונה בדם ישוע ותפילות תשובה בלבד, ולבסוף מצאתי את עצמי במצב של תסכול.
כשלמדתי קלוויניזם בסמינר תיאולוגי, התעניינתי בסיבה של הטבלתו של ישוע בידי יוחנן. שאלתי הרבה פרופסורים מדוע ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן בירדן. אך תשובתם הייתה בדומה לתשובות הסטראוטיפיות כמו למשל, הוא הוטבל כדי להראות את ענוותו או כדי להודיע שהוא בן האלוהים. בכל אופן, תשובות אלא לא ציננו את סקרנותי.
 
 
סיבת הטבלת ישוע בידי יוחנן גרמה לי להכיר את הבשורה היפה
 
לאחר שסיימתי את זמני בסמינר, חטאיי עדיין לא נשטפו, וסבלתי תחת משקלם יותר מאי פעם. ואז יום אחד נוכחתי להבין מדוע ישוע הוטבל ומדוע כל הצדקה התמלאה באמצעות מעשה זה. זו הייתה הבשורה היפה אשר אמרה שכל חטאיי הועברו על ישוע באמצעות הטבלתו בנהר הירדן. אלוהים עזר לי להבין את האמת הזו באמצעות דבריו הכתובים.
לאחר שקראתי ושוב קראתי את דברי האלוהים אשר הבשורה היפה כתובה בהם, הבנתי לבסוף את האמת שכל חטאיי הועברו לישוע באמצעות הטבלתו בידי יוחנן ושהוא נשפט עליהם על הצלב.
זה היה כאשר הבנתי ששכינתה של רוח הקודש באה אלי. כל החטאים של ליבי נמחלו לגמרי לאחר שהבנתי והאמנתי בבשורה היפה הזו. החטאים אשר השקיעו אותי בתסכול וביאוש נשטפו לגמרי על ידי כוחה של הבשורה היפה. חטאים אלו אשר מעולם לא נמחקו למרות הקרבתי העצמית ותפילות התשובה האינסופיות, נעלמו לחלוטין בבת אחת. אני באמת מודה לישוע.
אני אומר את האמת כאשר אני אומר שכל חטאי העולם אינם יכולים להימחק רק על ידי דמו של ישוע על הצלב בלבד. הטבלת ישוע בידי יוחנן גם מובילה למחילת החטאים. עתה על כל אחד להבין ולהאמין שכל חטאיו נשטפו הודות לבשורה היפה של המים והרוח. שכינתה של רוח הקודש נמצאת עמוק בליבי מכיוון שאני מאמין בבשורה היפה של המים והרוח, ודבריו של אלוהים המעידים, שהוא העיד על בנו, מספיקים בהחלט לגרש את כל החטאים מליבי. קיבלתי את רוח הקודש כמו יונה כתוצאה מאמונתי בבשורה היפה.
מאותו יום ואילך, רוח הקודש פועלת בליבי ומאפשרת לי לעשות את עבודתי הרוחנית. במילים אחרות, ללמד את הבשורה היפה. עתה אין חטא בליבי. הטבלת ישוע על ידי יוחנן ודמו על הצלב, נשאו עדות על מחילת חטאיי ואפשרו לי לקבל את שכינתה של רוח הקודש. הללויה! אני מהלל את ישוע. רוח הקודש נחה עלי בשקט כמו יונה והחלה לשכון בי מאותו יום אשר התחלתי להאמין בבשורת המים והרוח. היא התחילה לפעול בליבי לפעמים כמו יונה ופעמים אחרות כמו שריקת כבשן.
עתה, גם אתה יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש אם תקבל ותאמין בבשורה היפה של המים והרוח. האם אינך רוצה לקבל את רוח הקודש ולהלל ביחד איתי את ישוע על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח? האם אינך רוצה לעבוד איתי ולדרוש את הבשורה היפה של המים והרוח לכל העולם? הבשורה היפה של המים והרוח תקדש אותך ותיתן לך את שכינתה של רוח הקודש. צדיקתו של אלוהים נראית בבשורה מאמונה לאמונה. זוהי הסיבה ששכינתה של רוח הקודש ניתנת רק באמצעות אמונה בבשורה היפה של המים והרוח.
 
 
הדבר הנפלא שרוח הקודש עשתה למעני
 
לאחר שקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש, התחלתי לעבוד בכנסייה חדשה כדי ללמד את הבשורה היפה. רוח הקודש אפשרה לי ללמד בעוצמה את הבשורה היפה.
זה היה קרה בזמן ההוא שהמאורע הבא התרחש. בעיר בה חייתי, היה חייט אשר עשה עסקים עם קונים זרים. אדם זה היה כומר. פעם אחת הוא עצר ליד מלון מקומי כדי לעשות עסקים עם מישהו וראה שם את הכרזה שלנו. הוא נמשך על ידי ההזמנה וניסה להתקשר עימי. הוא נפגש איתי ואמר שמזה זמן רב הוא חי בחטא. לאחר חמש שעות של ייעוץ על בשורת המים והרוח, הוא הבין לבסוף את האמת של מחילת החטאים. הוא הפך להיות נולד מחדש וגם קיבל את שכינתה של רוח הקודש באותה עת.
הנה עוד סיפור שהתרחש כאשר יצאתי לחפש בניין לכנסייה. מצאתי בנין נפלא ומרשים. אך באותו זמן לא היה לי סכום כסף מספיק כדי לשכור בניין זה ככנסייתנו. זה היה נראה לי בלתי אפשרי לשכור את הבניין עקב המחסור הגדול על פי הערכתי. בכל אופן, רוח הקודש שבי אמרה "הייה חזק ובטוח." באופן מפתיע, הצלחתי לרכוש את בניין הכנסייה ולעשות את עבודתו הודות לעזרתה של רוח הקודש. מאז אותו זמן ואילך, רוח הקודש גרמה לי ללמד את בשורת המים והרוח. רוח הקודש שוכנת בליבי ואיתי אפילו ברגע זה ומעודדת אותי לדרוש את הבשורה היפה לכל האנשים. אני רואה את אלה אשר מקשיבים ומאמינים בבשורה היפה הזו, מקבלים את שכינתה של רוח הקודש.
אני מודה לבשורה היפה אשר נתנה לי את היכולת ללמד את הבשורה היפה הזאת. אני יודע שאפילו כל זמן חיי לא יהיה מספיק כדי לכתוב על כל הדברים אשר רוח הקודש עשתה למעני. רוח הקודש מאפשרת לי לחיות עם מי החיים הזורמים בחופשיות בליבי. אני מודה לה על שהיא שוכנת בי.
 
 
רוח הקודש מייסדת את הכנסייה אשר הולכת איתה בדרך בשורת המים והרוח
 
פעם יצאתי לשטח כדי ללמד את הבשורה היפה. באותו זמן, אלוהים הוביל אותי לעיירה קטנה ומצאתי קבוצה קטנה של אנשים אשר חיפשו את אלוהים. אלוהים הנחה אותי ללמד אותם את הבשורה היפה, שתגרום להם לקבל את שכינתה של רוח הקודש. גם הם קיבלו את רוח הקודש על ידי השמיעה והאמונה בבשורה היפה. רוח הקודש הנחתה אותם להיות שותפי לעבודה ומאז ואילך לימדתי יחד איתם את הבשורה לכל העולם.
באותו זמן, הם היו רק קבוצה קטנה של אנשים אשר לא שייכים לשום זרם של דת. הם רצו לחיות על פי דבר האלוהים, אך בגלל שעבודם לחטא, נהגו לקרוא בנואשות לאלוהים למחילת חטאיהם. רוח הקודש הובילה אותי לקבוצה זו של אנשים ועודדה אותי לדרוש להם את הבשורה היפה. יכולתי לראות שרוח הקודש הכינה גם אותם וגם אותי לפגוש אחד את השני. אלוהים הנחה אותי ללמד את הבשורה היפה של המים והרוח בתחילה עם שיטת ההקרבה כפי שהיא כתובה בספר ויקרא, והאנשים קיבלו את רוח הקודש באמצעות המילים של הבשורה היפה.
אלוהים יסד את הכנסייה של רוח הקודש יחד עם המאמינים בבשורה היפה האלה. רוח הקודש יעדה אותם כתלמידי ישוע דרך הבשורה היפה. עתה יותר ויותר מאמינים החלו לקבל את רוח הקודש ולהצטרף לכנסיה.
רוח הקודש הובילה אותי ליסד בית ספר מיסיונרי ולגדל תלמידים. היא עזרה לי ללמד את דבר האלוהים לאנשים, ועזרה להם לציית על ידי האמונה ולשרת כעובדיו של אלוהים. היא אפשרה את עבודת רוח הקודש בכל מקום שהם רצו ואלוהים יסד את כנסיותיו באמצעותם. רוח הקודש הנחתה את משרתיה ללמד את בשורת המים והרוח. רוח הקודש הובילה את הצדיקים אשר קיבלו מחילת חטאים להתאחד עם הכנסיה ובירכה אותם לחיות חיי צדיקים בעולם הזה.
השטן רימה את האנשים עוד מימי קדם והוא ימשיך לעשות זאת. השטן אומר לאנשים שהם יוכלו לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילות תשובה, צומות, או באמצעות סמיכת הידיים. זה לא נכון כלל. אנשים אינם יכולים לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילות תשובה או באמצעות סמיכת הידיים. הם יכולים לקבל את רוח הקודש רק כשהם נסלחים מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו. זוהי המשמעות האמיתית של שכינת רוח הקודש. רוח הקודש מנחה ברציפות את תלמידי ישוע ללמד את הבשורה היפה של המים והרוח על מנת לעזור לאנשים לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
 
 
רוח הקודש הנחתה אותנו לנהל מיניסטריון ספרותי כלל עולמי
 
בדיוק כפי שפאולוס השאיר את הבשורה היפה באגרותיו, רוח הקודש אשר שוכנת בליבי דרבנה אותי ללמד ולהפיץ את הבשורה היפה של המים והרוח בכתיבה. זוהי הסיבה שאנו מפרסמים ספרי נצרות אשר מכילים את הבשורה היפה אשר מובילה את המאמינים לקבל את רוח הקודש. בתחילה התחלנו עם חוברת קטנה עם מספר מועט של עמודים, אך לאחר זמן לא רב, ספרנו אשר מכילים את הבשורה היפה הופצו בכל רחבי העולם.
רוח הקודש אשר שוכנת בי הובילה יותר ויותר אנשים להצטרף לכנסייה לאחר שקיבלו מחילה על חטאיהם על ידי קריאת הספרים והאמונה בבשורה היפה.
יותר מכך, היא הובילה אותנו לדרוש את הבשורה במספר שפות זרות. הוא הובילה אותנו להפיץ את הבשורה היפה בערך ל 150 ארצות ברחבי העולם כולל ארצות הברית.
רוח הקודש דחפה את הכנסייה לייעוד עולמי והובילה אותנו לתרגם את הבשורה היפה במספר שפות וללמד אותה באמצעות המיניסטריון הספרותי שלנו כך שמספר שונה של אומות יוכלו לשמוע אותה ולהאמין בכך. רוח הקודש הובילה אותי לעבוד ביחד עם תלמידים חדשים בארצות אחרות וללמד את הבשורה היפה יחד איתם כאן. אני מודה לרוח הקודש.
רוח הקודש מילאה אותי בהתלהבות לדרוש את הבשורה ברוסיה. רוח הקודש הובילה אותנו להתפלל ולפגוש אוונגליים רוסיים מחפשי אמת ולדרוש בפניהם את הבשורה היפה.זה היה כאשר הם שמעו לראשונה את הבשורה היפה. הם קיבלו אז את רוח הקודש בדיוק כמונו לאחר ששמעו והאמינו בבשורת המים והרוח.
אחד מהם, פרופסור באוניברסיטה הלאומית במוסקבה התוודה בפני לאחר ששמע את הבשורה היפה של המים והרוח.
"האמנתי באלוהים במשך 6 שנים אך האמנתי מבלי שבאמת הבנתי אותו. בכל אופן לאחר ששמעתי את הבשורה היפה של המים והרוח, נהייתי בעל אמונה חזקה ולב שקט. אני באמת מודה לישוע. עד אז חשבתי שאני מנהל חיי דת דרך הסוג הנכון של אמונה. חיי הדת שלי היו מורכבים רק מהאמונה בדמו של ישוע אשר מת על חטאינו. בכל אופן, לא היה לי שום מושג שאלוהים ניקה את כל חטאיי.
פגשתי את הכמרים אשר נולדו מחדש, שמעתי על הבשורה היפה אשר אלוהים נתן לנו, ולמדתי שהייתי עדיין חוטא. ניסתי לדעת יותר על הבשורה היפה וגם על מה המשמעות של להיות צדיק. הבנתי שכל חטאיי הועברו לישוע כאשר הוא הוטבל. זו הייתה הבשורה היפה. הבנתי שלא רק החטא הקדמון אלא גם חטאי היומיום שלי וחטאי העתיד שלי הועברו עליו באמצעות טבילתו. השגתי אושר גדול בלהיוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת האמת."
הרבה רוסים כולל הפרופסור קיבלו את רוח הקודש על ידי השמיעה והאמונה בבשורה היפה של המים והרוח. עתה הכנסייה של רוח הקודש יוסדה שם, ויותר אנשים נוכחו להאמין בבשורה היפה באמצעות מעשיה של רוח הקודש. אלוהים עשה את כל המעשים האלה ולכן אני נותן ברכה מיוחדת לרוח הקודש.
רוח הקודש אשר שוכנת בי עשתה אותי לנוצרי שנולד מחדש בדיוק כמו אלה אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח, ועתה אני מלמד את הבשורה היפה לעולם. היא אפשרה לספרי הבשורה היפה שלנו להיות מתורגמים לא רק לאנגלית אלא גם לשפות אחרות רבות ברחבי העולם. אני מודה לרוח הקודש. אתה גם יכול לקבל את שכינתה של רוח הקודש. אלוהים רוצה שתקבל את שכינתה של רוח הקודש.
הרבה אנשים ניסו לקבל את רוח הקודש על ידי קריאה בשמו, ותפילות נואשות לאלוהים. בכל אופן, הנסיון לקבל את רוח הקודש ללא הבשורה היפה של המים והרוח אשר ישוע נתן לנו, הוא מוטעה. האמירה שאדם יכול לקבל את רוח הקודש ללא בשורת המים והרוח היפה של ישוע, זהו לימוד שקרי.
האם תלמידיו של ישוע קיבלו את רוח הקודש ללא האמונה בבשורה היפה אשר ישוע נתן להם? לא, בהחלט לא. עליך לדעת שבימים אלו רוח הקודש שוכנת באלה המאמינים בבשורה היפה של המים והרוח, ומי החיים של רוח הקודש זורמים מליבם. אפילו עכשיו ברגע זה, מי החיים של רוח הקודש זורמים מליבי יחד עם הבשורה היפה. הללויה, אני מודה לישוע.