Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 3-1] הקדמה לאל - הרומים פרק 3

פאולוס אמר שאנשים אשר אינם מאמינים אינם הופכים את מסירותו של אלוהים ללא משפיעה. בהמשך מפרק 2, פאולוס השליח מצביע בפרק זה שליהודים אין שום יתרון מעל הגויים. בפרק זה, לפני שהוא מדבר על תורת צדקת האלוהים אשר מאפשרת לחוטאים לקבל את צדקתו ומובילה אותם לחיים האמיתיים, פאולוס משווה בינה לבין התורה. הוא גם מדגיש בפרק זה שהגאולה מחטאים היא לא באמצעות מעשינו אלא באמצעות האמונה בצדקת האלוהים.
פאולוס השליח אמר שאפילו אם היהודים או אנשים אחרים אינם מאמינים בצדקתו של אלוהים, אי אמונתם אינה הופכת את צדקתו של אלוהים ללא משפיעה. אלוהים אינו יכול לשקר ונאמנות צדקתו לא תיעלם. ההשפעה לא תתבטל רק בגלל שהיהודים אינם מאמינים בצדקתו.
צדקתו של אלוהים אשר פאולוס השליח לימד עליה אינה יכולה להתבטל פשוט בגלל שאנשים אינם מאמינים. כל מי שמאמין בגאולה אשר אלוהים נתן לחוטאים מקבל את צדקתו של אלוהים, וצדקתו היא מושלמת הרבה מעבר למוסריותו של בן אנוש או מחשבותיו.
פאולוס האשים את אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים שהם עושים אותו לשקרן. אלוהים אמר שהוא לגמרי הושיע את האנשים מחטאיהם באמצעות צדקתו אך הם לא האמינו בכך, לכן הם עשו אותו לשקרן. בכל אופן, צדקת אלוהים אינה מושפעת על ידי אי אמונתם.
 
 

?כיצד נגלית צדקת האלוהים

 
אלה אשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים יישפטו על חטאיהם. כולנו יכולים לאמת את צדקת אלוהים עם הגאולה אשר הוא נתן. אלה אשר מאמינים בצדקתו מקבלים את מחילת החטאים ומשיגים חיי נצח. לכן, כל אחד יכול להתברך על ידי האמונה במסירות צדקתו של אלוהים.
צדקתו של אלוהים היא לא כזב אלא אמת. כל אחד הוא שקרן לפני אלוהים, אך אלוהים פעל כפי שהבטיח וקיים את ההבטחה. לכן, מסירותו של אלוהים מנצחת את שקריו של האדם. על בני האדם להאמין בצדקת אלוהים. אלוהים לא שינה מה שהוא אמר, בעוד שבני אדם לעיתים קרובות משנים את התנהגותם על פי שיקול הדעת הנסיבתי שלהם. אלוהים תמיד מקיים את האמת אשר אמר לבני האדם.
אל הרומים 3:5 אומר, "ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר?" האי צדק של בני האדם מגלה את צדקת האלוהים.
צדקתו של אלוהים נגלית יותר על ידי חולשותינו. זה מכיוון כפי שכתוב, ישוע המשיח פעל בעצמו בצדק על מנת להושיע את החוטאים מכל חטאיהם. לכן, צדקתו של אלוהים זוהרת אפילו בצורה יותר בהירה בגלל חולשותיהם של האנשים. האמת יכולה להימצא בבשורת המים והרוח, אשר היא מלאה בצדקתו של אלוהים. הסיבה לכך היא כיוון שכל האנשים חוטאים עד ליום מיתתם ואהבתו של אלוהים היא גדולה יותר מחטאיהם. אהבתו של אלוהים הצילה את כל החוטאים החלשים מחטאיהם.
אדוננו התגבר על כל חטאי העולם והשלים את ישועתו באמצעות מחילת החטאים. אין אדם היכול לחיות חיים ללא חטא. מכיוון שבני האדם התעתדו ללכת לגיהינום, אלוהים שמר עליהם עם אהבתו, וזוהי צדקתו.
אנו בני האדם שקרנים מיום לידתנו ודחינו את צדקת אלוהים על ידי כך שלא האמינו בדבריו. גורלם של בני האדם נגזר כיוון שאף אחד ממעשיהם לא היה מקובל על אלוהים מנקודת מבטו. אך כיוון שהוא ריחם עלינו, אלוהים הושיע אותנו מחטאינו עם אהבתו. כל בני האדם עמדו ללכת לגיהינום כיוון שהם הושחתו על ידי רמאותו של השטן וחטאו בלי יוצא מן הכלל. אולם, אלוהים שלח את בנו היחידי להושיע את בני האדם מידו של השטן ומכוחות האפילה.
פאולוס השליח אמר שיכול להיות שבני האדם ינסו לחיות בהגינות כל יום, אך הם לא יהיו יכולים שלא לעשות חטאים במשך כל ימי חייהם. רשעותו של האדם תסייע לגלות את צדקתו של אלוהים ואהבתו. לאמיתו של דבר, אין לבני האדם צדיקות ולכן הם צריכים שליח כמו פאולוס השליח. הוא ידע וקיבל את צדקת אלוהים ולכן רוח הקודש שכנה בו. זוהי הסיבה שהוא יכל ללמד על צדקתו.
 
 

 הבשורה אשר פאולוס לימד מבוססת על צדקת אלוהים

 
הבשורה אשר פאולוס לימד התבססה על צדקת אלוהים. פאולוס היה צריך ללמד את הבשורה כיוון שאלוהים אהב את החוטאים והושיע אותם מחטאיהם. אהבת הישועה של אלוהים נמצאת בבשורת המים והרוח. לכן, מחילת החטאים תלויה באמונתנו בצדקת האלוהים. בכל אופן, הבעיה היא שהאנשים חושבים בדרך כלל שעליהם לחיות באופן מוסרי כדי להיוושע לפני האלוהים. בני האדם אינם יכולים להיות טובים על יסוד האינסטינקטים הבסיסיים שלהם; להיות טוב רק למראית עין נהיה מכשול לקבלת צדקת האלוהים. על האנשים לשבור את מחשבותיהם המקובעות של לחיות ביושר על מנת לקבל את בשורת המילה הרוחנית אשר אלוהים נתן.
אין אף אחד על האדמה אשר יכול באמת להיות טוב. אם כן, כיצד החוטאים יכולים להיגאל מכל חטאיהם? הם חייבים להיפטר מהמחשבה שעליהם לחיות חיים טובים כדי להיגאל. הרבה אנשים מסרבים לוותר על מחשבותיהם וקנה המידה שלהם; לכן, הם אינם יכולים להיגאל לחלוטין מחטאיהם. צדקת אלוהים אשר נגלית בבשורת המילה הרוחנית, עושה אותנו מודעים לכך שאי צדקתנו משרתת את הפגנת אהבתו של אלוהים ומראה עד כמה גדולה הייתה צדקתו. מסיבה זו, אלה אשר מאמינים בצדקתו של אלוהים גאים בצדקתו ולא בצדקתם.
הצדיק גאה רק בצדקת אלוהים ומרים את צדקתו לגבהים כיוון שהיא באה מאלוהים.
פאולוס השליח לימד את חוקי התורה ללגליסטים אשר האמינו שהם ילכו לגן עדן אם הם יעשו מעשים טובים, אך אם הם לא יחיו חיים ישרים לאחר שהאמינו בישוע, הם לעולם לא יוכלו להגיע לצדקתו של אלוהים. התורה היא כמו מראה אשר מגלה את חטאי בני האדם. פאולוס לימד שאמונתם של האנשים היא מוטעית. זהו לימודו של פאולוס והדרכתו לצדקתו של אלוהים.
פאולוס דיבר לאלה אשר הלכו אחרי מורי שקר אשר אינם חושבים שהם יכולים להיות צדיקים וחפי חטא לאחר האמונה בישוע. הוא לימד את הלא מאמינים להאמין בצדקת אלוהים ולהשתחרר מהרשעה. פאולוס אמר שאלה אשר אינם מאמינים בישועת מי ישוע והדם הם תחת הדין, ומכיוון שהם אינם מאמינים באלוהים יאה להם להישפט על ידי אלוהים. הוא אמר שהחוטאים צריכים לחזור לצדקתו של אלוהים ולקבל את צדקתו על מנת להיגאל מהדין הנורא.
 
 

?אם כן, האם אנו יכולים לחטוא יותר כיוון שאנו מאמינים בצדקת אלוהים

 
פסוק 7 אומר, "כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא?" אם כן אנו נקראים חפי חטא, האם אנו יכולים לחטוא ללא הגבלה?
פאולוס ציין נקודה זו. כיוון שאלוהים הושיע אותך עם צדקתו, האם אם כן, מותר לך לשקר יותר בחופשיות?
אם אתה מאמין בכך, עליך לדעת שאינך מכיר את צדקת האלוהים ושאתה מוציא דיבה על צדקתו.
אפילו היום, יש הרבה אנשים אשר משמיצים את צדקת אלוהים בליבם; אין זה כל כך שונה מהעבר. פאולוס כתב את כתב הקודש הזה בערך לפני 2000 שנה ואפילו אז, היו אנשים אשר היו קשורים לדרך מחשבתם העצמית.
עדיין היום, רוב הנוצרים, אשר עדיין לא נולדו מחדש, מבינים שלא כהלכה שאם האדם נהפך לחף מחטא, הוא יעשה חטאים בכוונה. אלה אשר לא נולדו מחדש משמיצים את הצדיקים, אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, על פי מחשבות הבשר שלהם ומוצאים לעז על הקדושים הנולדים מחדש. מקצת מהנוצרים משמיצים את הנולדים מחדש עם מחשבותיהם חסרות האמונה. אמונה אמיתית אינה יכולה להיות מובנת על ידי בשר האדם. חטא הוא משהו אשר אתה עושה כל חייך. גם הצדיקים וגם הלא צדיקים חוטאים באופן בלתי נמנע. בכל אופן, אלה אשר דוחים את צדקתו של אלוהים הם עם חטאים בעוד אלה אשר מאמינים בה הם ללא חטאים.
פאולוס אמר ללא מאמינים, "כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה" (אל הרומים 3:3-4) רק בגלל שבני האדם אינם מאמינים בצדקת אלוהים, אי אמונתם אינה יכולה לבטל את צדקתו. אם האדם מאמין בצדקת אלוהים, הוא יגאל. בכל אופן, אם האדם אינו מאמין, הוא אינו יכול לקבל את צדקתו. זהו. צדקת אלוהים תעמוד איתנה לנצח. אלה אשר הולכים לגיהינום לא מאמינים בטבילת ישוע ובדם ולא יוכלו לעולם לנקות את חטאיהם. צדקת אלוהים, אשר מובילה את המאמינים להיוולד מחדש, לעולם לא תהפוך ללא משפיעה רק מכיוון שאנשים אינם מאמינים בה.
  
 
השגת צדקתו של אלוהים אינה קשורה למאמצי האדם
 
להשגת צדקתו של אדוננו אין שום קשר עם מאמצינו האנושיים. זה פשוט קשור לאמונתנו באמת שצדקתו של אלוהים היא מחילת החטאים. אדם המאמין באמיתות של המים והרוח, מקבל את צדקתו של אלוהים על ידי האמונה, אך אדם אשר אינו מאמין בצדקת אלוהים, מקבל את הדין על פי האמת של דבר אלוהים.
לכן, אלוהים שלח את ישוע לעולם הזה וגרם לו להיות אבן הנגף לאלה אשר ממרים את צדקת אלוהים. ישנם אנשים אשר מבקשים בהתנדבות את הגיהינום כיוון שהם לא רוצים להאמין בצדקת אלוהים, אף על פי שישוע אבן הנגף וצור מכשול, נתן להם את צדקת אלוהים על ידי שהפך למושיעם. אפילו לאדם הרשע ביותר ניתנה הדרך להיות צדיק ולהשיג חיי נצח. אפילו אדם אשר עושה הרבה מעשים טובים אינו יכול להיגאל מחורבן אם הוא לא מאמין בצדקת אלוהים, אשר גורמת לו לקבל את מחילת החטאים ולהיוולד מחדש.
מכיוון ששכר החטא הוא המוות, כל מי שעם חטא ילך למשפט. ישוע נהיה לאבן הנגף ולצור מכשול לאלה אשר מנסים להקים את צדקתם העצמית ולהיכנס לגן עדן מבלי להאמין בצדקת אלוהים. לכן, הסיבה שאנשים מושמדים, למרות שהם איכשהו מאמינים בישוע, היא כיוון שהם לא מאמינים בצדקתו.
חלק מהאנשים אומרים שהם חוטאים אשר נגאלו מחטאיהם, אך אין כזה דבר `חוטאים גאולים`. כיצד האדם יכול להיות חוטא שוב לאחר שהוא נגאל מחטאים? האדם הוא חף מחטא אם הוא נגאל מחטאים, והאדם הוא עם חטאים אם הוא לא השיג עדיין את מחילת החטאים. לא יהי אפילו אדם אחד עם חטאים במלכות האלוהים. אלוהים אמר, "על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים." (תהילים 1:5).
אנשים שואלים את עצמם את השאלה הגדולה של כיצד הם יכולים להיות צדיקים כשהם עושים חטאים כל יום. בכל אופן, אין להם שום צורך לדאוג על כך. להפוך לצדיקים על ידי האמונה בצדקת אלוהים היא אפשרית רק מכיוון שישוע כבר לקח את כל חטאי העולם, ביחד עם חטאי העתיד שלהם על עצמו על ידי שהוטבל בנהר הירדן, מת על הצלב, ועל ידי זה קיים את כל הצדקה של אלוהים. חוטאים יכולים להיות צדיקים רק על ידי האמונה בצדקת אלוהים. האם אתה עדיין חייב אפילו אם כל חובותיך שולמו?
אדוננו סילק את כל חטאינו עם צדקתו. ישוע הושיע את אלה אשר יש להם אמונה שלמה בבשורת המים והרוח, לכן לא תהיה להם שום הרשעה, ולא משנה עד כמה חלשים הם יכולים להיות. אנו כולנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בצדקת אלוהים.
 
  
מחשבות האדם מובילות אותנו למוות
 
מחשבות האדם מובילות אותנו למוות והן נובעות ממוחנו הגשמי. מחשבות רוחניות נובעות מאמונה בצדקתו של אלוהים. לשטן יש אפשרות לשלוט על מחשבות האדם. לבני האדם אין שום ברירה אלא לחטוא עם בשרם. בכל אופן, האדם אשר יש בו אמונה בצדקת אלוהים הפך לצדיק על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע. האדם אינו יכול להיות צדיק על ידי המנעות מעשיית חטא. האדם אינו יכול להיות חף מחטא לחלוטין על ידי דרך שינוי צורה פיזית כדי להגיע למצב קדוש. זה טיפשי מצד נוצרי לחשוב שהוא יכול להיכנס לגן עדן על ידי שהוא יהפוך לאיש קדוש אשר לעולם לא יעשה חטאים לפני אלוהים.
אנו יכולים להיגאל מחטאינו אחת ולתמיד על ידי האמונה בצדקת אלוהים. יותר מכך, כל חוטא יכול להגאל לגמרי מחטאיו אם הוא יאמין בחסד של בשורת המים והרוח אשר מובילה את המאמינים להיוולד מחדש. יכול להיות שמנקודת מבטו של האדם זה יראה בלתי אפשרי להיות חף מחטא. בכל אופן, זה אפשרי על ידי האמונה בדבר האלוהים. אדם אינו יכול לחיות מבלי לחטוא באמצעות גופו, אך ליבו של האדם נהפך לחף מחטא אם האדם באמת מאמין בצדקתו של אלוהים. גוף האדם צריך להשביע את תשוקותיו וזה בלתי אפשרי לגוף לעצור מלחטוא מכיוון שבאופן קבוע הוא משתוקק להנאה. אלוהים אומר את האמת; האדם יכול להיות צדיק רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אדוננו נתן. איננו יכולים להיכנס למלכות השמים על ידי שנעשה מעשים טובים עם בשרנו. אנו נוכל להיכנס לגן עדן רק על ידי האמונה בצדקתו של אלוהים.
 
 
יש שוני בין הנפש הגשמית לנפש הרוחנית
 
נפשות גשמיות אינן יכולות להבין את האמת שהם יכולות להיות ללא חטא ושהם יכולות להפוך לצדיקים, נוצרים הנולדים מחדש. מכיוון שהם חושבים שאפילו אם האדם חוזר בתשובה על מעשי העוולה שלו, הוא יחטא שוב ביום שלמחרת.
בכל אופן, אף על פי שזה בלתי אפשרי לאדם להיות צדיק באמצעות מעשי אדם, זה אפשרי באופן מושלם בעזרת צדקת האלוהים. זה מכיוון שהאדם יכול לקבל את צדקותו על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו. צדקת אלוהים מסוגלת למחוק את חטאיהם של כל האנשים. היא מאפשרת לנו להיות צדיקים ולקרוא לאלוהים אבינו. לכן, עליך לדעת שאמונה אמיתית מתחילה באמונה בצדקת האלוהים. אמונה אמיתית אינה מתחילה עם נפש גשמית אלא עם אמונה בדבר האלוהים.
הרבה אנשים אשר לא נולדו מחדש אינם מסוגלים להימלט ממחשבותיהם כיוון שהם תמיד מסתכלים לתוכם. אנשים אלה לעולם אינם יכולים להגיד שהם הפכו לצדיקים כיוון שהם תמיד חושבים עם הנפש הגשמית, אף על פי שהם אומרים שהם מאמינים בישוע. האדם יכול להגיד שהוא חף מחטא לפני ישוע רק כאשר הוא מאמין בדברי המילה הרוחנית, אשר מכילה את צדקת האלוהים.
לכן, אם אדם רוצה לקבל את צדקתו של אלוהים, עליו להאזין לדברי האמת מהנולדים מחדש האמיתיים ולהאמין להם בליבו. רוח הקודש שוכנת בכל קדוש אשר מאמין בצדקת אלוהים. אני מקווה שאתם, אחיי, תזכרו את האמת הזאת בקרבכם. אם אתה רוצה באמת להשיג את ברכת הלידה מחדש, אלוהים יאפשר לך לפגוש אדם שנולד מחדש אשר מאמין בצדקתו.
 
 
אתה אומר שאין צדיקים?
 
פסוק 9 ו 10 אומרים, "ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היוונים כולם הם תחת החטא. ככתוב אין צדיק אין גם אחד." כתוב שאין צדיק אין גם אחד.
מה המשמעות של זה? האם מילים אלה מדברות על מצבנו לפני או אחרי שנולדנו מחדש? היינו כולנו חוטאים לפני שנולדנו מחדש. המילים, "אין צדיק" מתייחסות למצב לפני שישוע מילא את תפקידו של סילוק כל חטאי העולם. האדם אינו יכול להיות צדיק מבלי שהוא מאמין בישוע.
לכן המילים `התקדשות מוגדלת` צצה באמצעות אנשים אשר עובדים אלילים או דת כופרת. "אין צדיק אין גם אחד." האם אתה חושב שחוטא יכול להיות צדיק על ידי הכשרה וטיפוח עצמיים? האדם אינו יכול להיות צדיק בכוחות עצמו.
"אין צדיק אין גם אחד." אף אחד לא יהיה צדיק או שהפך לצדיק באמצעות חיים הגונים. אין אפילו אדם אחד אשר הפך לחף מחטא באמצעות מאמציו העצמיים. זה רק אפשרי באמצעות האמונה במילה הרוחנית אשר מכילה את צדקת האלוהים.
פסוק 11 גם אומר, "אין משכיל אין דורש את אלוהים." אין אף אחד אשר מבין את רשעותו שלו. במילים אחרות, אין אף אחד אשר מבין שהוא האחד אשר ישלח לגיהינום. חוטא אינו מסוגל אפילו להבין שהוא חוטא. החוטא חי בעודו אינו מבין בבירור שהוא ילך לגיהינום עקב חטאיו. האדם מנסה להשיג גאולה מחטאים על ידי ההבנה שמגיע לו ללכת לגיהינום בגלל החטא. בכל אופן, אין אפילו אחד המבין את טיבעו החוטא לפני אלוהים או שגורלו יהיה הליכה לגיהינום.
האם אנו יצורים תועלתיים או לא תועלתיים לפני אלוהים? כל בני האדם הם חסרי תועלת עד שהם נולדים מחדש. אף על פי שכולנו הופכים לצדיקים הודות לו, האם לא נאבקנו נגד אלוהים בעבר וסירבנו להאמין באמת ואפילו האשמנו אותו?
לפיכך, כיצד חוטא יכול להלל את אלוהים? כיצד יכול חוטא אשר אינו יכול אפילו ליישב את בעיות החטא שלו, לשבח את אלוהים? סיפור שבחו של אלוהים ממצב של חוטא אינה יכולה להיות הערצה אמיתית. כיצד יכול חוטא להלל את אלוהים? חוטא לעולם לא יכול לתת תהילה לאלוהים, ואלוהים אינו מקבל דבר מאדם כזה.
בימים אלה, שבחו של אלוהים נפוץ ברחבי העולם. בכל אופן, רק אלה המאמינים בצדקתו של אלוהים יכולים להללו. האם אתה חושב שאלוהים יהיה שבע רצון על ידי ההלל של החוטאים? הלל של חוטא הוא כמו מנחת קין. מדוע שאלוהים יקבל את ההלל חסר משמעות מלבם החוטא של החוטאים?
פסוק 12 אומר, "הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד." החוטאים האלה אשר "סרו יחדיו" אינם יודעים את העבודה הנפלאה שאלוהים עשה למענם, ואינם מאמינים בו או בדבר האמת. יתר על כן, החוטאים אינם רק לא תומכים בדבר האלוהים או לא מאמינם בו, אלא גם תמיד חושבים דעות קדומות גשמיות המבוססות על מחשבותיהם. לכן הם אינם מסוגלים אף פעם להבחין בטוב או לא טוב לפני אלוהים.
שיקול דעת נכון אפשרי רק על ידי דבר האמת אשר כולל את צדקת אלוהים. החלטות טובות וכושר שיפוט טוב יכולים להיעשות רק במסגרת צדקת אלוהים. עליך לדעת שכל דיני הצדק אינם מונחים בבני האדם אלא בצדקתו של אלוהים. כל מחשבות האדם סרות ודוחות את צדקתו של אלוהים. אנשים אומרים, "אני חושב בדרך זו ומאמין על פי מחשבותיי, בלי קשר למה שהתנ"ך אומר." אך אני מקווה שאתה מבין שאדם אשר אינו נפטר ממחשבות העצמיות שלו כמו זו, הוא האדם אשר דוחה את צדקתו של אלוהים עם עקשנותו האגוצנטרית. לכן, חשיבה בדרך זו אינה מאפשרת לחזור לצדקת אלוהים.
 
  
הנפש הגשמית מובילה את רוח האדם למוות
 
אדם אשר לא נולד מחדש הוא השופט של עצמו. לסוג כזה של אנשים לא באמת אכפת מה נכתב בדברי אלוהים, אלא במקום זאת אם משהו שונה ממחשבותיהם, הם אומרים שזה לא נכון ומסכימים רק עם חלק מהדברים המתאימים לחשיבתם. התנ"ך הצהיר שבני האדם פנו הצידה למחשבותיהם ולמרכוזם העצמי. אם האדם מקווה להיגאל מחטאיו בדרך ההולמת ביותר, הוא צריך את צדקתו ומשפטו של אלוהים. אם כן מהו משפטו?
יושרו של אלוהים הוא צדקתו ועליך לדעת שדבר אלוהים הוא הקריטריון של משפט הצדק של אלוהים. "בראשית היה הדבר והדבר היה את האלוהים" (יוחנן 1:1) מיהו האדם אשר נקרא "הדבר"? מי הוא האדם אשר היה עם אלוהים האב ורוח הקודש? הוא מושיענו, ישוע המשיח. ישוע המשיח נעשה למושיענו ולמלך המלכים. ישוע הוא אלוהים.
נאמר ביוחנן שבראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים. כן ישוע אדוננו הוא מושיענו. הדבר הוא אלוהים והוא צלם ישותו (אל העברים 1:3). המושיע הוא אלוהים. לכן, כיוון שהדבר הוא אלוהים בעצמו, דברי צדקתו שונים ממחשבותינו שלנו, בני האדם. עליך להבין שהחוטאים מעיזים להבין את צדקתו של אלוהים באמצעות כושר אבחנתם העצמי כאשר הם מתעלמים מצדקתו. אדם אשר עומד איתן על אמונתו בצדקת אלוהים, הוא אדם תועלתי אשר אלוהים ישתמש בו. אדם אשר עומד איתן על אמונתו ומחזיק בדבר אלוהים הוא איש אמונה ותועלתי לפני אלוהים. סוג כזה של אדם גם מבורך.
כל האנשים נאבקים באלוהים עם מחשבותיהם וחטאיהם. עליך לדעת שהמעדת פנים של אדם שהוא קדוש וטוב, או העמדת פנים שהוא אדיב וחומל על אחרים, כל אלה הם מעשים צבועים אשר באים ממחשבות אנושיות המרמות את אלוהים. העמדת פנים של עשיית טוב היא נגד אלוהים. אף אחד הוא לא טוב מלבדו. אם הנוצרים אינם מקבלים את האהבה אשר הוא ביצע ואת צדקת הגאולה מבלי להיוולד מחדש, הם יוצאים נגד אלוהים וממרים את האמת.
האם אתה חושב שרק אלה עשו חטאים גדולים בעולם הזה עומדים לקבל את הרשעתו של אלוהים? כל אלה אשר לא האמינו בצדקתו של אלוהים לא ייפטרו מזעמו הגדול של אלוהים.
אדם אשר אינו מאמין בישוע באמת, מלא בקונספציה שעליו לחיות חיים טובים. מי לימד רעיונות כאלה? זה היה השטן אשר לימד. בכל אופן, בני האדם אינם מסוגלים לחיות חיים טובים מאז לידתם. לכן דבר אלוהים אומר לנו שאנו חייבים לקבל את מחילת החטאים. האם המשמעות של זה שאנו צריכים לעשות רע בכוונה כך שחסדו יתמלא? בוודאי שלא. מכיוון שבני האדם נדבקו בחטאים מאז יום לידתם, הם מיועדים ללכת לגיהינום עקב כך. לכן אלוהים אמר להם לקבל את מחילת החטאים אשר ישוע כבר הכין בשבילם. הוא אלוהיי הגאולה והוא ייעץ לכולנו לקבל את הגאולה על ידי קבלת דבר צדקתו, אשר היא האמת, בליבנו.
 
 
 ?מהו טיבעו של בן האנוש
 
פסוק 13-18 אומר, "קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם."
"לשונם יחליקום" עד כמה אנשים אלה מרמים היטב! ביוחנן כתוב, "מידי דברו כזב משלו ידבר" (יוחנן 8:44). "אני אומר את האמת, זוהי האמת, האם אתה מבין אותי?" כל הדברים אשר אדם אשר לא נולד מחדש טוען שהם אמת, הם שקר.
אדם אשר עדיין לא נולד מחדש אינו יכול שלא לשקר כל פעם שהוא מדבר עם האנשים. הוא טוען שכל מה שהוא אמר זו האמת, אך זו הוכחה פרדוקסאלית המוכיחה שכל פעם הוא אומר שקר, הוא מרמה את האנשים כשהוא אומר שזוהי האמת. כל הדברים שאדם אשר עדיין לא נולד מחדש אומר הם שקר כיוון שהוא אינו מאמין בצדקת אלוהים.
נוכל לעולם אינו עושה מעשה נוכלות לאחר שהוא אומר לאנשים שמה שהוא עושה זו הונאה. הוא מדבר כאילו הוא אמין. הוא מדבר אל האנשים בצורה ריאליסטית ובכנות כדי לגרום להם לבטוח בו. "אני אומר לך את האמת לאמיתה. אם תשקיע קצת כסף בזה, בהמשך תרוויח הרבה כסף. רק השקע מליון דולר ובתוך שנה תקבל שני מליון דולר יותר ממה שהשקעת. לאחר כמה שנים תרוויח כל כך הרבה כסף. זהו סוג חדש של עסק והוא לגמרי בטוח. קדימה, עליך למהר ולהחליט כיוון שהרבה אחרים מחכים." זה מה שהנוכל אומר לאנשים.עליך לזכור שאדם אשר לא קיבל את מחילת החטאים, מרמה בלשונו.
התנ"ך אומר שכאשר השטן אומר שקר, הוא מדבר מתוכו. כל דבר שאדם אשר לא נולד מחדש אומר זהו שקר. אין זה פלא שכמרים אשר לא נולדו מחדש מרמים את חברי הכנסייה בכך שהם אומרים להם שהם יהיו עשירים אם הם יתרמו סכום גדול של מעשר לכנסייה. יותר מכך, הוא יכול להגיד שברגע שהאדם יהיה זקן הכנסייה, הוא יהיה עשיר על ידי `ברכתו הנפלאה של אלוהים.` מדוע האנשים מנסים בכל כוחם להיות זקני הכנסייה? זה בגלל השקר של הכמרים הכזבניים אשר מצהירים שאלוהים ימלא את האדם בעושר חומרי ברגע שהוא יהיה לזקן הכנסייה. יש כל כך הרבה נוצרים אשר נפרדו מכל נכסיהם לאחר שניסו להיות זקני כנסייה. הם התמסרו יתר על המידה לכמריהם שרימו אותם מכיוון שהם קיוו להיות זקני הכנסייה.
הבה שוב נשים לב לאל הרומים 3:10. המילה "ככתוב," מראה לנו שהפסוק שלאחר מכן מצוטט מהברית הישנה. במקום לתת הסבר נוסף, פאולוס ציטט את הקטע המדויק מכתב הקודש המקורי. "כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון" (תהילים 5:10). "רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם נקי מחשבותיהם מחשבות אוון שוד ושבר במסלותם" (ישעיה 59:7). אנשים ההולכים לגיהינום כיוון שהם אינם יודעים על צדקתו של אלוהים הם כל כך מעוררי רחמים.
פסוק 19 אומר, "ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים."
התורה מביאה לזעם (אל הרומים 4:5). אלוהים נתן את התורה לאלה אשר עדיין לא נולדו מחדש על מנת לגרום להם לראות את עצמם כחוטאים. התורה מלמדת כל חוטא שהוא אינו מסוגל לחיות על פי התורה. נאמר בבירור שאלוהים לא נתן לנו את התורה על מנת כדי שנחיה על פיה. אם כן האם אלוהים עשה את התורה לחסרת תוקף? לא, הוא לא עשה זאת. אלוהים אמר שהוא נתן את התורה באמצעות משה על מנת ללמדנו שאנו חוטאים. הוא רוצה שנבין את טיבענו החוטא באמצעות התורה ושהיא לא ניתנה לנו כדי שנשמרה. תפקיד התורה היא להראות עד כמה לא מושלמים וחלשים אנו כבני אנוש.
לכן פסוק 20 קובע, "יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא." אף בשר לא ישפט לפניו על פי מעשי התורה. לא רק פאולוס עצמו אלא גם שאר משרתי אלוהים. "אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר." אין אף אחד שיכול לשמור את התורה, אין אף אחד שיוכל לשמור אותה ואין אף אחד שיכל לשמור אותה. לכן המסקנה היא שהאדם אינו יכול להיות צדיק על ידי מעשי התורה.
האם אנו יכולים להפוך לאנשים צדיקים על ידי שמירת התורה? כאשר אנו מסתכלים על קטע זה אנו יכולים לחשוב בקלות שלאחר שהאמנו בישוע, אנו יכולים להיות קדושים בהדרגתיות על ידי כך שנחיה חיים טובים באמצעות מעשינו, עד שלבסוף נתקדש. בכל אופן, אין זה נכון כלל. האמירה שהאדם יוכל להיכנס למלכות שמים על ידי שהוא יתקדש בהדרגה, היא שקרית.
כל אלה אשר לא נולדו מחדש הם עדיין תחת תורת אלוהים, תורת החטא והמוות (אל הרומים 8:2). זה מכיוון שברגע שאדם הופך לנוצרי, הוא חושב שהוא חייב לחיות על פי דבר אלוהים. הנוצרים מרגישים מחויבים לשמור את התורה על ידי מעשיהם, אך למעשה, הם אינם יכולים לחיות כלל על פי התורה. זוהי הסיבה שהם מגיעים לידי אמירת תפילות תשובה כל יום. הם אינם מבינים שהם נופלים לבוץ של דת חסרת תקווה; כלומר, נצרות. זה מוכיח שסוג כזה של אורח חיים דתי הוא מוטעה מתחילתו. הנצרות- הדתית מתעמתת עם צדקתו של אלוהים, אף על פי שהתורה באה רק ללמד את האנשים שהם חוטאים.
הדוקטרינה של התקדשות הדרגתית בנצרות היא אותה דוקטרינה דתית כמו של דתות העכו"ם ברחבי העולם. באופן דומה לעיקרון של הגעה לנירוונה אצל הבודהיסטים, בנצרות, העקרון של התקדשות הדרגתית קובע שבשרו ונשמתו של האדם הופכים קדושים יותר ויותר לאחר שהאדם התחיל להאמין בישוע, עד שלבסוף האדם הופך למספיק קדוש כדי להיכנס לגן עדן.
אדם אשר נולד עם זיהום של חטאים יכול רק להפיץ את חטאיו במשך שארית חייו. הסיבה לכך היא שהאדם כבר נדבק בחטאים. וירוס החטאים יוצא מגוף האדם אפילו אם האדם אינו מתכוון להפיץ חטאים. יש רק תרופה אחת למחלה זו. זה להאזין ולהאמין בדברי בשורת האמת אשר מכילה את צדקתו של אלוהים. האדם יכול להיוושע מכל חטאיו ואף לקבל חיי נצח אם הוא שומע ומאמין בדברי האמת של מחילת החטאים, אשר מאפשרת לנו לקבל את המילה הרוחנית.
כיצד יכול להיות שיש אדם אשר חי בצורה מושלמת על פי התורה אפילו אם הוא נולד מחדש? אין אף לא אחד. התנ"ך קובע, "כי על ידי התורה דעת החטא" (אל הרומים 3:20). האם אמת זו לא ברורה ופשוטה? אדם וחווה עזבו את דבר אלוהים ולא האמינו כאשר הם הולכו שולל על ידי השטן בעידן התמימות, ולאחר מקרה זה, הם העבירו את כל חטאיהם לצאצאיהם. בכל אופן, אף על פי שכל בני האדם ירשו חטאים מאבותיהם הקדמוניים, הם אפילו לא ידעו שהם באמת נולדים כחוטאים.
מאז תקופת אברהם, אלוהים נתן לבני האדם ידע קונקרטי על צדקתו כדי לאפשר לכל האנשים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בדבר אלוהים.
 
 
פאולוס מדבר על צדקת אלוהים בנפרד מהתורה
 
פסוקים 21-22 אומרים, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל."
נאמר שצדקת אלוהים נגלית "אשר העידו עליה התורה והנביאים." "התורה ונביאים" מרמזים על הברית הישנה. עתה, פאולוס מדבר על בשורת צדקת אלוהים אשר התגלתה דרך שיטת ההקרבה במשכן. כתבי הקודש מראים לנו בבירור את צדקת אלוהים אשר האדם יכול לקבל מחילת חטאים באמצעות קורבן החטא, ואמונתו של פאולוס הייתה גם מבוססת על האמונה בצדקת אלוהים אשר מופיעה בכתבי הקודש.
פאולוס אמר שכל מי שיש לו אמונה בישוע המשיח ללא יוצא מן הכלל, יכול להשיג את צדקת אלוהים. אם האדם ייוושע או לא זה תלוי לגמרי באמונתו או אי אמונתו. לכן, הוא אמר שצדקת אלוהים נגלית "באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל."
מהי האמונה הנכונה? מי הוא תוכן האמונה? זה הוא ישוע המשיח. אל העברים 12:2 אומר, "ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה." עלינו לשמוע על האמת של אלוהים מקדוש אשר נולד מחדש ולקבל ישועה בישוע המשיח על ידי האמונה באמת הזו ואז לחיות באמונה בדברי אלוהים. אמונה בלב בצדקת אלוהים, זה להיות בעל אמונה נכונה.
אל הרומים 10:10 אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה." אנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בליבנו בטבילת ישוע ודמו ולהיות בטוחים בגאולתנו על ידי שנודה על אמונתנו בפינו. מחילת החטאים אינה יכולה להיות מושגת על ידי מעשינו, אלא רק על ידי אמונתנו בצדקת האלוהים.
פסוקים 23-25 אומרים, "כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים."
התנ"ך קובע כי כולם חטאו ולכן הם חסרי כבוד אלוהים. לחוטאים אין שום ברירה אחרת מלבד ללכת לגיהינום. בכל אופן, באמצעות הישועה אשר היא במשיח ישוע ובצדקת אלוהים, בני האדם קיבלו את מחילת החטאים באופן חופשי. בני האדם הופכים לחפי חטא כיוון שהם מאמינים בצדקת אלוהים. אלוהים שם לפנינו את ישוע ככפרה על ידי האמונה בדמו.
כאשר אנו מסתכלים על פסוקים 25-26 כתוב בהם, "אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע."
צירוף המילים שכאן, "להראות את צדקתו," מתייחסות לצדקת אלוהים אשר בוצעה על ידי מעשהו הצדיק של ישוע המשיח. הסיבה שישוע שפך את דמו על הצלב הייתה, כי לפני מותו הוא מילא את כל צדקתו של אלוהים על ידי שהוטבל בידי יוחנן בנהר הירדן (מצוין במתי 3:13-17). אלוהים האב עשה את ישוע קורבן כפרה של חטאי העולם הזה על מנת לעשות שלום בינו לבין בני האדם. ישוע היה התגלמות צדקת אלוהים.
ישוע לקח את כל חטאי העולם הזה על ידי שקיבל טבילה מיוחנן. ישוע נעשה לאלפא ולאומגה. המשמעות של זה היא שכל אחד יכול לקבל מחילת חטאים אם הוא מאמין בדברים אשר קובעים שישוע מחק את כל חטאי העולם, מתחילתו ועד סופו.
צדקת אלוהים אשר ישוע מילא מאפשרת לנו להיות בשלום עם אלוהים. זה נעשה כך שרק אדם אשר הוא בשלום עם אלוהים יהיה מסוגל להיכנס לגן עדן. רק לאחר שהתחלתי להאמין בבשורת האמת הבנתי את הפסוק, "אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים." בעת חמלתו, נוכחתי להבין ולהאמין בצדקת אלוהים באמצעות ישוע.
צדקת אלוהים מולאה בזמן עבר מושלם אשר מצביע על כך שהיא כבר מולאה. אנו מקבלים מחילת חטאים על ידי אמונה בדבר האמיתי האומר שישוע סילק את כל חטאינו על ידי טבילתו ודמו. אף על פי שנמחל לנשמותינו אחת ולתמיד, בשרינו אינו יכול שלא לחטוא. אלוהים מתייחס לחטאים אשר אנו עושים בעולם העכשווי, כ `חטאים שנעשו לפנים.`
מדוע? אלוהים קבע את טבילת ישוע כנקודת ההתחלה של הישועה. לכן, מחילת החטאים בוצעה אחת ולתמיד באמצעות צדקתו של אלוהים, אשר ישוע המשיח הוציא לפועל. החטאים אשר אנו עושים עם הבשר בזמן זה, בעיניו של אלוהים, הם חטאים אשר כבר סולקו באמצעות טבילת ישוע. בעיניו של אלוהים, כל חטאי העולם כבר נמחלו. `אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים` משמעותו, `להחשיב את חובות החטאים ככאלה שכבר נפרעו.` כל חטאי העולם הזה הינם חטאים אשר כבר נשטפו על ידי הטבילה אשר ישוע קיבל ועל ידי דמו על הצלב.
לכן, כל חטאי בני האדם מתחילת העולם ועד סופו, מזמנו של אדם הראשון ועד היום האחרון על האדמה ואפילו חטאים אשר האנשים עושים בימים אלה, הינם חטאים אשר `נעשו לפנים` ואשר ישוע סילק בימים עברו. אלה המאמינים בצדקת אלוהים הם ללא חטאים. האמת הזו היא שחטאים אשר נעשו לפנים כבר הועברו. אפילו החטאים אשר אנו עושים ברגע זה הם גם חלק מהחטאים אשר נעשו לפנים ואשר נמחלו מנקודת מבטו של אלוהים. אנשי העולם מבצעים את החטאים אשר סולקו על ידי בן האלוהים אשר נשלח לעולם הזה כדי לקחת את כל חטאי העולם. החטאים אשר אנו עושים עתה הם חטאים שאדוננו כבר סילק. האם אתה מבין את המשמעות של זה?
ישוע אמר שהוא כבר מחק את חטאי העולם הזה על ידי צדקתו של אלוהים. מי אשר אינו מבין באמת את המשמעות של קטע זה יכול להבין את זה בצורה לא נכונה. מנקודת מבטו של ישוע, החטאים שאנו בני האנוש עושים הם חטאים שכבר נשפטו, כיוון שהוא בעצמו הוטבל בנהר הירדן ונצלב על הצלב. הסיבה שאלוהים אומר לנו לא לדאוג בגלל החטאים היא כיוון שישוע בא לעולם הזה וגרם לכל האנשים להתקדש אחת ולתמיד.
האמת הזו אשר פאולוס מדבר עליה בקטע זה היא מאד חשובה לאדם אשר נגאל על ידי האמונה בצדקת אלוהים. בכל אופן, אנשים אשר לא נולדו מחדש ומתעלמים מצדקתו של אלוהים, ילכו לגיהינום. אחים, עליכם להאזין ולהבין את דבר אלוהים במלואו. רק אז יהיה טוב לקיים את אמונתכם ולהשמיע את הבשורה לאדם אחר. האם אתה יודעים שאלוהים מוכיח את העולם על דבר החטא הצדק והמשפט על מנת לציין לבסוף את צדקתו? (יוחנן 16:8)
אלוהים שלח את ישוע ככפרה על ידי דמו, באמצעות אמונה, כדי להראות את צדקתו כיוון שבחמלתו אלוהים העביר את החטאים אשר נעשו לפנים. מכיוון שאלוהים שלח את ישוע ככפרה, הוא לימד אותנו שאפילו החטאים אשר נעשו לפנים כבר סולקו. לכן, אנו נעשינו לצדיקים על ידי האמונה בצדקת אלוהים.
בפסוק 26 נאמר, "להראות את צדקתו בעת הזאת להיות צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע." `בעת הזאת,` אלוהים אפשר לנו להיות בעל חיי נצח ואין הוא רוצה להרשיע את העולם. `בעת הזאת` כאשר אלוהים שלח את ישוע המשיח כדי `להראות את צדקתו`, ישוע הראה את צדקת אלוהים על ידי טבילתו ודמו. אלוהים גרם לבנו היחידי לבוא לעולם כדי להיטבל ולהיצלב ועל ידי כך להראות לנו את אהבתו וצדקתו.
אלוהים מילא את כל צדקתו באמצעות ישוע. כל המאמין בצדקת אלוהים הוא צדיק. אלוהינו ביצע את מעשו הצדיק של מחיקת חטאי העולם אחת ולתמיד. לפיכך האם אנו יכולים להאמין בליבנו בצדקת אלוהים? אלוהים אומר שאנו צדיקים וללא חטאים כאשר אנו מאמינים בצדקתו. מדוע? האם מאמין בישוע הוא לא חף מחטא כיוון שישוע כבר עשה את מעשהו הצדיק של שטיפת כל חטאינו? מאמין בצדקת אלוהים הוא צדיק כיוון שהוא אינו מחזיק בשום חטא. מכיוון שישוע מחק את כל החטאים אשר אנו עושים במשך כל שארית חיינו, אנו מסוגלים להאמין בצדקתו של אלוהים. אחרת, מעולם לא היינו מסוגלים לקבל את צדקת אלוהים.
 
 
רק בצדקתו של אלוהים יש להתהלל
 
פסוקים 31-27 אומרים, "ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקיימים אנחנו את התורה."
המשמעות של לקיים את התורה היא שאנו איננו יכולים להיגאל מחטאים על ידי מעשינו.אנו יצורים חלשים ולא מושלמים, אך צדקת אלוהים עשתה אותנו מושלמים על ידי דברו. האמונה בדבר צדקת אלוהים הושיעה אותנו. אפילו לאחר שאנו נגאלים מחטאים, ישוע ממשיך לדבר אלינו ולהגיד, "אתם אינכם מושלמים אך עשיתי אתכם, לכן עליכם להתקרב לאלוהים עם צדקתו."
בפסוק 27 כתוב, "ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה." על האדם לדעת את תורת צדקת אלוהים שאלוהים ייסד ולהאמין בתורה זו של צדקתו. "ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה."
עליך לדעת שאנו נגאלים מחטאינו רק כאשר אנו מאמינים בצדקת אלוהינו ואיננו יכולים להיגאל על ידי מעשינו. אל הרומים פרק 3 מדבר על קטע זה באמצעות פאולוס השליח. "היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים? חלילה!" המאמין בצדקת אלוהים יעמוד איתן, אך אדם אשר לא מאמין בצדקת אלוהים ייפול.
אל הרומים פרק 3 מראה את צדקת אלוהים בבירור. עליך לזכור שאלוהים ייסד את תורת צדקתו כדי לגרום לאלה אשר מאמינים במחשבותיהם העצמיות ליפול. אלוהים הציל אותנו לגמרי מכל החטאים. לכן, אנו יכולים להינצל מכל החטאים על ידי אמונה בדבר אלוהים המראה את צדקתו. על ידי האמונה בצדקתו, יש לנו שלום עמו ואנו יורשים את מלכות האלוהים.
לאלה אשר אינם מאמינים בצדקת אלוהים לא יכולה להיות שלווה בליבם. השאלה אם האדם מבורך או מקולל תלויה באם הוא מאמין בצדקת אלוהים או לא. אם האדם לא יקח את דבר צדקת אלוהים, הוא יישפט על פי הרשעתו הצודקת של דבר אלוהים. הגאולה נובעת מאהבתו של אלוהים ולכן אנו מקבלים גאולה מחטאינו על ידי האמונה בצדקתו. אנו מהללים את אדונינו אשר נתן לנו אמונה זו בצדקת אלוהים. הבה נודה על העובדה שיש לנו אותה אמונה אשר הייתה לפאולוס ! אנו מהללים את ישוע.
אנו גם מודים ומהללים אותו על שנגאלנו מחטאינו על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב. אם לא הייתה הגאולה, האמונה או כנסיית אלוהים, לעולם לא היינו מסוגלים לקבל את מחילת החטאים. אנו מאמינים באמת בליבנו בצדקתו של אלוהים ומודים בפינו על גאולתנו. אנו מודים לאלוהים אשר הושיע אותנו מכל החטאים עם צדקתו.