Search

לימודי המשכן

כיור הנחושת

כיור הנחושת
 
חומר: עשוי מנחושת ותמיד מלא במים
משמעות רוחנית: נחושת משמעותה דין על כל החטאים של בני האדם. כדי לשאת את כל ההרשעות של חטאי כל בני האדם, ישוע לקח את חטאי העולם על עצמו על ידי שהוטבל בידי יוחנן. לפיכך, המשמעות של הכיור היא שאנו יכולים להישטף מכל חטאינו על ידי האמונה שכל החטאים שלנו הועברו על ישוע עם טבילתו.
 
גם הכוהנים אשר שירתו במשכן שטפו את ידיהם ורגליהם בכיור לפני שנכנסו אל המשכן ועל די כך התחמקו מהמוות שלהם. הנחושת מסמלת את הדין על כל החטאים ומי הכיור מסמלים את הטבילה שישוע קיבל מיוחנן ואשר באמצעותה הוא לקח את כל חטאי העולם על עצמו. במילים אחרות, הכיור אומר לנו שישוע קיבל את חטאי העולם אשר הועברו עליו ונשא את הרשעות החטאים על חטאים אלו. המשמעות של המים בכיור היא, בברית הישנה, חוט התכלת של המשכן ובברית החדשה הטבילה שישוע קיבל מיוחנן (מתי 3:15, הראשונה לפטרוס 3:21).
 
כך הכיור מסמל את טבילתו של ישוע וזהו המקום בו אנו מאשררים את אמונתנו בעובדה שישוע נשא את כל החטאים, כולל החטאים העכשווים שלנו, ושטף אותם את כולם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל לפני 2000 שנים.