Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Rzymian

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą (I)
  • ISBN8983141085
  • Strony383

Polski 5

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą (I)

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 1 
1. Wprowadzenie do 1 Rozdziału Listu do Rzymian 
2. Sprawiedliwość Boża, Objawiająca się w Ewangelii (List do Rzymian 1:16-17) 
3. Sprawiedliwy Będzie Żył z Wiary (List do Rzymian 1:17) 
4. Sprawiedliwy Żyje z Wiary (List do Rzymian 1:17–18) 
5. Ci, Którzy Zatrzymują Prawdę w Niesprawiedliwości (List do Rzymian 1:18–25) 

ROZDZIAŁ 2 
1. Wprowadzenie do Rozdziału 2 Listu do Rzymian 
2. Ci, Którzy Ignorują Łaskę Bożą (List do Rzymian 2:1–16) 
3. To Jest Obrzezanie, co Jest Obrzezaniem Serca (List do Rzymian 2:17–29) 

ROZDZIAŁ 3
1. Wprowadzenie do Rozdziału 3 Listu do Rzymian 
2. Zbawienie od Grzechów Tylko Poprzez Wiarę (List do Rzymian 3:1-31) 
3. Czy Dziękujecie Bogu za Jezusa? (List do Rzymian 3:10-31) 

ROZDZIAŁ 4
1. Wprowadzenie do Rozdziału 4 Listu do Rzymian 
2. Ci, Którzy Otrzymali Błogosławieństwa Niebiańskie Poprzez Wiarę (List do Rzymian 4:1–8) 

ROZDZIAŁ 5 
1. Wprowadzenie do Rozdziału 5 Listu do Rzymian 
2. Przez Jednego Człowieka (List do Rzymian 5:14) 

ROZDZIAŁ 6
1. Wprowadzenie do Rozdziału 6 Listu do Rzymian 
2. Prawdziwe Znaczenie Chrztu Jezusa (List do Rzymian 6:1–8 ) 
3. Oddajcie Wasze Członki Jako Oręże Sprawiedliwości (List do Rzymian 6:12-19) 
 
Słowa zawarte w tej książce zaspokoją pragnienie w twoim sercu. Dzisiejsi chrześcijanie nadal żyją, nie znając prawdziwego rozwiązania aktualnych grzechów, które popełniają codziennie. Czy wiesz, czym jest sprawiedliwość Boża? Mam nadzieję, że zadasz sobie to pytanie i uwierzysz w sprawiedliwość Bożą, która została objawiona w tej książce. Boża sprawiedliwość była z ewangelią wody i Ducha. Jednak, jak cenny skarb, przez długi czas była ukrywana przed oczami wyznawców religii. W rezultacie wielu ludzi zaczęło polegać na własnej sprawiedliwości i chwalić się nią, zamiast wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Dlatego doktryny chrześcijańskie, które nawet nie mają sensu, stały się dominującymi przekonaniami w sercach wierzących, tak jakby te doktryny zawierały sprawiedliwość Bożą. Doktryny predestynacji, usprawiedliwienia i stopniowego uświęcenia są głównymi doktrynami chrześcijańskimi, które wprowadziły zamęt i pustkę w dusze wierzących. Ale teraz wielu chrześcijan powinno na nowo poznać Boga, dowiedzieć się o Jego sprawiedliwości i trwać w zapewnionej wierze. „Nasz Pan, Wcielenie Sprawiedliwości Bożej” zapewni twojej duszy olbrzymie zrozumienie i zaprowadzi w niej pokój. Autor chce, żebyś posiadał błogosławieństwo poznania sprawiedliwości Bożej. Niech Bóg błogosławi wam!
Pobierz eBook
PDF EPUB
Bezpłatna Książka Drukowana
Dodaj tą książkę do Koszyka
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem