Search

לימודי המשכן

הקודש

הקודש
 
הקרשים
 
כלי הקודש
 
מידות המשכן היו 13.5 מטר (45 רגל)  באורך ו4.5 מטר (15 רגל) ברוחב והוא היה מחולק לשני חדרים שנקראו קודש וקודש הקודשים. בתוך הקודש הייתה המנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת בעוד שבקודש הקודשים היה ארון העדות והכפורת.
כשהוא מורכב מקודש ומקודש הקודשים המשכן היה מוקף בכל צדדיו מלוחות עץ שיטה שמידתם בערך 70 ס"מ (2.3 רגל) ברוחב ו 4.5 מטר (15 רגל) בגובה. בדלת של המשכן היו חמישה עמודים מעצי שיטה מצופים בזהב. הדלת של המשכן בעצמה, דרכה נכנסו למשכן מהחצר החיצונית, הייתה עשויה מסך ארוג מתכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים.
 
בחצר החיצונית של המשכן היו שישים עמודים עומדים שכל אחד בגובה 2.25 מטר (7.4 רגל). שער החצר, אשר היה ממוקם במזרח גם היה ארוג בחוטי תכלת, ארגמן שני וחוטי פשתן ורק על ידי מעבר דרך שער זה של החצר החיצונית היו יכולים להיכנס לחצר המשכן. בחצר המשכן הזה היה מזבח קורבן העולה והכיור.
 
כשחולפים על ידי שני אלו היו מגיעים לדלת המשכן אשר מידתה הייתה 4.5 מטר (15 רגל) בגובה. לדלת זו של המשכן היו חמישה עמודים אשר התושבת שלהם הייתה עשויה מנחושת. כמו שער חצר המשכן, דלת המשכן גם הייתה עשויה ממסך הארוג בחוטי תכלת, ארגמן שני וחוטי פשתן שזורים והייתה תלויה מווי זהב בראש חמשת העמודים. מסך זה היה החוצץ אשר הפריד בין פנים המשכן לחוץ המשכן.
אלוהים שכן בתוך המשכן אשר היה בנוי מ 48 לוחות. אלוהים הראה את נוכחותו לעם ישראל עם עמוד הענן ביום, ובלילה בעמוד אש מעל המשכן. בתוך הקודש, היה את שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הקטורת ובתוך קודש הקודשים היה ארון העדות והכפורת. אלו היו מקומות שמחוץ לתחום לאנשים רגילים מעם ישראל; רק הכוהנים והכהן הגדול היו יכולים להיכנס למקומות אלו על פי כללי המשכן.
 
כל כלי המטבח שהיו בתוך הקודש היו עשויים מזהב; המנורה הייתה מזהב וכך גם היה לחם הפנים. כל הדברים בקודש ושלושת קירותיו היו גם עשויים זהב טהור, פנים הקודש תמיד נצץ באופן מרהיב באור מוזהב.
זה שפנים הקודש נצץ באופן מרהיב באור מוזהב אומר לנו שהצדיקים שנושעו חיים את חיי האמונה היקרים שלהם בתוך כנסיית האל. הקודשים אשר חיים באמונתם בבשורת המים והרוח הם כמו הזהב הטהור אשר נמצא בקודש. חיי הקודש האלו שהקדושים חיים, אלו חיים מבורכים אשר שוכנים בכנסייה, ניזונים מדבר האל, מתפללים אליו, מהללים אותו ומתהלכים לפני כיסא האל ומתכסים בתפארתו כל יום, הכל באמצעות כנסייתו. אלו הם חיי אמונה בתוך הקודש. אתם חייבים לקחת את זה לליבכם שרק הצדיקים אשר נושעו באמצעות בשורת המים והרוח יכולים לחיות חיי אמונה יקרי ערך כאלו בתוך הקודש.