Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter4-1] הקדמה לאל - הרומים פרק 4

באל הרומים 4:6-8 פאולוס מדבר על האנשים המבורכים לפני אלוהים. אדם אשר הוא באמת מבורך לפני אלוהים הוא אחד אשר מעשיו המופקרים נמחלו ואשר חטאיו כוסו. לכן פאולוס אמר "אשרי אדם לא יחשב יי לו עוון" (אל הרומים 4:8).
לאחר מכן פאולוס הציג את אברהם כאדם מבורך. כשהוא משתמש באברהם כאדם מבורך טיפוסי בתנ"ך, פאולוס הסביר מהי האמונה הנכונה והאמיתית היא. לאברהם היה משהו להתגאות בו אם מעשיו היו מצדיקים אותו, אך במציאות זה לא היה כך. צדקת אלוהים אשר הוא קיבל הייתה אפשרית רק על ידי האמונה בדבר אלוהים.
התנ"ך מציין שהאמונה אשר באמצעותה האדם יכול להיות צדיק ומבורך היא האמת התמימה בדבר אלוהים בדיוק כמו אמונתו של אברהם. בפרק זה, פאולוס השליח מדבר על כיצד האדם יכול להשיג את צדקת אלוהים בליבו על ידי האמונה בדברו.
אין אף לא אחד שאינו חוטא לעולם כשהוא חי על האדמה. יותר מכך, אנו האנשים עושים חטאים כמו ענן סמיך המכסה את השמים. בישעיה כתוב שחטאינו הם כמו ענן סמיך (ישעיה 44:22). לכן אין אף אחד מכל בני האדם אשר יכול להתחמק ממשפטו של אלוהים מבלי להאמין בצדקתו של ישוע המשיח.
 הטבילה שישוע קיבל ודמו על הצלב מילאו את צדקת אלוהים. גם אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים וגם אלה אשר לא עשו חטאים עם בשרם. יתר על כן, אנו עושים חטאים אשר אנו אפילו לא מודעים אליהם ולכם אנו נועדים להישפט על חטאים אלה.
על האדם לזכור שאם לאדם יש אפילו שמץ של חטא, הוא יהיה חייב למות לפני צדקתו של אלוהים. נאמר בתנ"ך ששכר החטא הוא המוות (אל הרומים 6:23), ולכן עלינו להאמין ולהבין את תורתו של אלוהים. אנו חייבים לשלם את המחיר על החטאים אשר עשינו במחשבותינו ובמעשינו, ורק כאשר שילמנו את כל חובות החטאים, בעיית החטאים תיפתר. מצד שני, לא משנה עד כמה נתאמץ, אם עדיין לא נשלם את חובות החטאים, ביצוע גזר הדין לא יבוא לסיומו. מה שעלינו לדעת זה שאפילו אדם אשר מאמין בישוע ועדיין יש לו חטאים, ישפט על חטאיו.
אנו חיים בעולם הזה אשר מוצף בכל סוגי החטאים: גדולים וקטנים נראים ושאינם נראים, רצוניים ושאינם רצוניים. איננו יכולים שלא להודות בעובדה שעלינו להיות נידונים למוות בשל חטאינו על פי תורת אלוהים. "שכר החטא הוא המוות."
אם האדם רוצה שכל חטאיו יכוסו, עליו לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בצדקת אלוהים, אשר באה מהמים, מהדם ומרוח הקודש. אדם אשר השיג את מחילת החטאים על ידי האמונה בצדקת אלוהים יש לו את המסוגלות ואת הכשירות המתאימה להעלות את מנחת ההלל ללא הרף על כך שהוא לקח את כל החטאים על ידי הטבילה והדם. מכיוון שאדוננו לקח כבר את כל חטאי העולם, כולל חטאיי הדומים לענן, על ידי טבילתו, דמו ותחייתו, אנו נותנים תודה לפני ישוע אשר נתן לנו חיי נצח.
אם ישוע המשיח לא היה לוקח את כל החטאים בנהר הירדן על ידי טבילתו בידי יוחנן ומותו על הצלב, היינו משלמים את חוב המוות על ידי הליכה לגיהינום. כיצד היינו יכולים להלל אותו אם הוא לא היה מוחק את כל חטאינו לגמרי? האם היה אפשרי מבחינתנו להלל את שם אלוהים כל פעם אשר היינו באים לפני אלוהינו הקדוש והמקודש אם ליבנו היה מלא חטאים? האם היינו באמת יכולים להעלות את מנחת ההלל לצדקתו ולהגיד "הוא מחל על כל חטאינו!" כאשר עדיין יש לנו חטא בלב? לא.
אך עתה אנו יכולים להללו את צדקתו. כל זה נהיה אפשרי כיוון שאנו מאמינים במתנת צדקת אלוהים, אשר אנו מתכסים בה.
 
 

פאולוס אמר שאנו השגנו את צדקת אלוהים על ידי האמונה במה שאלוהים עשה

 
"ועתה מה נאמר על אברהם אבינו מה זה השיג לפי הבשר. כי אם נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהילה אך לא לפני האלוהים. כי הכתוב מה הוא אומר והאמן אברהם ביי ויחשבה לו צדקה. הנה הפועל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב. אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה" (אל הרומים 4:1-5).
כאן פאולוס מסביר כיצד להצטדק כשהוא לוקח את אברהם כדוגמא. זה הגיוני שהאדם יקבל את הגמול המתאים על מעשיו. בכל אופן זוהי מתנתו הנצחית של אלוהים ולא הגמול על מעשינו. אנו נעשים צדיקים על ידי שאנו נולדים מחדש מבלי שאנו עושים איזשהו מעשים טובים או חיים חיים מושלמים לפני אלוהים.
פאולוס השליח אמר, "הנה הפועל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב." פה מדובר על כיצד חוטא משיג ישועה מהחטאים באמצעות טבילתו של ישוע המשיח ודמו המוקרב. ישועה זו ניתנה כמתנה מבורכת למען מחילת החטאים לכל אלה אשר האמינו בצדקתו של אלוהים.
ישועת החוטאים היא מתנה בלתי מותנית אשר ניתנה על ידי צדקתו של אלוהים. לאדם אשר נולד חוטא אין שום ברירה אחרת מלבד לחטוא ואין לו שום ברירה אחרת מלבד להתוודות בפני אלוהים שהוא חוטא ללא תקנה. החטאים של חוטאים כאלה אינם יכולים להיעלם רק מכיוון שהאדם אומר בחריצות תפילות תשובה או על ידי שהוא מאמין באלו שהם דוקטרינות נוצריות נפוצות.
חוטא אינו יכול להתגאות לפני אלוהים בצדקתו העצמית. "ונהי כטמא כולנו וכבגד עדים כל צדקותינו" (ישעיה 64:5). לכן, לחוטא אין שום ברירה אחרת מלבד מלהאמין בצדקת אלוהים, אשר מולאה על ידי טבילת אדוננו בנהר הירדן ומותו המכפר על הצלב. רק אז האדם יכול להימחל מכל חטאיו על ידי האמונה בצדקת אלוהים. אין שום דבר נוסף אשר חוטא יכול לעשות על מנת להשיג את צדקת אלוהים. מחילת חטאיך יכולה להיות מושגת רק על ידי האמונה בצדקת אלוהים.
כל החוטאים מסוגלים למצוא את צדקתו באמצעות טבילת ישוע המשיח ודמו המכפר על הצלב. לכן זוהי האמונה בצדקת אלוהים אשר מאפשרת לחוטאים להשיג ישועה מהחטאים. זוהי האמת. זוהי מתנת צדקת האלוהים.
 
 

פאולוס השליח מדבר על כיצד החוטאים השיגו ישועה מכל החטאים

 
פאולוס הסביר את זה על ידי שהוא השתמש באברהם כדוגמא טיפוסית. "הנה הפועל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב." פאולוס השליח אומר שהאדם אינו יכול להשיג את צדקת אלוהים על ידי שהוא יעשה מעשים טובים מסוימים. הדרך היחידה שאנו יכולים להשיג את צדקת אלוהים היא על ידי האמונה בצדקת דבר המילה הרוחנית.
צדקת אלוהים היא האמת אשר אינה יכולה להיות מושגת על ידי מעשי האדם או מאמציו. מתנת צדקת אלוהים היא כדלהלן: אתה ואני היינו אנשים אשר מיועדים לחורבן נצחי, אך מושיענו ישוע המשיח לקח את כל החטאים באמצעות טבילתו אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. לאחר מכן הוא נשא את כל החטאים על גבו אל הצלב היכן שהוא שילם את כל חובות החטאים עם דמו. ישוע לכן מילא את כל צדקת אלוהים. כל מעשיו הצדיקים השלימו את צדקת אלוהים אשר הושיעה את החוטאים ממוות נצחי.
  
 
אלה המאמינים בדבר אלוהים יכולים להשיג את צדקת האלוהים
 
פסוק 5 אומר, "אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה."
בקטע זה פאולוס השליח מסביר את דרך צדקת אלוהים על ידי שימוש ב `רשעים` כדוגמא. `הרשעים` הם אלה אשר לא רק אינם מפחדים מאלוהים אלא גם אשר עושים חטאים מושחתים במשך חייהם. דבר אלוהים האומר שכל האנשים נולדים כ `גוש חטאים` הוא בהחלט נכון. יתר על כן, זה גם נכון שהטבע האמיתי של בני האדם הוא שאין להם שום ברירה אחרת מלבד לחטוא עד שהם יקבלו את דינו הנורא של אלוהים. אולם, אם אלוהים קורא לנו, הרשעים, חפי חטא ומחשיב את אמונתנו כצדיקות, מה עוד עושה זאת לאפשרי מלבד צדקת אלוהים?
אדוננו דיבר אלינו הרשעים: ישוע בעצמו היה חייב להיטבל בנהר הירדן על ידי יוחנן המטביל הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה, כדי לקחת את כל חטאי העולם. הוא גם היה חייב לשלם את חובות חטאינו עם שפיכת דמו המכפרת על הצלב כדי לקיים את דבריו, "שכר החטא הוא המוות." האם אתה מאמין שישוע המשיח שילם את כל חובות חטאינו עם צדקת אלוהים על ידי הטבילה שהוא קיבל ועל ידי דמו על הצלב? אלוהים מחשיב את אמונתם של אלה אשר מאמינים בצדקתו כצדיקות. אין זו התעקשות אלא עובדה אשר מורכבת מצדקתו הישרה של אלוהים.
לכן, לאנשים אשר מאמינים בצדקת אלוהים, אלוהים האב אומר, "נכון, אתם עמי, אתם מאמינים בצדקתי, אתם חפי חטא. מדוע? כיוון שעשיתי אותכם חפי חטאים על ידי שלקחתי את כל חטאיכם על ידי טבילת בני ודמו! הוא גם שילם את מחיר חטאיכם עם שפיכת דמו על פי המילים, `שכר החטא הוא המוות.` הוא עלה שוב מן המתים למענכם. לכן הוא מושיעם ואלוהיכם. האם אתם מאמינים בכך?"
"כן אנו מאמינים." ואז הוא ימשיך, "נתתי לכם את צדקתי המושלמת על ידי מעשיו הצדיקים של בני, אתם עתה נעשיתם לילדיי, אימצתי אתכם עם המים והדם של בני."
כל בני האדם הם רשעים לפני אלוהים. אולם, אדוננו ישוע לקח את כל חטאי הרשעים- גם את החטאים אשר כבר ביצענו וגם את החטאים אשר נבצע בעתיד- בפעם אחת על ידי הטבילה שיוחנן הטביל אותו. יותר מכך, אלוהים הלביש בצדקתו את כל אלה אשר האמינו בצדקת אלוהים, ועל ידי כך הושיע אותם מכל חטאיהם. "כי כולכם בני אלוהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." (אל הגלטיים 3:26-27). עתה השאלה היא האם אנו מאמינים באמת בליבנו, בדבר אלוהים, או לא. אנו נעשים צדיקים אם אנו מאמינים, אך אם איננו מאמינים, אנו מאבדים את צדקת אלוהים.   
 
 
אפילו הרשעים בעיני אלוהים...
 
אפילו לאלה אשר הם רשעים לפני אלוהים, הוא הבטיח שצדקתו תהיה שלהם אם הם רק יאמינו שישוע לקח את כל חטאי העולם פעם אחת על ידי שהוטבל בנהר הירדן. למעשה אלוהים נתן את צדקתו לכל מאמין. כל אחד אשר מאמין בצדקת אלוהים, מקבל גאולה מכל חטאי העולם. אבינו אלוהים אמר למאמינים אלה בצדקתו, שהם ילדיו. "כן, עתה הינכם ילדיי. בני ישוע הושיע אתכם מכל חטאיכם. אתם צדיקים נגאלתם מכל חטאיכם."
אפילו אם איננו רשעים, אלוהים חתם את צדקתו עלינו כדי לאשר שאנו צדיקים. צדקת אלוהים היא נצחית. האדון ישוע עשה באמת את המעשה הצדיק למען כל בני האדם. אנשי העולם הזה נגאלו מכל חטאי העולם הזה על ידי צדקת אלוהים. אלוהים מחשיב את נשמותיהם של הרשעים כחסרות חטאים, על ידי שהוא מסתכל בצדקתו על אמונתם. "אשרי אדם לא יחשב יי לו עוון," כיוון שהוא השיג את ברכת צדקת אלוהים על ידי אמונה.
אלוהים שואל אותנו, "האם הינכם טובים?" אז, אנו מתוודים שהיננו מרושעים מנקודת מבטו של אלוהים. כאשר אנו מכירים בעובדה זו, אנו נהיים אסירי תודה שישוע הוטבל למען החוטאים, שפך את דמו על הצלב, ושזו הייתה צדקתו של אלוהים אשר לקחה את כל חטאי העולם; ולא כתוצאה ממאמצינו. בכל אופן, אם אנו חושבים שאנו אנשים אשר יכולים לקיים את התורה בצורה טובה, לעולם איננו יכולים להיות אסירי תודה או להיות בעלי אמונה בצדקתו.
אדם אשר מאמין בצדקת אלוהים אשר "מצדיקה את הרשע," מקבל את צדקת אלוהים כמתנה. צדקת אלוהים תנתן כמתנה לאלה המאמינים בישועה ובדין של ישוע המשיח. אך לאלה אשר אינם מאמינים בצדקת אלוהים, כל ברכת אלוהים וחסדו יימנעו מהם.
אפילו לאדם צדיק אשר נולד מחדש, צדקת אלוהים אשר הוקמה על ידי ישוע המשיח, נחוצה יום יום, כיוון שאפילו אנו המאמינים בצדקת אלוהים, היננו אנשים אשר לא יכולים להימנע מלחטוא כל יום במשך חיינו העולם הזה. לכן עלינו להזכיר לעצמנו כל יום את החדשות המשמחות של צדקת אלוהים אשר ישוע לקח את כל החטאים על ידי טבילתו ודמו על הצלב. כל פעם שאנו שומעים את החדשות המשמחות, הם מרעננות את נשמתנו ומחזקות את ליבנו מעבר לכוחנו. האם עתה אתה מבין את הקטע "אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה"? כתב הקודש הזה מדבר אל כל האנשים שבעולם זה.
התנ"ך מדבר בפירוט באמצעות הדוגמא של אברהם, על כיצד האדם יכול לקבל את צדקת אלוהים. בכל אופן נאמר, לזה אשר "אשר פועל" מתעמת עם אלוהים במקום להיות אסיר תודה לישועת אלוהים. האדם אשר "פועל" אינו מאמין בצדקת אלוהים ולכן הוא אינו אסיר תודה. מה שפסוק 4 אומר, זה שאדם אשר מנסה ללכת לגן עדן, על ידי עשיית מעשים טובים למען עצמו, אינו צריך את צדקת אלוהים.
מדוע? בגלל שצדקת אלוהים לא תמצא כיוון שהוא מנסה לשטוף את חטאיו על ידי עשיית מעשים טובים, ואמירת תפילות תשובה כל יום למען עצמו. אדם כזה אינו רוצה לקבל את צדקת אלוהים בכלל כיוון שאינו רוצה לגרש הצידה את מעשיו הטובים לכאורה. ליתר דיוק, באמצעות תפילות תשובה, הוא מנסה להשיג ישועה לנשמתו בעת שהוא בוכה וצם. לכן צדקת אלוהים ניתנת רק לאלה אשר מאמינים באמת בדבריו הצדיקים.
 
 
!לזה אשר פועל, השכר אינו נחשב כמתנה
 
"אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה" (אל הרומים 4:5).
אחים, כתב הקודש הזה מתייחס לאדם אשר מכיר באלוהים ואשר מאמין בדבר אלוהים בדיוק כמו אברהם. אנו מאמינים בישועת אלוהים אשר הושיע את הרשעים. ישנם שני סוגים של מאמינים נוצרים בעולם הזה. בפסוק 4, ישנו אדם אשר "פועל," ואדם כזה אינו מחשיב את ישועת אלוהים כמתנה אלא כחוב. מכיוון שאנשים כאלה רוצים שמעשיהם הטובים יוכרו לפני אלוהים לאחר אמונתם בישוע, הם ממהרים לדחות את ישועת צדקת אלוהים. איזה סוג של קורבן נחוץ ממך לדעתך כדי לקבל את צדקת אלוהים?
אם הינך מתהלך לפני אלוהים ומתמיד במעשים טובים, הינך נהפך לחוטא כיוון שלא השגת את צדקת אלוהים. האם ידעת שדוקטרינת ההתקדשות, אשר רוב הנוצרים תומכים בה, מניעה אותם בצורה מוגזמת לעשות מעשים טובים, והופכת אותם לאויבי אלוהים על ידי שהם מתעמתים עם מתנת צדקת האלוהים? התנ"ך אינו קובע שאנו יכולים להשיג בצורה הדרגתית את צדקת אלוהים. הוא אינו אומר גם שאנו יכולים לקבל את צדקת אלוהים על ידי מעשינו.
התומכים `בפעולות האדם` מלמדים שאתה יכול להתקדש באמצעות תפילות תשובה. הם אומרים שאתה יכול להיות יותר צדיק אם תחייה חיים נקיים וישרים, ושאתה יכול להינצל אם תחייה באדיקות עד שתמות, למרות שישוע המשיח סילק את חטאיך.
בכל אופן, צדקת אלוהים לא עולה בקנה מידה אחד עם מעשי האדם. אלה אשר מתעמתים עם צדקת אלוהים הופכים לבני ברית של השטן. כיוון שאנשים כאלה דוחים את צדקת אלוהים, הם אינם יכולים לקבל את מחילת החטאים לפני ישוע.
אחים, אנו היינו 100% רשעים. אולם המציאות היא שהאנשים אינם מבינים כראוי את צדקת אלוהים ולכן הם מתהלכים בנתיב האמונה השגוי. מכיוון שהרבה אנשים חושבים שהם במידת מה יראי שמים, הם אינם מאמינים בצדקת אלוהים. הם מאמינים שיוכל להימחל להם על חטאי היומיום שלהם ועל חטאי העתיד, על ידי אמירת תפילות תשובה בעצמם. אנשים אלה חושבים שלכל הפחות יש איזושהי כמות של יראות שמיים בתוכם, ולכן הם דוחפים קדימה את מעשיהם הטובים מבלי לחפש ולהאמין בצדקת אלוהים.
איזה סוג של אדם יכול להעשות צדיק? אלה אשר אינם טובים באמירת תפילות תשובה יכולים להעשות צדיקים. אין זה אומר שהאדם אינו צריך להגיד תפילות וידוי. אני מקווה שלא תבין אותי שלא כשורה בקטע זה. אני אעסוק מאוחר בנושא של `חיי הצדיק.` אלה אשר מתעמתים עם צדקת האלוהים, מחזיקים בדעה טובה על עשיית מעשים טובים, קיום תפילות צום או ניהול חיים אדוקים.
בכל אופן, רק אלה אשר יודעים שמעשיהם אינם מספיקים, יכולים להיעשות צדיקים ממצב של חוטאים, על ידי קבלת מתנת מחילת החטאים של ישוע בליבם. הדבר היחידי שאנו חייבים לעשות זה להאמין בצדקת אלוהים ולדעת שאין בנו שום צדיקות אשר אנו יכולים להתגאות בה. מה שעלינו להכיר לפני אלוהים זה "הו, אלוהים! אנו ביצענו כאלה חטאים. אנו חוטאים אשר נמשיך לחטוא עד שנמות." זהו הדבר היחידי אשר עלינו להתוודות בכנות. והדבר האחר שעלינו לעשות, זה להאמין שישוע המשיח מילא באופן מושלם את צדקתו.
על ידי האמונה בצדקת אלוהים, כל חוטא יכול לקבל ישועה באופן מושלם מכל חטאיו. אנו מהללים על ידי האמונה את צדקתו של ישוע המשיח, על כך שאנו אשר היינו אמורים להישמד בתווך החטאים, השגנו ישועה מכל החטאים.
 
 
?מיהו באמת אדם מבורך
 
מיהו אדם המבורך לפני אלוהים? התנ"ך מגדיר אדם מבורך כך, "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה." אפילו אם האדם לא היה מסוגל לעשות אילו שהם מעשים טובים מנקודת מבטו של אלוהים, לא מספיק או חלש, או שלא היה מסוגל לקיים את כל חלקי תורת אלוהים, אלוהים נתן את ברכת מחילת החטאים למען חיי המאמינים אשר מאמינים בצדקת אלוהים שסילקה את כל חטאינו על ידי טבילת ישוע ודמו על הצלב. סוג כזה של אנשים מאמין בצדקת אלוהים והם המבורכים ביותר לפני אלוהים, כיוון שהם קיבלו את הברכה המיוחדת לפני אלוהים מתוך אין ספור אנשים. אנו השגנו ישועה מכל חטאינו על ידי האמונה בצדקת אלוהים. אנו מאמינים שאלוהים אמר את זה. האם יש לנו עוד משהו להוסיף על דבריו? לא, אין לנו.
ישנם הרבה אנשים בעולם הזה אשר מנסים להשיג את הגאולה על ידי מעשיהם הטובים, למרות שהם מודים שישוע הוא המושיע.
האם יש עוד משהו להשלים את האמת על ישועת אלוהים מהחטאים, אשר אומרת, שישוע הוטבל על ידי יוחנן, שפך את דמו על הצלב וקם לתחיה לאחר מותו? לא, אין.
בכל אופן, הנוצרים של היום מאד מבולבלים מהחלק של האמונה בצדקת אלוהים. האנשים יודעים שהם עשויים להשיג ישועה על ידי האמונה בישוע. אך מצד שני, הם חושבים שהדבר ההכרחי לישועתם ברגע שהם מתחילים להאמין בישוע, זה להתקדש בהדרגתיות, לחיות ביושר, ולשמור את התורה עם דבר אלוהים. כך האנשים מאד מבולבלים.
אפילו שהדברים שהם אומרים נשמעים דומים לאלה של הצדיקים, הם רחוקים מהאמונה היודעת והמאמינה בצדקת אלוהים. כיצד אדם יכול להאמין בטובו של האדון? זה אפשרי רק כאשר יש לנו אמונה תמימה בדברי המים, ורוח הקודש אשר מכילים את צדקת אלוהים, ובאופן זה היננו מקבלים את הישועה מכל חטאינו. אמיתותו של אלוהים מאפשרת לנו להשיג ישועה מכל החטאים על ידי אמונתנו בטבילתו ודמו על הצלב, שבה צדקת אלוהים נגלית בטוהרה.
עלינו להשליך את הדוקטרינות הנוצריות המופרכות של התקדשות הדרגתית, בחירה ללא תנאי וצידוק נומינלי, או את האמונה המוטעית האומרת שהאדם יכול להשיג לבסוף ישועה מהחטאים על ידי שלא יאכל בשר חזיר, או על ידי שישמור את השבת. עלינו להתרחק מאלה אשר מדברים דברי הבל שכאלה. אין מסקנות או תשובות נכונות לדיבורם.
אחים, האם האמונה שאנו משיגים את הישועה מהחטאים על ידי האמונה בצדקת אלוהים, מבלי לעשות אלו שהם מעשים טובים היא האמונה הנכונה או לא? –כן, זוהי האמונה האמיתית.– איזה סוג של פעולות עשינו כדי להשיג את צדקת אלוהים? האם עשינו אלו שהם מעשים טובים לפני אלוהים? –לא. האם אנו מושלמים בעצמנו אפילו במחשבותינו? –לא, איננו מושלמים.– אם כן האם המשמעות של זה היא שעלינו לחיות בכל דרך שנרצה? –לא.– האם עלינו לחיות באופן טוב על פי התורה כדי להיות ילדיו? –לא.– המשמעות של זה היא שעלינו להפוך לילדיו האמיתיים של אלוהים על ידי האמונה בצדקתו, על ידי השגת מחילת החטאים, ועל ידי קבלת רוח הקודש כמתנה באמצעות אמונה נכונה.
זה לגמרי בלתי אפשרי מבחינת האנשים לחיות חיים טובים. בכל אופן, אם האדם אינו פועל, אם הוא עדיין מאמין בצדקה אשר ניתנה על ידי ישוע, הוא אדם מבורך אשר נושע מכל חטאיו. מלכתחילה, אין אדם המסוגל לחיות חיים טובים. לכן, אלוהים אהד אותנו ושלח את ישוע לעולם הזה, גרם לו להיטבל על ידי יוחנן המטביל, כך שהוא יוכל לקחת את חטאי העולם. ישוע נשא לאחר מכן את החטאים לצלב ופתר את בעיית החטאים.
בפתגם מזרחי, יש אמרה האומרת, שעל האדם להקריב את חייו לטובתו של האחר. כאשר מישהו טובע לאחר שהציל אדם מטביעה, הם מהללים אותו על נדיבות ליבו. אחים, המשמעות של זה היא, שלמרות שזה טבעי להציל אדם טובע, אנו נוטים לחשוב על כך כמעשה אציל ביותר.
הנה עוד אמרה עתיקה הנקראת `אינגווה- איונגבו.` המשמעות היא שאם האדם מנהל חיים טובים, הוא יבורך בעתיד, אך הוא יענש, אם הוא יתנהג ברוע. אחים, האם יש באמת אדם אשר באופן חופשי יוותר על חייו למען אדם אחר? אפילו באהבה הטרוסקסואלית גבר ואשה אוהבים ומטפלים אחד בשני כיוון שזה מתאים לטעמם. באותו אופן, כל האנשים הם מעיקרם אגוצנטריים.
לכן, אלוהים אומר שאין טוב באדם ועלינו לבחון בקפדנות האם אנו באמת מסתמכים על ומאמינים בצדקתו, אשר סילקה אפילו את חטאינו המרושעים ביותר אף על פי שמעולם לא עשינו איזשהו סוג של מעשים טובים. עלינו להשיג ישועה מכל חטאינו על ידי האמונה בצדקת אלוהים שאלוהים נתן לנו.
  
 
עליך לקבל מחילה מכל חטאי מעשי האוון
 
מה הם מעשי אוון לפני אלוהים? כל הדברים הרעים אשר עשינו מנקודת מבטו של אלוהים הינם מעשי אוון.
כיצד אני ואתה יכולים לגרום לחטאינו להתכסות לפני אלוהים? האם שכפ"ץ חסין כדורים מכסה את חטאינו מנקודת מבטו של אלוהים? או האם מטר של שריון עבה העשוי מהמתכת הכי חזקה, מכסה על חטאינו מנקודת מבטו של אלוהים? אחים, כל אימת שאנו עושים מעשים טובים, האם הם מכסים על רשעותנו ועל אשמתנו אשר ביצענו לפני אלוהים? לא. מעשים טובים של בני האדם הם שום דבר מלבד ניחומים עצמיים. האדם אינו יכול לברוח מדין הצדק של אלוהים על ידי ניחום מצפונו העצמי בעזרת מעשים טובים שהוא עושה.
"אשרי... כסוי חטאה." זה מה שנאמר בתנ"ך. אחים, אם ברצוננו שחטאינו יכסו לפני אלוהים, הדרך היחידה לגרום לכך, זה להאמין בצדקתו של אלוהים שעל ידה הוא הושיע אותנו. צדקת אלוהים זו כוללת את ביאת ישוע לעולם הזה כדי להיטבל, לקיחת החטאים על ידו, ומותו הייצוגי על הצלב. זה מכיוון שישוע לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל ומכיוון שהוא קיבל את הדין על ידי מותו על הצלב. זוהי צדקת אלוהים. כל החטאים מתכסים כאשר האדם מאמין בצדקת אלוהים.
אפילו אם האדם מנסה לכסות את חטאיו בעזרת מעשיו הטובים, אין לזה שום תועלת לפני אלוהים. רק מעשיו הצדיקים של טבילת ישוע ודמו יכולים לכסות את חטאיך וחטאיי. היינו אמורים להישפט, להישמד, וללכת לגיהינום על ידי קבלת זעם חמתו של אלוהים עקב חטאינו, אך ישוע בא לעולם הזה ומילא את צדקתו של אלוהים למעננו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ועל ידי שמת על הצלב. עליך להאמין בכך. חטאינו יכולים להתכסות על ידי האמונה בצדקת אלוהים. מדוע? כיוון שצדקת אלוהים כבר עשתה את הקיזוז הצודק של כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ושפיכת דמו. חטאיי וחטאיך יכולים להתכסות על ידי האמונה באמת זו.
איזהו אדם מבורך? אדם עם אמונה כזו הוא מבורך. "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אשרי אדם לא יחשב לו לעוון." האדם אשר יש לו סוג אמונה כזו הוא אדם מאושר ומבורך. האם לך ולי יש סוג אמונה כזו? אדם המבורך באמת הוא אדם אשר לוקח את דברי אלוהים, שישוע המשיח הושיע אותנו על ידי המים ורוח הקודש, לתוך ליבו. האדם אשר מקבל בליבו את ישוע המשיח ביחד עם מימיו ודמו, ושוכן בתוך ישוע המשיח, הוא אדם מבורך באמת.
על ידי אמונה, אנו המאמינים בצדקת אלוהים, קיבלנו את הישועה המדהימה, אשר אינה מכילה אפילו בצורה הזעומה ביותר מחשבות או טוב של בני אדם. רק אדם מבורך באמת מאמין באמונה הזו, שומר אותה בליבו ויכול ללמד את הבשורה האמיתית.
אחים, אל תנסו להפוך לילדי אלוהים ולהיוושע מהחטאים על ידי הוספת מעשים טובים מסוימים של עצמכם, לחסדו! האם אתה טוב? זוהי התנשאות אם האדם מנסה להיות טוב וחושב שהוא יכול להיות טוב, אף על פי שהוא לא באמת כזה. אם אדם עני יקבל במתנה ממיליארדר יהלום ענק, הדבר היחיד שהאדם עני צריך לעשות זה להגיד "תודה." אותו דבר גם לגבי צדקת אלוהים.
אל הרומים פרק 4 מדבר על האנשים אשר בורכו על ידי אלוהים. אנשים כאלה נושעו מכל החטאים על ידי האמונה בדבר הבשורה אשר מכילה את צדקת אלוהים.
אני מקווה שברכות אלה יהיו שלכם.