Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 3-3] האם אתה מודה לאלוהים על ישוע? (רק ג אל הרומים 10-31 :3)

 ( רק ג אל הרומים 10-31 :3 ) 
 "ככתוב אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל אין דורש את אלוהים. הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד. קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים. יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא. ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל. כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקיימים אנחנו את התורה."
  
 

לבני האדם אין דבר להתגאות עם הבשר

 
"ככתוב אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל אין דורש את אלוהים. הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד" (אל הרומים 3:10-12). אנו מלאים בחטאים לפני אלוהים בגלל הבשר. האם האדם יכול להיות צדיק בכוחות עצמו על ידי הבשר? האם מטבע הדברים בשרים יכולים להיות צדיקים לפני אלוהים? בן אדם לעולם אינו יכול להיות צדיק על ידי הבשר. הבשר לעולם אינו יכול להיות צדיק מבלי שיגאל מהחטאים באמצעות ישוע המשיח.
אלה אשר חטאיהם נמחקו, אין להם על מה להתגאות עם הבשר. גם אנו אשר חטאינו נמחקו, איננו יכולים שלא לסור מדרך הישר עם הבשר ואין בנו את היכולת לעשות טוב. איננו יכולים להגיד שאנו מנהלים אורח חיים טוב מלבד כאשר אנו משרתים את ישוע ועושים עבודות רוחניות. בדיוק כפי שישוע אמר, "הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא" (יוחנן 3:6), הבשר רוצה רק להתהלך בתאוותיו והרוח ברוח. הבשר לעולם אינו יכול להפוך לרוח.
כל בני האדם נולדו מלאי חטאים, חיים תחת החטא, מתים ללא תועלת ולבסוף מושלכים לאגם של אש בגיהינום. אם אלוהים לא היה שולח את בנו היחיד להושיע אותם מכל חטאיהם, לא הייתה להם כל תקווה. אם יש איזושהי תקווה בשבילנו, זה רק בגלל שאלוהים נתן לנו תקוות אמת. אם זה לא היה מאלוהים, לא הייתה לנו תקווה וגם לא היינו צדיקים. זה נכון כאשר אנו בוחנים את הגורל של כל אחד ואחד בעולם הזה כולל אותי ואותך.
אף על פי שאנו נקראים "אדוני הבריות," אנו נועדנו להיוולד חוטאים, לחיות לחינם וללכת לגיהינום, ללא קשר לרצונותינו. כמה זמניים שאנו!
אנו לפעמים מזהים את חיי השעה של בני האדם כמו של חייו של זבוב יוםאשר נולד וחי את כל חייו ביום ומת וחוזר לעפר לחינם. אין לנו תקווה בלי ישוע. הדברים הנחוצים היחידים אשר בני האדם עושים בחייהם זה להיוולד, לאכול, לשתות, למות וללכת לגיהינום לא משנה עד כמה הם היו מפורסמים או עד כמה מעשיהם היו גדולים. אנו חיים לחינם ונכחדים לחינם ומיועדים לקבל את הדין הנצחי.
אולם, אלוהים נתן לנו את התורה כדי לתת לנו את הידע על החטא ולאחר מכן עשה אותנו באופן חופשי לצדיקים על ידי חסדו באמצעות מחילת החטאים בישוע המשיח. הוא שלח את בנו היחיד ישוע אשר לקח את כל חטאינו ונצלב כדי להיות הכפרה לאלה אשר מאמינים בטבילתו ובדמו. אלוהים עשה אותנו צדיקים ושם לפנינו את ישוע כדי שיהיה כפרה בשבילנו.
כיצד אלה אשר יש להם את מחילת חטאים יכולים להיות צדיקים? האם אנו אשר יש לנו מחילת חטאים יש בנו את צדקת הבשר? האם יש לנו איזשהו צד להתגאות בפני אלוהים? אין לנו דבר להתגאות עם הבשר. בגלל אלוהים, ישוע, אנו שמחים ומודים לו על שיש לנו את מחילת החטאים, האימות לגאולתנו ולחיי הנצח.
אנו אשר יש לנו את מחילת החטאים היננו כלום ללא אלוהים. האם לבשר של בני האדם יש במה להתגאות? האם הבשר הוא בכלל צדיק? האם יש לנו במה להתגאות במשך 80-70 השנים שנים של חיינו? לבן האדם אין שום דבר צדיק. במה יש לנו להתגאות לפני אלוהים? לבשר אין באמת במה להתגאות. לבשר אין במה להתגאות לפני אלוהים אפילו לא ב 0.1%.
 
 

הדבר היחידי שאנו יכולים להתגאות בו זה צדקת האלוהים

 
אנו גאים בכך שישוע הושיע אותנו מחטאינו כפי שכתוב, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים." ישוע הוא חיי הנצח שלנו ומושיענו. הוא עשה אותנו צדיקים. אנו צדיקים כיוון שישוע הושיע אותנו באופן מושלם. אין לנו שום דבר להתגאות עם הבשר או עם מעשי התורה. אנו אסירי תודה ומודים לישוע על שהוטבל ועל ששטף את כל חטאי העולם כדי למלא את צדקתו.
אנו קיבלנו את צדקת האמונה. ישוע הושיע את כל האנשים שבעולם מבלי להשמיט אף לא אדם אחד. ישועת אלוהים משמחת אותנו ונותנת לנו תקווה. היא נותנת לנו כוחות חדשים. אין לנו דבר להתגאות בו מלבד ישוע. בשונה מההתגאות שבצדקתנו בה אנו מתביישים. הרבה אנשים מנסים להביע את מאמציהם לאלוהים כשהם מתגאים במעשיהם ובצדקתם העצמית, אך האגו של צדקתם העצמית הוא כמו בגדים מלוכלכים. יכול להיות שיש להם משהו להתגאות זה אל זה או לעצמם, אך אין להם דבר להתגאות בו לפני אלוהים.
ישוע הוא המושיע המושלם בשבילנו. המשמעות של `ישוע` היא המושיע וגם המשיח. המשמעות של זה היא שהמושיע אשר בא בדמות אדם היה אלוהים. אנו מכנים אותו "ישוע המשיח." ישוע הוא מושיענו ואלוהים. אנו מודים לישוע, משבחים אותו, עושים לפניו מעשים צדיקים וחיים חיי אמונה כיוון שאלוהים הושיע אותנו לחלוטין. רק המאמינים באלוהים יכולים לעשות מעשים צדיקים.
אנו יכולים לפעול בצדיקות ללא חטאים כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם והפך למושיענו אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. איננו יכולים לפתור את בעיית החטאים בכוחות עצמנו. בן אנוש אינו יכול לסלק את חטאיו או לשמור על צדקת אלוהים על ידי המעשים הטובים של הבשר.
אלוהים מחק את כל חטאינו ואנו קיבלו את הצדיקות מאלוהים. אנו צדיקים. האם אנו יכולים לשמור על צדיקותינו על ידי קידוש בשרנו בעזרת מעשים שונים מצידנו? אם האדם היה מסוגל לעשות את זה, הוא היה יכול להיות האח המבוגר לישוע. ישוע לעולם לא יכול להיות מושיעו של אדם כזה. יש בנו אינסטינקט של שמירת צדקתנו בעזרת היכולת של בשרנו ורגשותינו מבלי שאנו מבחינים בכך. הבשר פועל על פי האינסטינקט. באופן אינסטינקטיבי, אנו מתאמצים לא להימצא בסכנה כאשר אנו עומדים בפני סכנה, רוצים לאכול הרבה כאשר אנו רואים אוכל טעים ורוצים לשחק כאשר אנו רואים משהו מעניין.
באופן אינסטינקטיבי אנו רוצים לשמור את צדקת אלוהים בעזרת הבשר כיוון שהבשר פועל באינסטינקטיביות. בכל אופן איננו יכולים. גאולתנו לא באה באמצעות צדקתנו העצמית. לעולם לא נוכל להיוושע על ידי שנשמור את התורה כהלכתה, נעשה מעשים טובים בעזרת בשרנו או על ידי שנקדיש את עצמנו לאלוהים. מעשינו אינם נכללים בצדקת האלוהים אפילו לא ב 0.1%. אנו נעשים צדיקים על ידי האמונה שאלוהים בא לעולם בדמות אדם וקיבל טבילה מיוחנן המטביל לפני שהוא נצלב כדי למלא את כל הצדקה אשר הושיעה אותנו באופן מושלם מחטאינו.
  
 
האדון אשר הושיע אותנו הוא המושיע המושלם
 
ישוע מילא את כל הצדקה על ידי שלקח את כל החטאים אשר בני האדם עשו לפני שהם מתו, נעשה למושיעם המושלם, ועשה אותנו צדיקים. אלוהים עשה אותנו למושלמים על ידי שמילא את כל הצדקה. אלוהים אפשר לנו לפעול ברוחניות. יש לנו את הזכות לפעול ברוחניות לפני אלוהים כיוון שקיבלנו את צדקתו והפכנו לחפי חטא למרות שבשרנו ממשיך לפעול באופן גשמי. בכל אופן, אלה אשר חטאיהם לא נמחקו עדיין אינם יכולים לפעול ברוחניות. הם אינם כשירים לעשות זאת.
אנו הוכשרנו על ידי אלוהים לעשות את הדברים הרוחניים. עתה אנו מסוגלים לעשות את הדברים הרוחניים. אנו יכולים לעשות את עבודת הצדק של אלוהים בנפרד ממעשי הבשר. כמה מושלם זה שאלוהים נעשה למושיענו! אלוהים, אשר יצר את כל הדברים נוסף על בני האדם, נגלה אלינו כאדון הישועה כיוון שהוא בא לעולם ומילא את כל הצדקה. ביחסיו עימנו, אלוהים נעשה לאדוננו ולמושיענו אשר גאל אותנו.
הגאולה לא הייתה מושלמת אם מישהו היה חלש ולא הייתה לו היכולת להושיע אותנו. בניגוד לכך, זה אשר הושיע אותנו הוא לא סוג כזה של אדם. הוא האלוהים והבורא אשר יצר את כל הדברים. יוחנן 1:3 אומר, "הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה." מיהו ישוע? הוא המושיע. מיהו המושיע? הוא האלוהים, הבורא. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם. ישועתנו מושלמת כיוון שהוא הושיע אותנו. היא נמשכת לנצח. אולם, ישועתנו הייתה לא תקפה אילו הוא לא היה הבורא אלא אדם מהברואים. היא לא הייתה נמשכת לאורך זמן וצדיקותו הייתה כמו סמרטוט מלוכלך. אם אדם לובש בגדי עור מושלמים, הם לעולם לא יתרפטו אפילו אם האדם ישחק כדורגל או יגלוש במגלשה. אך אם הם לא יהיו בגדים מושלמים, הם יתרפטו ברגע.
ישוע אשר הושיע אותנו מחטאינו הוא איננו לא מושלם. ישוע אשר הושיע אותנו הוא אלוהים המושלם. גאולת ישוע, אשר הוטבל כדי לשאת את כל חטאינו, נצלב, קם לתחייה שנית מן המתים ואשר יושב לימינו של אלוהים, לעולם אינה הופכת לחסרת תוקף, אפילו אם ייתכן שבשר המאמינים הוא חלש. זוהי הישועה אשר אלוהים נתן לנו.
 
 
צדקתנו העצמית צריכה להיפסק כדי שנחיה באמונה
 
בתנ"ך, אלה אשר היו מלאים בצדקתם העצמית חיו בקשיים שונים כיוון שאלוהים רצה לשבור את צדקתם באמצעות קשיים אלו. ישנם הרבה קטעים ברשומה של המלכים כמו "הדרגות הבכירות לא נתפסו". המשמעות של זה היא שבן אדם בעצמו אינו מושלם בבשרו אלא הוא נעשה צדיק על ידי האמונה בישוע.
קדושים יקרים אלוהינו הושיע אותנו באופן מושלם ולא משנה עד כמה חלשים ייתכן ונהיה. אנו נמות אם נחייה רק על פי צדקתנו העצמית. אך ישוע האלוהים הושיע אותנו לגמרי מהחטאים. הוא ישמח אם נחייה על פי צדקתו ולא משנה עד כמה נהיה חלשים. ישעיה 53:5 אומר, "והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונתנו." אלוהים סילק את עוונותינו אחת ולתמיד. אל לנו לחשוש שמא צדקתנו תפסק.
יש אנשים אשר אישיותם דומה לכלי זכוכית. אני מכיר אחות אחת אשר נסעה לאמריקה. היא הייתה כה אצילית; כל פעם שפגשתי אותה היא דיברה בכבוד ולעולם לא קיללה. למרות שהיא קיבלה את מחילת החטאים, היא נהגה לכנות אדם מרושע במיוחד "הו! מר אדם רע." אף על פי שהיא הייתה מלאה בצדקתה העצמית היא קיבלה את מחילת החטאים על ידי האמונה בטבילתו של ישוע ובדמו על הצלב. בכל אופן, לאחר שהיא קיבלה את מחילת החטאים, היא הייתה עדין מלאה בצדקתה העצמית לכן היא הייתה מאד זהירה בנסיונה לא לבטא את עצמה מחשש שצדקתה תיפסק. ישנם הרבה אנשים כמותה. האם צדקתם נמשכת לאורך זמן? היא תפסק תוך זמן קצר.
האם לבשרך יש חולשות אף על פי שנושעת? כן. האם אתה חי חיים טובים באופן מושלם? אנו יכולים לחיות באופן מושלם לאחר מחילת החטאים רק כאשר אנו מתהלכים ברוח. רק פעולות צדיקות הינן כשירות להיות טובות לפני אלוהים. אנו ראויים לשבח כאשר אנו עובדים ומתהלכים ברוח. אין לנו במה להתגאות עם הבשר. יש אנשים מתוך הקדושים אשר קיבלו מחילת חטאים ומנסים לשמור על צדקתם מחשש שהיא תיפסק.
בכל אופן, ישוע אינו שמח בהם. צדקת בני האדם תיפסק בכל מקרה. עדיף שהיא תיפסק תוך זמן קצר. היא תפסק בכל מקרה לאחר 10 או 20 שנה. לכן עדיף שהאדם החיצוני יפסק עכשיו כדי שהאדם הפנימי יוכל לחיות על ידי האמונה. אנשים מנסים לא להפסיק את צדקתם למרות שהיא תיפסק בכל מקרה.
ישוע הפך למושיענו. כמה שמושיענו מושלם! ישוע האלוהים הפך למושיענו. הוא הושיע גם אותי וגם אותך. האם אתה הופך שוב לחוטא בגלל חולשות בשרך? לא. אלוהים מילא את כל הצדקה. צדקתנו מופסקת הרבה פעמים לאחר שאנו נולדים מחדש מהמים והרוח. רשעתנו נגלית הרבה פעמים כאשר אנו הולכים אחר ישוע. היא נגלית כאשר אנו מנסים להחביא את עצמנו במקרה של אינטרוברט והיא נגלת לאנשים אחרים במקרה של אקסטרוברט. כאשר צדקתנו נגלית רק צדקתנו מופסקת בעוד צדקתו של ישוע עומדת איתן.
 
 
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא
 
אני רוצה שתאמין שישוע אלוהינו נהיה למושיענו המושלם. לכן אנו חייבים לחיות באמונה. אלוהים רוצה שצדקתנו העצמית תיפסק והוא יהיה שבע רצון מכך. יוחנן 3:6 אומר, "הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא" הבשר אינו יכול להפוך לרוח. בבודהיזם יש את דוקטרינת "השחרור ממציאות החיים הגשמיים." הדוקטרינה טוענת שהבשר יכול להפוך לרוח. הבשר לעולם אינו יכול להפוך לרוח. מי יכול לעשות את זה? בחייך. אף אחד אינו יכול לעשות את זה.
סאנג צ`ול, נזיר קוריאני מאד מפורסם בבודהיזם של ימינו, מת לפני מספר שנים. הוא חיפש אחר האמת כשהוא עוסק במדיטציה כשפניו אל הקיר במשך כמעט שני עשורים. הוא גם לא שכב לישון במשך עשור כדי להגיע להארה רוחנית. הוא ישן בישיבה במשך 10 שנים אלה וניסה לחשוב רק מחשבות טובות ולגבור על מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, רוע לב, גאווה וטיפשות אשר באו מתוכו. הרבה אנשים חשבו שהוא היה בודהה חי. אולם הוא עצמו ידע שהוא אינו יכול לכבות את תאוות בשרו לחלוטין, לכן כאשר הוא עמד למות, הוא השאיר אחריו קטע של שיר נירוונה לאחר שהוא פיתח את מחשבותיו במשך כמעט 2 עשורים בלב ההרים.
"כיוון שהולכתי שולל הרבה אנשים ונשים במשך חיי, חטאיי גדולים יותר מההר הגבוה ביותר. אני אפול לגיהינום נצחי והספדי יפרד לעשרת אלפי דרכים. חלקת שמש אדומה יורדת מאחורי ההר הכחול."
כל האנשים הדתיים בעולם התפעלו מאישיותו המרוממת ומלימודו המעמיק כביכול. בכל אופן, למעשה, הוא בעצמו אמר שהוא ילך לגיהינום.
הבשר לעולם לא יכול להפוך לרוח, אך נשמותינו הופכות לילדיו של אלוהים כאשר אנו נולדים מחדש על ידי האמונה בישועתו. אנו פשוט הופכים ליצורים חדשים בעזרת חסדו של אלוהים אשר החיה אותנו בצדקתו. בן אדם אינו יכול להתחדש בכחות עצמו.
כמרים, נזירים, ואבות קתולים אשר שירתו בכלא יעצו לאסירים לחיות חיים שונים במשך שארית חייהם. אולם הבשר לעולם אינו משתנה. אלוהים רוצה שננטוש את צדקתנו העצמית ושנאמין בצורה איתנה שישוע הוא מושיענו. האמן בטבילה ובצלב של ישוע ולאחר מכן תהיה לך אמונה גדולה בישועה.
 
 
עתה אלוהים מחפש אחר המאמינים
 
ישוע הפך לכפרה שלנו. הוא הוטבל כדי לקחת את כל הדברים אשר הפרידו בין אלוהים האב לבני האדם. הוא נצלב כדי לשלם את מחיר חטאינו, נשפט במקומנו והושיע אותנו מכל החטאים. אלוהים הפך לכפרה שלנו.
הוא אומר, אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. (אל הרומים 3:25-26).
אלוהים בא לעולם ומילא את כל הצדקה. כל אחד בעולם הוא חף מחטא. אף אחד לא ילך לגיהינום רק אם יאמין בישועה המושלמת של אלוהים. האדם הולך לגיהינום עקב חוסר אמונתו. האדם יינצל אם ינטוש את צדקתו העצמית ואת צביעותו ויקבל את אלוהים כמושיע על ידי האמונה בטבילת ישוע ומותו על הצלב. מנקודת מבטו של אלוהים, אנו חיים ללא חטאים. הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו וסילק אותם.
אני מאמין באלוהים. גם אתה. הוא המושיע. ישוע אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם. הבעיה היחידה שנשארת לנו היא כיצד להעביר את שארית חינו. כיצד עלינו לחיות? עלינו להתהלך ברוח. אין לנו שום סיבה לחשוש מסילוק חטאינו. המילים, "אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים" משמעותן שאלוהים אינו מרשיע אותנו על חטאינו. אין לנו חטאים ואין לנו על מה להישפט כיוון שאלוהים כבר הושיע אותנו מכל חטאינו על ידי קבלת הטבילה מיוחנן המטביל כדי לקחתם, ועל ידי שנצלב. לכן אלוהים אינו מרשיע אותנו על חטאינו. הוא מחפש אחר אלה אשר מאמינים באמת בליבם.
התנ"ך אומר, שאין צדיק אך אנו נעשים צדיקים על ידי האמונה באלוהים. אלוהים אומר, "ככתוב אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל אין דורש את אלוהים. הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד. קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם." (אל הרומים 3:10-18).
אלוהים בא לעולם ולקח בנהר הירדן את כל החטאים של אלה אשר לא הייתה בהם צדיקות, אשר היו חסרי תועלת ואשר עשו כל סוג של רשע כאשר הם חיו בעולם הזה. האם אתה מאמין בכך?
עתה, אלוהים מחפש את האנשים אשר מאמינים שהוא הושיע אותם מכל חטאיהם. עיניו של ישוע מופנות אל הצדיקים. הוא מעודד אותנו, הצדיקים. הוא משגיח עלינו, הוא תמיד איתנו שומר עלינו ועובד איתנו. אלוהים הפקיד בידינו עבודת צדיקות. ישוע יצטער יותר מאיתנו אם נצטער על הרוע שבבשרנו. "מדוע אתה מצטער על חטאיך כאשר אני כבר הושעתי אותך מכל חטאיך."
מה שעלינו לעשות עתה זה להאמין באלוהים, להתהלך ברוח ולהשמיע את הבשורה לנשמות. אלה הדברים שעלינו לעשות. האם אתה מאמין בכך? האם אתה מתרברב בצדקותך או מנסה לקיימה כאשר הינך משווה אותה לאחרים על מנת להתרברב בה? אל לך להשמיץ את האדם אשר אינו צדיק בכוחות עצמו. למעשה, באופן טבעי אין בני אנוש צדיקים.
 
 
אנו מודים לישוע אשר הושיע אותנו באמצעות טבילתו וצלבו
 
אין לנו דבר אשר אנו יכולים להתגאות בו לפני אלוהים מלבד אהבתו אשר הושיעה אותנו באופן מושלם. כל מה שעלינו לעשות זה להתגאות בישועת אלוהים, להללה, לשבח אותו, וללמד את בשורת המים והרוח. אין לנו מה לחשוש מהחטאים וההליכה לגיהינום. "על כן אין אשמה באלה אשר הם בישוע המשיח" (אל הרומים 8:1). לעולם לא. האם אתה מבין את זה? האדם הולך לגיהינום אם הוא לא מתאחד עם העובדה שישוע הושיע אותו עם מעשהו הצדיק. אולם,האדם אינו צריך לדאוג מההליכה לגיהינום אם הוא מאמין בכך.
אלוהים הושיע אותנו מכל החטאים עם טבילתו ודמו של ישוע. עד כמה אסירי תודה שאנו! "לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא" (אל הרומים 3:28-29).
אלוהים הוא אינו רק אלוהי היהודים אלא גם אלוהים הגויים. הוא אלוהי כל בני האדם. ישוע האלוהים הושיע אותנו מכל חטאינו. על מנת לעשות כן, הוא בא לעולם, הוטבל כדי לשאת את כל חטאינו, ונצלב כדי להישפט על כל החטאים. לכן הוא נהיה לאלוהים ולמושיע של כל בני האדם. זוהי המסקנה של אל הרומים פרק 3. פאולוס השליח האמין בכך אנו גם מאמינים בכך.
פאולוס השליח לא דיבר רק על חולשות הבשר אלא גם על צדקת אלוהים הנפרדת מהתורה. איננו יכולים להינצל על ידי מעשי התורה. על ידי מה אנו יכולים להיוושע? על ידי האמונה בישועת אלוהים. ישוע האלוהים נהיה לכפרה שלנו והעביר את החטאים אשר נעשו מקדם. לכן, הלא מאמינים ישפטו על חטא ההתנגדות לרוח הקודש. הוא אינו שופט את החטאים אשר נעשו על ידי חולשות הבשר כיוון שאין חטאים בעולם.
לכן אנו חייבים להאמין בישוע האלוהים. אין הרשעה או משפט למאמינים. אלוהים הוא אלוהי המאמינים ולכן עלינו להעביר את שארית חיינו בהתהלכות ברוח. תמיד נוכל לעשות מעשים של הרוח כיוון שכל חטאינו כבר נמחלו למרות שבשרנו רוצה לחיות בתאווה. אלוהים הוא אלוהי היהודים והגויים. הוא גם אלוהי המאמינים והאלוהים של אלה אשר אינם מאמינים. המשמעות של זה היא שאלוהים רוצה שכל בני האדם יגאלו מחטאיהם. הוא יכול להיות מושיעם של הלא מאמינים. הוא כבר נעשה לאלוהי המאמינים.
אני מודה לישוע האלוהים מעמקי הלב. עד כמה אומלל יכולתי להיות אם ישוע האלוהים לא היה קיים, אם הוא לא היה בא לעולם הזה בדמות אדם, ואם הוא לא היה מוטבל בנהר הירדן כדי לסלק את כל חטאינו. אם הוא לא היה נעשה למושיענו לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים, היינו שוב אנשים חוטאים כיוון שאנו חלשים עד יום מותנו. אני מודה לישוע האלוהים.