Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter7-1] הקדמה לאל- הרומים פרק 7

 בהרהורו על העובדה שלפני ישועתו בשרו נידון למוות על ידי תורת האלוהים, פאולוס השליח התוודה באמונה שהוא היה, על ידי האמונה בישוע המשיח מת לחטא. לפני שפגשנו את צדקת האלוהים - כלומר, לפני שנולדנו מחדש – אלה מאיתנו אשר האמינו בישוע נהגו לחיות תחת השליטה וקללתה של התורה. לפיכך, התורה הייתה שולטת בנו אם לא היינו נושעים מחטאינו על ידי פגישתנו בישוע המשיח אשר הביא לנו את צדקת האלוהים.
פאולוס דיבר על עניינים רוחניים אשר אינם יכולים להיות מובנים בקלות בבשר – כלומר, אלא אשר מתים לחטא אינם יותר תחת שליטת החטא, בדיוק כפי שאישה אשר בעלה מת משוחררת לגמרי מהמחויבות לבעלה. ייתכן שקטע זה נשמע פשוט, אך מבחינה רוחנית הוא קטע מכריע. המשמעות היא, שבין אם הם אוהבים את זה או לא, אלה אשר לא פגשו את צדקת האלוהים, נגזר עליהם למעשה לחיות תחת קללת התורה. וזה מכיוון שהם עדיין לא פתרו את בעיית חטאיהם.
אל הרומים 6:23 אומר לנו ש "שכר החטא הוא המוות," שמשמעתו שהחטא יעלם רק כשחובו ישולם. אם אדם מאמין בישוע, אך עדיין לא יודע על צדקת האלוהים אשר ניתנה על ידי ישוע, הוא עדיין חי בחטא וחייב לשלם את חובות החטא. זוהי הסיבה שעלינו לפגוש את צדקת האלוהים באמצעות ישוע המשיח. רק על ידי פגישתנו עם צדקת האלוהים, נוכל למות לחטאינו, משוחררים מהתורה, ולהתחתן עם החתן החדש שלנו, ישוע המשיח.
אנו נוכל למצוא את צדקת אלוהים באמצעות ישוע המשיח, אך ללא האמונה בצדקת האלוהים, אף אחד לא יוכל להשתחרר מהתורה. הדרך היחידה להינתק מקללת התורה היא לדעת ולהאמין בצדקת האלוהים. האם מצאת את צדקת האלוהים הזו באמצעות ישוע? אם לא, עתה הוא הזמן בשבילך לנטוש את צדקתך העצמית ולחזור בהכנעה לדבר האלוהים.
 
 

לעבר ישוע לאחר שהומתנו לחטא

 
פאולוס אמר לאחיו ברומא, "הומתם גם אתם לתורה בגוית המשיח." עליך לדעת בדיוק מה זה `הומתם לתורה בגוית המשיח.` אף אחד אינו יכול לבוא למשיח מבלי למות לחטא באמצעות גופו של המשיח. במילים אחרות, חטאינו חייבים למות עם הגוף של ישוע המשיח. זה אפשרי רק כאשר האדם מאמין בהטבלת ישוע על ידי יוחנן המטביל ומותו על הצלב.
אנו יכולים למות עם המשיח לחטא על ידי האמונה בטבילת ישוע בידי יוחנן. כיוון שישוע מת עם כל חטאי בני האדם אשר הועברו אל גופו עם טבילתו בידי יוחנן, חטאינו גם מתו עימו כאשר אנו מאמינים בכך שזוהי האמת שכל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות הטבלתו בידי יוחנן. אמת זו אינה צריכה להיות רק ידועה אלא שמורה בליבנו באמונה. אנו חייבים לשמור אמונה זו עד שניכנס למלכות השמים. זוהי הסיבה שפאולוס אמר שהומתנו לתורה באמצעות גופו של המשיח. לפיכך, אלה המאמינים באמת, יכולים ללכת לישוע המשיח, לחיות עימו ולהניב את פירות צדקת האלוהים.
אל לנו להאמין בפירוש המילולי הישן אלא באמת החדשה של הרוח. למעשה החוטאים עושים יותר חטאים בגלל התורה. זה מכיוון שהתורה חושפת יותר חטאים אשר מוסתרים בתוכם ועל ידי כך גורמת להם לדעת יותר על חטאיהם, וגורמת להם לחטוא אף יותר. אחד מתפקידיה של התורה זה לגרום לנו לזהות את חטאינו, אך היא גם חושפת יותר את טבע החטא וגורמת לנו לעשות יותר חטאים. ללא התורה שאלוהים נתן לנו, לא היינו יודעים שיש כל כך הרבה חטאים המוחבאים בנו. אך אלוהים נתן לנו את תורתו, ותורה זו לא רק שגורמת לחטא להיות יותר חמור, אלא אף גם גורמת לנו לעשות יותר ויותר חטאים.
לכן פאולוס השליח אמר שכיוון שהומתנו לחטא באמצעות גופו של ישוע, עלינו עתה לשרת את ישוע עם האמונה בצדקת אלוהים. הוא אומר לנו לשרת את ישוע עם עזרתה של הרוח ועם מתנת הישועה אשר ניתנה לנו על אמונתנו השמורה עמוק בליבנו, במקום לשרת אותו עם הפירוש המילולי של הדברים. כפי שהתנ"ך אומר לנו, "כי האות ימית והרוח יחיה," אנו חייבים ללכת אחר ישוע על ידי הבנתנו את המשמעות האמיתית של בשורת המים והרוח אשר היא צדקת אלוהים. כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים במילים אחרות, עלינו לדעת ולהאמין במשמעות האמיתית המוסתרת בדברים הכתובים.
  
 

הכי התורה חטא היא? חלילה

 
פאולוס הסביר את תורת אלוהים על ידי שהדגיש את תפקידה. זה מראה עד כמה חשוב להאמין עם הבנה נכונה את תפקיד התורה. פאולוס הסתכל בתחילה על חטאיו בדרכו שלו, ולכן הוא לא הכיר את חטאיו שלו, אך באמצעות תורת אלוהים הוא היה מסוגל להבין שיש בתוכו לב חמדן.
אני מקווה שגם המאמינים בישוע היום מסוגלים להגיע לאותה הבנה של התורה כפי שהובנה על ידי פאולוס. יש כל כך הרבה אנשים אשר לא מבינים את האמת של התורה, ומתאמצים יותר ויותר לחיות את חייהם על פי התורה. הם הולכים לכנסייה וחושבים שאם הם יתאמצו קצת יותר, הם יהיו מסוגלים לקיים את כל התורה. אך למעשה, אנשים אלה לא יהיו מסוגלים לגלות בכלל את צדקת האלוהים.
הם לא מבינים את המשמעות העמוקה של התורה שניתנה על ידי אלוהים, ולכן הפכו ללגליסטים. הם צבועים עיוורים אשר אינם מסוגלים לראות אפילו את ליבם, והם אינם יודעים שהם עומדים כנגד נגד צדקת האלוהים בציבור הנוצרי. יש הרבה אנשים כאלה בנצרות של היום. אלה אשר לא מכירים באמת את צדקת האלוהים ואשר מקבלים את ישוע כמושיע נומינלי באמונה לגליסטית לא יהיו פטורים מהעונש של מוות נצחי.
פאולוס הצהיר שלמרות מצוותיו של אלוהים, הוא נוכח להכיר את החמדנות שבליבו. כאשר הוא הכיר את חטאיו דרך המצוות, פאולוס היה עדיין לגליסט אשר חשב שעליו לקיים את תורת אלוהים. מצוותיו של אלוהים חשפו את החמדנות שבליבו של פאולוס ואף עשו את חטאיו של פאולוס יותר חמורים. באופן זה פאולוס נוכח להבין שהוא אינו אלא חוטא גמור.
ישנם תריסר סוגי חטאים בליבו של האדם. כאשר פאולוס לא ידע על תפקידה הממשי של התורה, הוא חשב על עצמו כאדם בסדר מבלי להבין עד כמה חוטא הוא היה באמת. אך התוצאה של מאמציו לחיות על פי מצוותיו של אלוהים מראה לנו שהוא היה רחוק מלהיות מסוגל לקיים את המצוות, ושלמעשה מצוות אלה חשפו את חטאיו אף יותר.
 
כיצד נראים האנשים כאשר הם מאמינים בישוע? כאשר רק תתחיל להאמין בישוע, ייתכן שכולך תשתלהב באמונה, אך ככל שהזמן יעבור, תגלה הרבה חטאים אשר נמצאים בך. באמצעות מה מצאת את החטאים הללו? באמצעות התורה הכתובה והמצוות גילנו עד כמה מלא ליבנו בתריסר סוגי חטאים. נמנענו מלראות את אישיותנו החוטאת לפני התורה. זה מכיוון שגילנו דרך התורה שאנו באמת חוטאים גמורים.
 
זוהי הסיבה מדוע יש אנשים שיצרו את דוקטרינת הצידוק כדי לנחם את עצמם. דוקטרינה זו טוענת שלמרות שיש חטא בליבנו, רק מכיוון שאנו מאמינים בישוע, אלוהים יחשיב אותנו כצדיקים. זוהי רק דוקטרינה אשר נעשתה על ידי בן אנוש. האנשים עשו דוקטרינה כזו והאמינו בה כדי להסתיר את חטאיהם, ומנסים לחיות בשלווה על פי דוקטרינה זו. אך כיוון שהם עדיין נראים כחוטאים לפני התורה, חטאיהם רק מכבידים את עולם על ליבם. כדי להשתחרר מכל חטאינו, אין לנו בריריה אחרת מלבד מלהאמין בבשורה אשר מכילה את צדקת האלוהים. זוהי הדרך היחידה להיגאל מכל חטאינו.
כפי שפאולוס בעברו חשב שאלוהים נתן את המצוות על מנת לקיימן, הוא החשיב זאת כטבעי לנסות לקיימן כמיטב יכולתו. אך בניגוד לכך, הוא מצא שהמצוות הללו שמו את נפשו למוות בגלל החטאים. פאולוס הבין בסופו של דבר שהוא הבין שלא כשורה ובטעות האמין במצוותיו של אלוהים.
לכל אחד יש בליבו תריסר סוגי חטאים המוזכרים במרקוס 7:21-23, "היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות מטמאות אותו."
פאולוס וכל שאר האנשים הבינו בסופו של דבר את חטאיהם דרך מצוותיו של אלוהים. על ידי התורה הם הבינו את חטאיהם והומתו, ולאחר כן הם גילו את צדקת האלוהים באמצעות ישוע המשיח והאמינו בה. כיצד אתה מבין את צדקת האלוהים? האם אתה עדיין מנסה לקיים את המצוות וחושב שתוכל לשמור את כולן? אלוהים נתן לנו את תורתו כדי שנוכל לזהות את חטאינו ולחזור אליו – כדי להיוושע מהחטאים, במילים אחרות, על ידי האמונה בצדקת האלוהים. אנו חייבים להיות בעלי הבנה מחולטת מדוע אלוהים נתן לנו את מצוותיו, ולהאמין בהן באופן נכון. ברגע שתבין אמת זו, תדע עד כמה יקרת ערך היא בשורת המים ורוח הקודש.
אלה אשר מאמינים במצוות האלוהים יכולים להבין עד כמה חוטאים גדולים הם בעיניו של אלוהים. אנשים אשר אינם יודעים את תפקיד המצוות ואשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים, יתקלו בקשיים עצומים בחיי הדת שלהם ובסופו של דבר יובלו לחורבנם העצמי. זה מכיוון שפשוט בלתי אפשרי להתרחק מחטאים כאשר חיים בעולם המלא בחטאים. זוהי הסיבה שיש אנשים אשר מתבודדים בהרים מרוחקים ומנסים לחיות חיים סגפניים. הם חושבים שעל ידי חיים בלב ההרים ועל ידי הימלטות מחטאי העולם, הם יוכלו להימנע מלעשות חטאים, אך אין זה כך.
אנו חייבים להבין שלמרות שזה נכון שכל אחד בעולם הזה עושה חטאים ולפיכך יש לו חטאים בלב, הגאולה מכל החטאים האלה נמצאת בידיעה ובאמונה בצדקת האלוהים. אפילו אם נתחמק מהעולם על מנת לברוח מחטאיו, עדיין לא נוכל לברוח מהחטאים אשר בלב. זה מכיוון שחטאינו נמצאים בליבנו. כדי לשחרר באמת את עצמנו מהחטא, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. תורת אלוהים ומצוותיו עושות את חטאינו אף יותר חמורים. אלה אשר יודעים את חומרת חטאיהם חייבים לדעת ולהאמין בצדקת האלוהים הנגלית אלינו בבשורת המים והרוח.
 "והמצוה אשר נתנה לחיים היא נמצאה לי למוות. כי מצא החטא סיבה במצוה להתעות אותי ויהרגני על ידה" (אל הרומים 7:10-11). חייבת להיות לנו הבנה נכונה של התורה. אלה אשר לא הבינו בצורה מלאה את התורה, יבלו את כל ימי חיים בטביעה בלגליזם בנסיון לברוח מהתורה עד יומם האחרון. רק אלה אשר יודעים את תפקידה האמיתי של התורה יאהבו ויאמינו בצדקת האלוהים אשר בוצעה על ידי ישוע. אם כן, האם אתה מכיר את צדקת האלוהים?
פאולוס השליח אמר שמכיוון שבעבר הוא לא נולד מחדש, הוא היה שייך לבשרו ונמכר תחת החטא. הוא התוודה גם שאף על פי שהוא רצה לחיות על פי תורתו של אלוהים, לבסוף הוא עשה מה שהוא לא רצה לעשות- כלומר לחטוא. זה היה בגלל שלא הייתה בו רוח הקודש, באשר לא הייתה לו צדקת האלוהים. פאולוס התוודה שהסיבה שהוא עשה חטאים בניגוד לרצונו הייתה החטאים אשר נמצאו בליבו, כיוון שהוא עוד לא מצא את צדקת האלוהים בזמן ההוא.
אף על פי כן, פאולוס הבין תורה אחת ותורה זו הייתה תורת החטא – ההמחשה הבסיסית של העובדה שאדם אשר יש לו חטא בליבו, אינו יכול להימנע מלחטוא. הוא הבין גם שהאדם הפנימי שבו עדיין מתאווה תמיד לחיות על פי התורה של אלוהים. אך פאולוס התוודה שבדיוק כפי שעץ חטאים מניב פירות חטא, הוא היה חוטא שרק יכל להמשיך לחטוא, כיוון שהוא, עדיין לא פגש את ישוע המשיח ועדיין לא קיבל את מחילת חטאיו. במילים אחרות, זה היה הוגן מבחינתו למות בגלל חטאיו.
זוהי הסיבה שהוא התוודה שהוא אדם אומלל וקונן, "מי יצילני מגוף המוות הזה?" (אל הרומים 7:24) כך זכר פאולוס את עצמו כאשר הוא היה אדם חוטא. עליך לשקול להחיל את וידויו של פאולוס על עצמך. האם אתה עדיין לא כלוא בגוף המוות הזה אשר אינו מסוגל לקיים את התורה? אנו חייבים להאמין בצדקת האלוהים. צדיקות זו נסתרת בבשורת המים והרוח, ואנו יכולים להגיע לצדקתו על ידי האמונה בבשורה זו.
פאולוס יכל להשתחרר מכל אומללותו על ידי האמונה בטבילתו של ישוע המשיח ומותו על הצלב.