Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter5-2] באמצעות אדם אחד (אל הרומים פרק ה 14 :5)

(אל הרומים פרק ה 14 :5) 
"אולם המוות מלך מאדם עד משה גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא."
 
 

דבר ראשון, לחוטאים חייב להיות הידע על החטאים

 
היום, ברצוני לדבר על מקור החטא. אל תחשוב לעצמך, "אתה מדבר על אותו דבר כל יום. ספר לי על משהו אחר." אני רוצה שתקשיב היטב. הבשורה היא הדבר היקר ביותר. אם קדוש שחטאיו נמחקו לא שומע את הבשורה שוב ושוב כדי להיזכר, הוא ימות. כיצד הוא יכול לחיות מבלי לשמוע את בשורת המים והרוח? הדרך החידה בה הוא יכול לחיות היא על ידי שמיעת הבשורה. הבה נפתח את הבשורה ונחלוק את המשמעות האמיתית שלה.
חשבתי, מה הכי נחוץ לחוטאים אשר חטאיהם עדיין לא נמחלו? אז נוכחתי לדעת שהם צריכים לדעת על החטאים על פי דבר האלוהים כיוון שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים רק כשהם יודעים על החטאים. אני מאמין שיותר מכל החוטאים צריכים לדעת על החטא.
בן אדם חוטא כל כך הרבה פעמים מזמן לידתו בלי קשר אם הוא רוצה. הוא אינו חושב לעומק על החטא אשר שוכן בו למרות שהוא חוטא לפני אלוהים, כיוון שהוא חוטא יותר מידי פעמים כאשר הוא גדל. לחטוא זה דבר טבעי כמו שעץ תפוח אשר צומח, פורח ומניב תפוחים עם הזמן. בכל אופן, אנו חייבים לדעת ששכר החטא הוא המוות על פי תורתו של אלוהים.
אם האדם חושב ובאמת יודע את תוצאת החטא, הוא יכול להיוושע מהחטא ומדין אלוהים, ולקבל ברכות רוחניות. לכן מה שהכי נחוץ לחוטא זה לדעת על החטא ועל תוצאותיו, וללמוד את האמת של מחילת החטאים, אשר אלוהים נתן.
 
 

?כיצד נכנס החטא לעולם

 
מדוע בן האדם חוטא? מדוע אני חוטא? התנ"ך מדבר על זה באל הרומים 5:12 ואומר, "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו." מה נכנס לעולם באמצעות החטא? מוות. אנשים נוטים לחשוב שמשמעות של המוות היא אך ורק לגבי בשרנו. בכל אופן, מוות גורר את המשמעות של הפרדה רוחנית מאלוהים. הוא גם רומז על הגיהינום ועל דינו של אלוהים ביחד עם מות הבשר. אל הרומים 5:12 מראה לנו כיצד בני האדם נעשו לחוטאים.
התנ"ך אומר, "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו." דבר אלוהים הוא האמת. באמצעות איש אחד החטא נכנס לעולם, והמוות באמצעות החטא.
אנו נולדנו כצאצאיו של אדם. האם כצאצאיו של אדם, יש לנו או אין לנו חטאים? –כן, יש לנו חטאים.– האם נולדנו לא מוסריים? –כן, כיוון שאנו צאצאיו של אדם אשר הוא אבינו הקדמון.–
אדם הוליד את כל בני האדם, בכל אופן, אדם וחווה חטאו נגד דבר אלוהים תחת הולכת השולל של השטן כאשר הם היו בגן עדן. אלוהים אמר להם לא לאכול מהפרי של עץ הדעת טוב ורע.
אך הם הולכו שולל על ידי השטן ונטשו את דבר אלוהים ואכלו מעץ הדעת טוב ורע. אדם וחווה חטאו שנטשו את דבר אלוהים אשר זהו דבר חיי הנצח. לאחר שאדם וחווה חטאו, אדם שכב עם חווה וכל בני האדם נולדו באמצעות אדם וחווה. אנו צאצאיהם. אנו לא רק ירשו את חזותם החיצונית, אלא גם את טבעם החוטא.
לכן, התנ"ך אומר שבני האדם הם זרע החטא. כל אנשי העולם ירשו חטא מאדם וחווה. התנ"ך אומר, "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו." לכן כל בני האדם נולדו בלתי מוסריים.
בכל אופן, בני האדם אינם יודעים שהם נולדו חוטאים. אין להם ידע על החטא למרות שהם נולדו עם חטאים. עץ מתחיל לנבוט על ידי זרעיו, ובהמשך מניב פירות, אך בני האדם חושבים שזה מוזר בשבילם לחטוא כיוון שהם אינם יודעים שהם נולדו כזרעי חטא. זה אותו דבר אם עץ תפוח יחשוב, `זה מוזר מדוע אני מניב תפוחים?`
באופן זה, זה טבעי לבני האדם לחטוא. המחשבה שבן אדם יכול להימנע מלחטוא היא מוטעית לחלוטין. זה טבעי שבן אדם אשר ירש חטא, יעשה חטאים במשך חייו ויניב פירות חטא, אך הוא לא חושב באופן עמוק על היותו חוטא. מה אלוהים אומר? "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו."
אנו חוטאים במשך חיינו כיוון שנולדנו כחוטאים. לכן, מגיע לנו להישפט על ידי אלוהים. יכול להיות שתחשוב, `האם זה לא צודק מצד אלוהים לשפוט אותנו כאשר אין לנו ברירה אלא לחטוא?` בכל אופן, לאחר קבלת מחילת החטאים תיווכח לדעת שאלוהים תכנן לעשות כך על מנת לעשות אותנו לילדיו.
 
 

כולנו צאצאיו של איש אחד, אדם

 
אם כן, הכיצד בני האדם אשר הם צאצאיו של איש אחד, אדם, יש להם צבע עור שונה? האם זרעיהם שונים? מדוע ישנם אנשים לבנים צהובים ושחורים? יש אנשים החושבים שכאשר אלוהים ברא את האדם מעפר הארץ הוא שרף אותו, אלוהים ברא איש לבן על ידי שהוציא אותו מוקדם מהתנור, אדם צהוב על ידי שהוציא אותו בדיוק בזמן ואדם שחור על ידי שהוציא אותו מאוחר מידי.
יכול להיות שגם אתה תתהה מדוע ישנו הגזע הלבן, הצהוב והשחור, למרות שלכל בני האדם ניתנו חטאים באמצעות איש אחד. התנ"ך מצהיר בבירור שאלוהים ברא את אדם בהתחלה, כאשר הוא ברא את השמים והארץ. "אדם" משמעותו איש. אלוהים ברא אדם. מדוע ישנם גזעים שונים בעולם אם אלוהים ברא איש אחד, אדם, וכל אנשי העולם נולדו דרכו? יכול להיות שנשאל מדוע, לכן הנה התשובה.
מדענים אומרים שפיגמנט בעור הנקרא מלנין יוצא החוצה מהעור כדי להגן עליו מכוויות שמש. כאשר כדור הארץ נע סביב השמש, אלה אשר חיים באזורים עם הרבה אור שמש נעשים שחורים, אלא אשר חיים באזורים שיש בהם אור שמש מינימליות, נעשים לבנים ואלה אשר חיים באזורים עם מספיק אור שמש נעשים צהובים. בכל אופן, אבינו הקדמון הוא עדיין איש אחד, אדם.
מדענים הודיעו שהמלנין יוצא באופן אוטומטי מתוך העור ומגן עליו מכוויות שמש. לכן מאותו זמן הבנתי את זה. ידעתי שבני האדם הם צאצאיו של אדם, אך לא ידעתי על המלנין. אנו לא רק ירשנו את הבשר אלא גם את החטא כיוון שאנו צאצאיו של איש אחד, אדם.
האם אתה יודע על החטא? הבה נבחן האם בני האדם הם אנשים חוטאים או לא כאשר הם נולדים לתוך עולם זה. "כן כל עץ עושה טוב עושה פרי טוב והמשחת עושה פרי רע. עץ טוב לא יוכל עשות פרי רע ועץ משחת לא יעשה פרי טוב." (מתי 7:17-18). אלוהים אומר שנביאי שקר רק מניבים פירות שקר ואינם מסוגלים לעולם להניב פירות טובים. אנו במקור עצים רעים כיוון שנולדנו חוטאים, לכן איננו יכולים שלא להניב פירות רעים כיוון שנולדנו כעצים רעים.
ירשנו חטא מאיש אחד. אם נשווה לעצים, אנו עצים רעים. בן אדם אשר נולד חוטא אינו יכול שלא לעשות חטאים אפילו אם ברצונו לנהל חיים טובים והוא מנסה שלא לחטוא, בדיוק כפי שעץ רע אינו יכול להניב פירות טובים. האם אתה מבין? בני האדם באמת רוצים לחיות חיים נעמי הליכות, ולהיות ענווים ומוסריים. בכל אופן, אדם אשר אין לו את מחילת החטאים ואשר נולד חוטא אינו יכול לחיות חיים צדיקים. הוא אינו יכול לעשות טוב אפילו עם מאמצים אינסופיים. יש אלכוהוליסטים אשר מנסים לא לשתות כל כך לשכרה, אך לבסוף הם סובלים מאלכוהוליזם ומשפחתם נוטשים אותם בבית החולים.
יום אחד, צפיתי בטלויזיה בתוכנית בשם "אני רוצה לדעת את זה." איש אחד היה בבית חולים לחולי נפש במשך 13 שנה. כאשר הכתב שאל אותו על משפחתו, הוא סיפר שהם לא חזרו להביאו הביתה אף על פי שהוא החלים לחלוטין מאלכוהוליזם והרופא שלו בטוח בהחלמתו. הוא נוכח לדעת מהכתב שמשפחתו מונעת ממנו לעזוב את בית החולים על ידי נתינת שוחד לרופאו. הוא היה מזועזע. משפחתו הפקירה אותו כיוון שהם היו כל כך עייפים ממנו. הכתב אמר שהפציינטים בבית החולים לא יכלו שלא לשתות בלי קשר לרצונם, והם שתו לשכרה כל כך הרבה פעמים שאף אחד לא יכל להתמודד איתם.
מדוע אדם אינו יכול לשלוט על שתייתו? הוא יודע שזה דבר לא טוב לבריאותו ומנסה להפסיק; אך הוא ממשיך לשתות. הסיבה לכך היא כיוון שהוא כבר אלכוהוליסט, אך הסיבה המקורית לכך היא שליבו תמיד ריק. הוא שותה כיוון שהוא מרגיש ריקנות בליבו. האדם תמיד מרגיש כאב ואינו מסוגל להיות טוב כיוון שהוא עם חטא. לכן הוא נהיה פסימיסט ושותה שוב. יכול להיות שהוא חושב, `אינני יודע מדוע אני עושה זאת. אינני צריך לעשות את זה.` וככל שהוא מרגיש שהוא בוגד בעצמו כך הוא שותה לשכרה עם הרס עצמי.
אדם אינו יכול להפסיק לשתות לא משנה עד כמה הוא יתאמץ לא לשתות. אז הוא מרגיש מאוכזב והוא שותה יותר ולבסוף הוא נעזב בבית חולים סגור. דבריו והתנהגותו של אדם הם פשוט ביטוי לאינסטינקטים הטבעיים שלו. בן האדם נולד חוטא ולכן אינו יכול שלא לחטוא במשך חייו, ללא קשר לרצונו, כפי שעץ תפוח צומח, פורח ומניב תפוחים כיוון שהוא ירש גן של תפוחים. אנשים רוצים להיות טובים אך אלה אשר אין להם את מחילת החטאים, אינם יכולים להיות טובים כיוון שאין להם את היכולת להיות טובים. הם חושבים שחטאיהם אינם חמורים, לכן הם מחביאים את עצמם, וזה נעשה חמור רק כאשר חטאיהם מתגלים.
זה טבעי, אינסטינקטיבי, ומתאים לחוטא לחטוא כיוון שהוא נולד כגוש חטא וירש אותו על ידי הטבע. זה לגמרי טבעי בשביל אדם לחטוא כיוון שהוא נולד עם גנים של חטא, בדיוק כפי שזה טבעי לצמח של פלפל אדום להניב פלפל אדום ולעץ שיזף להניב שזיפים. בן אדם אינו יכול להימנע מלחטוא כיוון שהוא נולד כחוטא. כיצד אדם יכול לחיות מבלי לחטוא כאשר הוא נולד עם חטא?
 
  
האדם נולד עם 12 סוגים של מחשבות רעות
 
ישוע אמר במרקוס פרק 7 שאדם נולד עם 12 סוגים של רשע, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, חמדנות, רשעות, רמאות, זימה, עין רעה, גידוף, זדון וסכלות. אנו נולדנו עם תאווה לגנוב. מחשבות על גניבה כלולות בירושת החטא. האם אתה גונב? כולם גונבים. אם מישהו לא גונב זה בגלל שישנם אנשים שמביטים בו. בכל אופן, כאשר אין אף אחד מסביבו, וישנו אוביקט מפתה ליד, חטא הגניבה יוצא החוצה וגורם לו לעשות חטא על ידי גניבתו.
לכן בני האדם קבעו מוסר וחוקים אשר צריכים להישמר. בני האדם עשו חוקים משלהם המראים שאין זה צודק להזיק למישהו אחר. חוקים נחוצים כאשר הרבה אנשים חיים יחדיו בחברה. אנו חייבים לחיות על פי הנורמות החברתיות. בכל אופן, אנו גונבים כאשר אנו לבד מתחמקים ממבטו של אחר.
אין מישהו שלא גונב. כולם גונבים. לפני הרבה זמן, שאלתי את ציבור המתפללים בכנס התעוררות, להרים את ידיהם אם הם לעולם לא גנבו במשך חייהם. סבתא אחת הרימה את ידה ואמרה, "מעולם לא גנבתי דבר." אז שאלתי אותה אם היא מעולם לא לקחה דבר בדרכה הביתה. היא התבלבלה מהשאלה הלא צפויה וענתה, "פעם ראיתי דלעת טריה בדרכי הביתה. חשבתי לעצמי שהיא תהייה טעימה, לכן הסתכלתי מסביב וראיתי שאין אף אחד שם. קטפתי אותה, החבאתי אותה בתחתונית שלי, שמתי אותה בסיר עם תבשיל שעועית ואכלתי אותה." היא לא ידעה שהיא ביצעה חטא של גניבה.
בכל אופן, אלוהים אומר שזהו חטא לקחת את רכושו של האחר ללא רשות. אלוהים ציווה בתורת משה, "לא תגנוב." לכולם יש התנסות בגניבה של משהו. בן אדם הוא טוב בלרצוח ולגנוב כל פעם שיש לו הזדמנות. הוא גונב ממשק חי כמו ארנבות ועופות מביתם של אחרים. זוהי גניבה. אין לו אפילו תודעה של חטא אפילו שהוא רוצח וגונב. בשבילו זה טבעי לעשות כך כיוון שהוא ירש חטא מזמן לידתו.
 
 
בן האדם ירש חטא
 
בן אדם יורש גם את חטא הניאוף מהוריו. הוא נולד עם תאווה לניאוף. הוא בוודאי ינאף כאשר אין אנשים בסביבה. אנשים אוהבים מקומות אפלוליים כמו בתי קפה ומסבאות. מקומות כאלה הם מאד פופולריים לחוטאים. מדוע? אלה מקומות טובים להראות את ירושת החטא.
אפילו ג`נטלמנים אהבים מקומות כאלה. הם אבות טובים בבית ואנשים במעמד חברתי גבוה, אך הם הולכים למקומות אפלוליים אשר מלאים בחטא. הם הולכים למקומות בהם הם יכולים להראות את טבעם החוטא ולהניב פירות חטא. הם נפגשים ביחד במקומות כאלה ועד מהרה לאחר שתית כוס אלכוהול נעשים כמו חברים ותיקים. הם נהפכים למאד קרובים מיד כשהם נפגשים כיוון שיש להם אותם תכונות בלתי מוסריות. "האם גם לך יש את זה? לי יש את זה." "גם לי. אתה חבר שלי." "בן כמה אתה?" "גיל אינו חשוב." "נעים להכיר אותך."
בני אדם מראים את חטאיהם הטבועים בהם אחד לשני כל פעם שהם פוגשים חוטאים אחרים כיוון שהם נולדו בעולם עם תכונות הכרוכות בחטא. זה טבעי בשבילם לחטוא. מדוע? כיוון שיש להם חטא בליבם והם נוצרו להיות כך על ידי הטבע. בשבילם זה חריג לא לחטוא. בכל אופן, הם עוצרים בעד עצמם מלחיות חיים לא מוסריים בזמן שהם חיים בחברה, כיוון שלכל חברה יש את הנורמות החברתיות שלה. לכן, הם משחקים כצבועים ולובשים מראה חיצוני אחר ונוהגים לפי הנורמות החברתיות שהחברה שלהם קבעה. בני האדם חיים כך ומחשבים את אלה אשר לא חיים כך כטיפשים ורשעים. בן אדם נולד באופן בלתי נמנע כחוטא. "על ידי אדם אחד בא החטא לעולם" (אל הרומים 5:12).
זה נכון. יכול להיות שאדם יגיד, "אינני גס, אני אדיש לאשה אשר לובשת חצאית מיני." האם הוא באמת שווה נפש? יכול להיות שהוא מעמיד פני אדיש כאשר ישנם כל כך הרבה אנשים מסביבו, אך אינו יכול להימנע מלעשות חטא של ניאוף כאשר אין אף אחד מסביבו.
עץ רע מניב פירות רעים בדיוק כפי שעץ טוב אינו יכול להניב פירות רעים, וההיפך. בן האדם חייב לדעת שהוא חוטא. אם האדם יודע את חטאיו, הוא יכול להינצל מהחטא באמצעות ישוע. בכל אופן, הוא ישפט על ידי אלוהים וילך לגיהינום אם הוא מעמיד פנים שאינו חוטא ומנסה להחביא את חטאיו מבלי להכירם. בני אדם נולדים כחוטאים. לכן הם עצים מושחתים אשר מניבים פירות של חטא מזמן לידתם.
לכן, אלה אשר מפתחים את טבעם החוטא מילדותם טובים בלחטוא כל חייהם. אלה אשר מאחרים לפתח את טבעם החוטא מתחילים להניב פירות רעים אפילו בשנות הדמדומים של חייהם. בעיר "טגו" בקוריאה הייתה כומר ממין נקבה. בנעוריה, כאשר היא החליפה את דתה לנצרות היא הבטיחה לעצמה להישאר רווקה במשך חייה על מנת לשרת את ישוע ככומר. בכל אופן, היא שברה את הבטחתה ונישאה לאלמן לאחר שעברה את גיל 60. היא פיתחה את טבעה החוטא יותר מידי מאוחר. היא פיתחה את ירושת הניאוף מאוחר.
רוב האנשים בדרך כלל מפתחים את טבעם החוטא מילדותם. בימים אלה, צעירים נוטים לפתח את טבעם החוטא מילדות. הם מרגישים פער דורות בינם לבין הדור המבוגר יותר. הם נקראים דור ה-X. דרך אגב, למדנו מדבר אלוהים שנולדנו חוטאים ואנו היצורים אשר איננו יכולים שלא להמשיך לחטוא כל חיינו. האם אתה מודה בכך?
 
 
תורת הצרעת
 
שנית אלוהים אמר, "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו" (אל הרומים 5:12). החטא גרם לבני האדם להישפט על ידי אלוהים. לכן החוטא חייב להכיר את עצמו ולקבל את מחילת החטאים. כיצד הוא יכול להכיר את עצמו? כיצד כל חטאיו יכולים להימחל לפני אלוהים?
בויקרא פרק 13, אלוהים לימד את משה ואהרון כיצד לבחון את הצרעת. אינני יודע הרבה על צרעת, אך ראיתי הרבה מצורעים כאשר הייתי צעיר. אחד מחברי גם ננגע בצרעת.
אלוהים אמר למשה ואהרון לבדוק את הצרעת ולבודד את המצורעים ממחנה ישראל. אלוהים לימד אותם כיצד לבדוק כל אחד מהמצורעים. "אדם כי יהיה בעור בשרו שאך או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים" (ויקרא 13:2). כאשר הכהן חשב שיש לו מחלת עור לאחר שבדק אותו, הכהן בודד אותו לשבע ימים. לאחר שבע ימים, הכהן בדק שוב את העור. כאשר הנגע לא התפשט על העור, הכהן היה מצהיר עליו כטהור ואומר, "אתה טהור, הינך רשאי לחיות במחנה."
אם הגידול על העור היה לבן, והשער הפך לבן, והיה פצע של בשר בגידול, זו הייתה צרעת, ואז הכהן היה חייב להכריז עליו כמצורע. ויקרא 13:9-11 אומר, "נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן. וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת. צרעת נושנת היא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגירנו כי טמא הוא." הכהן בודד אותו ממחנה בני ישראל.
זה אותו דבר בארצנו. ישנם כפרים מבודדים למצורעים כמו `כפר הפרחים` והאי `סורוק.` לפני הרבה זמן, בדרכי הביתה כשאני נוהג במכונית, אישתי הציקה לי לבקר ב `כפר הפרחים` כאשר הזדמן לה לראות את השלט באוטוסטרדה. חשבתי לעצמי, `אינך יודעת מהו `כפר הפרחים.`` אמרתי לה, "יקירתי, האם את מתכוונת להגיד שברצונך לבקר ב `עיירה`?" היא ענתה, "כן." בכל אופן, היא נדהמה לשמוע ש `כפר הפרחים` הוא המקום היכן שהמצורעים חיים, והיא מעולם לא הציקה לי שוב ללכת ל `כפר הפרחים.` מצורעים מבודדים מהחברה בכפרים מבודדים.
כאן, עלינו לשים לב לכך שהכהן הצהיר שמישהו טהור כאשר הצרעת התפשטה וכיסתה את כל עורו. האם אתה חושב שזה מתקבל על הדעת? הכהן בודד את האדם כאשר הצרעת התפשטה רק קצת, ואמר לו לחיות במחנה ישראל כאשר נגע הצרעת כיסה את כל גופו, מכף רגל ועד ראש.
אלוהים אמר לכהן כיצד לסווג צרעת. "ואם פרוח תפרח הצרכת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן" (ויקרא 13:12). זוהי הדרך שאלוהים אמר לכהן לסווג צרעת.
  
 
מה תורת המצורע אומרת לנו...
 
היא אומרת לנו כך. בני האדם נולדים חוטאים עם אופי חוטא וחוטאים כל ימי חייהם, אך יש אנשים אשר חושפים מעט מחטאיהם. פעם אחת הם חוטאים עם ידיהם ולאחר מכן עם רגליהם ופעם אחת עם ראשם, לאחר הפוגה ארוכה, כך שהם אינם חושפים למראית עין את חטאיהם. מי יגיד שזה חמור כאשר הצרעת מתפשטת רק במקום אחד כאן ועוד במקום קטן אחר שם? אף אחד אינו מכיר את התסמונת של הצרעת שלו.
בן אדם נולד חוטא בגלל ירושת החטא. אך הוא אינו יודע שהוא חוטא עד שהוא חוטא אין ספור פעמים, למרות שאלוהים הצהיר עליו שהוא איש חוטא. לבסוף הוא נוכח לדעת שהוא חוטא בעולם.
בכל אופן, אדם החושב על עצמו יותר מידי טובות, וממשיך לחטוא רק קצת, אינו יודע שהוא איש חוטא. אלוהים אמר לכהן להכריז על אדם אשר צרעתו התפשטה רק קצת כטמא ולבודד אותו. החוטאים מופרדים מאלוהים. האם אתה מבין? אלוהים הוא קדוש. אדם החושב שיש לו שמץ של חטא קטן אינו יכול להיכנס למלכות שמים.
מי יכול לחיות במלכות שמים? רק אלה אשר חטאיהם התפשטו על שאר גופם ואשר מבינים שהם אנשים חוטאים באופן בלתי נמנע, יכולים להיכנס למלכות שמים. כל חטאיהם נמחלים על ידי האמונה בישוע, והם יכנסו למלכות השמים כדי למלוך עם אלוהים.
התנ"ך אומר שאלוהים מכריז על אדם אשר חטאו התפשט רק קצת, כטמא. אלוהים קורא לאדם אשר חוטא שוב ושוב, למרות רצונו לא לחטוא ואשר מתוודה שהוא חוטא גמור. ישוע אמר, "לא באתי לקרוא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה" (מתי 9:13). אלוהים קורא לחוטאים ושוטף את כל חטאיהם. אלוהים מחל לכל חטאיהם. אלוהים כבר שטף את כל חטאיהם אחת ולתמיד. ישוע לקח את כל חטאיהם באמצעות טבילתו, נשפט על הצלב למענם ועשה אותם צדיקים באמצעות תחייתו כדי לקחתם למלכות השמים.
  
 
אנו חייבים להכיר את עצמנו
 
אנו חייבים לדעת האם אנו חוטאים גמורים או חוטאים חלקיים. אלוהים הצהיר על אדם שהוא טהור כאשר הצרעת התפשטה על כל עור הגוף. אלוהים קבע כך את חוק הצרעת. אדם היודע שהוא מלא בחטא אינו יכול שלא להאמין בבשורת המים והרוח ולקבל את מחילת החטאים כאשר ישוע בא אליו ואומר שהוא שטף את כל חטאיו באמצעות טבילתו והצלב. בכל אופן, חוטא חלקי אשר חושב שהוא אינו מלא בחטאים שם ללעג את הבשורה.
האם יש חטאים אם ישוע שטף את כולם? לא. אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד. לכן, על החוטא להכיר את עצמו. כל חטאיו יכולים להסתלק כאשר הוא מכיר את עצמו. בני האדם ממהרים לקחת רק את החטאים הקטנים לאלוהים. "ישוע, חטאתי. לא רציתי אך הוא גרם לי לעשות זאת. בבקשה סלח לי רק על המקרה הזה, ואני לא אחטא שוב." הם לוקחים רק חטאים קטנים לאלוהים. אז אלוהים אומר, "אתה טמא."
לבן אנוש אין צדיקות לפני אלוהים. "להיות או לא להיות זה בהחלט רק תלוי בך אלוהים. אני חוטא ואני מיועד ללכת לגיהינום. בבקשה עשה כרצונך, אך אלוהים הייה רחמן אלי ובבקשה הצל אותי. בבקשה הושע אותי אם הינך אלוהים. אז אאמין בך ואנהל את חיי על פי רצונך." אלוהים מושיע אדם אשר מודה שהוא מלא בחטא.
 
 
בן אדם ירש חטא אשר יש לו 12 סוגים של מחשבות רעות
 
הבה נסתכל במרקוס 7:20-23. "ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות מטמאות אותו" מקרב האדם מליבו יוצאות מחשבות רעות. בן האדם ירש חטא בצורה פעילה. האם אתה מבין? לאדם יש מחשבות רעות במשך חייו. אין לו שום דרך להגאל מהן אם כל חטאיו לא נמחלו אחת ולתמיד.
בן אדם נולד עם 12 סוגי מחשבות רעות: נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. לכן הוא אינו יכול שלא להמשיך לחטוא כל חייו. אדם שחטאיו לא נמחלו חי בחטא למרות שהוא אינו רוצה לחיות כך. כל הדברים מבן האדם כמו מחשבות והתנהגות הינן כרוכות בחטא לפני אלוהים.
זוהי צביעות מצד חוטא להיות טוב. הוא רק מעמיד פנים שהוא טוב. זה לרמות את אלוהים. בן אדם אשר נולד חוטא חייב להכיר את עצמו כדי להיוושע. בכל אופן, אם האדם אינו מכיר את עצמו שהוא איש חוטא, הוא מרגיש במצוקה כל פעם שהוא חוטא ואומר, "אה, מדוע אני עושה דברים אלה?" הוא מרמה את עצמו.
לבן אדם יש מחשבות רעות. אדם יכול לחשוב, `מדוע אני חושב מחשבות רעות? לא, אל לי לחשוב מחשבות אלה. מדוע אני חושב על דברים מלוכלכים? המורה שלי אמר לעשות טוב.` הוא חושב כך כיוון שהוא אינו יודע מדוע הוא עושה דברים מסוימים. הוא מרגיש מצוקה כיוון שהוא גונב ונואף כיוון שהוא אינו יודע שהוא ירש חטא. רצח, ניאוף, זנות, רשעות, רמאות, זימה, עין רעה, גידוף, זדון וסכלות יוצאים ממנו באופן חוזר ונשנה. אז הוא שונא את עצמו ומתבייש מבלי לדעת מדוע.
אנו גושי חטאים אשר מניבים 12 סוגים של פירות רעים במשך כל חיינו כיוון שנולדנו אנשים חוטאים אשר ירשנו חטאים מאבינו הקדמון המשותף, אדם. אשרי אלה אשר יודעים שהם אנשים חוטאים.
בן אדם מחפש את ישוע, המושיע אשר הושיע אותו מכל חטאיו, כאשר הוא יודע שהוא חוטא ללא תקנה. זוהי הדרך היחידה להיות מבורך על ידי אלוהים. בכל אופן, האדם אינו מחפש אחר המושיע אם הוא אינו מכיר את עצמו. אדם אשר מכיר את עצמו היטב, מתנער מעצמו, מוותר על מאמציו, מפסיק להסתמך על בני האדם, מחפש אחר ישוע המשיח אשר הוא אלוהים, המושיע והנביא, ונמחל לו על ידי חסדו של ישוע המשיח.
על החוטאים להכיר את עצמם כיוון שאלה המכירים את עצמם יכולים להתברך לפני אלוהים. אדם אשר אינו מכיר את עצמו אינו יכול להתברך. לכן, החוטאים חייבים להכיר את עצמם כפי שהם. האם אתה מבין? האם אי פעם עשית משהו רע לפני שקיבלת את מחילת החטאים? אם עשית, האם אתה יודע מדוע? עשית דברים רעים כנגד רצונך כיוון שירשת חטא.
 
 
על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא
 
המוות הוא בלתי נמנע לבני האדם כיוון שיש להם חטאים. על בן האדם לחפש אחר ישוע ולפגושו כדי להיוושע מחטא כך שחטאיו ימחקו. אז יוכלו להיות לו חיי נצח. האם ברצונך להיוושע מחטאיך?
"אולם המוות מלך מאדם עד משה גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא. אך לא כדבר הפשע דבר המתנה כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו עדוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח. ולא כמו על ידי חטא אחד כן המתנה כי המשפט יצא מאחד לחייב אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים. כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח. לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על יד זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים. כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים. אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו" (אל הרומים 5:14-21).
"לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המוות על בני אדם מפני אשר כולם חטאו." (אל הרומים 5:12) כאן, מיהו האדם האחד? אדם. חווה גם יצאה מאדם אחד, אדם. לכן התנ"ך אומר `על ידי אדם אחד.` אלוהים עשה בבראשית אדם אחד ובאמצעות אדם אחד החטא נכנס לעולם. היו שני אנשים בגן עדן מנקודת מבטינו, אך למעשה היה אדם אחד מנקודת מבטו של אלוהים. כל גזעי האנושות גדלו מאדם אחד.
המילים, "על ידי אדם אחד בא החטא לעולם," משמעותן, שכל צאצאיו של אדם הפכו לחוטאים כיוון שאדם חטא. המוות עבר על כל בני האדם כיוון שכולם חטאו. מוות נגזר על בני האדם בגלל החטא. אלוהים אינו יכול להתייחס בסבלנות לאדם עם חטא.
אלוהים הוא כל יכול אך אינו יכול לעשות שני דברים: הוא אינו יכול לשקר ואינו יכול לאפשר לאדם אשר יש לו חטא להיכנס למלכות השמים. הוא מבצע את תורתו כפי שהבטיח. אלוהים כמובן שופט אדם אשר יש לו חטאים כיוון שאלוהים אינו יכול לשקר או להתעלם מתורתו שהוא בעצמו יסד. כל בני האדם הפכו לחוטאים באמצעות אדם אחד, אדם, אשר נכשל וחטא לפני אלוהים. דינו של אלוהים והמוות התפשטו לעבר כל בני האדם כיוון שהם נעשו חוטאים ונולדו כצאצאיו של אדם אחד, אדם. המוות התפשט לעבר כל האנשים.
כאשר אלוהים ברא את האדם בבראשית, לא היה מוות. לא היה רק עץ הדעת טוב ורע אלא גם עץ החיים. אלוהים ציווה על אדם לאכול את פרי עץ החיים ולחיות חיי נצח. בכל אופן, אדם רומה על ידי השטן ואכל את פרי עץ הדעת טוב ורע אשר אלוהים ציווה עליו לא לאכול ואתגר את אלוהים על ידי שנטש את דברו, לכן המוות התפשט על כל אנשי העולם עקב החטא. המוות נכנס לעולם באמצעות איש אחד, אדם.
 
 
?מדוע אלוהים נתן לאדם את התורה
 
אם החטא לא היה נכנס לעולם באמצעות אדם, המוות לא היה מתפשט לכל בני האדם. מדוע האדם מת? הוא מת בגלל החטאים. החטא נכנס לעולם באמצעות אדם אחד, וכל המוות התפשט לכל האנשים. עד התורה, החטא היה בעולם, אך לבני האדם לא היה הידע על החטא עד שבאה התורה.
תורת אלוהים ירדה לכל האנשים באמצעות משה. אפילו בזמנו של אדם ונוח היו חטאים, אך אלוהים לא יסד את התורה עד תקופתו של משה. בכל אופן, התנ"ך אומר שהיה חטא בליבם של כל האנשים אשר חיו בזמן ההוא.
הבה נסתכל באל הרומים 5:13, "כי עד זמן התורה היה החטא בעולם אך לא יחשב חטא באין תורה." היה חטא למרות שהתורה לא הייתה בעולם. לכן כל האנשים היו חייבים למות כיוון שהם חטאו לפני אלוהים. אלוהים נתן להם את התורה אשר מכילה 613 סוגי מצוות אשר אמורים להישמר לפניו ובין האנשים, כדי לתת להם את הידע על החטא. מה האנשים נוכחו לדעת באמצעות תורתו של אלוהים? הם הרגישו שהם אינם מוסריים בעיניו של אלוהים ונוכחו לדעת שיש להם חטאים. האנשים הבינו שהם אינם יכולים לשמור את תורת אלוהים.
אז, הם נוכחו לדעת על חטאיהם. צאצאיהם של אדם וחווה ידעו שהם אנשים חוטאים ושעל האלוהים למחול על חטאיהם. אך הם שכחו עם הזמן שהם הפכו לחוטאים ושהם ירשו חטא מאביהם הקדמון אדם. בזמן ההוא, הם נוכחו לדעת שהם אנשים חוטאים כאשר הם חטאו, אך הם לא ידעו שהם אנשים חוטאים כאשר לא חטאו. אך הם טעו. בנימים אלה, הרבה אנשים חושבים שהם הופכים לאנשים חוטאים אם הם חוטאים, ושהם אינם אנשים חוטאים אם הם לא חוטאים. למעשה, כל האנשים הם חוטאים בלי קשר אם הם חטאו או לא, בגלל שהם ירשו את החטא מלידה.
בני האדם הם חוטאים ללא תקנה לפני שהם נושעים מהחטאים. לכן אלוהים נתן להם את התורה כדי לדעת על החטאים. אדם אשר מכיר את אלוהים באמצעות תורתו, ומכיר בתורה, יודע שהוא חוטא רציני. בן אדם נהיה חוטא רציני ברגע שהוא מבין את תורת אלוהים במלואה.
 
 
המוות פשט לכל בני האדם באמצעות איש אחד
 
אל הרומים 5:13-14 אומר, "כי עד זמן התורה היה החטא בעולם אך לא יחשב חטא באין תורה. אולם המוות מלך מאדם עד משה גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא."
אלוהים אמר שכל האנשים הפכו לחוטאים על ידי אדם אחד והמוות פשט בהם על ידי אדם אחד. המוות פשט על כולם באמצעות החטא. זה היה בגלל איש אחד. מיהו אותו איש אחד? אדם. אנו בדרך כלל יודעים זאת. אך הרבה אנשים אינם יודעים זאת. אפילו הרבה נוצרים אינם יודעים זאת. הם מבדילים בין החטא הקדמון לבין חטאי היומיום והם חושבים שחטאי היומיום שלהם יכולים להימחל באופן יומיומי באמצעות תפילות תשובה. הם אינם יודעים שהסיבה שהם נשפטים והולכים לגיהינום זה בגלל אדם.
לצאצאיו של אדם אין קשר לאלוהים בגלל חטאיהם ולא משנה עד כמה הם ינסו להיות טובים. אלוהים שופט אותם כיוון שהם צאצאיו של אדם למרות שיכול להיות שהם מנסים לחיות חיים טובים. הם יושלכו לחיי נצח באש הגיהינום בגלל אביהם הקדמון אדם.
 
 
אדם הוא דמות העתיד לבוא
 
כתוב שאדם הוא דמות העתיד לבוא. כל האנשים נעשו חוטאים והמוות בא אליהם באמצעות אדם אחד. בכל אופן, כל האנשים נעשו צדיקים באמצעות איש אחד, ישוע המשיח כמו שכל האנשים נעשו חוטאים על ידי איש אחד, אדם. זהו חוק האלוהים.
בני האדם יצרו דתות כיוון שהם לא הכירו את תורת אלוהים. הם אמרו שעליהם לעשות מעשים טובים כדי להיגאל בעוד הם מאמינים בישוע. עד כמה זה התפשט ברחבי העולם ועד כמה לעיתים קרובות הם אומרים שקר! הם מלמדים את האנשים ואומרים, "עליך להיות טוב כנוצרי." חטאינו לעולם לא נמחקו על ידי מעשים.
"אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא." מיהו האדם העתיד לבוא למען ישועתנו מהחטאים? הוא ישוע המשיח. ישוע נשלח לעולם ולקח כחוק אחת ולתמיד את חטאי העולם על ידי טבילתו כדי לעשותנו צדיקים, ונצלב כדי להצילנו מהדין.
החטא נכנס לעולם כיוון שהשטן הוליך שולל את אדם, הברייה. החטא נכנס לעולם באמצעות אדם. בכל אופן, ישוע המשיח, המושיע, הבורא, מלך המלכים הכל יכול, נשלח בדמות אדם כדי להושיע את בני האדם מחטאיהם אחת ולתמיד. הוא מחק את חטאי העולם אחת ולתמיד. הוא לקח את חטאי העולם על עצמו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ושילם את חובות החטאים על ידי שנצלב.
 בן האדם מקבל חיים חדשים ומשיג גאולה אם הוא מאמין שישוע נשלח כדי למחוק את כל החטאים, לא משנה עד כמה חמורים חטאיו. אלוהים תכנן והחליט לברוא את השמים והארץ על מנת לעשותנו ילדיו. הוא בא לעולם ובאופן מושלם קיים את הבטחתו. לכן ללא ספק אין לנו חטאים. אלוהים לעולם לא עושה טעויות. ישוע היה בדמותו העתיד לבוא. אינני מבין מדוע אנשים מסתמכים על מעשיהם. ישועתנו תלויה לחלוטין בישוע. בני האדם נעשו חוטאים באמצעות איש אחד, אדם, ונושעו באמצעות איש אחד, ישוע.
הדבר היחידי שעלינו לעשות זה להאמין בגאולת מחילת החטאים. זה הדבר היחיד שעלינו לעשות. אין לנו דבר לעושת מלבד לשמוח בעובדה שישוע מחק את כל חטאינו. דרך אגב, מדוע אתה מאלץ אנשים אחרים לעשות בלהט מעשים טובים? האם בני אדם יכולים להיוושע מחטאיהם באמצעות מעשיהם? לא. הישועה תלויה רק באמונה במחילת החטאים.
 
 
אך לא כדבר הפשע דבר המתנה
 
אל הרומים 5:14-16 אומר, "אולם המוות מלך מאדם עד משה גם על אלה אשר לא חטאו בדמיון עברת אדם הראשון אשר הוא דמות העתיד לבוא. אך לא כדבר הפשע דבר המתנה כי אם בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלוהים ומתנתו עדפו עדוף לרבים בחסד האדם האחד ישוע המשיח. ולא כמו על ידי חטא אחד כן המתנה כי המשפט יצא מאחד לחייב אבל מתנת החסד היא לזכות מפשעים רבים."
מה המשמעות של קטע זה? התנ"ך אומר, "אך לא כדבר הפשע דבר המתנה." דבר המתנה מתייחס לישועת אלוהים. המשמעות היא שכל האנשים אשר ירשו חטא באמצעות אדם יועדו ללכת לגיהינום, אך חטאיהם יכולים להימחל ללא אבחנה באמצעות האמונה בישוע, אשר מחק את חטאינו. המשמעות היא גם שישוע כבר מחק את כל חטאי העתיד שלנו.
בן אנוש אשר נולד כצאצאו של אדם הוא איש חוטא אפילו אם הוא לא חוטא.
לכן הוא אינו יוכל להימנע מללכת לגיהינום אפילו אם אינו חוטא. ישוע בא לעולם והפך למושיענו. המתנה היא שישוע נתן לנו ישועה מוגזמת כדי למחול על החטאים שהאנשים ממשיכים לעשות עד סוף העולם.
לכן, דבר המתנה של איש אחד גדול יותר מדבר הפשע של איש אחד. אם אדם עושה חטא נגד אלוהים, חטאו מספיק חמור כדי לגרום לו להישפט לפני אלוהים וללכת לגיהינום. בכל אופן, מתנת ישוע, אשר כבר מחק את כל חטאינו ועבירותינו, היא גדולה יותר מפשעו של אדם אחד.
המשמעות היא שאהבתו של ישוע ומתנת מחילת החטאים גדולות יותר מפשעם של כל בני האדם. ישוע, באופן מספק, מחק את כל חטאי העולם. אהבתו של ישוע אשר הושיע אותנו, ומתנת הישועה, כל כך שופעות וגדולות יותר מהפשע אשר בוצע על ידי אדם אחד. ישוע כבר מחק את כל החטאים הנלחמים באלוהים למרות שבשרנו עדין נגד אלוהים. עתה ישוע רוצה מאיתנו שנאמין שהוא כבר מחק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. זוהי הסיבה שהוא הושיע את החוטאים מכל חטאיהם, כשיו של אלוהים, אשר לקח את חטאי העולם.
התיאוריה האומרת שחטאינו נמחקים כאשר אנו מאמינים באלוהים, ואינם נמחקים כאשר איננו מאמינים באלוהים, אינה נכונה. אלוהים מחק אפילו את החטאים של הלא מאמינים כיוון שהוא אוהב את כל אנשי העולם, אך אנשים אינם רוצים לקבל את אהבתו של אלוהים. אף אחד אינו מנוע מאהבתו וגאולתו של אלוהים. גאולת אלוהים באה לאלה אשר מאמינים באמיתות הבשורה הקובעת שישוע מחק את כל חטאינו.
אנו יצורים כל כך חלשים. אלוהים מחשיב ללא חטאים את אלה אשר מאמינים שישוע מחק את כל החטאים. עדיין יש לנו הרבה חולשות בבשרנו אפילו לאחר שחטאינו נמחלו. הרבה פעמים, אנו נלחמים נגד אלוהים ואפילו מנסים להשליך את צדקתו כאשר איננו מסכימים עם רצונו. אך אלוהים אומר, "אני אוהב אותך והושעתי אותך. כבר מחקתי את כל החטאים אשר עשית עד עתה." "הו, האם זה נכון ישוע?" "כן, מחקתי את כל חטאיך." "תודה לך ישוע, אני מהלל אותך. אינני יכול שלא להללך כיוון שאתה אוהב אותי כל כך עד שמחקת אפילו את חטא ההתכחשות אליך."
אלה אשר נעשו חוטאים הפכו לצדיקים ונעשו לעבדי האהבה. הם מסרו את עצמם לאהבתו. הם אינם יכולים שלא להאמין בישוע כיוון שישוע מחק את חטא ההתכחשות אליו, למרות שהם התכחשו אליו בגלל חולשתם, בדיוק כפי שפטרוס עשה. זה גורם להם להלל את ישוע. לכן פאולוס השליח אמר שישועת אלוהים גדולה יותר מפשעו של אדם אחד.
ישוע סילק את כל החטאים; את החטא הקדמון אשר עבר בירושה, ואת חטאי היומיום אשר נעשים על ידי מעשינו עד סופו של העולם. עד כמה גדולה אהבתו של אלוהים! לכן התנ"ך אומר במשמעות, "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29).
 
 
הצדיקים ימלכו בחיים על ידי האחד, ישוע המשיח
 
חטאי העולם אינם יכולים להימחל באמצעות תפילות תשובה. למאמינים אין חטא והם מקבלים מחילה מכל החטאים כיוון שישוע כבר מחק אפילו את החטאים אשר נעשה בעתיד. אל הרומים 5:17 אומר, "כי אם בפשע האחד מלך המות על ידי האחד אף כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח."
אנו התברכנו עם החסד. מי הם אלה אשר קיבלו את עודף החסד ומתנת הצדקה? הם אלה אשר מאמינים בישוע ואשר חטאיהם נמחלים על ידי אמונתם בו. אנו מהללים את ישוע כיוון שאנו מקבלים את עודף החסד של מחילת החטאים. "כי מקבלי עודף החסד ומתנת הצדקה ימלכו בחיים על ידי האחד ישוע המשיח." אנו המלכים אשר מולכים בחיים.
רק מלכים מולכים. אנו מולכים עתה. מי יכול ללחום נגד מלכים? אנו אשר מקבלים את שפע החסד ואת מתנת הצדקה מולכים כל יום. אנו מולכים היום ונמלוך מחר. כל מי שמראה חיבה אלינו המלכים, מבורך ויכול למלוך עימנו. בכל אופן, מי שלא מאמין בבשורת האמת אשר המלכים משמיעים, ילך לגיהינום.
ישנם הרבה מלכים אשר נושעו בעולם וישנם הרבה אנשים אשר הלכו לגיהינום כיוון שהתנגדו למלכים. היה עליהם להיות נחמדים למלכים, אך הם לא היו. הם יכלו להיות מלכים אם היו להם עיניים ולב של אמת.
האם אתה מולך? אנו מתרברבים בבטחון בהיותנו מלכים לעולם. אנו מודעים שהלא מאמינים ילכו לגיהינום כאשר הם נלחמים נגדנו. רק מלכים יכולים לעשות זאת. אנו מלכים אמיתיים. האם יש מישהו מתוך הצדיקים אשר אינו מולך? זאת תהייה עזות מצח מצידם לא למלוך כמלכים. על מלך למלוך כמלך. "מחשבותיך מוטעות. אתה תלך לגיהינום אם לא תקבל את האמת." על מלך להתנהג כמלך. מלך חייב להיות מעורר כבוד ולצוות על החוטאים להאמין באמת.
מלך יכול וצריך לשפוט, לצוות ולדון לגיהינום את הלא מאמינים אשר יוצאים נגד צדקת אלוהים, ולא משנה עד כמה המלך הוא צעיר. יש לו את הכח לדון את הלא מאמינים לגיהינום לפני אלוהים, אך אין המשמעות היא שהמלך יכול להשתמש לרעה בכוחו כפי שהוא רוצה. ישוע אומר לנו למלוך בעולם. לכן הבה נמלוך ונכנס למלכות השמים.
בכל אופן, יש צדיקים אשר הם יותר מידי ענווים מכדי להשתמש בכוחם. ישוע יגער בהם כשיחזור בפעם השניה. "ויתרתם על אמונתכם. מדוע התנהגתם כעבדים, עשיתי אותכם מלכים." ישנם אנשים אשר מתנהגים כעבדים לעולם. האם עולה על הדעת שמלך יגיד "אדוני" לנתינו? בכל אופן, יש צדיקים המדברים כך אפילו שזה לא מתקבל על הדעת. הם מתחננים על ברכיהם למחילה מהעולם אפילו לאחר שאלוהים הושיע אותם מהחטאים. על המלך להיות מלכותי.
הכרזתי על המלכות העצמאית מול העולם ברגע שהפכתי למלך. אני מאמין שהפכתי למלך והתנהגתי במלכותיות למרות שהייתי צעיר.
 
 
על ידי צייתנתו של אדם אחד, ישוע המשיח
 
אל הרומים 19-18 אומר, "לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על יד זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים. כי כאשר במרי האדם האחד היו הרבים לחטאים ככה גם על ידי משמעת האחד יהיו הרבים לצדיקים."
"כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני האדם." כאן משמעות אשמה היא שפיטה. אדם אשר נולד כצאצאו של אדם, ושר לא נולד מחדש מהמים והרוח, באמצעות האמונה בישוע, נשפט. "לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על יד זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים."
כל האנשים נעשו צדיקים על ידי מעשה צדיק אחד של ישוע, אשר נולד ממריים הבתולה והוטבל בנהר הירדן כדי לשאת את כל חטאי העולם. הוא הקריב את חייו על ידי שנצלב במקומם כדי לעשות את כולם צדיקים. על ידי צייתנותו של אדם אחד לרצונו של אלוהים האב, הרבה נעשו צדיקים.
במובן הצר של הדברים, אם אנו מסתכלים מנקודת המבט של האמונה, האם כל אנשי העולם אנשים חוטאים או שמא צדיקים? כולם צדיקים. יש אנשים המתרגזים ונאבקים בי כאשר אני אומר באמונה דבר זה. למעשה, מנקודת מבטו של אלוהים, אין לאף אחד חטא. אלוהים שלח את בנו היחיד לעולם והעביר עליו את כל חטאי העולם וגרם לו להישפט כנציגם של כל בני האדם.
 
 
בני האדם נכנסים למלכות השמים או לגיהינום בהתאם לאמונתם
 
אלוהים אינו שופט יותר את העולם כיוון שהוא שפט את ישוע במקומם של כל האנשים. בכל אופן, יש אנשים שמאמינים בכל ויש שלא, אף על פי שבן האלוהים לקח את כל חטאיהם ומחק אותם על ידי צייתנותו לרצונו של אלוהים.
המאמינים נכנסים למלכות השמים על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אלוהים מחשיב אותם כצדיקים ואומר, "הינכם צדיקים. אתם מאמינים באמת שמחקתי את כל חטאיכם. קרבו הנה. הכנתי למענכם את מלכות השמים." והם נכנסים למלכות השמים.
אך יש אנשים אשר לא מאמינים בו, דוחים את הבשורה ואומרים, "אלוהים, האם זה נכון? אינני יכול להאמין בכך. אני באמת לא מבין." אלוהים יגיד, "למה אתה מכעיס אותי? האמן בי אם ברצונך להאמין ואל תאמין אם ברצונך לא להאמין." "האם בשורת המים והרוח נכונה אדוני?" "אני הושעתי אותך." "אינני יכול להאמין בכך, אני יכול להאמין רק ב 90% אך אני מטיל ספק ב 10%."
אלוהים יגיד לו, "אינך מאמין בזה למרות שכבר הושעתי אותך. האם על פי אמונתך. החלטתי לשלוח את אלה אשר יש להם חטא כצאצאיו של אדם לגיהינום. בראתי גם את מלכות השמים. אם אתה רוצה היכנס למלכות השמים, ואם אתה רוצה היכנס לגיהינום כדי להיות מושלך לאש הגיהינום." זה תלוי באמונתם אם הם יכנסו למלכות השמים או לגיהינום.
האם אתה מאמין שישוע הושיע אותך מכל חטאיך עם טבילתו ודמו אשר נשפך על הצלב? זה תלוי באמונתך. אין נקודת אמצע בין מלכות השמים לגיהינום. אין דבר כזה כמו, "לא" לפני אלוהים. יש רק "כן." אלוהים גם לעולם אינו אומר לנו "לא." אלוהים הבטיח את כל הדברים וקיים את כולם. הוא מחק את כל חטאי החוטאים.
 
 
כאשר רבה החטא עדף ממנו החסד
 
הבה נסתכל באל הרומים 5:20-21, "אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו" מדוע התורה נכנסה? כדי שירבה הפשע. לבני האדם כצאצאיו של אדם, מטבע הדברים, יש באופן בלתי נמנע חטא. אך הם לא הכירו את טבעם החוטא, לפיכך אלוהים נתן לבני האדם את התורה כדי לתת להם ידע על החטא כיוון שהתורה מצווה עליהם מה לעשות ומה לא לעשות, וזה הופך לחטא לא לציית לתורה במחשבות או במעשים.
התורה נכנסה למען ירבה הפשע. אלוהים נתן לנו את התורה כדי לגרום לנו לדעת שאנו חוטאים רציניים ומלאים בחטאים. בכל אופן, כאשר החטא רבה עדף ממנו החסד. המשמעות של זה היא שאיש אשר נולד כצאצאו של אדם עם חטא, אך חושב על עצמו כחוטא קטן, אין לו שום קשר לעובדה שישוע הושיע אותו.
בכל אופן, אדם החושב שיש לו הרבה חולשות ואינו יכול לחיות עם הבשר על פי דבר אלוהים, מודה לישוע על שהושיע אותו. הבשורה האומרת שישוע סילק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, היא מתנה נפלאה לאדם כזה. "וכאשר רבה החטא עדף ממנו החסד." המתנה שופעת, חוטאים כל כך רציניים נעשו באופן מושלם לצדיקים. החוטאים הקטנים אשר חושבים שאינם מלאים בחטאים ילכו לגיהינום. רק חוטאים רציניים נעשו באופן מושלם לצדיקים.
לכן אדם אשר יודע שהוא חוטא רציני, מהלל בהוקרה את ישועת ישוע. ישנם מטיפים מעטים בעלי מזג טוב מתוך מטיפי הבשורה בעולם. "וכאשר רבה החטא עדף ממנו החסד." אין זה אומר שאם נחטא בכוונה החסד יגדל מהחטא.
פאולוס השליח אומר באל הרומים 6:1, "אם כן מה נאמר הנעמוד בחטא למען ירבה החסד." פאולוס התכוון, "אנו נושעים אם רק נאמין בצדקת אלוהים. ישוע כבר מחק את כל חטאינו ובשפע הושיע את החוטאים מכל חטאיהם. אנו נעשינו צדיקים על ידי האמונה בליבנו. אנו יכולים להיוושע אם נאמין במה שישוע עשה. לא משנה עד כמה רעים אנו יכולים להיות או כמה פעמים יכול להיות שנחטא, אנו נעשינו צדיקים מבלי לפעול על ידי אמונתנו באמת."
אנו נעשינו צדיקים על ידי האמונה. עד כמה רעים מעשינו? כמה פעמים חטאנו? כמה מגרעות יש לנו אם אלוהים אשר הוא ללא חטא, מסתכל על מעשינו? אינני יכול שלא להלל את ישוע. אל הרומים 5:20-21 אומר, "אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד. למען כאשר מלך החטא במות ככה ימלוך גם החסד על ידי הצדקה לחיי עולם בישוע המשיח אדוננו."
 
 
אלוהים נתן לנו חיי נצח באמצעות ישוע המשיח. צדקתו של אלוהים אפשרה לנו למלוך איתו. אני מהלל את ישוע אשר הושיע בשפע את החוטאים מכל חטאיהם. תודה לך ישוע.