Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מהי הבשורה האמיתית?

הבשורה האמיתית היא זו המאפשרת לנו להשתחרר לגמרי מחטאינו ברגע שאנו מאמינים בה. הבשורה של אלוהים היא דינמיט.
הבשורה של אלוהים היא , "שישוע המשיח הסדיר את החוב  של החייב (החוטא), אשר לא יכל להסדיר את החוב של עצמו." הסיבה לכינוי בשורה זאת דינמיט היא שכאשר היה עלינו למות על חטאינו וללכת לגיהינום, כאשר היה עלינו להישפט, בן האלוהים הפך למענינו לקורבן עולה על מנת למחוק את כל חטאינו.
הוא בא לעולם הזה פעם אחת ולקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו בירדן ושטף את כל חטאינו לעד. הוא שילם את חובות חטאינו על ידי כך שלקח את כל חטאינו עם טבילתו בירדן ועל ידי כך שמת על הצלב. ישוע פוצץ את כל חטאי העולם כמו דינמיט עם טבילתו ודמו. זוהי הגאולה האמיתית.
הגאולה האמיתית היא שישוע בא לעולם הזה ועל ידי כך שהוטבל ודימם על הצלב הציל את כל אלו המאמינים בו.
כפי שכתוב בראשונה ליוחנן 5:6, "זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים בלבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת."