Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 4: שאלות נפוצות מקוראי ספרינו

האם תוכל לפרש את החלק הראשון של אל העברים פרק 6?

זהו פירושי לאל העברים 6:1-8.
 
"על כן בעזוב כעת ראשית דבר המשיח נעבור אל השלמות ולא נשוב לשית יסודי התשובה ממעשי מוות והאמונה באלוהים. ותורת הטבילות וסמיכת הידיים ותחיית המתים והדין הנצחי. ואת זאת נעשה אם יתן האל. כי אלה אשר נגה עליהם האור וטעמו ממתנת השמים וניתן להם חלקם ברוח הקודש. וטעמו את דבר האלוהים הטוב וכוחות העולם הבא וימעלו מעל. נמנעו מהתחדש עוד לתשובה כי צלבו להם מחדש את בן האלוהים ויתנוהו למשל. כי האדמה השותה את הגשם היורד עליה למכביר ומוציאה עשב טוב לעובדיה תשא ברכה מאת האלוהים. ואשר תוציא קוץ ודרדר נמאסה היא וקרובה למארה וסופה להישרף."
 
 
>פס' 1-2 <
 
אלוהים רוצה ליסד אמונה אמיתית בעקרונות היסוד של המשיח בנצרות של היום וגם במאמינים העבריים בישוע.
יש בהם אשר הוארו פעם, טעמו את הבשורה האמיתית וקיבלו את מחילת החטאים, ולכן קיבלו את רוח הקודש, אך לאחר מכן התרחקו מהאמונה האמיתית. הם המשיכו להטיל ספקות בבשורת המים והרוח.
 
לפיכך, התנ"ך אומר בפירוש שעקרונות היסוד של המשיח (ראשית דבר המשיח נעבור אל השלמות ולא נשוב לשית יסודי התשובה ממעשי מוות והאמונה באלוהים. ותורת הטבילות וסמיכת הידיים ותחיית המתים והדין הנצחי) חייבים לשבת איתן בכל לב של המאמינים.
 
כאן עלינו לשים לב לעובדה שעקרונות היסוד הללו הם היסוד של הבשורה האמיתית מהכנסיה הקדומה.
ובתוכם יש את תורת הטבילות וסמיכת הידיים. זוהי ההוכחה המוחלטת שבשורת המים והרוח היא הבשורה שהשליחים והתלמידים לימדו באותם ימים.
 
לאלה אשר יש להם הכרה בבשורה האמיתית אין שום ספק בעקרונות היסוד של המשיח, והם אדרבא עומדים איתן בבשורה, וממשיכים בחיי האמונה, חיי השלמות. מעשי אנוש אינם יכולים להיות מושלמים, אך כאשר אנו מאמינים בבשורה האמיתית של המים והרוח, אנו יכולים להיות חפי חטא על ידי האמונה.
 
זוהי הסיבה שאלוהים ביקש מאברהם, התהלך לפני והיה תמים" (בראשית 17:1). המשמעות של זה היא שתהיה לך אמונה מושלמת אשר תעשה אותך לחף מחטא מושלם.
 
 
> פס' 4-6 <
 
אך אם האדם בוגד בבשורה האמיתית לאחר שהאמין בה, אין לו שום דרך להיוושע שוב. זהו פשוט רצונו של אלוהים. אהבתו היא כה גדולה ומושלמת כך שחרונו על מתנגדיו הוא גם כה גדול ורב.
 
לכן שיר השירים 8:6 אומר,
 
"שימני כחותם על ליבך
כחותם על זרועך
כי עזה כמוות אהבה
קשה כשאול קנאה
רשפיה רשפי אש
שלהבתיה."
 
גם אל העברים 10:26-27 מזהיר את אותה אזהרה: "כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קיבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קורבן לכפר על החטא. כי אם ביעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצוררים."
 
יתכן שיש לך עתה הכרה בדעת האמת, כלומר בבשורת המים והרוח. אם כן, מה הפירוש של "לחטוא בזדון"? אנו חייבים לדעת שחטא יכול להיות מסווג לשתי קטגוריות: "חטא אשר לא למוות" ו "חטא אשר למוות" (הראשונה ליוחנן 5:16).
 
אנו חוטאים כל יום. אלו הם החטאים "אשר לא למוות" וישוע כבר מחק את כל החטאים הללו. אך החטאים "אשר למוות" הם החטאים של ניאוץ הרוח. כתוב, "על כן אני אומר לכם כל חטא וגידוף יסלח לאדם אך גידוף הרוח לא יסלח לאדם" (מתי 12:31).
 
רוח הקודש מעידה שישוע הוא המושיע האמיתי, והוא מעיד על בשורת המים והרוח באמצעות הקדושים הנולדים מחדש. בקיצור, אם האדם דוחה את הבשורה האמיתית לאחר ששמע את כל תוכנה, אדם זה חוטא עתה את חטא ניאוץ הרוח. למרבה הצער, ישנם אנשים אשר בגדו בבשורה כאשר הם עמדו בפני צרות עקב הבשורה.
 
אם האדם דוחה את הבשורה האמיתית בזדון אף על פי שהוא יודע שהיא האמת, האם אדם זה יוכל להימחל מחטא כזה על ידי אלוהים? אלוהים הצהיר בבירור על ההרשעה נצחית של חטא כזה.
 
אני מקווה שתשובה זו תרווה את צמאונך הרוחני. אך יותר מכל, אני מקווה שתאחז איתן בבשורת המים והרוח, הבשורה המקורית שאדונינו ישוע נתן לנו מלכתחילה.
 
 
מה המשמעות של "כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קיבלנו דעת האמת"? (אל העברים 10:26).
 
אל העברים 10:26-27 אומר, " כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קיבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קורבן לכפר על החטא. כי אם ביעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצוררים."
 
יתכן שיש לך אמונה חזקה בדעת האמת, כלומר בבשורת המים והרוח.
 
אם כן מהי המשמעות של "לחטוא בזדון"?
 
אנו חייבים לדעת שחטא יכול להיות מסווג לשתי קטגוריות: "חטא אשר לא למוות" ו "חטא אשר למוות" (הראשונה ליוחנן 5:16). אנו חוטאים כל יום. אלו הם החטאים "אשר לא למוות" וישוע כבר מחק את כל החטאים הללו.
 
אך החטאים "אשר למוות" הם החטאים של ניאוץ הרוח.
 
"על כן אני אומר לכם כל חטא וגידוף יסלח לאדם אך גידוף הרוח לא יסלח לאדם" (מתי 12:31). וח הקודש מעידה שישוע הוא המושיע האמיתי, והוא מעיד על בשורת המים והרוח באמצעות הקדושים הנולדים מחדש
 
בקיצור, אם האדם דוחה את הבשורה האמיתית לאחר ששמע את כל תוכנה, אדם זה חוטא עתה את חטא ניאוץ הרוח. למרבה הצער, ישנם אנשים אשר בגדו בבשורה כאשר הם עמדו בפני צרות עקב הבשורה.
 
אם האדם דוחה את הבשורה האמיתית בזדון אף על פי שהוא יודע שהיא האמת, האם אדם זה יוכל להימחל מחטא כזה על ידי אלוהים? אלוהים הצהיר בבירור על ההרשעה נצחית של חטא כזה.