Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter5-1] הקדמה לאל - הרומים פרק 5

 דוקטרינת הצידוק אינה האמת

 
פאולוס מצהיר בעזרת האמונה בפרק זה, שרק אלה אשר מאמינים בצדקת אלוהים יש "שלום עם האלוהים." הסיבה לכך היא בגלל שאלוהים האב גרם למשיח להיטבל למעננו ואפילו גרם לו לשפוך את דמו על הצלב.
בכל אופן, אנו עדים לעיתים קרובות שרוב הנוצרים היום אינם מסוגלים להיות בעלי שלום עם אלוהים כיוון שאין להם שמץ של ידיעה על צדקת אלוהים. זוהי המציאות של אלה אשר מאמינים בנצרות של היום. לכן, דוקטרינת הצידוק אינה נכונה לפני אלוהים.
להגיע לצדקת אלוהים על ידי האמונה בה זה יותר הולם מאשר להאמין בדוקטרינת הצידוק. אלוהים האב לא אמר שהוא יכנה את המאמינים בישוע למרות שהם בעלי חטא, עמו. אלוהים אינו מקבל חוטאים כילדיו. אלוהים הוא לא ישות כזאת. הוא המושיע אשר לעולם אינו מחשיב אדם אשר יש לו חטא בליבו כאחד מעמו. האלוהים אשר אנו מאמינים בו הוא כל יכול. האם אלוהים הכל יכול והיודע הכל לא יודע על אמונתו המוטעית של מישהו באופן מדויק? לכן עלינו לדעת ולהאמין שהוא אינו מכנה את הנוצרי- החוטא, אשר יש לו אמונה מוטעית, כאחד מעמו.
כל אחד צריך להיות אסיר תודה לפני אלוהים. דוקטרינת הצידוק, אשר האנשים יודעים ומאמינים בה בטעות, היא משהו אשר שמה ללעג את אלוהים. לכן, עלינו להאמין בישוע כמושיענו לאחר הבנתנו בצורה נכונה את צדקת האלוהים. אלוהים האב אינו אומר שזה בסדר שהאדם יהיה עם חטא, ולא משנה העובדה אם האדם מאמין בישוע או לא. הוא הישות אשר שופט בהחלט חוטא על חטאיו.
לכן, על מנת שבעיית החטאים שלך תיפטר, עליך לדעת ולהאמין בצדקת אלוהים. אלוהים יראה את אמונתנו בטבילת ישוע ובדמו על הצלב, וימחל על חטאינו. כיוון שאנו מאמינים בצדקת אלוהים, אלוהים מכנה אותנו עמו, מחבק אותנו ואפילו מברך אותנו. אלוהים האב מכיר בכך שאמונתנו בצדקתו היא נכונה.
 
 

אלוהים הוא אינו שופט ארצי

 
האמונה בצדקת אלוהים מבוססת על אמונתו של אברהם אשר האמין באופן טהור בדבר אלוהים. רוב הנוצרים מבינים בצורה שאינה נכונה את דוקטרינת הצידוק, ולכן בנקודה זו, עלינו להבין אותה בצורה נכונה. אתם בוודאי יודעים שאין דבר כזה כמו משפט צודק באופן מושלם או משפט צדק הנעשה באיזשהו בית משפט בעולם הזה. עליכם לזכור שהשופט שבעולם הזה, תמיד יכול לטעות בהחלטותיו.
הסיבה לכך היא שכל שופטי בני האדם הם לא מושלמים ואפילו אינם בקיאים בצדקת אלוהים, אשר היא קנה המידה המוחלט לרע וטוב. רוב הנוצרים ממהרים לטעות בצדקת אלוהים אשר שופטת אותנו "בצדקת אמונתנו" (אל הרומים פרק 5), כיוון שהם חושבים שמשפטו הוא על פי אותו היגיון כמו גזר הדין הניתן לעבריין בידי שופט.
דוקטרינת הצידוק היא דוקטרינה של שיפוט מוטעה. זה בגלל שהדוקטרינה נוצרה על בסיס של מחשבות בני אדם. אנשים עושים טעויות כיוון שהם לא כל יכולים. לכן, הם מאמינים באופן מוטעה במחשבותיהם המבוססים על דוקטרינת הצידוק, באלוהים אשר עשה אותם צדיקים. זה גורם להם להאמין שאלוהים אמר, "אני מחשיב אותך כחף מחטא כיוון שאתה איכשהו מאמין בי."
בכל אופן, אלוהים לעולם אינו יכול להיות משהו כמו זה. אנשים מאמינים לעיתים קרובות שאף על פי שהם מחזיקים בחטאים, אלוהים עדיין יכיר בהם כעמו כיוון שהם מאמינים בצורה כלשהי בישוע. זהו משהו המבוסס על מחשבותיהם, ושום דבר מלבד אמונה מוטעית, אשר היא נובעת מהולכת השולל של השטן.
לכן, עליהם לבנות מחדש את בית אמונתם בעזרת האמונה בצדקת אלוהים. כיצד יכול אלוהים הקדוש והכל יכול להחשיב אדם אשר מחזיק בחטאים בליבו כחף מחטא? האם אלוהים החליט שאלה אשר מחזיקים חטא בליבם הם חפי חטא? לחשוב ולהאמין שמשהו כזה יכול להיות האמת זה לא יותר ממחשבותיו של בן אדם. אלוהים הוא אלוהי האמת בעצמה. האם הוא עושה טעיות במשפטו כפי שבני האדם עושים? זה לעולם לא יכול לקרות. אלוהים הוא אלוהים צדיק אשר שופט על בסיס צדקתו את אלה אשר מאמינים בצדקתו כחפי חטא.
האם אתה יודע על צדקת אלוהים? האם אתה יודע ומאמין בצדקתו? צדק זה יכול להימצא במלאו בדברי בשורת המים והרוח. על מנת להבין את צדקת אלוהים אשר מדוברת באל הרומים, עליך להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח. לעולם לא תוכל להבין את צדקת אלוהים מבלי לעשות כן. על כל אחד להבין אמת זו. אדם אשר מבין את צדקת אלוהים הוא אדם אשר מבין באופן נכון את האמת אשר עשתה אותו לצדיק.
על כולנו להאמין בצדקת אלוהים אשר נגלית בתנ"ך, אחרת, אמונתך תלך בדרך הלא נכונה המבוססת על שיקול דעת ומחשבות של בני אדם. אם היה לך סוג כזה של אמונה מוטעית עד עתה, עליך להאמין על פי דברי צדקת אלוהים מכאן ואילך.
רוב הנוצרים למדו את דוקטרינת הצידוק מהתיאולוגיה וחשבו עד עכשיו שהיא האמת. בכל אופן, עליך עתה לחזור לאמונה הנכונה על ידי שתאמין בצדקת אלוהים. צדקת אלוהים נגלית בבירור באמצעות האמונה בטבילה שישוע קיבל מיוחנן ובדמו על הצלב.
  
 
נאמר שהצרה מביאה לידי סבלנות
 
נכתב באל הרומים 5:3-4, "ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות. והסבלנות לידי עמידה בניסיון והעמידה בנסיון לידי תקוה." לכל הנוצרים שנולדו מחדש יש את התקווה שאלוהים לבטח יושיע אותם מכל סוגי הצרות. תקווה זו מביאה לידי סבלנות והסבלנות מביאה לידי עמידה בניסיון. לכן, הצדיקים אשר מאמינים בצדקת אלוהים, שמחים אפילו בזמן של צרות.
פאולוס אמר שהאמונה בצדקת אלוהים מעוררת תקווה למלכות אלוהים והיא אינה תקווה נכזבת. איזה סוג של תקווה יש לצדיקים? יש להם את התקווה שעל ידה הם יוכלו להיכנס ולחיות במלכות האלוהים. מהיכן סוג כזה של אמונה מגיע? הוא מגיע מהאמונה בצדקת ישוע המשיח באמצעות אהבתו של אלוהים האב.
 
 
אלוהים אומר שנהגנו להיות רשעים
 
"כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרשעים" (אל הרומים 5:6).
מהזמן שלפני לידתנו, או מהזמן שהיינו ברחם אימנו, או מזמן שנולדנו אך לא הכרנו את ישוע, לא הייתה לנו שום ברירה מלבד מלעשות חטאים במשך כל חיינו עד המוות ולבסוף להישלח לגיהינום.
כאשר אבותינו הקדמוניים אדם וחווה חטאו, אלוהים הבטיח לשלוח לנו את המושיע ואמר, "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" (בראשית 3:15). על פי הבטחה זו, עוד אפילו לפני שחטאנו, ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו. הוא הוטבל על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם ומחק אותם על ידי ששפך את דמו על הצלב. הוא סילק את חטאינו על ידי תחייתו מן המתים. ישוע לקח את כל חטאי בני האדם ואת חטאם של הרשעים כמוך וכמוני באמצעות טבילתו, והושיע את המאמינים מכל חטאיהם על ידי מותו על הצלב.
האם אנו יראי אלוהים? ירא אלוהים הוא אדם אשר עומד ביראה לפני אלוהים ומרחיק את עצמו מהחטא. זו הייתה צדקתו המושלמת של אלוהים אשר גרמה לישוע להיטבל למענך ולמעני הרשעים, להיצלב ולקום לתחייה. זו הייתה גם אהבתו של אלוהים אשר הושיעה אותנו כאשר היינו עדיין חלשים.
בדיוק כפי שחטאי השנה של בני ישראל היו עוברים על קורבן החטא על ידי סמיכת ידיו של הכהן הגדול בברית הישנה (ויקרא 21-16:20), ישוע המשיח לא רק שלקח את חטאי בני האדם בפעם אחת כאשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, אלא הוא גם הלך לצלב כדי להיצלב כיוון שהוא נשא את חטאי העולם בברית החדשה. צדקת אלוהים מתייחסת לעובדה שישוע המשיח שטף את כל חטאי החוטאים על ידי שהוטבל ועל ידי ששפך את דמו.
האם אתה ואני יראי שמים? האם ישוע לא בא כדי להושיע אותנו החוטאים כיוון שהיננו רשעים? אלוהים יודע היטב שכולנו רשעים. אנו רשעים כיוון שאיננו יכולים שלא לעשות חטאים מיום לידתנו ועד מותנו. בכל אופן, על ידי שהוטבל בידי יוחנן ועל ידי ששפך את דמו על הצלב, המשיח הפגין את אהבתו אלינו כאשר היינו עדיין חוטאים.
  
 
ישוע שינה את ייעודנו
 
עלינו לחשוב על בפני איזה סוג של גורל אנו כבני אדם עומדים מיום לידתנו. מה היה גורלנו מיום לידתנו? אנו נועדנו ללכת לגיהינום. אם כן כיצד זה אפשרי בשבילך ובשבילי להינצל מגורל זה של הליכה לגיהינום? גורלנו השתנה כיוון שהאמנו בצדקת אלוהים. האמת אשר שינתה את גורלנו היא בשורת המים והרוח. גורלנו התברך כיוון שהאמנו בישוע המשיח, אשר השלים את צדקת אלוהים.
יכול להיות שהינך מכיר את הבית המפורסם של הפיוט הבא. "חסד מופלא! כמה נעים הוא הקול, אשר הושיע עלוב כמוני! פעם הייתי אבוד, אך עתה מצאתי את מקומי, הייתי עיוור אך עתה הנני רואה." חסדו ורחמו של אלוהים הם האמת אשר מעידים על ישועתנו. כל אחד מסוגל שכל חטאיו אשר בליבו יימחלו ויכול להנות משלום שמיימי כאשר הוא יודע ומאמין בצדקת אלוהים. עתה כל אחד בעולם הזה אשר מחזיק בחטא בליבו, אף על פי שהוא מאמין בישוע, צריך לחזור לבשורת המים והרוח על מנת להכיר את צדקת אלוהים.
למעשה, נוצרים אשר אינם מכירים את בשורת המים והרוח, אינם מודעים גם שחטאיהם הועברו על ישוע. לכן, הם אינם מסוגלים להשיג את צדקת אלוהים. למרות שהם מאמינים שישוע בא לעולם הזה והושיע אותם מחטאיהם על ידי שמת על הצלב, הם אינם בטוחים בישועתם. לכן הם רק מרגישים הקלה על ידי שהם משערים באופן מעורפל שאלוהים כפי הנראה בחר בהם לפני בריאת העולם. במילים אחרות, הם מאמינים בנצרות כאילו היא אך ורק עוד דת בעולם הזה.
פסוק 11 אומר, "ולא זאת בלבד כי גם מתהללים אנחנו באלוהים על יד אדוננו ישוע המשיח אשר בו עתה קיבלנו את הרצוי." מי משלים ביננו, החוטאים, לאלוהים? ישוע המשיח משלים ביננו לאב. כיצד? על ידי שהוא בא לעולם הזה בעצמו, על ידי שהוטבל בגיל 30 בידי יוחנן המטביל, נצלב, לאחר מכן קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך סיים את העבודה אשר מילאה את כל צדקת אלוהים. ישוע הפך למושיענו, למאמינים בצדקת אלוהים, על ידי שבא לעולם הזה ככהן הגדול השמיימי ולקח את חטאי בני האדם. על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, הכהן הגדול של הארץ, על ידי ששפך את דמו על הצלב ולאחר מכן קם מן המתים, המשיח הפך למושיענו.
כיוון שישוע המשיח כבר סילק את כל חטאינו, אנו היינו מסוגלים להשיג את צדקת אלוהים באמצעות אמונתנו. כל מי שמאמין שישוע הושיע אותנו לגמרי מכל חטאינו ישמח באלוהים. כל אחד אשר יש לו אפילו שמץ של חטא בליבו, הוא אינו ילדו של אלוהים.
אתם אחים בוודאי כבר יודעים שהאנשים שבעולם הזה חושבים שדוקטרינת הצידוק ודוקטרינת ההתקדשות הן אמת. האם זה נכון שאלוהים קובע שאנו חפי חטא אם רק נאמין בישוע למרות שיהיו לנו חטאים בלב? או אפילו זה יותר נכון אם רק נזהה את עצמנו כנוצרים?
אנו אומרים "אבינו הנמצא בשמים קדוש שמך" בתפילה לאלוהים. ניסוח זה, משמעותו שאלה אשר מחזיקים בחטאים בליבם אינם מסוגלים לקרוא לאלוהים `אבינו.` האם עדיין עלינו להאמין בדוקטרינת הצידוק? האם אדם אשר הוא עתה חוטא יכול לקרוא לישוע מושיעו? הוא יכול לקרוא לישוע במשך מספר שנים אך לבסוף הוא יעזוב את ישוע כיוון שהוא באופן מצפוני מרגיש בושה להיות נוצרי. לכן, עליך לדעת שדוקטרינת הצידוק תפריד אותך מצדקת האלוהים.
דוקטרינת ההתקדשות היא גם מוטעית. דוקטרינה זו אומרת שאנו יכולים באופן הדרגתי לעבור שינויים עד שאנו נהפכים לקדושים מוחלטים ברגע האחרון לפני שאנו מתים וכך, אנו יכולים לפגוש את אלוהים כאנשים קדושים. האם אתה חושב שאתה יכול להפוך בהדרגה למקודש בעצמך ולפגוש את אלוהים ללא חטאיך? בשום אופן לא. האמת אומרת לנו שהאדם יכול להיכנס למלכות אלוהים רק על ידי הכרה ואמונה בצדקת אלוהים.
  
 
!למרות שבאמצעות אדם אחד החטא נכנס לעולם
 
הבה נקרא עתה פסוק 12. "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו." באמצעות מי נכנס החטא לליבם של כל האנשים ובאמצעות כמה אנשים החטא בא לעולם? הכתוב אומר, "על ידי אדם אחד בא החטא לעולם."
במילים אחרות, נאמר שהחטא התקיים בגלל איש אחד, אדם ואנו כולנו צאצאיו. אם כן, באמצעות מי החטא של העולם נעלם? אפשר להגיד שזה קרה באותה דרך שלראשונה החטא בא לעולם.
חטאי בני האדם התקיימו כיוון שהאדם לא האמין בתורה שאלוהים יסד. אפילו עתה, אדם אשר איננו מאמין בדבר אלוהים ישאר מלא חטא וסופו יהיה גיהינום.
לכן, עלינו לדעת את הדבר הבא. איננו אנשים חוטאים עקב חטאינו, אלא עקב אבותינו אשר היו בעלי חטא. עליך לדעת שהסיבה שאנשים חוטאים היא כיוון שהם חלשים וכיוון שיש להם חטאים בליבם. החטאים שהאנשים עושים נקראים רשעות. הסיבה שהם חוטאים זה כיוון שהם נולדו בעולם הזה כשהם מחזיקים בחטאים. כל אחד הוא חלש ונולד לעולם הזה כשהוא נושא חטאים, ואינו יכול שלא לחטוא.
אנו מלכתחילה הפכנו לחוטאים, זרעי החטא, כיוון שירשנו את כל החטאים מאבותינו. בכל אופן, עליך לדעת שכל אחד יכול להפוך מיד לקדוש וצדיק על ידי האמונה בצדקת אלוהים.
 
 
?ממתי התחיל החטא לראשונה להתקיים בבני האדם
 
"כי עד זמן התורה היה החטא בעולם אך לא יחשב חטא באין תורה" (אל הרומים 5:13). האם היו חטאים לפני שהכרנו את תורתו של אלוהים? לפני שהכרנו את תורתו של אלוהים לא ידענו מה מגונה כמעשה רע לפני אלוהים. אלוהים אמר לנו, "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם. לא תשא את שם יהוה אלוהיך לשוא וזכור את יום השבת לקדשו." לפני שהכרנו ככאלה את חוקי אלוהים ואת 613 סעיפי המצוות האומרות לנו מה `עשה ואל תעשה` באמת לא הכרנו את חטאינו.
לכן, "כי עד זמן התורה היה החטא בעולם אך לא יחשב חטא באין תורה." כיוון שלנו הגויים לא הייתה התורה ולכן לא ידענו אותה, היינו עושים חטאים מבלי להיות מודעים אליהם. רוב הקוריאנים היו מתפללים לסלע, חושבים שהוא בודהה, אך עדיין אינם מבינים שהם עובדי פסל. הם לא ידעו שלהשתחוות לאלוהים אחרים זה חטא לפני אלוהים.
בכל אופן, לפני שהתורה באה, החטאים כבר היו קיימים בעולם. אלוהים נתן לנו את התורה בערך 2500 שנים לאחר שהוא ברא את אדם. למרות שאלוהים נתן את התורה לבני ישראל באמצעות משה ב 1450 לפני הספירה בקירוב, החטאים כבר באו לעולם באמצעות איש אחד, אדם, והתקיימו בליבם של כל האנשים מהתחלה, אפילו לפני שהתורה באה.     
  
 
ישוע הוא המושיע של עמו
 
האם ישוע המשיח סילק את כל חטאי העולם לבדו בעצמו? כן. כאן בפסוק 14 נאמר שהמוות מלך גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת האדם הראשון. לכן אדם הוא דמות העתיד לבוא. בני האדם נעשו חוטאים באמצעות אדם אחד. באופן דומה, ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח.
ישוע הפך למושיע אשר הושיע את עמו מחטאיהם. ישנו רק מושיע אחד אשר הושיע אותנו, צאצאיו של אדם, מחטא. "ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם אשר בו ניוושע" (מעשה השליחים 4:12). שמו הוא ישוע המשיח, מושיענו הנצחי.
אנו חייבים להבין שאנו נעשינו באופן אוטומטי חוטאים באמצעות איש אחד, אדם. האם אתה יודע שישוע המשיח הוא המושיע אשר סילק את חטאי העולם בפעם אחת? האם אתה מאמין שישוע המשיח הוא המושיע אשר מחק את כל חטאי העולם בבת אחת על ידי טבילתו ושפיכת דמו על הצלב? האם אתה מאמין שישוע נעשה למושיע האמיתי של כל האנושות על ידי שמחק את כל חטאי העולם הזה, בדיוק כפי שאדם נעשה המקור של כל החטאים על ידי שעשה עבירה אחת?
ישוע בא לעולם הזה כדי להושיע את כל אלה אשר נעשו לחוטאים בגלל איש אחד, אדם, ולקח את כל חטאי בני האדם על ידי שהוטבל בידי יוחנן, קיבל את הדין על החטאים על הצלב על ידי ששפך את דמו, ומילא את כל צדקת אלוהים, אשר סילקה את חטאינו. על ידי זה, הוא נעשה למושיענו.
אנו לא השגנו את הישועה לאחר שהאמנו בישוע על ידי אמונה בדוקטרינת הצידוק או דוקטרינת ההתקדשות. ישוע נתן לנו ישועה נצחית לאלתר. ישוע אמר שרק אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יוכלו להיכנס ולראות את מלכות האלוהים.
מהי הדעה הרווחת הקיימת במעמקי המצפון של בני האדם? העיקרון של הסיבתיות. הם חושבים עמוק במחשבותיהם שמאמציהם והשתדלותם יפעלו איכשהו לגבי ישועתם. בכל אופן, כל אחד מקבל ישועה אמיתית מהחטאים רק על ידי שהוא מאמין בבשורת המים והרוח. נוסף על כך, ישוע בא לעולם הזה ונצלב כדי להושיע אותנו מהחטאים. הוא נעשה למושיע של כל אלה אשר מאמינים בבשורה האמיתית.
שחרר את עצמך מכל המחשבות הבלתי הגיוניות אשר אומרות שאדם יכול להגיע להתקדשות ולבסוף להפוך לצדיק באמצעות תפילות תשובה. בתנ"ך, אדם אחד, ישוע המשיח, בא לעולם הזה, הוטבל כדי לקחת את כל חטאינו, והוציא לפועל את כל ישועתנו באמצעות כפרת החטאים שלו על הצלב.
 
 
ישוע נתן לנו מחילה נצחית מחטאים אשר לא הייתה כמו פשענו
 
פסוק 15 אומר, "אך לא כדבר הפשע דבר המתנה כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו עדוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח."
האם החטאים שלך ושלי הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל? הם הועברו. ישוע הלך אל הצלב כשהוא נושא את חטאי העולם, וקיבל את הדין על חטאים אלה במקומנו.
ישועת אלוהים היא מתנת חינם והיא שונה מדבר הפשע.
ישוע הושיע אותנו, אנו שאיננו יכולים שלא לחטוא במשך כל ימי חיינו, באמצעות טבילתו ודמו על הצלב במשך 33 שנות חייו. אפילו לאחר שאנו משיגים את הישועה באמונה במחילת החטאים אשר מולאה בפעם אחת, יכול להיות שבשרנו ימשיך לחטוא כיוון שהוא חלש ורפה. למרות שבשרנו ממשיך לחטוא, אנו עדיין יכולים לקבל מחילה נצחית מהחטאים אם נאמין בעובדה שישוע לקח את כל חטאינו בבת אחת על ידי שהוטבל ושהוא מילא את צדקת אלוהים על ידי ששפך את דמו.
מתנת הישועה של מחילת החטאים היא לא כמו פשעו של אדם. מתנת מחילת החטאים של אלוהים לא מוענקת מידי יום כמו החטאים היומיומיים שאנשים עושים. האמת של מחילת החטאים אומרת שישוע כבר הושיע אותנו פעם אחת מכל חטאינו על ידי שהוטבל ושפך את דמו בערך לפני 2000 שנה.
מתנת המחילה של אלוהים אשר הושיעה אותנו מכל חטאינו היא הצדקה אשר מולאה בפעם אחת על ידי טבילת ישוע והדם על הצלב. המחילה הנצחית מחטאים היא לא כמו המחילה היומיומית באמצעות תפילות תשובה אשר רוב הנוצרים מחפשים אחריה בימים אלה. אמת זו אומרת שישוע חזה מראש שאנו נחטא כל יום ולכן לקח את כל חטאי העולם בבת אחת כאשר הוא הוטבל. לכן, אלוהים האב מילא את כל צדקתו על ידי טבילת בנו וצליבתו. כל צדקת אלוהים הושלמה כיוון שישוע הוטבל, שפך את דמו על הצלב וקם לתחייה.
בימנו, רוב הנוצרים מאמינים שחטאהם נמחלים כאשר הם מעלים תפילות תשובה. האם זה באמת נכון? בהחלט לא. אדם שחושב שחטאיו יכולים להימחל לאחר שרצח מישהו על ידי תפילות תשובה, טועה. דרך חשיבה זו היא לא יותר ממחשבות של בן אנוש. על מנת לסלק את החטאים מבחינתו של אלוהים, האדם תמיד צריך לשלם את חובות החטאים. על מנת לעשות כן, אלוהים גרם לבנו ישוע להיטבל על ידי יוחנן, והוא מחק את החטאים על ידי שפיכת הדם על הצלב. חטאי בני האדם יכולים להישטף ולהיעלם על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו על הצלב; לא על ידי העלאת תפילות תשובה.
לכן, התנ"ך אומר, "כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו עדוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח." מתנת הישועה של אלוהים עולה על גדותיה. בדיוק כפי שמים עולים על גדותיהם כאשר הברז נשאר פתוח כל הלילה, לא משנה איזה חטאים עשינו, ישועתו עולה על גדותיה באופן מספיק כדי להושיע אותנו מכל חטאינו.
ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל. גם, כיוון שישועתו של אלוהים הרבה יותר גדולה מהרשעיות שביצענו, ישועתו שופעת אפילו לאחר שנושענו. האם זה ברור?
 
 
 באמצעות איש אחד, ישוע המשיח
 
פסוקים 16 ו 17 אומרים, "ולא כמו על ידי חטא אחד כן המתנה כי המשפט יצא מאחד לחייב אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים. כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח."
המוות מלך על כל האנושות באמצעות פשע של איש אחד. זה מראה שחטאו של איש אחד, אדם גרם לכולם להיות חוטאים ובגלל חטא זה, כולם צריכים לעמוד בפני קללתו של אלוהים. כל מי שחטא צריך למות וללכת לגיהינום. על אותו משקל, צדקת אלוהים שולטת בחיים בגלל איש אחד, ישוע המשיח. אלה אשר קיבלו את מתנת החסד והצדקה השופעת, הם אלה קיבלו את מתנת הישועה על אמונתם בבשורת המים והרוח. הם מקבלים חסד הרבה יותר גדול מאלוהים וימלכו בחיים.
פסוק 18 אומר, "לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על יד זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים."
כאן עלינו לשאול שאלה ולענות עליה: "האם זה נכון לחשוב שעל ידי חטא של אדם אחד כולנו הפכנו לחוטאים?" האם נעשית לחוטא עקב חטאיך או בגלל חטאו של אביך הקדמון נגד אלוהים? אם כולנו הפכנו לחוטאים עקב חטאו של אדם, אז אלה אשר מאמינים במעשהו הצדיק שישוע המשיח עשה כדי להושיע אותנו מחטאינו, נעשים לצדיקים. אם האדם מאמין בצדקת אלוהים, האם באמת חטאיו מסתלקים? –כן.– הוא הופך לחף מחטא.
"על יד זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים." קבלת מתנת החינם של אלוהים אין משמעותה שהאדם צריך להעלות תפילת תשובה כל יום כדי להגיע להתקדשות, לאחר שאיכשהו הוא נגאל על ידי האמונה בישוע. לעולם לא! משמעותה אינה גם מה שנקראת הדוקטרינה הנוצרית של `השגת צדיקות על ידי אמונה` כאשר פאולוס השליח דיבר על `להצטדק באמונה.`
לרוב הנוצרים יש חטא בליבם כיוון שהם מאמינים רק בדמו של ישוע על הצלב. לכן, הם מקבלים ותומכים בדוקטרינת הצידוק על מנת להסתיר את החטאים אשר בליבם, כשהם מנחמים את עצמם, "למרות שיש חטאים בליבנו, הוא מחשיב אותנו כחפי חטא." בכל אופן, דוקטרינה זו היא ארורה ומגוחכת.
פסוק 19 אומר, "כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים."
כאן נראה אחד אשר לא ציית ואחד אשר ציית. אחד היה אדם והשני היה מושיעם של בני האדם, ישוע המשיח. אי הציות של אדם עשה את כל בני האדם חוטאים, ולכן ישוע ציית לרצונו של אביו להשלים בין בני האדם לאלוהים על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן, ועל ידי שמת על הצלב עבור כל חטאי העולם, וקם לתחייה כדי להושיע אותנו מחטאינו. אלוהים האב עשה את כל המאמינים בישוע צדיקים מוחלטים באמצעות צדקתו.
פסוק 20 אומר, "אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד."
נאמר שהתורה נכנסה כדי להרבות את פשענו. כצאצאיו של אדם, האנשים במקור נולדים עם חטא, אך הם לא הכירו את החטא כשהם חטאו. בלי התורה, האדם לא היה מבין לחלוטין שחטא הוא חטא, ורק על ידי תורתו של אלוהים, האדם נוכח לראות את חטאיו. בכל אופן, כאשר נוכחנו להבין את התורה, התחלנו להבין יותר ויותר את חטאינו. למרות שהאנשים היו במקור מלאים בחטאים, הם לא ידעו על חטאיהם עד שלאחר שהם קיבלו את התורה, הם הבינו בהדרגה את מעשיהם הרעים. לכן התנ"ך אומר, "אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע."
"ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד." המשמעות של זה היא שבאמצעות תורתו של אלוהים, האדם נוכח להבין את חטאיו והופך לילדו על ידי האמונה בצדקתו. בני האדם יכולים להבין את חסדו של אלוהים באמצעות הבשורה האמיתית אשר מכילה את צדקת אלוהים רק כאשר הם מודעים למגרעותיהם ולחוסר מוסריותם באמצעות התורה. אלה אשר מודעים היטב לחטאיהם בפני התורה, מכירים בכך שסופם אמור להיות בגיהינום, ולכן באסירות תודה גדולה יותר, מאמינים בישוע, אשר הושיע אותם באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. ככל שאנו מבינים יותר את חוסר המוסריות שלנו באמצעות התורה, אנו נעשים יותר אסירי תודה על עשיית כזו ישועה נפלאה על ידי צדקת האלוהים.
פסוק 21 אומר, "למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו."
נאמר בתנ"ך שהחטא מלך במוות. בכל אופן, חסדו של אלוהים אשר מכיל את המים והדם של ישוע הם מצדקתו. כיוון שצדקתו הושיעה אותנו לגמרי מכל חטאינו, אנו נעשינו לילדיו של אלוהים.
דוקטרינת ההתקדשות ודוקטרינת הצידוק הינן היפותזות מגוחכות אשר נוצרו מתוך הגיון של בני אדם ונוצרו על ידי אלה אשר התעלמו מדבר אלוהים. אין זו הגזמה להגיד שדוקטרינות אלה אינם יותר מהתפלפלות של פילוסופים- תיאולוגים, אשר לעולם לא יוכלו לפתור דבר. האמת של אלוהים היא ברורה ומוצקה.
אנו נושענו מחטאי העולם על ידי האמונה בעובדה שישוע, אשר הוא אלוהים בדמות גוף אדם, הושיע אותנו מכל חטאינו. אלה אשר יש להם אמונה בו נגאלים. האם אתה מאמין בכך? –כן
אם הינך מאמין בצדקת אלוהים, נושעת. אתה בהחלט נגאלת ונושעת מכל חטאיך. אם הינך מתעקש שתפילות תשובה אינסופיות וניהול חיים ללא פגם כדי להגיע להתקדשות יכולים להושיעך, אתה ממשיך להתעקש שהינך יכול להיוושע ללא ישוע. ישוע הוא השער היחידי לגאולה, לא משנה איזה הולכת שולל דוקטרינת ההתקדשות מלמדת על המסוגלות להיוושע על ידי מעשיו ומאמציו העצמיים של האדם, בהתעלמותה מן האמת.
חוסר מסוגלות לבצע אפילו 0.1% של התורה זה אותו דבר כמו להיות לא מסוגל לבצע 100%. אלוהים אומר לנו שאנו איננו מסוגלים לציית אפילו ל 0.1% מתורתו. אלה אשר חושבים שהם מבצעים קרוב ל 5% מהתורה ומתכננים להעלות את זה ל 10% במשך הזמן, מתעלמים לגמרי מיכולתם, ועומדים בהתנגדותם לצדקת אלוהים. אל תנסה להבין את צדקת אלוהים עם תפיסתך והגיונך. צדקתו הושיעה אותנו מחטאינו ומחכה לנו שנאמין בה כך שנוכל להיות ילדיו.
אלוהים הוא כל יכול ורחום, לכן הוא הושיע אותנו עם צדקתו בבת אחת. אנו מודים לאלוהים על טבילת ישוע ודמו על הצלב, אשר הושיעו אותנו לגמרי מכל חטאינו.