Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

אני מאמין בישוע והנני חושב שקיבלתי מחילת חטאים מושלמת. אני גם מאמין שרוח הקודש שוכנת בי. אני יודע שאדם אשר נגאל הוא היכלו של אלוהים. כל פעם שאני הולך בדרך רעה ועושה חטא, רוח הקודש משקמת את יחסיי עם אלוהים מחדש, על ידי שהיא מוכיחה אותי ועוזרת לי להתוודות על חטאיי כדי להשיג מחילה על זה. למדתי שאם לא אעשה זאת, אלוהים יעניש אותי. האם זה באמת נכון שרוח הקודש אינה שוכנת בנו לתקופה מסוימת אלא אם כן אנו מתוודים על חטאינו ונמחל לנו עליהם?

זה בשום פנים ואופן לא המקרה. השכינה של רוח הקודש לא תלויה בנו בין אם אנו עושים משהו צדיק או לא. במילים אחרות זה לא תלוי ברצוננו או שאיפתנו. אם כן כיצד אפשר להשיג אותה? רוח הקודש אינה שוכנת באדם מכיוון שהוא או היא התוודו על חטאיהם וקיבלו מחילה עליהם. במקום זאת רוח הקודש שוכנת לתמיד במישהו כאשר הוא או היא מקבלים מחילה על החטאים על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. רוח הקודש אינה יכולה לשכון אפילו באדם שהוא בעל חטא הכי קל ערך.
בכל אופן הרבה אנשים חושבים שרוח הקודש תשכון בהם אם הם יתוודו על חטאיהם ויתחננו למחילה ואם הם לא ינהגו כך רוח הקודש לא תשכון בהם. זה בהחלט לא נכון. התנ"ך אומר שהיא באה לשליחים בחג השבועות אך אנו צריכים לזכור שהם קיבלו את רוח הקודש לא באמצעות תפילתם אלא מכיוון שחטאיהם נמחלו להם על ידי כך שהם האמינו בבשורת המים והרוח.
רוח הקודש היא רוחו של אלוהים והיא באה לצדיקים שהתקדשו על ידי כך שקיבלו מחילה על חטאיהם. מה שהתנ"ך מתכוון במילה "קדוש" זה "להיות חלק נפרד מהחטא". מנקודת מבטו של אלוהים, לקיחת חטאים על ידי התוודות ותפילה למחילה כל פעם שאתה מבצע עבירה זאת לא מחילה מושלמת. כיצד יכול מישהו להעז ולהגיד שהוא מתוודה על כל חטאיו לפני אלוהים מבלי שישמיט כמה?
רק אלו המאמינים שישוע, בהתאם לתוכניתו של אלוהים הוטבל על ידי יוחנן והקיז את דמו על הצלב למען הצלתם, מקבלים מחילה שלמה על חטאיהם ואת שכינתה של רוח הקודש כמתנה מאלוהים. בכל אופן הסיבה מדוע הרבה אנשים מנסים לקבל את רוח הקודש באמצעות מאמציהם היא מכיוון שהם לא קיבלו בליבם מחילה שלמה על חטאיהם.
רוח הקודש האמיתית לא באה לאנשים באמצעות וידוי. היא באה אליהם באופן אוטומטי כאשר כל חטאיהם נמחלים על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. זהו יסוד הכרחי באמונה על מנת לקבל לפני האלוהים את שכינת רוח הקודש.
רוח הקודש לא באה על ידי שום מאמץ או מעשה מצידנו. היא באה לאדם שחטאיו נמחלו מחילה שלמה על ידי אמונתו בבשורת המים והרוח. כל חטאנו נמחלים על ידי האמונה שישוע לקח את חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן בנהר הירדן כמעט לפני 2000 שנה. רוח הקודש יכולה לשכון רק באדם שמציג אמונה כזו.
היא לא יכולה לשכון באדם שיש לו חטא בלב. זאת היא האמת. אם אדם יבקש את שכינת רוח הקודש באמצעות וידוי כל פעם שהוא יחטא במקום להאמין בבשורה האמיתית, הוא לעולם לא יוכל לקבל את רוח הקודש. זה רק יראה שיש לו עדיין חטא בלב אפילו שהוא מאמין בישוע.
השטן הוא זה שמרשיע אותנו. ברומיים 8:1 כתוב: "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח".
אפילו אם מישהו טוען שהוא בוודאות קיבל מחילת חטאים ואת שכינתה של רוח הקודש אך חטאיו לא נסלחו לו על ידי כך שהאמין בבשורת המים והרוח, נשארו לו חטאים בלב. זוהי הסיבה מדוע אתה חייב להיות בעל ידע מדויק על בשורת המים והרוח על מנת לקבל את שכינת רוח הקודש. אם אתה רוצה ללמוד על בשורת המים והרוח יותר בפירוט, אנו ממליצים לך בחום לקרוא את ספרו הראשון של פול ס.ז'ונג "האם באמת נולדת מחדש מהמים והרוח?"