Search

לימודי המשכן

מזבח הקטורת

מזבח הקטורת
 
מזבח הקטורת היה עשוי מעצי שיטה והיה מרובע במידת אמה (45 סנטימטר, 1.5 רגל) גם באורך וגם ברוחב, ומידת אורכו שתי אמות. מזבח הקטורת היה בתוך הקודש וכולו היה מצופה זהב, עם עטרות זהב מסביבו. ארבע טבעות זהב היו תחת העיטורים כדי להחזיק במוטות אשר שימשו לנשיאתו. על מזבח הקטורת הזה, רק שמן המשחה וקטורת בשמים בלבד הושמו (שמות 30:22-25).
מזבח הקטורת היה היכן שקטורות התפילה הועלו לאלוהים. אך לפני שאנו מתפללים במזבח הקטורת אנו קודם חייבים לגלות האם אנו כשירים להתפלל לאלוהים במזבח או לא. כל מי שמבקש להיות כשיר להתפלל לאל הקדוש חייב קודם להיות חף מחטא על ידי שטיפת חטאיו בעזרת האמונה. כדי לעשות כן, האדם חייב להיטהר מכל חטאיו על ידי האמונה בקורבן העולה והכיור.
אלוהים אינו שומע את תפילות החוטאים (ישעיהו 59:1-3). מדוע? כיוון שאלוהים מקבל רק את אלה אשר נשטפו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מכיוון שאלוהים שטף את כל חטאינו על ידי האמת הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. אלוהים, במילים אחרות, שמח לשמוע רק את תפילותיהם של הצדיקים (תהילים 34:15, הראשונה לפטרוס 3:12).