Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

אילו מכתבי הקודש מספקים הוכחה לכך "שהשליחים הדגישו בצורה חזקה את טבילתו של ישוע?"

 ראשית עלינו להבדיל בין המשמעות של טבילתנו לטבילתו של ישוע. איננו יכולים להיוולד מחדש רק על ידי טבילתנו במים. אנו יכולים להיוולד מחדש רק על ידי אמונתנו בישוע המשיח. טקסים נוספים כמו הטבלה או ברית מילה אינם חיוניים לגאולת האלוהים. התנ"ך אינו מתמקד  בטבילה שהמאמינים מקבלים אלא מתמקד בטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל. למעשה, יש הרבה פסוקים המוכחים שטבילתו של ישוע חיונית והכרחית לגאולתנו. לכן בברית החדשה טבילתו מוכרזת בהקדמה. הבשורה לפי מרקוס  מתחילה עם סיפור הבשורה של ישוע המשיח וכמובן עם טבילתו, ויוחנן שכתב את הבשורה לפי סדרי זמן, השתמש במונחים כמו  "למחרת" (1:29) ו "ביום השלישי" (2:1) כשהוא מתבסס על היום שישוע הוטבל.
יוחנן המטביל הצהיר על דברי האלוהים יום לאחר שהטביל את ישוע ואמר: "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם (יוחנן 1:29) כשיוחנן המטביל הטביל אותו, כל חטאי העולם הוטלו עליו ולאחר מכן הוא מת על הצלב כדי לכפר על חטאנו כשהוא אומר  "זה נגמר" (יוחנן 19:30), וקם לתחיה מהמוות ביום השלישי. השליח פאולוס אמר: "כי המשיח מת לכפר על חטאתינו כפי הכתובים" (הראשונה אל הקורנתיים 15:3) כפי הכתובים הכוונה לתנ"ך. כיצד יכל חוטא להקריב קורבן על מנת לקבל מחילה? הוא היה צריך להניח את ידיו על ראש הקורבן לפני שהרג אותו. אם הוא דילג על "סמיכת הידיים על ראש הקורבן" הוא לא יכול היה לקבל מחילה מכיוון שההקרבה אינה חוקית.
פאולוס השליח אמר: "או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו?" (רומיים 6:3). כדי להיטבל בישוע המשיח צריך להאמין בטבילתו של ישוע בירדן לא רק במי הטבילה שלנו. לפיכך כיצד זה אפשרי שאנו נטבל בישוע? כאשר אנו נאמין בעובדה שיוחנן המטביל, בשעה שהטביל את ישוע הטיל למעננו את כל חטאינו עליו, אנו יכולים להיטבל בו.
"כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח" (אל הגלטיים 3:27). אלו שהעבירו את כל חטאיהם על ישוע באמצעות יוחנן המטביל  נהיו ללא חטא והפכו לילדיו הקדושים של אלוהים. "ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח" (אל הקולסים 2:11) הדרך להיגאל מן החטאים היא על ידי הפשטת גוף החטא בבשר על ידי מילה פנימית ללא ידיים (מילה היא אשר בלב, אל הרומיים 2:29) זה להאמין בטבילתו של ישוע אשר הפסיקה את החטאים בליבנו, אמר פאולוס.
וזה אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח" (הראשונה לפטרוס3:21). הטבילה היא האות אשר הצילה אותנו. כפי שאנו יודעים האנשים בימי נוח הושמדו מכיוון שלא האמינו במים, אפילו היום יש אנשים מרדנים שיושמדו אף על פי שהם מאמינים בישוע, מכיוון שהם לא מאמינים בטבילתו של ישוע שהיא המים. יוחנן השליח גילה הכל על הבשורה באגרת הראשונה שלו וכתב: " זה הוא אשר בא במים ובדם וברוח ישוע המשיח לא רק במים בלבד כי אם במים ובדם" (הראשונה ליוחנן 5:6). ישוע בא אלינו על ידי טבילתו והצלב כדי להצילנו מכל חטאינו. יוחנן גם אמר: ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלושתם עדות אחת" (הראשונה ליוחנן 5:8). זה מראה לנו שהטבילה של ישוע, הצלב והרוח הכל ביחד בתבנית אחת היא גאולה מושלמת.
ישוע אמר לנקדימון: "אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" (יוחנן 3:5). אנו נולדנו מחדש מהמים והרוח. אמונה בטבילת המים והצלב היא כל מה שאתה צריך כדי להיגאל ולקבל את רוח הקודש כמתנה. זה מה שהתנ"ך אומר על  "להיוולד מחדש".
לכן השליח פטרוס אמר: " שובו מדרככם והיטבלו כל איש מכם בשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" (מעשי השליחים 2:38). כדי לקבל מחילה על כל החטאים ומתנה של רוח הקודש, עליך להאמין באופן קבוע עמוק בליבך בטבילתו של ישוע. מה עוד אנו יכולים להגיד? יש הרבה פסוקים המדברים על טבילתו כמעשה צדק החיוני לגאולתנו. הנצרות חייבת לחזור לבשורת המים והרוח.  
"על כן כעזוב כעת ראשית דבר המשיח נעבוד אל השלמות ולא נשוב לשית יסודי התשובה ממעשי מות והאמונה באלוהים ותורת הטבילות וסמיכת ידים ותחיה המתים ומשפט עולם" (אל העבריים 1-6:2). כאן אנו יכולים לקבל רמז על הבשורה המקורית של הכנסיות המקודמות. הם לימדו את האנשים שהפכו לנוצרים את תורת הטבילה  של סמיכת הידיים, תחייה מהמתים ודין נצחי. כולנו צריכים להאמין בנפשנו שישוע לקח את כל חטאינו על ידי טבילתו ומת על הצלב מכיוון שנשפט על חטאינו על פי תורת הצדק של אלוהים.