Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מה היה קורבן בשביל הכפרה התמידית?

זוהי הכפרה על כל חטאי העולם פעם אחת בשביל כולם על ידי האמונה בישוע. מכיוון שישוע הוא בן האלוהים ואדונינו החי לנצח, הוא יכל לקחת לעד את כל חטאי העולם. כיצד הוא לקח את כל חטאינו לעד?
1) על ידי שנולד בגוף אדם
2) על ידי שהוטבל על ידי יוחנן המטביל בירדן
3) קבלת הדין על הצלב
בן האלוהים בא לעולם הזה בגוף אדם והוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל. לאחר מכן הוא דימם על הצלב כדי להציל את בני האדם לעד מחטאים. (ויקרא6-22: 16, מתי13-17: 3, יוחנן 1:29, אל העברים 9:12, 1-18: 10).