Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Brief van Paulus de Apostel aan de Romeinen.

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (Ⅰ)
  • ISBN8983142502
  • Pagina’s406

Nederlands 5

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Inleiding 

HOOFDSTUK 1 
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 1 
2. De Gerechtigheid van God die Geopenbaard wordt in het Evangelie (Romeinen 1:16-17) 
3. De Rechtvaardigen Zullen Leven door het Geloof (Romeinen 1:17) 
4. De Rechtvaardigen Leven uit Geloof (Romeinen 1:17-18) 
5. Zij die de Waarheid in Ongerechtigheid Onderdrukken (Romeinen 1:18-25) 

HOOFDSTUK 2 
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 2 
2. Zij Die Gods Genade Negeren (Romeinen 2:1-16) 
3. Besnijdenis des Harten (Romeinen 2:17-29) 

HOOFDSTUK 3
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 3 
2. Zaligmaking van Zonden Alleen door het Geloof (Romeinen 3:1-31) 
3. Dankt U God voor De Heer? (Romeinen 3:10-31) 

HOOFDSTUK 4
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 4 
2. Zij die de Hemelse Zegen door Geloof ontvingen (Romeinen 4:1-8) 

HOOFDSTUK 5 
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 5 
2. Door Eén Man (Romeinen 5:14) 

HOOFDSTUK 6
1. Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 6 
2. De Ware Betekenis van Jezus’ Doopsel (Romeinen 6:1-8) 
3. Bied Uw Leden als Werktuigen van Gerechtigheid aan (Romeinen 6:12-19) 
 
Het evangelie van het water en de Geest is God`s gerechtigheid!
De woorden in dit boek zullen de dorst in uw hart lessen. De Christenen van vandaag de dag blijven hun leventjes maar leven terwijl ze niet de ware oplossing voor eigenlijke zonden die zij dagelijks begaan, kennen. Weet u wat God`s gerechtigheid is? Ik hoop dat u zichzelf deze vraag zult stellen en in God`s gerechtigheid, die in dit boek geopenbaard wordt, gelooft.
God`s gerechtigheid was met het evangelie van het water en de Geest. Net als een waardevolle schat, is het echter lange tijd voor de ogen van religieuze volgelingen verborgen gehouden. Met als gevolg dat veel mensen op hun eigen gerechtigheid gingen steunen en erover gingen roemen in plaats van te geloven in God`s gerechtigheid. Daarom hebben Christelijke doctrines niet eens betekenis als het erop aan komt een overheersend geloof in het hart van de gelovige te hebben, als wanneer deze doctrines God`s gerechtigheid bevatten.
De Doctrine van Voorbestemming, Rechtvaardiging en Geleidelijke Zaligmaking zijn de belangrijkste Christelijke doctrines die verwarring en leegheid in de zielen van de gelovigen brachten. Maar nu zouden veel Christenen opnieuw God moeten leren kennen, leren over Zijn gerechtigheid en doorgaan in het zekere geloof.
"Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt" zal uw ziel van een groot begrip voorzien en het naar de vrede doen leiden. De auteur wilt dat u de zegen van de kennis van God`s gerechtigheid bezit. Moge God`s zegen met u zijn!
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel