Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

זהו דבר שאני כבר מאמין בו ומלמד אותו, אלא אם כן אתה פשוט מדגיש את ההתעלמות לעיתים קרובות מטבילתו של ישוע. מה אם כן שונה כל כך בבשורת המים והרוח?

"להינצל" פירושו לקבל גאולה ומחילה על חטאים. פירושו גם להיוולד מחדש מכיוון שהחוטא הופך לצדיק על ידי האמונה בבשורת החיים, שמאפשרת לו להיוולד מחדש מהמים והרוח באמצעות הצלתו של ישוע. רוח הקודש תבוא לאלו אשר נגאלו ונולדו מחדש ותעיד שהם ילדיו של  אלוהים. לכן בסופו של דבר הכל זה היינו הך: קבלת רוח הקודש, להיגאל, להיוולד מחדש, להפוך לילדו של אלוהים ולהפוך לצדיק.
ישוע אמר: "אנכי הדרך והאמת והחיים לא יבוא איש אל האב בלתי על ידי" (יוחנן 14:6),  ומרמז שרק באמצעות ישוע בנו היחידי של אלוהים אנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים. לפיכך אנו חייבים לדעת כיצד ישוע שטף את חטאינו והפך אותנו לכאלה שראויים להיכנס למלכותו.
בכל זאת הרבה נוצרים חושבים שרק אם יקראו בשמו זה יוכל להצילם. הם מאמינם בישוע אפילו בלי שפתחו פעם אחת את התנ"ך ומבלי לדעת מה הוא עשה כדי להציל אותנו מכל חטאינו. אלוהים הוא הרוח והקודש ללא שום שינוי קל, אך אנו חיים חיי חטא. כניסה למלכותו  אפשרית רק באמצעות ישוע ואנו יכולים להאמין בו באמצעות האמונה בתורת רוח החיים של ישוע המשיח.
הרבה אנשים לא יודעים מה ישוע עשה למען הגאולה אך מאמינים בו באופן עיוור ואומרים "אדוני, אדוני!" הם גם חושבים שהם נגאלו אך עדיין יש להם חטאים בליבם. אם יש לך עדיין חטא בלב למרות האמונה בישוע, ממה ניצלת? אם מישהו ישאל  "כיצד ישוע שטף את חטאינו?" רוב האנשים יענו "הוא קרוב לוודאי שטף אותם על הצלב" ועל השאלה "האם יש לך חטא בלב? הם יענו "בודאי". פירושו של השם ישוע הוא: "המושיע שהציל את עמו מחטאיהם" (מתי 1:21). אנו מאמינים בישוע על מנת להינצל מחטא.
בכל זאת, אם אף על פי שאנו מאמינים בישוע עדיין יש לנו חטא בלבנו, אנו עדיין חוטאים, נמכרים לעבדות של חטא ונשפט על זה בהתאם. השליח פאלוס אמר: "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע" (אל הרומיים 8:1). זה בטוח לגמרי שמי שיש לו חטא בלב הוא לא בישוע המשיח. מדוע אף על פי שהם מאמינם בישוע הם נשארים כחוטאים שלא נגאלו ומתרחקים מהגאולה? זה מכיוון שהם מאמינים רק בדם על הצלב בלי שהטילו את חטאיהם עליו על ידי טבילתו ולכן יש להם עדיין חטא בלב כיוון שישוע מת על הצלב מבלי להתחשב בחטאיהם.
יש הבדל משמעותי בין להאמין בטבילתו של ישוע לבין לא להאמין: חלק מהאנשים נגאלים והופכים לצדיקים על ידי אמונתם בטבילתו של ישוע, בעוד האחרים עדיין נשארים חוטאים מבלי להאמין בה. רוח הקודש לא באה לחוטאים. היא באה רק לצדיקים אשר נגאלו על ידי המים והרוח. לכן השליח פאולוס אמר: "או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו?" (רומיים 6:3) הרבה אנשים חושבים שישוע סילק את חטאינו על הצלב, אך אם לא נאמין בטבילתו של ישוע לעולם לא נוכל להתוודות על כך שאין לנו שום חטאים בלב. אם נעשה כך, נהיה אשמים באמירת שקר לאלוהים ונפעל נגד מצפוננו.
למעשה, אם לא נטיל את כל חטאינו עליו על ידי האמונה בטבילתו יהיו לנו עדיין חטאים בלב. אם אנשים לא יאמינו בבשורת טבילתו של ישוע ובצלב,  הם ייכשלו בגאולתם ויהיו חוטאים גדולים. לכן כל מה שהם יעשו כמו תפילה בהרים או תפילה למחילה בבתי תפילה לא ישנה כלום, עדיין ישארו בליבם חטאים.
ישוע אמר: "לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא במלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדוני אדוני הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות. אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פועלי און". (מתי21- 7:23)
מי הם פועלי האוון שהוא מתייחס אליהם? אלו האנשים שלא קיבלו את הגאולה המושלמת בליבם מכיוון שהאמינו רק בצלב. אנו פועלי אוון אם  לא נאמין בעובדה  שישוע הציל אותנו באמצעות טבילתו והצלב. לפני שנדע על טבילתו של ישוע ועל הצלב לא נוכל להגיד שאנו בעלי אמונה אמיתית. ישוע אמר שאם אדם רוצה להיוולד מחדש, זה יהיה אפשרי רק דרך המים והרוח. בדיוק כפי שאנשים יכלו להיגאל ממי המבול רק אם היו בתיבת נוח, אתה יכול לקבל גאולה,מחילה על כל החטאים ולחיות חיי אמונה אמיתיים רק אם תאמין בבשורת המים והרוח. בלי בשורת המים והרוח, לא תוכל לקבל מחילת חטאים ולא תוכל להפוך לילדו של אלוהים.