Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-8] כל הדברים פועלים יחדיו לטובה (אל הרומים 8:28-30)

( אל הרומים 8:28-30 )
"והנה ידענו כי לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם. כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים. ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר."
 
 
היום אנו רוצים להתייחס לקטע שלעיל באל הרומיים פרק 8. נאמר שאלוהים מועיד, קורא, ומפאר אותנו אשר בישוע המשיח, בן האלוהים. אנו נדבר על כך, וגם על כיצד אנשים נוטים להבין את דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית.
אל הרומים 8:28 אומר, "והנה ידענו כי לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם." עלינו לחשוב מי הם "אוהבי האלוהים."
האם באמת כל הדברים פועלים לטובה? כך אמר אלוהים. בראשית, לפני שאלוהים ברא את בני האדם, הוא תכנן לעשות אותנו לעמו בהתאם לרצונו ועשה כן לטובה בישוע המשיח, בנו היחידי.
אנו חייבים לזכור שבגן עדן היה עץ הדעת טוב ורע. מדוע אלוהים נטע את העץ הזה? היה עדיף שאלוהים לא היה שותל את העץ הדעת טוב ורע מלכתחילה. הרבה אנשים סקרניים לגבי נקודה זו.
אך ישנה סיבה עמוקה כאן ותוכנית אלוהית. אלוהים ברא את האנשים לעשותם בדמותו. למעשה, בני האדם לא היו שונים מיתר היצורים עד אשר קיבלנו את צדקת האלוהים.
 
 

מדוע נטע אלוהים את עץ הדעת טוב ורע?

 
זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לדעת את הסיבה לכך שאלוהים ציווה את אדם וחווה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. מה הייתה הסיבה? זה היה כדי לשים את בני האנוש תחת תורת האלוהים וכדי לעשותנו ילדיו על ידי הגאולה באמצעות ישוע המשיח. כל צדקת האלוהים מוסתרת בכתוב, "לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם." מכיוון שאלוהים אמר, "כי לאוהבי האלוהים הקרואים בעצתו הכל יעזור לטוב להם" (אל הרומיים 8:28), אנו חייבים למצוא תשובה לשאלה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח.
כדי לעשות כן, אנו חייבים קודם להכיר את בשורת האלוהים. אז נבין שכל מה שאלוהים תכנן ועשה הוא טוב. אך כדי להבין את האמת הזו, אנו חייבים להיוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אנו חייבים לחפש אחר התשובה בבשורה שאלוהים נתן לנו.
הסיבה מדוע אלוהים ברא אותנו, נטע את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן, אפשר לאדם וחווה לאכול ממנו, וגרם לנו להתוודע לתורה, היא כדי לעשותנו לילדיו. אדונינו, אשר גאל את כולנו, אפשר לכל זה לקרות כך שהוא יוכל לתת לנו מחילת חטאים, חיי נצח, תהילה וגן עדן. אלוהים ברא את האדם מעפר, ובני האדם נבראו ונולדו להיות חלשים. התנ"ך לעיתים קרובות משווה אותנו לכלי טיט. אלוהים, אשר הוא הקדר יצר את האדם מטיט. הוא יצר את האדם מעפר ונשף לתוכו את אהבת המים והרוח. כך אלוהים נתן לנו את אמת המים והרוח כדי לעשותנו לילדיו.
כלי אשר עשוי מטיט נשבר בקלות. בדרך זו, אלוהים קודם יצר את גוף האדם ואת רוחו חלשים על מנת לעשותו לילדו. מטרתו בוצעה על ידי ישוע, אשר שטף את כל חטאי בני האדם והלביש אותם בקדושת האלוהים, כדי לתת להם חיי נצח על ידי שגרם להם להיוולד מחדש מהמים והרוח. זוהי הסיבה מדוע אלוהים עשה אותנו לא מושלמים וחלשים מלכתחילה ולא ללא פגם.
 
 

מדוע אלוהים יצר את האדם חלש מלכתחילה?

 
מדוע אלוהים שתל את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן וציווה את אדם וחווה לא לאכול ממנו? הסיבה מאחורי זה חייבת להיות מובנת במסגרת בשורת המים והרוח. מדוע אלוהים אמר שזרע האשה יכה בראשו של השטן והשטן יפגע בעקבו כאשר אדם וחווה נכשלו וחטאו? כל הדברים האלה נעשו כדי לעשות את האנשים לילדיו. זו הייתה התוכנית שלו בשבילנו בישוע המשיח, בנו היחיד.
מי, אם כן, הם "הקרואים" בעצת האלוהים? הם אלה אשר מכירים את חטאיהם ואת פשעיהם ומחפשים אחר האהבה והרחמים של אלוהים. אנו חייבים להבין שטענות התיאולוגים על תיאורית הבחירה ללא תנאי, ותיאורית ההתקדשות ההדרגתית הן טעות. תיאורית הבחירה ללא תנאי היא מוטעית כיוון שאלוהינו הוא לא סוג כזה של אלוהים אשר פשוט יבחר מישהו בעוד שינטוש את האחרים ללא סיבה.
אדרבה, אלה שאלוהים בחר וקורא הם אלה המיואשים מחטאיהם ואשר מודים שאין להם ברירה אלא ללכת לגיהינום – אלה אשר אלוהים מרחם עליהם ואשר הוא קורא להם עם בשורת המים והרוח שלו.
מתוך מספר עצום של אנשים שנולדו בעולם הזה וחזרו לאלוהים, אף לא אחד נבחר או ננטש על ידי אלוהים ללא כל סיבה. אם אלוהים לא בחר בך ללא סיבה, אתה תמחה נגד אלוהים. אלו יהיו שטויות אם נגיד שאלוהים עשה אותך או את מישהו אחר לילדו של השטן ללא כל סיבה. זה לא מה שאלוהים עשה.
אם לא נבחרת על ידי אלוהים, זה מכיוון שאינך מאמין בבשורת המים והרוח. אם אינך מאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, אז אלוהים ינטוש אותך שהרי אדונינו אמר, "כי לא באתי לקרוא את הצדיקים אלא את החטאים לתשובה" (מתי 9:13). מה שהתיאולוגים עשו, למרבה הצער, הם הפכו את אלוהים לאלוהים חשוך ומפלה.
 
 

מי הם קרואים בעצת האלוהים?

 
אלה הנקראים על ידי אלוהים הם החוטאים המיועדים לגיהינום. הם באים לאלוהים ומודים שמגיע להם ללכת לגיהינום כיוון שהם חלשים ואין להם שום ברירה אלא להפר את מצוותיו עד מותם. אלוהים קרא לחוטאים וטיהר את חטאיהם עם בשורת המים והרוח. הוא קרא לאלה אשר לא הייתה להם ברירה אלא להישלח לגיהינום וגאל אותם מחטאיהם עם בשורת המים והרוח.
אלוהים לא בא לקרוא לאלה הטובים המצייתים לתורה. אלוהים קורא לאלה אשר באמת מתאמצים מאד לחיות בהתאם לרצונו, אך מודעים לכך שחולשותיהם מכריחות אותם לחטוא, למרות שהם שמים את אמונתם באלוהים וסומכים עליו. מטרת האלוהים זה לקרוא לחלשים, ללא יציבים ולרפים כדי לעשותם לצדיקים, כדי לעשותם לילדיו. זוהי קריאתו של אלוהים בהתאם לרצונו. כל הדברים פועלים לטובת אלה אשר נקראים לפי עצתו.
אנו חייבים להאמין בקריאתו של אלוהים. אסור לנו להגיד שאנו מאמינים בישוע ללא סיבה. אמונה כזו היא אינה אמונה הולמת. אמונה הולמת היא להאמין בישוע בהתאם למטרת האלוהים, ולא בהתאם למטרתך. המשמעות היא להאמין שאלוהים יודע את חולשותינו היטב, שהוא לקח את חטאינו אחת ולתמיד, ושהוא עשה אותנו לחפי חטא. בקביעת אמונתנו על מטרת האלוהים, הטבילה והדם של ישוע המשיח, אנו יכולים להפוך לילדיו. זהו רצונו של אלוהים לעשותנו ילדים חפי חטא כאשר אנו יודעים ומקבלים את מטרתו – אלו הם האנשים אשר אלוהים באמת אוהב, ואלה אשר הוא קורא להם.
 
 
מיהם הנבחרים על ידי אלוהים?
 
לאלוהים אין שתי שורות של אנשים עומדים והוא בוחר את האנשים לימינו ואומר, "בוא והאמן בישוע ולך לגן עדן," ואז פונה לשמאלו ואומר לאנשים "פשוט לכו לגיהינום."
הקלוויניסטים טוענים שמלכתחילה אלוהים בחר אנשים מסוימים ללא כל סיבה והחליט לנטוש את השאר. אך אלוהים הוא אינו כזה. אלוהים גורם לכל הדברים לעבוד לטובת אלה הנקראים בהתאם למטרתו. זה הבל לחשוב שאנו נבחרנו ללא תנאי וללא סיבה.
האם אלוהים אם כן לא הוגן? כמובן שלא! כולם שווים גם לפני אלוהים וגם לפני תורתו. כולם גם שווים לפני המשפט. אנו קיבלנו את חסד הגאולה מאלוהים, אשר הושיע אותנו מחטאינו באמצעות ישוע המשיח. ההזדמנות להאמין באמת הזו היא גם שווה לכולם. הוא אפשר לאלה אשר יודעים את מטרת האלוהים ומכירים בחולשותיהם להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח.
מהן אם כן, גזירת הגורל האלוהית האמיתית והבחירה? הן בשבילנו הנקראים בהתאם למטרת האלוהים בבשורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו. מכיוון שאלוהים לקח את חטאינו באמצעות ישוע ותכנן לעשותנו לילדיו, אנו נולדנו בעולם הזה וניתנה לנו ההזדמנות לשמוע את הבשורה. אלוהים תכנן מראש כל זאת בישוע המשיח. זו הייתה תוכניתו של אלוהים. כאשר אנו באים לפני אלוהים אנו חייבים לפיכך לשקול האם אנו כמו יעקב או כמו עשיו.
כתבי הקודש אומרים לנו שאלוהים אהב את יעקב בעוד הוא שנא את עשיו. הוא גם מדבר על קין והבל, ושאלוהים אהב את הבל ושנא את קין. האם אלוהים שנא את עשיו וקין ואהב את יעקב והבל ללא סיבה? לא. זה היה מכיוון שעשיו וקין בטחו רק בכוחם ולעולם לא ביקשו את רחמי האלוהים, בעוד שיעקב והבל הכירו בחולשותיהם, ביקשו את רחמי האלוהים, ובטחו בדברו.
כתבי הקודש מסבירים את גזירת הגורל האלוהית ובחירתו כשהם משתמשים באנשים אלה כדוגמא. לאיזה צד אנו שייכים? האם אנו יכולים לפגוש את אלוהים אם נבטח בכוחנו בדיוק כמו שעשה עשיו? לא, איננו יכולים! הדרך היחידה שאנו יכולים לפגוש את אלוהים זה לפגוש אותו באמצעות בשורת המים והרוח המלאה בחסד האלוהים. באיזה משני הצדדים אנו עומדים לפני אלוהים? אנו אלה הרוצים להתברך בנוכחות האלוהים, אך בגלל חולשותינו תמיד נכשלים בכל. אף על פי שאנו רוצים לחיות בהתאם לרצון האלוהים, אנו עדיין חלשים ולא יציבים לפני אלוהים ולכן הדבר היחידי שאנו יכולים לבקש זה את רחמנותו.
אם ברצוננו להתברך על ידי אלוהים, אנו חייבים להיות כמו יעקב ולהיות עם אמונה כמו שהייתה להבל. אנו חייבים להכיר לפני אלוהים בעובדה שאנו חלשים, רפים ופחדנים.
תהילים 145:14 אומר, "סומך יהוה לכל הופלים וזוקף לכל הכפופים." באמת, כולם מתכופפים בנוכחותו של אלוהים. אין לנו אומץ. אנו מתפשרים בשביל התועלת הכי קטנה. אנו מתרפסים. ייתכן שלעיתים ניראה אמיצים אבל זה אך ורק לרגע. אם נסתכל לתוך חיינו מקרוב, נוכל לגלות בקלות עד כמה מתרפסים אנו. אנו נכנעים ליצורים חזקים ואפילו שקריים המאלצים אותנו להיפטר מהאמת. אך אלוהים קרא למתרפסים כדי לאהוב אותם וכדי לתת להם גאולה בישוע המשיח, ועשה אותם לילדיו.
אנו חייבים להבין עד כמה חלשים אנו ומלאי חטא על מנת להיות נאהבים על ידי אלוהים. אנו צריכים לשאול האם באמת אנו יכולים לציית לתורתו בשלמות. לאחר מכן אנו חייבים להגיע להבנה מהירה שאנו פשוט לא מסוגלים לקיים את התורה, ולפיכך, איננו יכולים לחיות חיים מושלמים.
אם הייתי מושלם, לעולם לא הייתי צריך את המושיע, אם היינו מושלמים, מדוע נצטרך את עזרתו של אלוהים וברכותיו. זה מכיוון שאנו כה חלשים לפני אלוהים שאנו זקוקים לברכותיו. אנו זקוקים לחמלתו. רחמיו של אלוהים עלינו היו כה גדולים שהוא שלח את בנו היחיד וגרם לו לקחת את כל חטאינו כדי לשוטפם. אלוהים גם העביר את משפט החטאים על ישוע במקומנו כך שנוכל להיגאל מהחטא. זה מה שאנו חייבים להאמין בו.
רק עם האמונה הזו אנו יכולים להיות לילדיו האהובים של אלוהים. בגלל חמלתו אנו מכוסים באהבתו, ולא בגלל מאמצינו העצמיים להגיע לישועתנו.
אף על פי שהרבה נוצרים מלמדים ונוהגים לפי דוקטרינות גזירת הגורל והבחירה, גם הם חשים מודאגים לגבי דוקטרינות אלה מכיוון שהם לא מפסיקים לתהות האם הם נבחרו על ידי אלוהים או לא.
שתי דוקטרינות אלו מרכיבות בערך 90% מהתאולוגיה הקלוויניסטית. השאלה היא, האם, למרות אומנתם בישוע, הם באמת נבחרו או לא וזה מה שגורם להם לחוש מודאגים. אך אין זה מה שחשוב אם נבחרת או לא. אדרבה, מה שחשוב בשבילך זה להאמין בבשורת המים והרוח כדי להיגאל על ידי קבלת צדקת האלוהים. אלה אשר קיבלו את צדקת האלוהים הזו על ידי האמונה, הם הנבחרים.
פעם היה דוקטור לתיאולוגיה אשר נחשב כאחד הבקי בתיאולוגיה הקונסרבטיבית. הוא נתן חשיבות עצומה ללימוד הקלוויניזם כמו דוקטרינות גזירת הגורל והבחירה.
יום אחד הוא הרצה על נושאים אלה כאשר אחד מהסטודנטים שאל, "ובכן, האם נבחרת על ידי אלוהים? כיצד אתה יכול לדעת במי אלוהים בחר?"
התיאולוג ענה, "מי יכול לדעת זאת? נוכל לגלות זאת רק כאשר נעמוד לפני אלוהים."
אז הסטודנט שאל שוב, "אם כן מה תעשה כאשר תעמוד לפני אלוהים והוא יגיד שלא נבחרת?" הדוקטור ענה, "מה אוכל לעשות לגבי מה שאלוהים כבר החליט בעצמו? זוהי הסיבה שאני אומר שאתם תדעו רק כאשר תעמדו לפני אלוהים."
התלמיד חשב, "הוא איש מאד עניו. אפילו אדם גדול כמוהו אומר שהוא אינו יודע אם הוא נבחר או לא. לכן טבעי הוא שאף אחד אינו יודע אם הוא נבחר או לא."
אך האמת בצדקת האלוהים שהסתתרה גלויה עתה בצורה ברורה. היו מספר דברים שאלוהים הסתיר מבני האדם, אך הוא גילה אותם בזמן המתאים. כיצד מטיפים לנצרות יכולים ללמד את הבשורה כאשר הם אפילו לא יודעים אם הם נושעו ונבחרו או לא? אלה הנקראים על ידי אלוהים הם אלה אשר מאמינים בצדקת האלוהים.
אל הרומים 8:29 אומר, "כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים." אלוהים האב גזר עלינו להיות דומים לדמות בנו היחיד ישוע המשיח, כדי שיהיה הבכור בתוך אחים רבים. כאן ישוע נקרא "הבכור." אם נאמין בישוע ובבשורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו, ניוושע מכל חטאינו ונהפוך לילדי האלוהים. אם כן מה הקרבה בין ישוע לבינינו? הוא יהיה אחינו הבכור. הוא בנו הבכור של אלוהים ואנו אחיו ואחיותיו הצעירים.
לפני הרבה זמן, כאשר חייתי בבית תפילה, מטיף צעיר ביקר אותי. הוא התחיל להאמין בישוע כשהיה בסין ואז בא לקוריאה. שמעתי אותו במקרה מתפלל יום אחד, וזה מה שהוא אמר: "אח ישוע ואלוהים האב, תודה לכם כל כך על שהושעתם אותי. אח ישוע בבקשה עזור לי." ישוע הוא אחינו!
ייתכן שנשאל האם אלוהים יודע הכל עלינו. התשובה היא כן, הוא יודע הכל עלינו. אלוהים האב יודע הכל עלינו. הוא תכנן להושיענו מהחטאים באמצעות בנו היחיד ישוע אפילו לפני בריאת העולם. זו הייתה תוכניתו של אלוהים. בנו ישוע בא לעולם, הוטבל ונצלב כדי להושיענו מחטאינו. אלוהים כבר תכנן זאת.
אנו יכולים להגיד שלפני בריאת העולם אלוהים כינס "ועידה תלת צדדית." השילוש הקדוש – האב, הבן ורוח הקודש – ותכנן להושיע את אלה המאמינים בצדקתו. תוכניתו הייתה ליצור את בני האדם ולעשות אותם לילדיו כדי לחיות יחדיו עימם בממלכתו המושלמת.
האב, הבן ורוח הקודש הסכימו כולם על התוכנית. ואז בתהליך החשיבה כיצד עליו לברוא את בני האדם ולעשותם לילדיו, אלוהים תכנן לשלוח את הבן, ישוע, לעולם ולגרום לו להיטבל ולמות על הצלב כך שהם ידמו לדמות בנו.
מה הייתה מטרת האלוהים בבריאתו אותנו? זה היה כדי לעשותנו לילדיו. האם ישוע הוא בכור בניו של אלוהים? כן, הוא הבכור, ומכיוון שאנו הופכים לילדי האלוהים אנו אחיו.
כשהוא חי במשך 33 שנים על הארץ הזו, ישוע התנסה בכל חולשותיהם ורפיונם המוסרי של בני האדם. זוהי הסיבה שכאשר אנו מתפללים אנו אומרים, "ישוע אני כה חלש. כך אני. בבקשה עזור לי והגן עלי. רכך את לב האנשים לקבל את דבריך, השגח, תן חסד, ועזור להם." ישוע שומע ועונה לתפילתנו. להתפלל לישוע ולהתפלל לאלוהים זה אותו דבר.
מהי הייתה מטרת האלוהים בבריאתו אותנו? לעשותנו לילדיו. אלוהים יודע הכל עלינו. הוא גרם לנו להיוולד לעולם זה והושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות טבילת ישוע ודמו על הצלב, כיוון שהוא הועיד אותנו, אפילו לפני בריאת העולם, להיות מאומצים כבניו ובנותיו. לכן הוא יודע לא רק את חיינו ומותנו, אלא כל תנועה קטנה שלנו. הוא יודע מתי נולדנו, למי נולדנו, מתי התחתנו, מתי הולדנו את ילדינו, ומה קורה לנו בחיינו. אלוהים היודע הכל על חיינו, נתן לנו את בשורת המים והרוח כך שנוכל להאמין בישוע המשיח ולהפוך לילדי האלוהים.
אלוהים הכיר אותנו והועיד אותנו מראש. אל הרומים 8:30 אומר, "ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר." אינני יכול להדגיש מספיק עד כמה חשוב בשבילנו להבין ולהאמין בקטע זה.
הרבה אנשים לוקחים את הקטע שלעיל כדי לתמוך בדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית. בהתבססותם על הקטע הזה – שישוע הועיד אותנו, קרא לנו, הצדיק ופיאר אותנו – הם טוענים שזוהי הסיבה מדוע למרות שיש לנו חטא בליבנו, אלוהי מחשיב אותנו כבלי חטאים ולאחר שמתנסים בתקופה של התקדשות, אנו נהולל כאילו יש דרגות אשר דרכן אנו הופכים לקדושים.
האם אלוהים לא ייעד לכל החוטאים לקרוא להם בישוע המשיח? הוא קרא לכולנו, אך יש אנשים אשר לא עונים לקריאתו. הם כמו עשיו וקין. הם אלה אשר יישלחו לגיהינום.
 
 
ברחמי האלוהים
 
אלוהים האב תכנן לקרוא לנו בבנו היחידי ישוע המשיח, ויעד אותנו להיות מאומצים כילדיו על ידי שטיפת חטאינו עם המים והדם. אנשים אשר עדיין לא הולכים לאלוהים אפילו כאשר הוא קרא להם, הם כולם מחוץ לישועתו של אלוהים. מאנשים כאלה נמנע חסדו והם מיועדים לגיהינום. אך ישנם גם אנשים המצייתים לקריאתו של אלוהים. הם אומרים, "ישוע אף על פי שאני כזה חלש, האם תקבל מישהו כמוני?"
אלוהים אומר, "כמובן שאקבל."
"באמת? האם תקבל אותי כאשר אני כה חלש?"
"כמובן שאקבל אותך."
"אלוהים אין לי שום דבר מיוחד להציע לך ואינני יכול אפילו להבטיח לך שאהיה טוב מעתה והלאה."
"אני עדיין אקבל אותך."
"אינני בטוח שאשתפר ואפילו אין לי האפשרות לעשות כן."
"עדיין אני אקבל אותך."
"זה קרוב לוודאי כיוון שאינך מכיר אותי. אתה עומד להתאכזב ממני."
האם בדרך כלל איננו מרגישים נבוכים כאילו אנו רוצים להסתתר היכן שהוא, כאשר אנו מכירים את עצמנו ועדיין מישהו אומר שהוא מאמין בנו? מדוע אנו רוצים להסתתר? אנו רוצים להסתתר כיוון שאיננו מסוגלים להשתפר ואיננו יכולים אף להתמיד במה שעשינו עד עתה.
זוהי הסיבה שאנו ממשיכים לשאול, "האם תקבל אותי למרות שאני כה חלש? האם באמת תקבל אותי? האם מותר לי אפילו להאמין בך? האם מישהו כמוני יכול להיות צדיק אפילו אם לא אוכל לעשות טוב אף בעתיד?" אך לאלוהינו יש את הכוח להפוך עץ זית פראי לעץ זית מטופח.
באופן מקורי היינו עצי זית אשר מטבעם הם פראיים, אך הפכנו לעצי זית מטופחים על ידי הבשורה שישוע נתן לנו. הוא קרא לנו, אנו אשר איננו יכולים שלא לחטוא. האם הוא קרא לנו כאשר היינו רק קצת חלשים? הוא קרא לנו אף שהיינו לגמרי נעדרי יכולת. הוא קרא לנו בישוע המשיח למרות חסרונותינו החמורים וחולשותינו הגדולות. הוא קרא לנו אשר היינו הרפים. מה הוא עשה לאחר שקרא לנו? הוא לקח את כל חטאינו ונתן לנו את צדקתו כך שיוכלו להיות לנו חיי נצח.
כיצד הוא עשה את כל הדברים הללו? בפרק 3 במתי, נאמר לנו שישוע בא לעולם והוטבל כדי למלא את כל הצדקה אשר אלוהים קבע לבני האדם. ישוע הוטבל על ידי יוחנן, לקח על עצמו את כל חטאי בני האדם, מת על הצלב כשהוא נושא את כל חטאיהם, וקם לתחייה מן המתים ביום השלישי כדי להושיעם מחטאי העולם. הוא נתן לנו חיים חדשים, ובעשותו כך, הוא הצדיק אותנו ושטף את כל חטאינו. ישוע קרא לנו, שטף את חטאינו עם המים והדם, נתן לנו את צדקת האלוהים, עשה אותנו חפי חטא, ואז פיאר אותנו אשר הוא הצדיק ועשה אותנו לילדי האלוהים.
ישוע פיאר אותנו כדי שניכנס לגן עדן ונחייה לנצח כילדי האלוהים. האם אתה מבין את זה? אך הדוקטרינות הדתיות מלמדות אותנו שלמרות שאתה חוטא, אם הינך מאמין בישוע, אתה תתקדש עם הזמן, ובזמן שתמות, אתה תעמוד לפני אלוהים כאדם מושלם. דבר זה הוא נגד האמת. אין זו האמונה הנכונה. אמונה שכזו של דוקטרינת ההתקדשות, היא לא אמונה של האמת.
ישוע הושיע אותנו מחטאינו ואלוהים ייעד אותנו, קרא לנו, שטף את חטאינו עם המים והדם אחת ולתמיד, עשה אותנו לילדיו אשר התקדשו, ובירך אותנו כך שנוכל להיכנס למלכות האלוהים בפאר. זוהי האמת, וכך הוא דיבר על האמת כשהוא שם את כל הברכות בישוע המשיח יחד במשפט אחד. קטע זה אינו מדבר על שבעה שלבים של דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית. אין הוא אומר שאנו בהדרגה נהפוך למושלמים לאחר שנעבור את שבעת השלבים על מנת להפוך למקודשים לחלוטין.
אל הרומים 8:30 אינו אומר שאלוהים יקרא לנו לאחר שנאמין בישוע או שאנו נתקדש ככל שנתבגר. הוא גם לא אומר שאנו נטפס בהדרגה בסולם ההתקדשות צעד אחר צעד עד שנגיע לבסוף להתקדשות מושלמת. כאשר הכרנו את ישוע המשיח, וישוע המשיח קרא לנו, הוא מחל על חטאינו אחת ולתמיד עם המים והדם. כאשר אנו נבוא לאלוהים עם בשורת האמת הזו הוא יאמצנו לחיקו.
יש אנשים האומרים, "אפילו לא ידעתי על חטאיי לפני כן, אך לאחר ששמעתי את הדרשה, התחלתי להבין זאת. ישנו חטא אחד או שנים שאני זוכר מהעבר וקרוב לוודאי שאמשיך לחטוא בעתיד, לכן אינני חושב שאני יכול להאמין באלוהים." אך אין זה נכון. במקום זה עלינו לחשוב כך, "אה! זה נכון. לא ידעתי על חטאיי אפילו שעשיתי אותם. כל דבר האלוהים הוא נכון. עלי להאמין בדברו אבל אינני מסוגל לחיות על פיו. באופן בלתי נמנע אני חוטא גדול המיועד לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע ישוע בא."
אנו נעשים חפי חטא על ידי האמונה בישוע ומקבלים את מחילת החטאים. אנו מתקדשים והופכים לילדי האלוהים. מכיוון שאנו הופכים לילדי האלוהים, אנו מסוגלים להיכנס לגן עדן ולהיות מפוארים. זוהי צדקת האלוהים והאמת.
אלוהים ייעד אותנו, קרא לנו, הצדיק אותנו ופיארנו. יתכן שתחשוב שדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית נכונה ותגיד, "אני אשתנה בהדרגה ואהפוך לאדם חף מחטא." אך אתה הופך לצדיק ומתקדש אחת ולתמיד ברגע שאתה מאמין בבשורת המים והרוח. ליבך אינו משתנה בשלבים. ליבך הופך לחף מחטא אחת ותמיד, וזוהי אמונתך אשר גודלת כאשר הינך מאמין בדבר האלוהים ובכנסייתו.
אמונתנו גדלה בהדרגה כאשר אנו ניזונים מדבר האלוהים, עד שלבסוף אנו מגיעים לנקודה שאנו יכולים ללמד אחרים. אך הטענה שאנו נהפוך לילדי האלוהים לאחר שנהפוך ליותר מושלמים וחפי חטא אינה מבוססת על התנ"ך. אנו מתקדשים והופכים לחפי חטא אחת ולתמיד.
האם אלוהים קרא לנו וייעד אותנו בישוע המשיח? כן, הוא קרא לנו בישוע המשיח ועשה אותנו לצדיקים ולחפי חטא. אלוהים הצדיק אותנו ועשה אותנו לחפי חטא באמצעות ישוע המשיח, לקח אותנו כילדיו, ופיאר אותנו כדי שניכנס לממלכתו.
אנו הפכנו לצדיקים בפעם אחת על ידי האמונה בישועת ישוע המשיח אשר מילא את כל צדקת האלוהים. אנו בורכנו כיוון שנשמענו לקריאתו של אלוהים והאמינו שישוע שטף את כל חטאינו, כדי לעשותנו, למרות חולשותינו, ילדיו הצדיקים וחפי החטא של אלוהים, בני ממלכתו.
זוהי הסיבה מדוע דוקטרינת ההתקדשות אינה נכונה. היא לא הגיונית. התנ"ך אומר לנו בבירור, "ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר." האמונה צומחת בהדרגה, אך מחילת החטאים, ההפיכה לילדי האלוהים, והכניסה לגן עדן - כל זה קורה אחת ולתמיד. האם אתה מאמין בזה?
אנו יכלנו להפוך לילדי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אלוהים הושיע את חיינו חסרי הערך מכל החטאים באמצעות החסד של המים והרוח. האם עשינו משהו בשביל אלוהים בדרך כלשהי למען ישועתנו? האם אנו תורמים במשהו להפיכתנו לצדיקים? אין שום דבר שתכננו ואף אחד לא החליט להאמין בישוע לפני שהוא נולד. האם יש מישהו אשר החליט להאמין בישוע עוד כשהוא היה ברחם אימו?
הזדמן לנו לשמוע את האמת מאלה אשר לימדו את בשורת המים והרוח, הבנו שזוהי האמת וחשבנו לעצמנו, "אין לי שום ברירה אלא להאמין בזה; אדם חוטא כמוני חייב להאמין בזה." מאז והלאה, התחלנו להאמין בבשורת המים והרוח, קיבלנו את מחילת החטאים, והפכנו לילדי האלוהים.
רק הצדיקים הם ילדי האלוהים. אלוהים מפארם לעד בעושר וכבוד נצחי של מלכות השמים. זה נקרא להיות מפואר. אלוהים נתן ברכות אלו למאמינים אשר קיבלו את בשורת המים והרוח.
הללו את ישוע!