Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Rzymian

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą (II)
  • ISBN8983142278
  • Strony426

Polski 6

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą (II)

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 7 
1. Wprowadzenie do Rozdziału 7 
2. Sedno Wiary Pawła: Zjednoczcie się z Chrystusem, po tym jak Umarliście dla Grzechu (List do Rzymian 7:1-4) 
3. Powód, dla Którego Możemy Wielbić Pana (List do Rzymian 7:5-13) 
4. Nasze Ciało, Które Służy Tylko Ciału (List do Rzymian 7:14-25) 
5. Ciało Służy Prawu Grzechu (List do Rzymian 7:24-25) 
6. Chwalmy Pana, Zbawiciela Grzeszników (List do Rzymian 7:14-8:2) 

ROZDZIAŁ 8 
1. Wprowadzenie do Rozdziału 8 
2. Sprawiedliwość Boża, Wypełnienie Sprawiedliwości Prawa (List do Rzymian 8:1-4) 
3. Kto jest Chrześcijaninem? (List do Rzymian 8:9-11) 
4. Zamysł Ciała to Śmierć, ale Zamysł Ducha to Życie i Pokój (List do Rzymian 8:4-11) 
5. Postępowanie w Sprawiedliwości Bożej (List do Rzymian 8:12-16) 
6. Ci, Którzy Dziedziczą Królestwo Boże (List do Rzymian 8:16-27) 
7. Powtórne Przyjście Pana i Tysiącletnie Królestwo (List do Rzymian 8:18-25) 
8. Duch Święty, Który Pomaga Sprawiedliwym (List do Rzymian 8:26-28) 
9. Wszystko Współdziała Dla Dobra (List do Rzymian 8:28-30) 
10. Błędne Doktryny (List do Rzymian 8:29-30) 
11. Wieczna Miłość (List do Rzymian 8:31-34) 
12. Kto Odważyłby Się Stanąć Przeciwko Nam? (List do Rzymian 8:31-34) 
13. Kto Odłączy Sprawiedliwych od Miłości Chrystusa? (List do Rzymian 8:35-39) 

ROZDZIAŁ 9
1. Wprowadzenie do Rozdziału 9 
2. Musimy wiedzieć, że Predestynacja Została Zaplanowana w Bożej Sprawiedliwości (List do Rzymian 9:9-33) 
3. Czy to nie w porządku, że Bóg miłuje Jakuba? (List do Rzymian 9:30-33) 

ROZDZIAŁ 10
1. Wprowadzenie do Rozdziału 10 
2. Prawdziwa Wiara jest ze Słuchania (List do Rzymian 10:16-21) 

ROZDZIAŁ 11 
1. Czy Izrael Zostanie Zbawiony? 

ROZDZIAŁ 12
1. Odnówcie Swój Umysł Przed Bogiem 

ROZDZIAŁ 13
1. Żyjcie dla Sprawiedliwości Bożej 

ROZDZIAŁ 14
1. Nie Sądźcie Się Nawzajem 

ROZDZIAŁ 15
1. Rozpowszechniajmy Ewangelię na Całym Świecie 

ROZDZIAŁ 16
1. Pozdrówcie Jedni Drugich 
 
Sprawiedliwość Boża jest przejrzysta i różni się od sprawiedliwości istot ludzkich. Boża sprawiedliwość objawia się w ewangelii wody i Ducha, która została wypełniona przez chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Musimy powrócić do wiary w Bożą sprawiedliwość, zanim będzie za późno. Czy wiecie, dlaczego Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela? Gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa, nasze grzechy nie zostałyby na Niego złożone. Jan Chrzciciel był największym człowiekiem ze wszystkich, a chrzest, którym ochrzcił Jezusa, był absolutnie wymagany przez Boga, aby przekazać nasze grzechy na Jezusa. Jezus został ochrzczony, aby ponieść wszystkie grzechy świata na Swych ramionach i przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić za nie pełną cenę. Wszystkie te rzeczy całkowicie zmieniły moje dotychczasowe rozumienie tego, co znaczy narodzić się na nowo, gdy wiedziałem tylko o krwi na Krzyżu. Bóg nauczył was teraz, jaka jest Jego sprawiedliwość, abyśmy mogli w pełni poznać i uwierzyć w Jego sprawiedliwość. Dziękuję Panu za wszystkie te błogosławieństwa.
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem