Search

לימודי המשכן

כיסויי המשכן

המשמעות הרוחנית של הכיסוי הראשון של המשכן
הכיסוי הראשון של המשכן היה עשוי מיריעה ארוגה עם דוגמה אומנותית של כרובים עם חוטי תכלת, ארגמן תולעת שני ופשתן שזור. זה מגלה שהמשיח יבוא באמצעות התכלת, הארגמן חוט השני וחוטי הפשתן השזורים ועל ידי כך יושיע מחטאיהם ומהרשעותיהם את כל אלה המאמינים בו.
 
 המשמעות הרוחנית של הכיסוי השני של המשכן
הכיסוי השני של המשכן היה עשוי מצמר עיזים. זה מראה לנו שהמשיח העתיד לבוא יצדיק את כל בני האדם על ידי שיגאל אותם מחטאיהם ומהדין על חטאיהם.
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי השלישי של המשכן
הכיסוי השלישי של המשכן היה עשוי מעורות אלים מואדמים. זה מגלה לנו שהמשיח יבוא לעולם הזה, ייקח את כל חטאי העולם על ידי שיוטבל, ייצלב ועל ידי כך יהפוך לקורבן העולה על חטאי עמו.
 
המשמעות הרוחנית של הכיסוי הרביעי של המשכן
הכיסוי השלישי של המשכן היה עשוי מעורות תחשים. עורות התחשים מראים לנו את הדיוקן של ישוע המשיח אשר הנמיך את עצמו כל הדרך למטה עד לדרגת בן אנוש על מנת להושיע אותנו מחטאי העולם.