Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מיהו יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע?

אלוהים נתן לנו את תורתו באמצעות משה וכמו כן את קורבן הגאולה כך שנוכל להשיג כפרה על חטאינו ועל מעשינו הרעים. הוא הסמיך את אהרן אחיו של משה ככהן הגדול וציווה עליו להקריב את קורבן הכפרה ביום העשירי של החודש השביעי, ביום הכיפורים, כך שחטאי השנה של בני ישראל יוכלו להישטף. (ויקרא 16).
הוא ציין שקורבן יום הכיפורים יוכל להיות מוקרב רק על ידי צאצאיו של אהרון. אלוהים פתח את הדרך לבני ישראל  לכפר על כל חטאיהם באמצעות סמיכת הידיים, באמצעות קורבן הכפרה אשר הוקרב על ידי אהרון וצאצאיו. זהו חוק הקורבן שאלוהים קבע למענינו.
הוא אפשר לנו לדעת בבירור שישוע הוא מושיעם של בני האדם. בזמן הברית חדשה יוחנן המטביל היה צאצאו של אהרן והכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. יוחנן המטביל כנביאו של אלוהים וככהן הגדול האחרון וכנציגם של בני האדם, הטביל את ישוע בן האלוהים אשר בא להציל את החוטאים והעביר את כל חטאי בני האדם על ראשו.
למעשה כל האנשים התברכו על ידי כך שיכלו להעביר את חטאיהם על ישוע באמצעות יוחנן המטביל; תפקידו של יוחנן היה הכהן הגדול אשר מייצג את בני האדם; משרת האלוהים אשר העביר את כל חטאינו על ישוע.
יוחנן המטביל הנציג והכהן הגדול האחרון של בני האדם נשלח על ידי אלוהים והיה השליח שנשלח 6 חודשים לפני ביאת ישוע. מצד שני, ישוע היה השה של אלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם בעוד שיוחנן המטביל היה הכהן הגדול אשר העביר את חטאי העולם על ישוע באמצעות הטבילה. יוחנן המטביל היה משרתו של אלוהים.